Законів України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»Скачати 323.64 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.04.2016
Розмір323.64 Kb.
  1   2   3
АНАЛІЗ РОБОТИ

ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У 2012-2013 навчальному році робота шкільної бібліотеки була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 14 травня 1999 №139, нормативні документи Міністерства освіти України, Статут закладу освіти.

З метою реалізації цих завдань згідно річного плану робота бібліотеки здійснювалась у таких напрямках:

- формування та збереження книжкових фондів;

- організація інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів;

- формування бібліотечно-бібліографічних знань та умінь читачів;

- організація роботи щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовного становлення.

Бібліотека навчального закладу свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до плану роботи, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи в школі. Регламентується вона режимом роботи бібліотеки, встановленого дирекцією відповідно до внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Бібліотека навчального закладу організовує свою діяльність, керуючись «Положенням про шкільну бібліотеку», посадовою інструкцією бібліотекаря, правилами користування бібліотекою.

Обслуговування читачів проводиться в режимі абонементу.

Облік користувачів та книговидачі в бібліотеці ведеться відповідно до встановленого порядку: в читацьких формулярах, щоденнику роботи шкільної бібліотеки. За поточний навчальний рік послугами шкільної бібліотеки користувались 130 читачів (83 учні , 22 педагоги 14 технічних працівники, інших – 11). На 2012/2013 навчальний рік був створений читацький актив, до якого увійшли 4 учні, що за планом роботи активно проводили внутрішню бібліотечну роботу.

Також в шкільній бібліотеці постійно велась робота щодо формування, обробки та збереження книжкового фонду згідно з інструкцією «Про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури». Комплектування бібліотечних фондів здійснювалось за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

У 2012/2013 н. році за бюджетні кошти у фонд шкільної бібліотеки надійшло:

• підручники – 186 примірників (для 1-4 кл. – 77шт., 5-9 кл. – 97 шт.,

10-11кл. – 12 шт. ).

• навчально-методична література – прим..

Станом на 01.06.2013 р. фонд навчальної літератури нараховує 5535 примірників, бібліотечний фонд складає 17 673 книги.

Всі нові надходження художньої літератури занесені до інвентарних книг.

Впродовж року разом з класними керівниками здійснювались заходи щодо зберігання фондів бібліотеки:

• бесіди з учнями та батьками щодо бережного ставлення до книги;

• своєчасно проводилась відповідна робота з боржниками;

• проведені рейди з перевірки зберігання підручників;

Систематично, раз на місяць, проводились санітарні дні.

У “Книжковій лікарні”, яка функціонує при шкільній бібліотеці, молодші школярі відновили понад 20 книжок.

Організація інформаційно-бібліографічного обслуговування велась у таких напрямках: робота з довідково-інформаційним апаратом (редагування каталогів і картотек), організація книжкових виставок.

Робота з інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу охоплювала в собі цілу систему заходів з вивчення запитів книго користувачів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження.

З метою підвищення читацької активності та популяризації літератури, надання бібліотечно-бібліографічних знань шкільною бібліотекою здійснювались заходи:

1. розкриття книжного фонду:

 оформлення книжкових полиць «Люблю тебе, мій рідний краю», «Новинки літератури», «Книги-ювіляри» ;

організація книжкових виставок: «21 рік Незалежності України»(серпень), «Видатні постаті української історії» (вересень), «Козацька слава» (жовтень), «трагічні сторінки історії України»(листопад), «Зимова обрядовість українців»(січень), «Рідне слово – тая м’ята , материнка, рута (до Міжнародного дня рідної мови) (лютий)», «Живе слово Кобзаря» (березень), «Людина і всесвіт»(квітень), «Азбука дитинства» до Міжнародного дня дитини (травень-червень); «Що читати влітку» (червень).

2. проведення бібліотечних уроків: «Правила поведінки у бібліотеці» для учнів 1класу; «Історія виникнення книги, казки-ювіляри, бюро знахідок, бережи книгу»; бібліотечний урок-подорож «Країна ДОЯКОРУПО»

3. масові заходи:

 Всеукраїнський день бібліотек;

 конкурс «Найкращий читач школи»;

 урок-реквієм «Пам’ятайте уроки Чорнобиля! »;

 літературно-музичний салон «Захисникам Вітчизни присвячується» .

На період перебування шкільного табору відпочинку за планом залучено до роботи шкільну бібліотеку (червень). Були проведені інтерактивні літературні вікторини та конкурси, оформлена книжкова виставка «Що читати влітку».

Основним завданням на майбутній рік залишається – залучення дітей до читання через індивідуальну й масову роботу, поліпшення роботи із збереження книжкового фонду, проведення моніторингу діяльності шкільної бібліотеки, розширення асортименту інформаційних бібліотечних послуг і проектів, продовження роботи щодо задоволення інформаційних потреб користувачів.План роботи шкільної бібліотеки на 2013– 2014 навчальний рік

І. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки

Виходячи із основних завдань державної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, положення про загальноосвітній заклад, Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, Національної доктрини розвитку освіти України в 21 сторіччі, Державної програми «Вчитель», Конституції України, Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року у 2012-2013т навчальному році перед бібліотекою школи постають такі завдання:

1. Створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності та заінтересованості читачів у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації.

2. Виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

3. Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей,гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, трудової, економічної культури, здорового способу життя .

4. Широка популяризація української культури, виховання мовного етикету, глибокої поваги до державної рідної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу та інших народів та націй.

5. Використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. Виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до історії та його сучасних проблем.

6. Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності.

7. Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою.

8. Збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи. Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників. Участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!».

9. Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно- культурного центру загальноосвітнього навчального закладу.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БІБЛІОТЕКИ

Майдано-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

с. Мд.-Олександрівський, вул. Жовтнева, 30

md.olex@meta.ua

Бібліотечні працівники:

Мельниченко Л.В.Головні показники діяльності бібліотеки (на 01.09.2013 н.р.)

Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників) ___12138

Фонд підручників _____5535

Періодичні видання ________________________

Кількість відвідувань _______________________

Кількість книговидачі ______________________

Кількість читачів –130

учні -90

з них вчителі – 22

техперсонал –14

інші - 4


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ:

Приміщення:

Загальна площа - 36 кв.м.

Кількість кімнат – 1

Читальний зал (к-сть посад. місць) - немає

Книгосховище для підручників та художньої літератури – поєднано з абонементом

Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам та інтересам учнів та педагогічного колективу. Бібліотека працюватиме з 9.00 до 13.00, крім суботи та неділі. Останній день місяця – санітарний. Обслуговування читачів вестиметься диференційовано.

Бібліотечне обладнання, кількість та якість:

Стелажі - 5

Столи - 4

Кафедра видачі

Книжкові шафи, полиці - 9

Інші


Наявність в бібліотеці (сьогодні і на перспективу):

Сумарних книг:

Інвентарних книг

Щоденників роботи

Формулярів читачів

Технічні засоби одержання та засвоєння інформації:

Комп’ютерна техніка - не забезпечено

Доступ до Інтернету ___

Принтер __, сканер __, копіювальна техніка __, телевізор __, телефон __Каталоги та картотеки:

Алфавітний каталог

Системний (предметний каталог)

Предметний каталог для вчителів та батьків

Систематична картотека статей

Тематичні картотекиМовний склад:

Українською

Російською

Іноземними мовамиІІ. Робота з читачами

2.1 Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб1.


Організація екскурсій до бібліотеки для першокласників.

ознайомлення з правилами

користування бібліотекою та

книгою під час перереєстрації

та запису до бібліотеки.


вересень

бібліотекар
2.

Вивчення читацьких інтересів. Перереєстрація читачів.

Робота з боржниками.

Засідання читацького активу.

Обрання відповідальних за збереження підручників .вересень

04.09.2012бібліотекар

чит.актив


3.

Індивідуальна робота з читачами:

*проведення рекомендаційних бесід з читачами;

*бесіди з читачами-учнями про прочитану книгу;

*консультації щодо вибору книги на книжкових полицях.впродовж року

бібліотекар
4.

Взаємодія шкільної бібліотеки з

педагогічним колективом:

*інформаційне забезпечення

про нові надходження .

Проводити Дні інформації .

*спільна робота шкільної бібліотеки та педколективу щодо збереження підручників;

*організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально- виховного процесу.щоквартально

бібліотекар

впродовж року


бібліотекар

5.

Робота з популяризації літератури:

*участь у всіх заходах, присвячених відродженню української національної школи;

*надання допомоги вчителям у

виборі літератури для проведення традиційних шкільних свят.впродовж року


бібліотекар
2.2. Інформаційно – консультативна робота з обслуговування учнів читачівНазва заходів

Дата виконання

Відповідальний

1.

Організація та ведення ДБА

систематично

бібліотекар

2.

Формування та виділення довідково-інформаційного фонду (ДІФ)

вересень

бібліотекар

3.


Поповнення ДІФ сучасними довідковими виданнями.

впродовж року

дир.школи

бібліотекар4.

Видання бібліографічних довідок.

систематично

бібліотекар

5.

Проведення :

  • Дня нової книги;

  • Тижня книги.

1 раз на семестр

актив

бібліотекар6.

Індивідуальні інформації читачам.

систематично

бібліотекар

7.

Інформаційні перерви, експрес-інформації.

систематично

бібліотекар

8.

Використання та рекомендації по використанню рекомендаційної бібліографії при оформленні виставок, підготовці масових заходів та технологій.

систематично

бібліотекар

9.

Інформаційні години, інформ-новини, інформ-коктейлі, виставки-турне.

систематично

бібліотекар

ІІІ. Організація книжкового фонду, каталогів і картотек. Збереження книжкового фонду

3.1. Комплектування, обробка, вивчення та списання бібліотечного фондуНазва заходів та технологій

Дата вик.

Відповід.

1.

Вивчення складу фонду:

- систематичним методом;

- бібліографічним методом.


2 рази на рік

Мельниченко Л.В

2.

Комплектування фонду згідно нових шкільних програм і вимог до шкіл на сучасному етапі:

- зв'язок з метод. кабінетом;

- зв'язок з бібліотеками району .


системат.

Мельниченко Л.В

3.

Слідкувати за змінами та своєчасно проводити рекласифікацію фондів та каталогів.

системат.

Мельниченко Л.В

4.

Своєчасне вилучення з фондів:

- застарілих видань;

- загублених читачами;

- з інших причин.системат.

Мельниченко Л.В

5.

Вести зошит обліку видань, прийнятих від читачів в замін загублених.

системат.

Мельниченко Л.В

6.

Здійснювати умови для зберігання книжкових фондів:

- порядок на книжкових полицях;

- встановлений санітарно –гігієнічний режим;

- своєчасний ремонт книги;

- ліквідація читацької заборгованості.


системат.

Мельниченко Л.В

3.2 Робота з підручниками

1.

Вивести кількісний склад фонду підручників.

вересень

Мельниченко Л.В

2.

Ведення всіх операцій по обліку бібліотечного фонду підручників ( згідно Інструкції про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури).

впродовж року

Мельниченко Л.В

3.

Виховання бережливого ставлення до книги, як до національного надбання

системат.

Мельниченко Л.В

4.

У кожному класі створити пости бережливих.

вересень

чит. актив

5.

Постійно контролювати потреби в навчальній літературі.

впродовж року

Мельниченко Л.В

6.

Провести інформаційну годину

« Сторінками педагогічних видань»жовтень

Мельниченко Л.В

7.

8.

9.Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі – огляді «Живи, книго!», а саме:

- провести по класах рейди – перевірки щодо збереження підручників;

- оформити стенди: «Книга скаржиться», «Книга дякує»;

- провести бесіди:

«Книга - твій друг, бережи її»;

«Звідки до нас прийшла книга»;

«Твій шкільний підручник»;

«Мистецтво бути читачем».

Оновлювати стенд «Живи,книго!»

Очистити фонд підручників від застарілих та непридатних для користування.впродовж року

листопад


вересень

жовтень


листопад

грудень


системат.

системат.Мельниченко Л.В


10.

Зробити замовлення необхідних підручників на наступний навчальний рік

січень

Мельниченко Л.В


3.3Робота з періодичними виданнями

1.

Передплата періодичних видань.

листопад

грудень


Мельниченко Л.В

2.

Постійний перегляд, створення картотек з рубриками, які відображають теми навчально – виховних програм

1 раз на тиждень

Мельниченко Л.В

3.

Бібліографічні огляди періодичних видань:

- оглядові;

- тематичні.


1 раз на тиждень

Мельниченко Л.В

4.

Створення та систематичне поповнення тематичних папок.

системат.

Мельниченко Л.В

5.

Консультативні години.

1 раз на місяць

Мельниченко Л.В

6.

Інформаційні та рекламні перерви .

1 раз на тиждень

Мельниченко Л.В

7.

Прес – діалоги:

- п’ять хвилин з мистецтвом;

- п’ять хвилин з поезією;

- п’ять хвилин з історією;

- п’ять хвилин з театром.


жовтень

листопад


лютий

березень


Мельниченко Л.В

8.

Робота з картотекою газетно – журнальних статей.

системат.

Мельниченко Л.В

ІV. Робота з активом бібліотеки

1.

Залучення активістів учнів для допомоги в роботі бібліотеки:

- технічна обробка літератури;

- ремонт книг;

- штемпелювання книг;

- розстановка літератури.


впродовж року

Мельниченко Л.В

Провести цикл бібліотечних уроків з читацьким активом:

2.

Бібліотека. Бібліотечний фонд. ДІФ.

Абонемент. Читальний зал. Формуляр. Правила заповнення формуляра. Робота бібліотекаря на абонементі.


Мельниченко Л.В

3.

Розташування книг в бібліотеці:

- за віковими категоріями;

- за розділами ББК. Розділи ББК.

Мельниченко Л.В

4.

Помічники в роботі книг:

- допоміжні розділювачі;

- паспорт стелажа;

- вибір книг в бібліотеці (довільний);

- пошук потрібної книги.

Мельниченко Л.В

5.

Система каталогів і картотек в бібліотеці, їх цільове призначення.
Мельниченко Л.В

6.

Алфавітний каталог. Призначення, структура.
Мельниченко Л.В

7.

Систематичний каталог. Принцип побудови. Розділи. Карткова система.
Мельниченко Л.В

8.

Картотека газетно – журнальних статей.
Мельниченко Л.В

9.

Фонд періодичних видань. Робота з картотеками.
Мельниченко Л.В

10.


Види довідкових видань. Робота з довідковою літературою.
Мельниченко Л.В

11.

Книжкові виставки, викладки в бібліотеці. Їх призначення, оформлення.
Мельниченко Л.В

12.

Практичне заняття «Робота на абонементі»
Мельниченко Л.В

13.

Практичне заняття: «Обробка партії книг в бібліотеці»:

- написання каталожних к/к;

- влиття до каталогів;

- рознесення книг до стелажів, правильна їх розстановка.


Мельниченко Л.В

14.

Фонд підручників. Відокремлення від

основного фонду. Призначення.


Мельниченко Л.В

15.

Практичне заняття: «Обробка партії підручників. Визначення відмінностей від худ. літ.»
Мельниченко Л.В

16.

Підсумкове. Теоретичні та практичні навики, набуті за рік.
Мельниченко Л.В
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка