Закон Суб'єкт ср функції сср конкретна допомогаСторінка1/5
Дата конвертації09.09.2017
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5


Категорії об’єктів які перебувають в складних життєвих обставинах та функції суб’єктів соціальної роботи по наданню соціальної допомоги (відповідно до законодавчої бази) 2012 р.


Категорії сімей

Закон

Суб'єкт СР

Функції ССР

Конкретна допомога

Жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини;

вагітні жінки, неповнолітні матері
Спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства охорони здоров’я від 24.07.2007 №2643/420 «Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо профілактики раннього соціального сирітства»


Заклади охорони здоров’я


- сприяють створенню та діяльності консультаційних пунктів ЦСССДМ у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини;

- беруть участь в організації та проведенні навчально-практичних семінарів для спеціалістів центрів з профілактики раннього соціального сирітства, розробці інформаційно-методичних матеріалів;

- за підсумками календарного року інформують відповідний центр про кількість відмов матерів від новонароджених дітей;

- запрошують спеціалістів центрів, консультаційних пунктів для участі у семінарах, круглих столах, робочих нарадах за потребою;

- інформування вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх матерів, жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, батьків (осіб, що їх замінюють) про діяльність консультаційних пунктів центрів та перелік послуг, що надаються їх спеціалістами;

- інформування КП або центру про вагітних жінок, сім’ї, де є діти віком від народження до 3 років, які опинились у СЖО, неповнолітніх вагітних жінок, які мають намір відмови від новонародженої дитини та дітей, які тимчасово були влаштовані до будинку дитини, з метою профілактики раннього соціального сирітства, інформування відповідного КП або центру протягом однієї доби про виявлений намір відмови або відмову матері від новонародженої дитини;

- забезпечення позачергового надання медичних документів сім’ям з дітьми віком від народження до 3 років, які опинились у СЖО, що перебувають під соціальним супроводом;

- розміщення у своїх приміщеннях інформаційних матеріалів про діяльність КП та соціальної реклами;

- ведення обліку кількісних показників центрів щодо відмов матерів від дітей та кількість реінтегрованих в сім’ю дітей; здійснення соціального інспектування (за потребою).


- забезпечення позачергового надання медичних документів сім’ям з дітьми віком від народження до 3 років, які опинились у СЖО, що перебувають під соціальним супроводом;


ЦСССДМ


- інформування населення про перелік соціальних послуг, що надають центри, з профілактики раннього соціального сирітства, формування відповідального, усвідомленого батьківства шляхом розповсюдження тематичної реклами;

- створення та забезпечення функціонування консультаційних пунктів;

- створення соціальних центрів матері та дитини, закладів тимчасового проживання жінок на сьомому-дев'ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов'язку;

- надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на збереження функцій сім'ї, зокрема: соціально-побутові, соціально-медичні, психологічні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні послуги тощо, на основі отриманої інформації від закладів охорони здоров'я;

- здійснення соціального супроводу (при необхідності) вагітних жінок та жінок з новонародженою дитиною, які опинилися у складних життєвих обставинах, жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, зокрема неповнолітніх матерів, батьків (або осіб, що їх замінюють), які тимчасово влаштовують/влаштували дитину у будинок дитини, та батьків, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти;

- сприяння реінтеграції новонароджених дітей, від яких відмовилися батьки, та дітей віком від народження до 3 років з будинків дитини у сімейне оточення (до батьків, встановлення опіки, всиновлення, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу);

- інформування населення про перелік соціальних послуг, що надають центри з профілактики раннього соціального сирітства, про діяльність консультативних пунктів, їх адреси та контактні телефони, перелік послуг, що надаються їх спеціалістами, та розміщення їх у закладах охорони здоров'я;

- розробка, виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на сприяння зміцненню інституту сім'ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства, профілактики раннього соціального сирітства;

- організація та проведення навчальних семінарів, круглих столів та робочих зустрічей для спеціалістів центрів відповідного рівня, представників органів та закладів охорони здоров'я з питань профілактики раннього соціального сирітства, формування відповідального, усвідомленого батьківства, розробку інформаційно-методичних матеріалів.

- створення соціальних центрів матері та дитини, закладів тимчасового проживання жінок на сьомому-дев'ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов'язку;

- надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на збереження функцій сім'ї, зокрема: соціально-побутові, соціально-медичні, психологічні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні послуги тощо, на основі отриманої інформації від закладів охорони здоров'я;

- здійснення соціального супроводу (при необхідності) вагітних жінок та жінок з новонародженою дитиною, які опинилися у складних життєвих обставинах, жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, зокрема неповнолітніх матерів, батьків (або осіб, що їх замінюють), які тимчасово влаштовують/влаштували дитину у будинок дитини, та батьків, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти;

- сприяння реінтеграції новонароджених дітей, від яких відмовилися батьки, та дітей віком від народження до 3 років з будинків дитини у сімейне оточення (до батьків, встановлення опіки, всиновлення, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу);


- ВІЛ-інфікована молодь та ВІЛ-інфіковані діти,

- Вживачі ПАР, у т.ч. ін’єкційним шляхом та їх близьке оточення
Спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства охорони здоров’я від 17.11.2006 №3925/760 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу»

Заклади охорони здоров’я


- проведення медичного огляду, з метою виявлення зараження ВІЛ та видачі офіційних висновків, огляд та надання кваліфікованих рекомендацій щодо запобігання зараження;

- облік ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичний нагляд за ними, надання їм медичної допомоги, безоплатне забезпечення ліками, необхідними для лікування будь-якого наявного захворювання у ВІЛ-інфікованих, забезпечення лікувально-діагностичної, консультативної допомоги наркозалежним та ВІЛ-інфікованим дітям та молоді;

- проведення до тестового та після тестового консультування;

- забезпечення приміщенням спеціалістів ЦСССМ для надання соціальних послуг у закладах охорони здоров’я на договірних умовах;

- прийом та утилізація використаних шприців, забезпечення утилізації використаних шприців;

- проведення закладами охорони здоров’я навчання спеціалістів ЦСССДМ щодо перед- та післятестового консультування;

- спільне проведення інформаційно-просвітницької роботи із наркозалежними та Віл-інфікованими дітьми та молоддю.


- медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД, надання їм медичної допомоги, безоплатне забезпечення ліками, необхідними для лікування будь-якого наявного захворювання у ВІЛ-інфікованих, забезпечення лікувально-діагностичної, консультативної допомоги наркозалежним та ВІЛ-інфікованим дітям та молоді;

- проведення до тестового та після тестового консультування;
ЦСССДМ


- проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів (лекції, бесіди, відеолекторії тощо) з дітьми, молоддю, батьками та педагогами щодо профілактики ВІЛ/СНІДу;

- проведення навчальних заходів профілактичного спрямування (семінари, тренінги) для дітей, молоді, їх батьків та соціальних працівників щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та членам їх сімей;

- забезпечення розробки, виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких та рекламних матеріалів з різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу;

- забезпечення медичних працівників інформаційно-просвітницькими матеріалами;

- забезпечення обміну шприців у ін'єкційних споживачів наркотиків та їх передача для утилізації закладам охорони здоров'я;

- надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та членам їх сімей, у тому числі через мережу центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;

- проведення передтестового та післятестового консультування;

- забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та молоді за направленнями закладів охорони здоров'я;

- створення бази даних закладів та організацій, які надають соціальні послуги наркозалежним, ВІЛ-інфікованим дітям та молоді у відповідних районах;

- проведення спільно із закладами охорони здоров'я підготовки та організації діяльності волонтерів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;

- надання статистичної інформації закладам охорони здоров'я щодо соціальної роботи з наркозалежними та ВІЛ-інфікованими дітьми та молоддю;

- залучення державних та недержавних установ, громадських організацій, у тому числі міжнародних, до співпраці щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу.- забезпечення обміну шприців у ін'єкційних споживачів наркотиків та їх передача для утилізації закладам охорони здоров'я;

- надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та членам їх сімей, у тому числі через мережу центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;

- проведення передтестового та післятестового консультування;

- забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та молоді за направленнями закладів охорони здоров'я;

- створення бази даних закладів та організацій, які надають соціальні послуги наркозалежним, ВІЛ-інфікованим дітям та молоді у відповідних районах;


Особи, які звільняються з установ виконання покараньЗакон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»


Місцеві органи виконавчої влади

та органи місцевого самоврядування
1) забезпечують здійснення заходів соціального патронажу відповідно до закону;

2) координують і контролюють діяльність підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій, що здійснюють соціальний патронаж;

3) надають підтримку підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють соціальний патронаж;

4) забезпечують виконання загальнодержавної та місцевих програм розвитку соціального житла, створення спеціальних гуртожитків для тимчасового проживання звільнених осіб;

5) забезпечують утворення мережі спеціалізованих установ для звільнених осіб з урахуванням потреб і умов регіону;

6) утворюють спостережні комісії та піклувальні ради, діяльність яких регулюється положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України;


Органи праці та соціального захисту населення

1) здійснюють заходи щодо соціальної адаптації звільнених осіб відповідно до закону;

2) беруть участь у процесі підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

3) сприяють звільненим особам в отриманні ними соціальних пільг та гарантій, передбачених законом;

4) вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб, які втратили зв'язок із сім'єю, не мають постійного місця проживання або перебування та потребують підтримки, до центрів соціальної адаптації або інших установ та закладів соціальної підтримки (догляду);

5) вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб похилого віку та інвалідів I та II груп, які потребують постійного стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, до будинків-інтернатів або інших закладів соціальної підтримки (догляду);


- сприяють звільненим особам в отриманні ними соціальних пільг та гарантій, передбачених законом;

- вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб, які втратили зв'язок із сім'єю, не мають постійного місця проживання або перебування та потребують підтримки, до центрів соціальної адаптації або інших установ та закладів соціальної підтримки (догляду);

- вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб похилого віку та інвалідів I та II груп, які потребують постійного стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, до будинків-інтернатів або інших закладів соціальної підтримки (догляду);


Служба зайнятості

1) бере участь у підготовці до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;


- участь у підготовці до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


1) визначають потреби в наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг молодим особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, та забезпечують їх соціальне обслуговування;

2) здійснюють у разі потреби соціальний супровід молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом;

3) сприяють зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, здобуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування;


- здійснюють у разі потреби соціальний супровід молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом;

3- сприяють зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, здобуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування;
Органи внутрішніх справ

1) проводять перевірку прибуття звільненої особи до місця проживання в порядку, встановленому законодавством;

- перевірка прибуття звільненої особи до місця проживання в порядку, встановленому законодавством;Органи з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб

1) забезпечують оформлення та видачу особам, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, і звільненим особам паспортів громадян України;

2) здійснюють реєстрацію місця проживання або перебування звільнених осіб;
- забезпечують оформлення та видачу особам, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, і звільненим особам паспортів громадян України;

- здійснюють реєстрацію місця проживання або перебування звільнених осібОргани охорони здоров'я

1) організовують надання звільненим особам лікувально-профілактичної, медичної та санітарної допомоги; забезпечують проведення діагностично-лабораторних обстежень у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

2) забезпечують госпіталізацію до спеціалізованих закладів охорони здоров'я звільнених осіб, які потребують стаціонарного лікування, у тому числі хворих на туберкульоз або інфікованих збудниками туберкульозу, ВІЛ-інфікованих осіб та осіб із захворюваннями, що передаються статевим шляхом, у випадках, передбачених законом;
- надають звільненим особам лікувально-профілактичної, медичної та санітарної допомоги; забезпечують проведення діагностично-лабораторних обстежень у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

- забезпечують госпіталізацію до спеціалізованих закладів охорони здоров'я звільнених осіб, які потребують стаціонарного лікування, у тому числі хворих на туберкульоз або інфікованих збудниками туберкульозу, ВІЛ-інфікованих осіб та осіб із захворюваннями, що передаються статевим шляхом, у випадках, передбачених законом;Спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28.09.2010 №3368/359 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів СССДМ і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань»

Установи виконання покарань


- підготовка засуджених дітей та молоді до звільнення з установ виконання покарань шляхом організації з ними соціально-виховної та психологічної роботи;

- направлення до центру району (міста, району у місті), в якому має намір проживати особа після звільнення, повідомлення про її звільнення з установи виконання покарань;

- надання інформації, що містить загальні відомості про дитину чи молоду особу, результати проведення з нею соціально-виховної та психологічної роботи, здійсненої персоналом установи виконання покарань за місцем відбування покарання, коротку характеристику та рекомендації щодо здійснення соціального обслуговування спеціалістами центру за місцем її подальшого проживання;

- залучення до здійснення соціального обслуговування дітей та молоді волонтерів, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян;

- участь в організації та проведенні спільно з центрами просвітницьких та інших заходів з питань соціальної адаптації дітей та молоді.


- підготовка засуджених дітей та молоді до звільнення з установ виконання покарань шляхом організації з ними соціально-виховної та психологічної роботи;


ЦСССДМ

- направлення до установ виконання покарань інформаційних листів щодо здійснених заходів з підготовки до повернення дітей та молоді за місцем їх подальшого проживання;

- визначення потреб та надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг дітям та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за умови їх звернення або звернення батьків/осіб, що їх замінюють;

- здійснення заходів з підготовки до звільнення дітей та молоді через відновлення та зміцнення їх суспільно корисних зв'язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, пов'язаних з реєстрацією та проживанням в обраному населеному пункті, працевлаштуванням або навчанням після звільнення;

- залучення до здійснення соціального обслуговування дітей та молоді об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також волонтерів та окремих громадян;

- участь в організації та проведенні спільно з установами виконання покарань просвітницьких заходів з питань соціальної адаптації дітей та молоді.


- надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг дітям та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за умови їх звернення або звернення батьків/осіб, що їх замінюють;

- здійснення заходів з підготовки до звільнення дітей та молоді через відновлення та зміцнення їх суспільно корисних зв'язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, пов'язаних з реєстрацією та проживанням в обраному населеному пункті, працевлаштуванням або навчанням після звільнення;
Особи, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільненні від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково

Спільний наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008 №288/4322 «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчій інспекції і центрів СССДМ щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном»

Кримінально-виконавча інспекція


- проведення виховної роботи з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку, та здійснення контролю за їх поведінкою;

- інформування центрів про постановку на облік, зняття з обліку дітей та молоді, вчинення ними нових злочинів під час перебування

на обліку;

- направлення засуджених дітей та молоді до центрів для здійснення за ними соціального супроводу, надання комплексу адресних соціальних послуг;

- сприяння розповсюдженню реклами про послуги центрів серед дітей та молоді;

- надання центрам інформації, необхідної для забезпечення соціального супроводу дітей та молоді;

- інформування центрів про виявлення сімей, де проживають діти та молодь, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- участь спільно з центрами в організації та проведенні навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю.

- щоквартальне інформування центрів про кількісний, криміногенний та соціально-демографічний склад дітей та молоді, дотримання ними порядку та умов відбування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, результати контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково.


- проведення виховної роботи з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку, та здійснення контролю за їх поведінкою;

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка