Закон попиту. Фактори, що визначають попит Поняття пропозиції. Закон пропозиції. Фактори, що визначають пропозиціюСкачати 44.71 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір44.71 Kb.
Тема 8. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

1. Поняття попиту. Закон попиту. Фактори, що визначають попит

2. Поняття пропозиції. Закон пропозиції. Фактори, що визначають пропозицію

3. Ринкова рівновага та рівноважна ціна

Аналіз ринку товарів передбачає вивчення поведінки фірми як продавця своєї продукції та домогосподарства як її покупця, тобто споживача.

Передумовами аналізу поведінки продавців та покупців є наступне:  • товари обмінюються на ринку, де існує велика кількість продавців та покупців (це ринок чистої конкуренції). При цьому жоден з суб’єктів ринку не може вплинути на ринкову ціну.

  • весь товар є однорідним, тому продається за однією ціною.

Ринковий попит визначається бажанням та здатністю покупців купувати певні товари за певною ціною. Існує відмінність між поняттями “попит” та “обсяг попиту”. Попит – це завжди набір співвідношень цін та кількостей. Обсяг попиту відповідає конкретній кількості, яку споживач має намір купити за певною ціною.

Закон попиту характеризує залежність попиту від ціни. Чим вища ціна, тим нижчий попит на товар, і навпаки.

Цю залежність можна зобразити на графіку у виді кривої попиту “D” (demand), де “Р” (price) - ціна, “Q” (quantity) – кількість товару.P

D

Q

Рисунок 8.1 – Крива попитуІндивідуальний попитце попит, який пред’являє окремий споживач, тобто та кількість товару, яку певний споживач готовий придбати за кожною даною ціною.

Ринковий попит відображає сукупний попит на будь-який товар, який пред’являють всі споживачі на ринку.

Аналітична залежність обсягу попиту від ціни в загальному вигляді може бути представлена функцією:(8.1)

Ця функція має назву функції попиту – математичного вираження закону попиту, що показує, як обсяги попиту на товар (Q) залежать від його ціни (Р).

В основі цієї залежності лежить здоровий глузд споживачів і принцип убутної граничної корисності. Відповідно до принципу убутної граничної корисності в будь-який період часу споживач продукту отримує менше задоволення від кожної наступної одиниці продукції, яку він купує.

Припущення про те, що споживач, приймаючи рішення про купівлю товару, орієнтується лише на ціни, є спрощеним. Зміна лише ціни викличе рух вздовж кривої попиту.


P

D

Q

Рисунок 8.2 – Вплив ціни на зміну обсягу попиту


В загальному випадку функція попиту є функцією декількох змінних. На попит впливають не лише зміна ціни, а й інші нецінові фактори. При визначенні впливу на попит нецінових факторів, вводиться обмеження, що ціна на товар залишається постійною.

До нецінових факторів, що спричиняють рух кривої попиту відносять:  1. зміну споживчих смаків;

  2. зміну кількості покупців на ринку;

  3. зміну доходів покупців;

  4. коливання цін на сполучені товари (товари-субстітути і товари-сублементи);

  5. очікування споживачів.


P

D1 D D2Q

Рисунок 8.3 – Вплив нецінових факторів на зміну попиту


Ринкова пропозиціяце кількість продукту, яку бажає та готовий виробити і запропонувати до продажу господарюючий суб’єкт протягом певного періоду часу та за певною ціною.

Закон пропозиції відображає зв’язок між ціною товару, як незалежною змінною, та пропозицією товару як залежною змінною. При зростанні ціни обсяг пропозиції товару зростає, при зниженні – знижується. Ця прямо пропорційна залежність виражається кривою пропозиції.


Необхідно розрізняти поняття “пропозиція” та “обсяг пропозиції”. Обсяг пропозиції відповідає конкретній кількості товару, яку фірма реалізує за певною ціною.
P

S
Q

Рисунок 8.4 – Крива пропозиції
На пропозицію впливають цінові й нецінові фактори. При зміні ціни змінюється обсяг пропозиції. Зміна нецінових факторів при незмінній ціні веде до збільшення (зменшення) пропозиції та, відповідно, викликає зсув кривої пропозиції вправо або вліво.

До основних нецінових факторів, що визначають пропозицію товару на ринку відносять:

1. кількість продавців на ринку. При збільшенні кількості продавців призводить до зростання пропозиції (зсув праворуч), зменшення – до скорочення пропозиції (зсув ліворуч);


  1. рівень технології. Вдосконалення технології сприяє зростанню пропозиції.

  2. ціни на ресурси, що використовуються у виробництві. В залежності від підвищення або скорочення цін на ресурси, пропозиція або зменшується (зсув ліворуч) або збільшується (зсув праворуч).

  3. Очікування зміни цін у майбутньому.


P

S1 S S2


Q

Рисунок 8.5 – Вплив нецінових факторів на зміну пропозиції


При вивченні поняття попиту і пропозиції, припускалося, що споживач і продавець приймають рішення ізольовано, орієнтуючись на ціну (за інших рівних умов). Але і споживач, і продавець зацікавлені в задоволенні своїх потреб: один купити товар, інший – його продати. Тому повинний існувати певний рівень цін, який влаштовував би і споживача, і продавця.

Зображена на рис. 8.6 ситуація відповідає рівновазі на товарному ринку, тобто стану ринку, коли для продажу пропонується саме така кількість товару, яку споживач готовий купити.

Ціна РЕ, яка встановлюється на ринку, називається ціною рівноваги, а кількість одиниць реалізованого (придбаного) товару QEрівноважним обсягом.
P

S

Р2

надвиробництво

PE E

дефіцит

Р1D

QE QРисунок 8.6 – Стан рівноваги на ринку
В точці рівноваги Е (від лат. Equilibrium) PE=PS=PD, а також QE=QS=QD.

Рівноважна ціна – це ціна, що врівноважує попит та пропозицію в результаті дії конкурентних сил. Якщо ринкова ціна перевищує рівноважну (Р2Е), то виникає надвиробництво продукції, тобто пропозиція перевищує попит. Величина надвиробництва (або профіцит) розраховується як різниця між обсягами пропозиції та попиту. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну (Р1Е), то виникає дефіцит продукції, тобто попит перевищує пропозицію. Величина дефіциту розраховується як різниця між обсягами попиту та пропозиції.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка