Захисту Вітчизни Переяслав –Хмельницької зош І ііі ступенів №3 Бражника Володимира ОлексійовичаСкачати 69.42 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір69.42 Kb.
Опис досвіду роботи вчителя предмету «Захисту Вітчизни»

Переяслав –Хмельницької ЗОШ І - ІІІ ступенів №3

Бражника Володимира Олексійовича

Свою педагогічну діяльність розпочав 1 вересня 1995 року тренером з велосипедного спорту в Переяслав-Хмельницькій ДЮСШ. Загальний стаж педагогічної роботи 20 років. З 2001 року викладаю предмет «Захист Вітчизни» в Переяслав - Хмельницькій ЗОШ. Працюю над проблемою «Впровадження інноваційних технологій при вивченні предмета «Захист Вітчизни». Свою діяльність спрямовую на формування в учнів на уроках та в позаурочний час інтересу до військової справи, глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності стати на захист Батьківщини, вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії Збройних сил.

Для того, щоб давати суттєві знання учням, намагаюсь постійно збагачувати свої знання, розширювати свій світогляд: черпаю нову корисну інформацію з фахових журналів, цікавлюсь досвідом досвідчених учителів, мене також приваблюють цікаві розробки уроків, методи і прийоми роботи вчителів. Нове та раціональне використовую на своїх уроках, практикую проведення уроків з використанням ІКТ.

Під час своєї діяльності враховую загальні вимоги до проведення сучасного уроку, а саме:

- озброювати учнів свідомими, глибокими, міцними знаннями;

- формувати в учнів  міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя;

- підвищити виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;

- здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні особливості;

- формувати в учнів самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті;

- вироблення вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання;

- формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.

Для проведення уроків захисту Вітчизни в школі використовую кабінет інформатики, мультимедійний клас, стрілецький тир, майданчик для стройової підготовки, стадіон.

На уроках вирішую три основні напрями: оздоровчий, тренувальний, освітній. Тренувальний напрям служить для підвищення рівня рухової підготовленості. Освітній напрям дає змогу озброїти учнів знаннями.

Теоретичні уроки  проводжу з використанням мультимедійних засобів (презентації, тестуючи програми, електронні посібники та тренажери, відеофільми).

Урок – основна форма навчання в школі, і обов’язковий  для всіх  учнів. Кожний урок становить єдиний процес, в якому виконання усіх завдань здійснюється у взаємному зв’язку. В той же час, загальні закономірності побудови уроку допомагають ефективніше підготуватися до нього. Прагну, щоб кожен урок був логічним продовженням попереднього і, водночас, підготовкою до наступного, змістовним, цікавим для учнів і таким, що спонукає їх до активної діяльності. Уроки розпочинаю з шикування класу, рапорту чергового, привітання, ознайомлення із завданням на урок, виконання стройових вправ. Готуючись до проведення уроків, враховую особистісно-орієнтований підхід до навчання учнів.

Однією з головних умов успішного навчання є здатність тримати дисципліну на уроці, в іншому разі не спрацьовують ніякі методичні прийоми та хитрощі. Дисципліна більшою мірою залежить від рівня  насиченості уроку, від уміння вчителя перемикати фази уроку, від його здатності задавати мотивацію і стимулювати учнівські успіхи, від уміння тримати педагогічну дисципліну, від уміння використовувати на практиці активні методи навчання.

У практиці роботи з предмету «Захист Вітчизни» застосовую різні методи навчання:

 - Словесні – пояснення, розповідь, розпорядження, команда, підрахунок;

 - Наочні – показ вправи вчителем, показ плакатів, схем, карток, презентацій;

 - Практичні – виконання вправ учнями.        

Намагаюсь, щоб матеріал уроку було лаконічним, конкретним, доступним і відповідати рівню розвитку учнів.

До практичних методів навчання належать вправи. Багаторазове повторення допомагає швидше оволодіти технікою вправи і підвищує якість виконання.

Під час проведення уроку поєдную словесні методи навчання, наочного сприймання та практичні методи виконання вправ. Правильне поєднання цих методів сприяє формуванню в учнів повнішого уявлення про рухову дію. Привчаю юнаків до військової термінології, що значною мірою збагачує їхній словниковий запас.

Самостійна робота учнів - необхідний елемент навчального процесу. Без самостійної роботи неможливо розраховувати на глибоке і міцне засвоєння навчального матеріалу. Основне завдання    самостійної роботи - навчити учнів працювати з підручником. Тому безпосередньо на уроці я відвожу деякий час для роботи з підручником та іншим друкованим джерелом (статутом, порадником тощо).

Проводжу різні типи уроків:

- Вступні уроки, уроки вивчення нового матеріалу, на яких у формі лекції з застосуванням комп’ютерних технологій, розповіді, бесіди повідомляю теоретичні знання, роблю висновки та узагальнення.

- Уроки формування вмінь і навичок проводжу у вигляді практичних заняттях з вогневої, тактичної і стройової підготовки, статутів ЗСУ , основ цивільного захисту, військово-медичної  підготовки де учні спочатку отримують знання, а потім на основі отриманих знань формують вміння і навички у стрільбі,  у виконанні стройових прийомів, у застосуванні індивідуальних засобів захисту та наданні першої медичної допомоги.

- Уроки перевірки знань, вмінь і навичок, на яких провожу перевірку теоретичних знань і практичних навичок учнів за формою контрольного заняття.

- Комбіновані уроки, які об'єднують декілька дидактичних завдань. На комбінованому уроці я об'єдную роботу по формуванню нових знань з удосконаленням і перевіркою засвоєння нового матеріалу, застосовуючи різні методи роботи:  інтерактивні (метод «Мозкового штурму», «Вільного мікрофону»,  «Навчаючи – учуся», «Займи позицію»,  «Вилучи зайве»

На уроках використовую такі елементи новітніх педагогічних технологій:

- фронтальний метод, в ході всі учні класу одержують одне завдання і вони виконують його одночасно під наглядом вчителя. Такий метод використовую при виконанні нормативів з Цивільної оборони, стройової підготовки.

Позмінний метод допомагає організувати роботу по змінах, при чому групи по черзі виконують завдання. Наприклад, такий метод використовую при виконанні нормативів стрільби з пневматичної гвинтівки.

При груповому методі учнів об’єдную в групи за рівнем фізичної підготовленості. Роботою кожного відділення керує командир, він же забезпечує допомогу та керування групою. Після виконання першого завдання відділення, по команді вчителя змінюють місце занять. Інколи використовують декілька варіантів групового методу організації учнів. Такий метод використовую при проведенні занять з тактичної підготовки на польових зборах.

При одному варіанті кожне відділення проходить на протязі уроку всі етапи занять. При другому – виконує одне-два завдання, а на наступних уроках – інші. Груповий метод дозволяє дати всім учням різноманітні завдання, але й потребує підготовки активу учнів, здатного керувати відділенням, страхувати і допомагати при розучуванні вправ. Груповий метод частіше використовую при удосконаленні рухових дій і навиків. Індивідуальний метод і метод змагання тісно переплетені один з одним.

В своїй роботі проводжу нестандартні уроки, наприклад: урок-змагання, урок-вікторина із застосуванням теоретичних і практичних знань, уроки-конкурси. У ході навчання реалізую міжпредметні зв’язки з предметами природничого, гуманітарного напрямів, основами здоров'я, завдяки цьому уроки для учнів стають цікавішими і захоплюючими, веселими і пізнавальними.

Актуальним завданням вчителя в умовах розвитку сучасної системи освіти та широкого впровадження ІКТ в навчальний процес вважаю є розробка і впровадження медіа уроків, які підвищують ефективність засвоєння інформації до 65 %. Найважливішим психолого-педагогічним завданням вчителя є не штучне примушення учнів до вивчення військової справи, а вироблення інтересу до них. Використання різноманітних інтерактивних технологій в навчанні це лише спосіб створення атмосфери в класі, яка сприяє співпраці, розумінню у викладанні матеріалу, дає змогу реалізувати особистісно орієнтоване навчання.Для активізації військово-патріотичного виховання в школі веду гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні такої роботи керуюсь Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», навчальною  програмою  гуртка «Зірниця».

Результати моєї педагогічної діяльності демонструють учні на міських змаганнях. В 2014-2015 н.р. в міському етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (« Джура ») нашої школи «Третя Січ» зайняла ІІІ місце. В 2015-2016 н.р. за результатами військово-патріотичних змаганнях «Патріот»  команда під моїм керівництвом зайняла ІІ місце. Я горджусь своїми вихованцями! Разом з ними намагаюсь проявляти себе не на словах, а в ділах, реалізовуючи своє педагогічне кредо.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка