Загальна патоморфологія Текстові тестиСторінка1/19
Дата конвертації24.04.2016
Розмір3.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Загальна патоморфологія

Текстові тести

 1. Муковісцидоз - це приклад:

  1. * слизової дистрофії

  2. рогової дистрофії

  3. жирової дистрофії

  4. білкової дистрофії

  5. змішаної дистрофії

 2. Патологія мітохондрій проявляється:

  1. збільшенням кількості мітохондрій

  2. * вакуолізацією матриксу

  3. збільшенням розмірів крист

  4. підвищеною секрецією АТФ

  5. збільшенням рибосом

 3. Активна форма феритину:

  1. * відновлена

  2. окислена

  3. сульфатована

  4. дегітратована

  5. апоферитин

 4. Альтерація - це:

  1. * пошкодження

  2. дистрофія

  3. некроз

  4. гіаліноз

  5. склероз

 5. В основі розвитку муковісцидозу лежить порушення обміну:

  1. жирів

  2. глікогену

  3. * глікопротеїдів

  4. холестерину

  5. білків

 6. В який колір забарвлюються гранули гемосидерину при реакції Перлса:

  1. * синій

  2. червоний

  3. помаранчевий

  4. малиновий

  5. чорний

 7. В яких органах накопичується гемосидерин при загальному гемосидерозі?

  1. Нирки, яєчники, матка

  2. Шлунок, кишечник

  3. Печінка, селезінка, кістковий мозок

  4. * Легені, серце, нирки

  5. Головний і спинний мозок

 8. В яких органах накопичується гемосидерин при загальному гемосидерозі?

  1. в печінці, селезінці, кістковому мозку

  2. в нирках, яєчниках, матці

  3. * в легенях, серці, нирках

  4. в шлунку, кишківнику

  5. в головному і спинному мозку

 9. В яких структурах розвивається мукоїдне набухання?

  1. Паренхіма і строма

  2. Паренхіма і стінки судин

  3. * Строма і стінки судин

  4. Строма і капсула органів

  5. Жирова клітковина і залози

 10. В якому органі зустрічається рогова дистрофія?

  1. Шлунок

  2. * Шкіра

  3. Серце

  4. Печінка

  5. Легені

 11. Вид амілоїдозу за відношенням до фібрилярних структур.

  1. Старечий

  2. Пухлинний

  3. * Периколагеновий

  4. Вторинний

  5. Первинний

 12. Вид некрозу, що розвивається від дії низьких і високих температур:

  1. * прямий

  2. непрямий

  3. токсичний

  4. судинний

  5. трофоневротичний

 13. Види гемосидерозу за поширеністю:

  1. органів дихання

  2. * загальний

  3. органів кровообігу

  4. кісткового мозку

  5. кишківника

 14. Визначення поняття некроз:

  1. * місцева смерть

  2. дистрофія

  3. смерть организму

  4. малокрів’я

  5. повнокрів’я

 15. Визначення поняття паранекроз:

  1. одна із стадій гіалінозу

  2. * подібні дистрофічним, але зворотні зміни

  3. аутолітичне розплавлення тканин

  4. смерть клітин і тканин в живому організмі

  5. одна із стадій амілоїдозу

 16. Вкажіть вміст вакуолей позначених цифрою 1?

  1. * Жир

  2. Білок

  3. Повітря

  4. Гіалін

  5. Глікоген

 17. Вкажіть групи ендогенних пігментів

  1. * гемоглобіногенні

  2. гліколітичні

  3. онкогенні

  4. білірубінові

  5. ліпідні

 18. Вкажіть механізм появи жиру в клітині при жировій дистрофії.

  1. * Інфільтрація

  2. Піноцитоз

  3. Гіаліноз

  4. Ендоцитобіоз

  5. Гіпоксія

 19. Вкажіть механізм розвитку паренхіматозних дистрофій.

  1. Фагоцитоз

  2. Паракератоз

  3. Піноцитоз

  4. Автоліз

  5. * Декомпозиція

 20. Вкажіть найбільш часту причину жирової дистрофії міокарда.

  1. Запалення

  2. Пухлинний ріст

  3. * Гіпоксія

  4. Амілоїдоз

  5. Набряк

 21. Вкажіть паренхіматозний диспротеїноз.

  1. * Гіаліново-крапельна дистрофія

  2. Амілоїдоз

  3. Жирова дистрофія

  4. Гіаліноз

  5. Вуглеводна дистрофія

 22. Вкажіть послідовні стадії деструкції сполучної тканини

  1. * мукоїдне набрякання, фібриноїдне набрякання, гіаліноз

  2. гіаліново-крапельна дистрофія, гідропічна дистрофія, гіаліноз

  3. гіаліново-крапельна дистрофія, рогова дистрофія, гіаліноз

  4. рогова дистрофія, іхтіоз, лейкоплакія

  5. мукоїдне набрякання, фібриноїдне набрякання, лейкоплакія

 23. Внаслідком якого процесу розвивається гіаліноз клапанів серця при ревматизмі?

  1. Тьмяного набухання

  2. Амілоїдозу

  3. Гіаліново-крапельної дистрофії

  4. * Фібриноїдного набухання

  5. Запалення

 24. Внутрішньоклітинне накопичення білків називають:

  1. * гіаліново-крапельна дистрофія

  2. гіаліноз

  3. диспротеїноз

  4. ліпідом

  5. кератоз

 25. Внутрішньоклітинне накопичення глікогену в нирці спостерігається при:

  1. * цукровому діабеті

  2. гломерулонефриті

  3. - алкогольній інтоксикації

  4. гіалінозі

  5. склерозі

 26. Внутрішньоклітинне накопичення жирів називають:

  1. кератоз

  2. диспротеїноз

  3. лейкоплакія

  4. гіаліноз

  5. * ліпідоз

 27. Внутрішньоклітинні ліпідози частіше спостерігаються в:

  1. * нефроцитах

  2. підшкірно жировій клітковині

  3. нейроцитах

  4. скелетних м’язах

  5. епітелії

 28. Внутрішньоклітинні ліпідози частіше спостерігаються в:

  1. скелетних м’язах

  2. підшкірно жировій клітковині

  3. нейроцитах

  4. * гепатоцитах

  5. міометрії

 29. Внутрішньоклітинні ліпідози частіше спостерігаються в:

  1. * серці

  2. підшкірно жировій клітковині

  3. нейроцитах

  4. скелетних м’язах

  5. епітелії

 30. Гемоглобіногенні пігменти в нормі утворюють:

  1. гематоїдин

  2. феритин

  3. гемосидерин

  4. * гематин

  5. гемомеланін

 31. Гістологічне дослідження деформованого мітрального клапана виявило в сполучній тканині клапана при забарвленні гематоксиліном і еозином виражену базофільну реакцію, а при фарбуванні толуїдиновим синім - реакцію метахромазії. Які зміни сполучній тканині виявляються даними реакціями?

  1. Амілоїдоз

  2. Фібриноїдне набухання

  3. Гіаліноз

  4. * Мукоїдне набухання

  5. Фібриноїдний некроз

 32. Глазурована селезінка - це:

  1. * гіаліноз

  2. ожиріння

  3. ослизнення

  4. гіаліново-крапельна дистрофія

  5. гіпеплазія

 33. Глікогенна інфільтрація епітелію канальців нирки спостерігається при:

  1. гіалінозі

  2. гломерулонефриті

  3. алкогольній інтоксикації

  4. * цукровому діабеті

  5. гіпертонічній хворобі

 34. Гусяча печінка - це:

  1. * жирова дистрофія печінки

  2. білкова дистрофія печінки

  3. вуглеводна дистрофія печінки

  4. ослизнення печінки

  5. гіперплазія печінки

 35. Для виявлення якого пігменту використовується реакція Перлса?

  1. білірубіну

  2. гематоїдину

  3. * гемосидерину

  4. меланіну

  5. солянокислого гематину

 36. До внутрішньоклітинних диспротеїнозів відносять:

  1. * лейкоплакію

  2. гіаліноз

  3. фанероз

  4. фібриноїд

  5. фібриноїдний некроз

 37. До внутрішньоклітинних диспротеїнозів відносять:

  1. * іхтіоз

  2. гіаліноз

  3. фанероз

  4. фібриноїд

  5. фібриноїдний некроз

 38. До внутрішньоклітинних диспротеїнозів відносять:

  1. * гіперкератоз

  2. гіаліноз

  3. фанероз

  4. фібриноїд

  5. фібриноїдний некроз

 39. До внутрішньоклітинних диспротеїнозів відносять:

  1. * гіаліново-крапельну дистрофію

  2. гіаліноз

  3. фанероз

  4. фібриноїд

  5. фібриноїдний некроз

 40. До внутрішньоклітинних диспротеїнозів відносять:

  1. * рогову дистрофію

  2. гіаліноз

  3. фанероз

  4. фібриноїд

  5. фібриноїдний некроз

 41. До внутрішньоклітинних диспротеїнозів відносять:

  1. фібриноїдний некроз

  2. гіаліноз

  3. фанероз

  4. фібриноїд

  5. * тільця Меллорі

 42. До внутрішньоклітинних диспротеїнозів відносять:

  1. * гідропічну дистрофію

  2. гіаліноз

  3. фанероз

  4. фібриноїд

  5. фібриноїдний некроз

 43. До стромально-судинних диспротеїнозів відносять:

  1. * рогову дистрофію

  2. гідропічну дистрофію

  3. гіаліново-крапельну дистрофію

  4. гіаліноз

  5. жирову дистрофію

 44. До стромально-судинних диспротеїнозів відносять:

  1. гіаліново-крапельну дистрофію

  2. гідропічну дистрофію

  3. * фібриноїдне набрякання

  4. рогову дистрофію

  5. жирову дистрофію

 45. До стромально-судинних диспротеїнозів відносять:

  1. * мукоїдне набрякання

  2. гідропічну дистрофію

  3. гіаліново-крапельну дистрофію

  4. рогову дистрофію

  5. жирову дистрофію

 46. Жирова дистрофія міокарда спостерігається при:

  1. гіподинамії

  2. надмірному вживанні жиру

  3. недостатньому вживанні жиру

  4. фізичному навантаженні

  5. * хронічній серцевій недостатності

 47. Жирова дистрофія міокарда спостерігається при:

  1. * хронічній легеневій недостатності

  2. надмірному вживанні жиру

  3. В. недостатньому вживанні жиру

  4. фізичному навантаженні

  5. гіподинамії

 48. Жирова дистрофія міокарда спостерігається при:

  1. недостатньому вживанні жиру

  2. надмірному вживанні жиру

  3. * отруєнні сполуками фосфору

  4. фізичному навантаженні

  5. гіподинамії

 49. Жирова дистрофія міокарда спостерігається при:

  1. * дифтерії

  2. надмірному вживанні жиру

  3. недостатньому вживанні жиру

  4. фізичному навантаженні

  5. гіпертонічній хворобі

 50. Жирова дистрофія міокарда спостерігається при:

  1. гіпертрофії міокарда

  2. надмірному вживанні жиру

  3. недостатньому вживанні жиру

  4. фізичному навантаженні

  5. * алкогольній інтоксикації

 51. Жирова дистрофія міокарда спостерігається при:

  1. * інтоксикаціях

  2. надмірному вживанні жиру

  3. недостатньому вживанні жиру

  4. фізичному навантаженні

  5. гіпертрофії міокарда

 52. За допомогою якої реакції можна виявити гемосидерин в тканинах?

  1. Гмеліна

  2. * Перлса

  3. Гримеліуса

  4. Фельгена

  5. Шик-реакції

 53. За локалізацією дистрофії можуть бути:

  1. * позаклітинні

  2. жирові

  3. білкові

  4. вуглеводні

  5. мінеральні

 54. За локалізацією дистрофії можуть бути:

  1. * внутрішньоклітинні

  2. жирові

  3. білкові

  4. вуглеводні

  5. мінеральні

 55. За локалізацією дистрофії можуть бути:

  1. загальні

  2. жирові

  3. білкові

  4. вуглеводні

  5. * змішані

 56. За локалізацією дистрофії можуть бути:

  1. * мезенхімальні

  2. жирові

  3. білкові

  4. вуглеводні

  5. місцеві

 57. За локалізацією дистрофії можуть бути:

  1. * паренхіматозні

  2. жирові

  3. білкові

  4. вуглеводні

  5. загальні

 58. За поширеністю процесу дистрофії можуть бути:

  1. * місцеві

  2. регіональні

  3. в ділянці верхньої кінцівки

  4. вуглеводні в системі воротної вени

  5. мезенхімальні

 59. За поширеністю процесу дистрофії можуть бути:

  1. * загальні

  2. регіональні

  3. в ділянці верхньої кінцівки

  4. вуглеводні в системі воротної вени

  5. паренхіматозні

 60. Зменшення кількості глікогену в гепатоцитах спостерігається при:

  1. гломерулонефриті

  2. * цукровому діабеті

  3. алкогольній інтоксикації

  4. гіалінозі

  5. жировій дистрофії

 61. Зміни строми органу при некрозі:

  1. ішемія

  2. гіаліноз

  3. амілоїдоз

  4. * фібриноїдний некроз

  5. гемосидероз

 62. Змішані дистрофії виникають при порушенні обміну:

  1. холестерину

  2. складних білків

  3. * мінералів

  4. глікогену

  5. фенілаланіну

 63. Кахексія - це:

  1. збільшення кількості жирової

  2. * зменшення кількості жирової тканини тканини

  3. ожиріння серця

  4. ожиріння печінки

  5. відсутність жирової тканини

 64. Келоїд - це:

  1. * гіаліноз

  2. іхтіоз

  3. лейкоплакія

  4. фанероз

  5. склероз

 65. Класифікація амілоїдозу в залежності від причини і механізмів розвитку.

  1. * Ідіопатичний

  2. Периретикулярний

  3. Периколагеновий

  4. Ранній

  5. Пізній

 66. Клінічний прояв гіаліново-крапельної дистрофії епітелію канальців головних відділів нефрона.

  1. Кальційурія

  2. Оксалатурія

  3. Уратурія

  4. * Протеїнурія

  5. Фенілкетонурія

 67. Локалізація амілоїду в сальній селезінці.

  1. Тільки в червоній пульпі

  2. Тільки в білій пульпі

  3. В інтимі судин

  4. В адвентиції судин

  5. * В червоній і білій пульпі

 68. Локалізація порушеного метаболізму при змішаних дистрофіях:

  1. в паренхімі

  2. в стромі

  3. * в стромі і паренхімі

  4. внутрішньоклітинно

  5. позаклітинно

 69. Локалізація порушень обміну речовин при змішаних дистрофіях:

  1. в паренхімі

  2. * в паренхімі та стромі

  3. в стромі

  4. внутрішньоклітинно

  5. позаклітинно

 70. Макроскопічний вигляд органів і тканин при мукоїдному набряканні:

  1. збільшені, щільні

  2. * не змінюються візуально

  3. зменшені

  4. зменшені, щільні, дрібнозерниста поверхня

  5. збільшені

 71. Макроскопічний вигляд органів при мукоїдному набуханні.

  1. Збільшені, дряблі

  2. Збільшені, щільні

  3. Зменшені, дряблі

  4. Зменшені, дрібнозернисті

  5. * Візуально не змінені

 72. Макроскопічний вираз гемосидерозу легень:

  1. червоне ущільнення легень

  2. резинова легеня

  3. велика пістрява легеня

  4. кістозна легеня

  5. * бура індурація легень

 73. Макроскопічний прояв гемосидерозу легень

  1. Гумова легеня

  2. Велика строката легеня

  3. Стільникова легеня

  4. * Бура індурація легені

  5. Кістозна легеня

 74. Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору,нагадує старе сало. Який патологічний процес лежить в основі розвитку "сальної" печінки?

  1. * Амілоїдоз

  2. Жирова дистрофія

  3. Гіаліноз

  4. Ожиріння

  5. Мукоїдне набухання

 75. Механізми розвитку внутрішньоклітинних накопичень:

  1. * спотворений синтез

  2. проліферація

  3. транслокація

  4. диспротеїноз

  5. каріопікноз

 76. Механізми розвитку внутрішньоклітинних накопичень:

  1. * декомпозиція

  2. проліферація

  3. транслокація

  4. диспротеїноз

  5. запалення

 77. Механізми розвитку внутрішньоклітинних накопичень:

  1. * трансформація

  2. проліферація

  3. транслокація

  4. диспротеїноз

  5. диспозиція

 78. Механізми розвитку внутрішньоклітинних накопичень:

  1. ексудація

  2. проліферація

  3. транслокація

  4. диспротеїноз

  5. * інфільтрація

 79. Морфогенетичний механізм розвитку фібриноїдного набухання.

  1. Резорбція

  2. Трансформація

  3. Спотворений синтез

  4. Кахексія

  5. * Декомпозиція

 80. Назвіть види гіалінозу за поширеністю:

  1. гіаліноз власне сполучної тканини

  2. * системний гіаліноз гіаліноз власне сполучної тканини

  3. гіаліноз судин

  4. гіаліноз капсули селезінки

  5. гіаліноз капсули нирки

 81. Назвіть захворювання, при яких зустрічається місцевий гемосидероз:

  1. * гематома головного мозку

  2. гемолітична анемія

  3. малярія

  4. гематохроматоз

  5. паренхіматозна жовтяниця

 82. Назвіть основну патогенетичну ланку дистрофії.

  1. Регенерація

  2. * Ферментопатія

  3. Травма

  4. Атрофія

  5. Гіпертрофія

 83. Назвіть різновид загального порушення обміну нейтрального жиру.

  1. Атеросклероз

  2. Кахексія

  3. Ліпоматози

  4. Регіональні ліподистрофії

  5. * Ожиріння

 84. Назвіть хворобу в основі якої лежить порушення обміну міді.

  1. Хвороба Гоше

  2. Гемохроматоз

  3. * Хвороба Вільсона-Коновалова

  4. Меланоз

  5. Хвороба Гірке

 85. ?Найбільш часта локалізація фібриноїдного некрозу:

  1. м’язи

  2. жирова тканина

  3. кісткова тканина

  4. нервова тканина

  5. * стінка судини

 86. Накопичення глікогену в печінці спостерігається при:

  1. * глікогенозі

  2. гломерулонефриті

  3. алкогольній інтоксикації

  4. цукровому діабеті

  5. гіпертонічній хворобі

 87. Накопичення глікогену в скелетному м’язі спостерігається при:

  1. * глікогенозі

  2. глікогенолізі

  3. гіалінозі

  4. гіаліново-крапельній дистрофії

  5. гіпертрофії

 88. Наслідок гідропічної дистрофії.

  1. Трансформація в мукоїдне набухання

  2. * Колікваційний некроз

  3. Трансформація в гіаліноз

  4. Зворотній розвиток

  5. Транформація в рогову дистрофію

 89. Образна назва селезінки при гіалінозі.

  1. * Глазурна

  2. Мускатна

  3. Сагова

  4. Порфірова

  5. Гусяча

 90. Ожиріння II ст. - це збільшення маси тіла до:

  1. 20\%

  2. 75\%

  3. 10-15\%

  4. * 30-40\%

  5. 45\%

 91. Оперативно висiчена сполучна тканина деформованого мiтрального клапану при забарвленнi гематоксилiн-еозином дає базофiльну реакцiю, а пiд впливом толуїдинового синього фарбується в рожевий колiр (метахромазiя). Якi змiни сполучної тканини виявляються такими типами реакцiй?

  1. Фiбриноїдний некроз сполучної тканини

  2. Набряк сполучної тканини

  3. Мукоїдний набряк

  4. Петрифiкацiя клапанiв

  5. * Гiалiноз клапанiв

 92. Патогенна дія феритину:

  1. * вазопаралітична

  2. гіпертензивна

  3. коагулопатична

  4. нейропатична

  5. колагеностимулююча

 93. Патологія апарату Гольджі проявляється:

  1. * деструкцією мембран

  2. секрецією білкових гранул

  3. синтезом глікопротеїдів

  4. синтезом полісахаридів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка