З 2006 року Чугуївський професійний аграрний ліцей працює як «Школа сприяння здоров’ю», тому вся робота навчально-виховного процесу спрямована на формування здорової особистості



Дата конвертації12.09.2017
Розмір77.5 Kb.

З 2006 року Чугуївський професійний аграрний ліцей працює як «Школа сприяння здоров’ю», тому вся робота навчально-виховного процесу спрямована на формування здорової особистості.

За цей період навчальний заклад мав великі можливості у здійсненні ряду заходів з питань збереження та покращення здоров'я. Змінились завдання, цілі , втратили актуальність концепція та програма Школи сприяння здоров`ю. Але, зараз можна сказати: - Школа сприяння здоровя - єдиний організм із тісними взаємозв'язками всіх його структурних компонентів. Школа сприяння здоров`ю чітко регламентує діяльність кожного з них на шляху до кінцевої мети - створення здорового мікроклімату для виховання здорової стійкої особистості.


У нашому закладі забезпечено психологічний супровід особистості, який сприяє розвитку комунікативних навичок: формуванню особистісних якостей дітей, педагогів, їх почуттів, емоцій. У своїй практиці психолог використовує інтерактивні методи колективного впливу на поведінку дитини. Одним із основним напрямків роботи психолога є внутрішній світ дитини, а основним завданням – допомога дитині в створенні гармонії внутрішнього світу, в розвитку можливостей щодо самореалізації, створення позитивної «Я-концепції». Найбільша увага приділяється спілкуванню, бо спілкування – одна з найголовніших складових психічного здоров’я. Індивідуальна та групова психокорекційна діяльність спрямована на формування позитивного клімату в колективі, вміння вирішувати конфліктні ситуації, аналізувати власну поведінку та поведінку оточуючих. Уже протягом кількох років в рамках школи проводяться заняття за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному»серед молоді України щодо здорового способу життя». Постійне анкетування, тестування учасників навчального процесу дає змогу щорічно визначати напрямки роботи та вдосконалювати системний підхід до здорового способу життя.

Одним із загальновизнаних показників ведення здорового способу життя є рівень фізичного розвитку людини, найважливішими чинниками якого є наявність регулярного адекватного фізичного навантаження, тренування організму. Більшість учнів залучається до занять фізкультурою і спортом у спортивних секціях (баскетбол, футбол, легка атлетика, настільний теніс). На базі ліцею працює кілька спортивних секцій, діти займаються футболом та баскетболом, настільним тенісом, а сучасна спортивна зала та спортивний майданчик сприяють розвитку здорового способу життя. Учні неодноразово були призерами міських та обласних спортивних змагань, захищали честь свого навчального закладу. Але коло інтересів учнів значно ширше, а це потребує використання в оздоровчій роботі потенціалу міста. Діти відвідують позаурочні заклади місцевого КСК та БЮДТ, де відкрито та працює майже 60 гуртків та секцій. Там знайшли задоволення своїх інтересів підлітки, що цікавляться дзюдо, культуризмом, рукопашним боєм, спортивними танцями.

В ліцеї працює медичний кабінет з ізолятором. Медична діяльність полягає у тісній співпраці ліцею та батьків з медичними установами, яка має на меті системний підхід щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування основ здорового способу життя в умовах навчального закладу. Медичний огляд учнів здійснюється відповідно до графіка медичної служби. Учні, які за підсумками медогляду потрапили до спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні вправи відповідно до їх стану здоров’я. На кожну навчальну групу заведено „Паспорт здоров’я”, в якому відзначені індивідуальні зміни на початку навчального року (у вересні) і в кінці навчального року ( у травні). Постійно в ліцеї проводиться певна робота щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Регулярно проводяться бесіди під час виховних годин, на батьківських зборах з попередження усіх видів дитячого травматизму. Щодо заходів відносно збереження здоров'я працівників треба зазначити, що всі працівники мають медичні книжки, де зазначено результати щорічних обстежень стану здоров'я. Щорічно виплачуються кошти на оздоровлення до відпустки – згідно діючого законодавства. У ліцеї систематично випускається санітарно-гігієнічний бюлетень. Викладачами фізкультури та медичними працівниками розроблені пам’ятки «Якщо хочеш бути здоровим», «Формування правильної постави», «Основи фітооздоровлення», «Оздоровчі паузи та фізкультхвилинки», «Комплекс ранкової зарядки» тощо. З учнями систематично проводяться бесіди щодо запобігання дитячому травматизму, пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних захворювань.

Раціональне харчування учнів нашого закладу будується на дотриманні трьох основних принципів: забезпечення відповідності енергетичної цінності раціону харчування енергозатратам організму; задоволення фізіологічних потреб організму у визначеній кількості енергії і співвідношенні у харчових речовинах; дотримання оптимального режиму харчування, тобто фізіологічно обґрунтованого розподілу кількості споживаної їжі протягом дня. Згідно з цими принципами харчування учнів у їдальні ліцею збалансоване за складом основних поживних речовин. Добова потреба в основних харчових речовинах та енергії, а також вітамінах і мінеральних речовинах для учнів визначається відповідно до норм фізіологічних потреб населення, в основних харчових речовинах та енергії, норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах. Різниця в кількості основних харчових речовин та калорійності раціону дітей забезпечується регулюванням обсягів споживаної їжі чи складом страв у раціоні. Відповідальними за виконання норм харчування є завідуюча їдальнею ліцею, адміністрація, медичний працівник ліцею.

Учнівське самоврядування – це не просто об’єднання молоді, це ті соціальні структури суспільства, через які створюються умови і багато в чому реалізуються інтереси, потреби, запити молодих людей у всіх сферах життя: економічній, політичній, соціальній, духовний, сімейно-побутовий.

У нашому ліцеї самоврядування почало активно розвиватися також з 2006 року. Головне у самоврядуванні - це те, що воно дає учням можливість навчитися приймати і виконувати рішення, виховувати у собі почуття відповідальності за доручення, увійти в соціальне життя уже повноцінними громадянами. Рада самоврядування, її сектори сприяють зміцненню звязків між родинами учнів та ліцею з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу, а також духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду. Волонтери самоврядування беруть участь у міських заходах та акціях. Так, наприклад, до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням пройшла акція „Обери сам”. Заядлим курцям треба було знайти в собі силу волі, щоб на очах у всіх переламати свою цигарку та отримати за це шоколад. На день бородьби зі СНІДом, сумісно з міськими молодіжними службами наші діти залучали мешканців міста до тестування на ВІЧ-інфекцію, роздавали листівки.

Школа сприяння здійснює постійний зв'язок зі службою у справах дітей та молоді, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, наркологічним кабінетом, інфекціоністом, фтизіатром, венерологом Центральної районної лікарні. Ліцей плідно співпрацює з представниками ВКМСД, та службою у справах дітей райвідділу міліції, представники яких проводять індивідуальну профілактичну роботу з учнями, які перебувають на обліку, з учнями які порушують дисципліну та внутриліцейні правила поведінки та батьками. Реабілітаційна робота проводиться з учнями, які опинилися в складних життєвих умовах. Діти пільгового контингенту забезпечуються безкоштовним харчуванням, проводяться рейди в сімї, індивідуальні бесіди з батьками, які не приділяють належної уваги вихованню дітей.

Велика роль у формуванні світогляду учнів належить бібліотеці. В нашом ліцеї бібліотека розташована в трьох великих світлих кімнатах. Є читальний зал. В бібліотеці затишно, естетично. Бібліотекар постійно готує виставки, підбірки літератури, прикладає максимум зусиль, щоб сприяти формуванню в учнів мотивації здорового способу життя. У бібліотеці ліцею оформлено постійно-діючі виставки „Здоров’я дітей – здоров’я нації”, „Айсберг на ім’я СНІД” та Куточок безпеки життєдіяльності, які вміщують матеріали, буклети щодо здорового способу життя, попередження шкідливих звичок, запобіганню насилля в сім’ях, небажаної вагітності, збереження репродуктивного здоров*я, правила поводження в надзвичайних ситуаціях та надання першої допомоги тощо. В тематичних папках „Шлях до здоров*я”, „Абетка виживання” та „Право та підліток” зібрано інформаційні, методичні, просвітницькі матеріали та розробки виховних заходів даної тематики. Проводяться масові виховні заходи щодо формування моральних якостей, здорового способу життя та виховання стійкої життєвої позиції.

З метою заохочення учнів, їх соціального розвитку їх здібностей у ліцеї працюють  гуртки та  спортивні секції, які відвідує більш ніж 70% учнів ліцею.:

Вокально-інструментальний ансамбль; РОК група; Драматична студія української класики; Студія читців Клуб “Муза” - декоративно - прикладної творчості; Секція баскетболу; Секція футболу; Студія естрадної музики та пісні;

Секція з настільного тенісу

Відвідуючи їх, учні не тільки навчаються, розвивають свої творчі здібності, займаються спортом, а й беруть участь у змаганнях та конкурсах (районних, міських, обласних), посідають призові місця.

Під керівництвом викладача історії силами учнів створено музейну кімнату історико-краєзнавчого спрямування, робота по поповненню якої експонатами, розвиває в учнів творчий інтерес, формує моральні якості, забезпечує умови самореалізації підлітків в навчанні та побуті, виховує в повагу до батьків, культурно-національних , духовних та історичних цінностей рідного краю та держави.

Працюючи над створенням ліцею нового типу, колектив педагогів вирішив, що учні та їхні батьки повинні стати єдиним цілим, стали партнерами в досягненні кінцевої мети: створення закладу, якому належить виконувати активну роль у духовному житті суспільства. Залучення до здорового способу життя дітей неможливе без батьків, а у створенні мотивацій підлітків значною мірою залежить стан здоров’я та ставлення до шкідливих звичок батьків. Найпоширенішими формами організації роботи з батьками крім засідання батьківського комітету та батьківських зборів, по-можливості проводимо просвітницькі лекторії, семінари-тренінги, засідання штабу з профілактики правопорушень, круглі столи (де батьки можуть вільно висловлювати власні думки), спільні свята. У кабінеті психолога діє мобільний стенд «Для Вас батьки!». Ми розширили просвітницьку роботу серед батьків і громадськості про вплив екологічних і генетичних факторів на стан здоров’я. Велику увагу стали приділяти психологічному стану здоров’я, створенню позитивної атмосфери на уроках і в позаурочний час, добрим особистим взаєминах між учнями та між учнями , викладачами та майстрами в/н.

Величезна робота з питань виховання здорового способу життя ведеться керівниками груп. У своїй роботі вони користуються формами і методами: бесіди, вікторини, перегляди відеофільмів, які є в відеотеці ліцею. Кожна навчальна група ліцею працює над власним проектом в межах Школи сприяння здоров’ю. Наприклад, в цьому році на суд глядачів учні подготували виступи агітбригад «За здоровий спосіб життя», серед яких особливий інтерес викликали теми : «Здорове харчування», «Твоє життя – твій вибір», «Скажемо шкідливим звичкам – НІ!», „Мобільний телефон . Лікарі б’ють на сполох”, „Комп’ютерні ігри. За і Проти”, „Енергетичні напої - засіб від здоров’я” та ін.

Вся робота з утвердження здорового способу життя проводиться в закладі обдумано, грунтовно, з урахуванням вікових особливостей учнів.



Сподіваємося, що профілактична діяльність школи здоров’я певним чином поширить шляхи вирішення досить актуальної проблеми – збереження здоров’я неповнолітніх. Віримо, що спільними зусиллями значно підвищиться рівень обізнаності молодих людей стосовно переваг здорового способу життя. Очікуємо переоцінки системи цінностей самою молоддю, яка на перший план буде ставити своє здоров’я та усвідомлювати, що здоров’я є основним чинником у житті.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка