Впровадження в навчально-виховний процес сучасних фізкультурно-оздоровчих технологійСкачати 74.49 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір74.49 Kb.


Впровадження в навчально-виховний процес сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій.

«Використання інноваційних технологій фізичного виховання учнів ПТНЗ на уроках фізичної культури та в позакласний час дає змогу вчителю виконувати одну з головних вимог як до сучасного уроку так і взагалі до фізичного виховання учнів,а саме, у поєднанні з освітньою спрямованістю досягти високої компактності, динамічності, емоційності занять які стимулюють активність та інтерес учнів до занять фізичними вправами» В.І.Славгородський – вчитель-методист вищої категорії Свердловського професійного торгово-кулінарного ліцею.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\p2040040.jpg

У сучасному суспільстві велика увага приділяється вихованню у людей свідомого ставлення до фізичного розвитку, стану свого здоров'я, адже людина, яка знає і розуміє користь від регулярних занять фізичною культурою та спортом і вміє на практиці реалізувати ці знання, здатна на творчу, активну, суспільно-громадську діяльність.

У роботі ми керуємося Концепцією фізичного виховання в системі освіти України, де вказано основні форми та напрямки роботи вчителя фізичної культури щодо формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, зміцнення організму шляхом впровадження фізичних вправ під час занять у навчальному закладі, спортивних гуртках, спеціальних медичних групах, на змаганнях різного рівня. Опубліковані результати досліджень свідчать, що при вступі до ПТНЗ різні відхилення у стані здоров’я спостерігаються у кожного другого підлітка.Це пояснюється тим, що навчання у школі супроводжувалось дефіцитом рухової активності, нервовим перенапруженням, необхідністю засвоєння та переробки учнями великої кількості інформації.

Одним зі шляхів вирішення дефіциту рухової активності є підвищення уваги до фізичного виховання учнів, пошук нових форм та засобів навчання, впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, які дозволяють навчально-виховний процес в світлі сучасних вимог.

Заняття на уроках фізичної культури вПТНЗ, позакласна робота (спортивні секції, фізкультурно-оздоровчі заходи) повинні сприяти поліпшенню психологічного клімату в учнівських колективах. Проте, як свідчить практика, однією із причин зниження рухової активності фахівці називають падіння інтересу до традиційних уроків фізичної культури. Причиною низької мотивації учнів до уроків фізичної культури є відсутність можливості вибору ними форм занять, ставлення самого вчителя до проведення уроків та незадоволеність учнів традиційним змістом уроків фізкультури.

Опитування учнів свідчить, що під впливом інтенсифікації навчального процесу із загальноосвітніх предметів, вони віддають перевагу проведенню дозвілля, не пов`язаному із руховою активністю, а швидше вибирають: комп`ютерні ігри, прослуховування музики, перегляд телепередач, спілкування з друзями. Таким чином, слабшає природна потреба в рухах.

Як відомо, юнацький вік, вважається найбільш складним у процесі росту і розвитку, учні доволі прискіпливі стосовно ставлення до себе. Особливо вразливі в цьому віці дівчата. Уважно вивчаючи своє обличчя й тіло, вони не завжди залишаються задоволеними результатами такого обстеження. Розуміючи недосконалість свого фізичного розвитку, вони боляче реагують на такий стан. Це спричиняє можливість скеровувати їхні прагнення до занять фізичними вправами, які допоможуть позбавитися недоліків фігури, зайвої ваги, набути правильної осанки, ходи, краси рухів, позбавлять від почуття неповноцінності.

Наведене свідчить про актуальність вивчення нових підходів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах навчального закладу, подальшої розробки стимулів, які сприяли б позитивній мотивації дівчат до систематичних занять фізичною культурою в урочний та позаурочний час.

Слід зазначити, що за останні 5-10 років спостерігається не лише зниження рівня здоров`я, але й рівня фізичної підготовленості та рухової активності школярів.

У житті учнів рухова активність повинна бути головним чинником покращення фізичного розвитку. Вона створює необхідні умови для росту та розвитку організму. Оскільки традиційні уроки фізичної культури не можуть задовольнити потребу учнів в руховій активності, багато вчителів фізичної культури прибігають до доповнень змісту базової програми, а інколи і до змін, в рамках 10% часу занять, що дозволено нині діючою програмою. Вчителі намагаються побудувати на уроці навчальний процес так, щоби учні зробили свій вибір на користь фізичної культури. Більшість з них доповнює програму вправами оздоровчої спрямованості, а саме вправами шейпінгу, ритмічної гімнастики, аеробіки та її різновидів: степ-аеробіки, стретчингу, йоги, ігровими видами (баскетбол, футбол), тим самим підвищуючи інтерес до уроків та популяризацію новітніх фізкультурно-оздоровчих видів занять, які є масовими у молодіжному середовищі. Видозмінені заняття допомагають підвищити загальний рівень рухової активності учнів, удосконалити функціональну діяльність організму, забезпечити правильний фізичний розвиток, адже саме це важливо для підлітків.

Для абсолютної більшості дівчат, які не займаються в спортивних секціях, єдиною формою занять фізичними вправами є уроки фізичної культури. Однак приблизно 30-40% учениць звільнені від уроків фізичної культури через хвороби, або пропускають їх через незадоволеність змістом предмету «Фізична культура».

Одночасно 21% учнів зазначають, що навіть систематичне відвідування уроків лише на 40-45%, задовольняє їх потребу в руховій активності.

Стосовно заміни традиційного змісту уроків на новітні технології, популярні у середовищі учнів, більшість з них (75%)вважають: «треба замінити частково».

Анкетування учнів показало: більшість з них бажають займатись на уроках фізичної культури різновидами аеробіки (26%), ритмічної гімнастики (18%); шейпінгу (24%), спортивними іграми та інше – 32%.

Ці данні майже абсолютно співпадають з результатами вибору учнями нашого ліцею варіативних модулів для занять на уроках фізичної культури на початку 2010-2011 навчального року.


Рис.1. Відповіді учнів про види занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості, прийнятні для повної або часткової заміни традиційних уроків (у відсотках)

В Свердловському професійному торгово-кулінарному ліцеї на протязі останніх десяти років успішно впроваджуються в процес фізичного виховання сучасні інноваційні технології: ритмічна гімнастика, різноманітні види аеробіки, стретчинг та інші. За цей час вже склалась цілісна система використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі за такими напрямками:


  • заняття ритмічною гімнастикою, аеробікою та іншим на уроках фізичної культури;

  • використання елементів ритмічної гімнастики, аеробіки та стретчингу під час фізкультурних пауз, на теоретичних та практичних заняттях;

  • використання оздоровчих програм для занять з учнями підготовчої та спеціальної медичної групи;

  • організація занять в позакласний час в секціях ритмічної гімнастики та аеробіки;

  • підготовка та участь у щорічному конкурсі з аеробіки;

  • показові виступи під час проведення змагань з різних видів спорту та інших виховних заходів.

Використання сучасних технологій на уроках фізичної культури дає змогу вчителю найбільш якісно виконувати одну із важливих вимог до сучасного уроку у поєднанні з освітньою спрямованістю досягти високої моторної компактності, динамічності, емоційності які стимулюють інтерес учнів до занять фізичними вправами.

Більшість учнів ліцею – це дівчата-старшокласниці, тому врахування особливостей їх вікового розвитку, критичного відношення до своєї фігури, осанки, ходи, красивих рухів підвищує актуальність введення сучасних технологій в уроки фізичної культури з метою виховання повноцінної, гармонійно розвиненої особистості, сильної духом і гарної тілом.

Загально-розвиваючим вправам, що вивчаються на уроках фізичної культури з використанням відповідних методик проведення ритмічної гімнастики та аеробіки,дотримання медичного контролю характерні простота і доступність, можливість легко регулювати фізичне навантаження шляхом підбору вправ, кількості їх повторень і швидкості виконання.

Систематичні, правильно методично організовані, достатньо матеріально забезпеченні заняття ритмічною гімнастикою та аеробікою на уроках фізичної культури викликають у більшості дівчат мотивацію до вдосконалення вивчених комплексів вправ в позаурочний час та складання ними задовільнихпрограм. Заняття в секції ритмічної гімнастики та аеробіки спонукає учнів до творчої самостійності, прагнення до самовдосконалення, появлення мотивації займатися сучасними оздоровчими технологіями системно.Сучасна, правильно підобрана музика, що використовується на заняттях є тією квінтесенцією від якої багато в чому залежить ефективність і привабливість занять. Музичний ритм організує рухи, підвищує

настрій та позитивні емоції учнів, він заставляє виконувати рухи енергійніше, що підсилює їх позитивний вплив на організм.

img_4037.jpg

Урок ритмічної гімнастики в СПТКЛ

Оздоровча спрямованість занять ритмічною гімнастикою і аеробікою досягається підбором загально-розвивальних, гімнастичних та танцювальних вправ для різних частин тіла, що використовуються багаторазово, поточним способом з інтенсивністю, що змінюється під ритмічну музику в різноманітному темпі. Використання ритмічної гімнастики та елементів стретчингу під час проведення фізкультурних пауз робить цю форму оздоровчих заходів привабливою та популярною як серед учнів так і працівників ліцею.
p1010054.jpg

Виконання учнями комплексу оздоровчих вправ

Дійсною родзинкою та піком творчості для учнів навчального закладу є підготовка та участь команд навчальних груп в щорічному конкурсі ритмічної гімнастики. Разом з учителем фізичної культури та керівниками навчальних груп учні складають комплекси вправ, ретельно їх вивчають, підбирають відповідні фонограми, стають дизайнерами своїх костюмів. Змагання проходять на красиво, естетично оформленому подиумі, в емоційно підвищеному настрої. Переможців та учасників конкурсу нагороджують спонсори та керівництво навчального закладу.
c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото к семинару\1 010.jpg

Фрагмент конкурсу ритмічної гімнастики


Визначальна роль в організації фізичного виховання учнів в ПТНЗ та впровадження в навчально-виховний процес сучасних оздоровчих інноваційних технологій належить вчителю фізичної культури навчального закладу.

При опитуванні було виявлено наступну тенденцію: доповнюють або змінюють програму уроків переважно молоді викладачі (жінки) з невеликим стажем роботи, Старші за віком вчителі та чоловіки з великим стажем роботи цього не роблять, вважаючи що в їхньому віці вони недостатньо обізнані в новітнії фізкультурно-оздоровчих технологіях. Очевидно це пов’язано з недостатнім рівнем знань сучасних видів оздоровчої гімнастики. Ось чому лише 40% респондентів на запитання: «Якщо у навчальній та позаурочній роботі Вашого навчального закладу не використовуються сучасні фізкультурно-оздоровчі технології чи могли би Ви проводити такі заняття?» відповіли «так».Більша частина опитаних вважає, що могла б проводити заняття, за наявності методичного та наочного матеріалу і відповідної матеріально-технічної база. Вік та стать – це не причина для відмови від проведення таких занять.Таким чином можно зробити висновок, що вчителі фізичної культури доволі прихильно ставляться до впровадження в умовах навчальних закладів новітніх фізкультурно-оздоровчих технологій.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка