Використання та настроювання веб-браузераСкачати 68.12 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір68.12 Kb.
Урок № 20 9 клас Дата:

Тема: Використання та настроювання веб-браузера

Мета уроку: сформувати в учнів поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту, ознайомити з поняттям Всесвітньої павутини та навігацією нею, сформувати навички використання та настроювання браузера, списку сайтів, обраних для швидкого доступу.

Обладнання: ПК, підручники.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

1. Організаційний етап

2. Перевірка домашнього завдання

Учні усно відповідають на запитання підручника, демонструють виконані практичні вправи.

Потім учні разом з учителем перевіряють заповнені таблиці

Приклад заповненої таблиці

Протокол

Призначення

SNMP

Простий протокол управління мережею

DNS 

Служба доменних імен

Telnet

Протокол доступу до віддаленого терміналу

SMTP 

Простий протокол передачі пошти

POP3

Поштовий протокол для офісу версії 3

HTTP

Протокол передачі гіпертекстових документів

DNS 

Служба доменних імен

IMAP

Інтернет протокол доступу до повідомлень

NNTP 

Мережевий протокол новин

Finger

Протокол, який надає інформацію про користувача

NTP

Мережевий протокол часу

Jabber

Протокол миттєвих повідомлень

FTP 

Протокол передачі файлів

DICT 

Словниковий протокол


3. Мотивація навчальної діяльності

Опитування

1. Назвіть основні служби Інтернет. (Відповідь: віддалений доступ; електронна пошта; FTP-сервіс; телеконференції; www-сервіс; інтерактивне спілкування, ІР-телефонія.)

2. Що таке URL-адреса? (Відповідь: це адреса інформаційного ресурсу в мережі.)

3. Розшифруйте адресу сервісу: http://win.mail.ru/cgi-bin/ms. (Відповідь: http - протокол пересилання веб-сторінок, win.mail.ru - доменне імя комп’ютера, на якому знаходиться веб-сторінка, cgi-bin - шлях до файлу, ms - імя файлу.)

4. Яка зі служб сьогодні є найпопулярнішою? (Відповідь: www-сервіс.)

Учні повинні назвати Всесвітню павутину, адже завдяки їй можна скористатися усіма іншими послугами на веб-порталах.4. Актуалізація опорних знань

Тестовий контроль.

Завдання для тестового контролю

1. Які організації не є провайдерами в Україні?А БанКорп Б Укртелеком В Прітекс Г People Net

2. Укажіть правильний запис ІР-адреси у Всесвітній мережі.А число.число В число.число.число.число

Б число/число/число/число Г число_число_число_число

3. Укажіть домени верхнього рівня (функціональні).А сом Б gov В edu Г ua

4. Укажіть домени верхнього рівня (національні).А ru Б mil В us Г fr

5. Назвіть основні служби Інтернету.А ІР-телефонія В електронна пошта

Б Всесвітня павутина Г доставка піци

6. Які доменні адреси є неправильними?А www.eldorado.com.ua В www.microsoft.com

Б www.ru.com Г www.mon.gov.ua

7. Що в мережі Інтернет визначає URL-адреса?А тільки адресу ПК

Б розташування файлу на жорсткому диску головного ПК

В місцезнаходження ПК у мережі та файлі на його жорсткому диску

Г протокол, який використовується для передавання даних

8. Назвіть основні види під’єднання ПК до Інтернету.А з’єднання через локальну обчислювальну мережу

Б з’єднання через виділену лінію

В з’єднання за технологією DSL

Г з’єднання через супутник

9. Назвіть основні сервісні протоколи.А www Б http В ia Г wap

10. Яку назву мала перша мережа?А ARPANET Б NSFNET В INTERNET Г ETHERNET

11. Із чого складається доменне ім’я?А ім’я ПК В ім’я домену верхнього рівня

Б ім’я доменів Г ім’я домену нижнього рівня

12. Із чого складається ІР-адреса?А номер загальної мережі, якій належить ПК В номер мережі або вузла

Б ім’я ПК Г номер ПК

Наприкінці виконання вправи учні обмінюються зошитами. Учитель оголошує правильні відповіді. Учні перевіряють відповіді одне в одного, результати повідомляють учителю.Відповіді: 1. А. 2. В. 3. А, Б, Г. 4. А, В, Г. 5. А, Б, В. 6. Б. 7. Б. 8. Можуть бути правильними всі варіанти. 9. А, Б, Г. 10. A. 11. А, Б, В, Г. 12. А.

5. Вивчення нового матеріалу

World Wide Web (WWW) — Всесвітня павутина — це глобальна інформаційно-пошукова гіпертекстова мультимедійна система, яка дозволяє зв’язати в єдине ціле інформацію, що зберігається на різних комп’ютерах.

В основі технології WWW містяться три основні частини: гіпертекстова розмітка HTML (Hyper Text Markup Language), універсальний спосіб адресації ресурсів у мережі URL (Uniform Resource Locator) та протокол обміну гіпертекстовою інформацією HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).Основнi можливостi браузера Internet Explorer:

 • відображення текстової iнформацiї, вiдтворення звуку, анiмацiї, вiдео;

 • перехiд до веб-сторiнок, якi переглядалися раніше;

 • автоматичне створення списку вузлiв, якi вiдвiдувалися ранiше;

 • вiдстежування вибраних веб-сторiнок шляхом накопичення ярликiв у системнiй папцi Вибране;

 • пошук веб-вузлiв за заданими ключовими словами або фразами;

 • збереження веб-сторінок на носіях;

 • перегляд HTML-коду;

 • друк тощо.

Аналогiчно програмi Провідник Internet Explorer виконує роль менеджера файлiв. Браузер дозволяє також вiдкривати веб-сторiнки i файли, якi зберiгаються на жорсткому диску.

Запуск браузера i пiдключення до Інтернету:

— за допомогою іконки (ярлика) програми або документа;

— за допомогою головного меню операційної системи, пункт «Програми»;

— за допомогою позначки Internet Explorer на панелi Швидкий запуск на Панелі завдань.Вiкно Internet Explorer

1. Панель Меню Internet Explorer: Файл, Правка, Вигляд, Вибране, Сервіс, Довідка.

2. Панель Звичайні кнопки з iнструментами:

а) Назад — виведення веб-документа, який переглядався ранiше;

б) Вперед — виведення на екран наступної сторiнки;

в) Зупинити — припинення завантаження поточної веб-сторiнки;

г) Оновити — повторне завантаження сторiнки, яка переглядається;

д) Додому — повернення на основну (домашню) сторiнку;

е) Пошук — вiдкриття панелi пошуку;

є) Вибране — вiдображення списку «вибраних» ресурсiв у лiвiй частинi вiкна;

ж) Журналвiдображення списку вузлiв, якi переглядалися ранiше;

з) Пошта — вiдкривається вiкно програми електронної пошти;

і) Друк — друк поточної веб-сторiнки.

3. Панель Адреса:

а) поле для введення адреси (рядок адреси) містить URL поточної веб-сторiнки або шлях до файлу документа на жорсткому диску. До рядка адреси можна вводити URL нового ресурсу, який ви намагаєтеся завантажити, або ім’я файлу на диску, який ви хочете переглянути за допомогою браузера;

б) розкривний список із ресурсами Інтернету, що вiдвiдувалися раніше.

4. Зона документа, в якій вiдображається поточна веб-сторiнка або документ, вiдкритий за допомогою Internet Explorer.

5. Рядок стану з iнформацiєю про поточнi операцiї, що виконуються програмою (наприклад, установка з’єднання, завантаження сторiнки тощо).

Пiсля пiдключення до Інтернету автоматично почнеться завантаження основної (домашньої) веб-сторiнки.

Якщо ви захочете дiзнатися про обсяг здобутої та вiдправленої iнформацiї, а також тривалiсть роботи в Інтернетi, наведiть покажчик мишi на значок комп’ютера.Режим автономної роботи

Браузер Internet Explorer може працювати у двох основних режимах: on-line i off-line. В автономному режимi (off-line) можна виконувати операцiї із файлами i папками, як у програмi Провідник, а також переглядати веб-сторiнки, скопiйованi на жорсткий диск.Вiдключення вiд Інтернету i вихiд з Internet Explorer:

 • за допомогою кнопки закриття вiкна, яка розмiщена в рядку заголовка;

 • за допомогою вiдповiдного пункту системного меню в лівому верхньому кутi.

Настроювання програми Internet Explorer:

 • за допомогою Сервіс Властивості оглядача Вкладки: Загальні, Безпека, Зміст, Підключення, Програми, Додатково;

 • за допомогою Пуск НастройкаПанель керування → позначка Інтернет.

5.2. Робота з підручником.

Учні читають текст підручника та записують у зошити визначення таких термінів: веб-сторінка, веб-сайт, веб-портал, веб-браузер, гіперпосилання, гіпертекстовий документ, теги.7. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

7.1. Гра «Світлофор».

Учитель називає терміни: навігація, веб-сторінка, ІР-адреса, текстовий документ, гіпертекстовий документ, домен, провайдер, Internet Explorer, тег, гіперпосилання, браузер, портал, http, wap, технологія DSL.

Якщо вони належать до служби World Wide Web (WWW), учні піднімають руку.

7.2. Практична вправа.

Учні на своєму комп’ютері завантажують браузер та, уводячи запропоновані учителем адреси, виконують навігацію:

http://itosvita.ucoz.ua;

http://uk.wikipedia.org;

http://www.osvita.org.ua.

8. Підбиття підсумків уроку

Аналіз перегляду веб-сторінок.

Учитель з’ясовує, чи всі учні зайшли на необхідний сайт, які були труднощі в процесі навігації.9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник: § 20, виконати завдання на стор. 234 заповнити таблицю.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка