Виховна система класного колективу: її структура та сутністьСкачати 57.77 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір57.77 Kb.
Яценко Г.В., методист з позашкільної, позакласної та

виховної роботи КЗ ТРР «Районний методичний центр»


Виховна система класного колективу: її структура та сутність
Чимало можна домогтися строгістю,

багато чого – любов'ю, але найбільше

знанням справи і справедливістю,

незважаючи на особи.

І. Гете

Класне керівництво – професійна діяльність педагога, спрямована на виховання дитини в класному колективі, створення умов для самореалізації особистості учнів, його успішної соціалізації в суспільстві. Однак слід зауважити, що класному керівнику зараз доводиться нелегко. В епоху змін вчителям дуже важливо зайняти правильну громадянську і педагогічну позицію, вірно визначити цільові орієнтації у своєму житті і педагогічної діяльності, не помилитися у виборі принципів, напрямків, форм і способів власного буття та побудови життєдіяльності в шкільному та класному співтоваристві.

Тільки системний підхід може стати ефективним засобом оновлення та підвищення результативності виховної діяльності класного керівника.

Але проблема в тому, щоб знайти найбільш ефективні форми і методи для здійснення системного освіти і виховання в середній і старшій ланці. Для вирішення цієї проблеми педагог ставить мету виховної системи – поетапне створення умов для розвитку особистості дитини на кожному віковому етапі навчання. Будувати виховну систему потрібно, спираючись на такі види діяльності: пізнавальну, ігрову, спортивну, творчу, комунікативну, дозвільну.

Вся діяльність з моделювання, побудови і розвитку виховної системи класу повинна бути спрямована на те, щоб учень в перебігу багатьох років міг розвинути особистісні якості, що відповідають сформованим педагогом, учнями та батьками образу випускника школи.

1.Поняття і сутність виховної системи

Що ж таке виховна система класу? З яких елементів і компонентів вона складається?

Виховна система класу – це спосіб організації життєдіяльності та виховання членів класного співтовариства, що представляє собою цілісну і упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвитку особистості та колективу.

Виховна система класу – це досить складне соціально-педагогічне явище, що складається з великої кількості елементів. Основних компонентів системного утворення п'ять. Це можна представити у вигляді таблиці.

Основні компоненти і елементи виховної системи класу.

 Компоненти виховної системи.

 I. Індивідуально-груповий компонент

 1. Класний керівник.

 2. Учні класу.

 3. Батьки учнів.

 4. Педагоги та інші дорослі, які беруть участь у виховному процесі та життєдіяльності класного колективу.

 II. Ціннісно-орієнтаційний компонент

 1. Цілі і завдання виховання.

 2. Перспективи життєдіяльності класного співтовариства.

 3. Принципи побудови виховної системи та життєдіяльності класу.

 III. Функціонально-діяльнісний компонент

 1. Системоутворюючий вид діяльності, форми і методи організації спільної діяльності та спілкування.

 2. Основні функції виховної системи.

 3. Педагогічне забезпечення і самоврядування життєдіяльністю класного співтовариства.

 IV. Просторово-часовий компонент

 1. Емоційно-психологічна, духовно-моральна і предметно-матеріальне середовище.

 2. Зв'язок і відносини класного співтовариства з іншими спільнотами дітей і дорослих.

 3. Місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу.

 4. Етапи становлення і розвитку виховної системи.

 V. Діагностико-аналітичний компонент

 1. Критерії ефективності виховної системи.

 2. Методи і прийоми вивчення результативності виховної системи.

 3. Форми і методи аналізу, оцінки та інтерпретації отриманих результатів.

Наявність у класного керівника уявлень про сутність і компоненти виховної системи класу дозволяє йому більш усвідомлено і результативно здійснювати діяльність з моделювання та побудова системи виховання учнів у класному колективі.

Моделювання виховної системи класу

Побудова виховної системи класу починається з моделювання.

Моделювання виховної системи класу – це процес взаємодії класного керівника зі своїми колегами, учнями та їх батьками з формування цілісного колективного уявлення про найважливіші якості і компоненти виховної системи, про основні її системоутворюючі фактори і зв'язки, про шляхи, етапи та способи її побудови.

Головну роль у розробці моделі виховної системи, безсумнівно, відіграє класний керівник. Саме він є ініціатором та організатором спільної діяльності з формування модельних уявлень, і від його професійної компетентності залежить педагогічна доцільність створюваної моделі виховної системи. Успішність моделювання знаходиться в прямій залежності від активності участі в даному процесі учнів класу.Моделювання виховної системи класу – це дуже складний і тривалий процес, так як відбуваються зміни у житті суспільства, школи, класу, педагога, дитини обумовлюють внесення коректив у первісно створену модель.

Концептуальна модель виховної системи класу

Учень не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити.

Виховний процес має ряд особливостей. Сутність виховання можна виявити там, де формування особистості має керований, контрольований характер, де педагог керується свідомими намірами. Діють не стихійно, а заздалегідь наміченим планом (наприклад: план виховної роботи на навчальний рік) у відповідності з поставленими завданнями.

Етапи розвитку виховної системи

Цілі і завдання виховання будуть вирішуватися системно на кожному ступені дорослішання та соціалізації людини, починаючи з першого року шкільного життя.

Мета виховної роботи – розвиток моральної, гармонійної, фізично здорової особистості, здатної до творчості та самовизначення.

Позитивний результат буде тоді, коли процес навчання і виховання буде проводитися в системі.

Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми, перед усією країною, – сказав А.С. Макаренко.

Шкільний вчитель виступає в основному у двох професійних ролях. Перша роль викладача, друга – вихователя, тобто класного керівника. Парадокс, але хоча роль класного керівника – друга, насправді – це безмежна праця, яка у багато разів більше займає часу, ніж перша.

Якщо педагог не тільки організовує життя своїх учнів, а й сам живе цією шкільним життям, то він обов'язково зрозуміє, як дітям живеться.

Школа з новим положенням дитини потрібна сьогодні не випадково.

Головна мета виховання – Людина.

Хочеш виховати дитину? Як виховати особистість, не виховуючи?

Головне – бути помічником дитині в його життєвому самовизначенні. Це – значить, не бути перед дитиною чимось вищим, а кожну хвилину переживати з дітьми, і самому з ними вчитися.

У розвитку особистості дитини велику роль відіграє ігрова діяльність. Чим багатше і змістовніше будуть всі заходи, тим більше створюється можливостей на формуванні моральних цінностей.

Школі треба виробити способи взаємодії, правила спілкування, закони життя, тобто свою етику. Тільки спільне вироблення моральних цінностей, правил і законів життя складають суть виховання його живу душу і живу етику.

У кожну дитину треба вірити. Знайти в ньому ту головну родзинку, яка його прикрашає, нехай він невдаха в навчанні, але в нього добре серце, він, не замислюючись, прийде на допомогу. Кожна дитина чимось обдарований, тому варто за нього постояти.

Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співробітництво класного керівника з батьками, адже родина впливала і продовжує чинити значний вплив на процес розвитку особистості дитини. А, отже, зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу – це важлива і відповідальна задача вчителя.

Основним успіхом є використання у виховній діяльності класного керівника системного та індивідуального підходу, тобто дбайливе ставлення педагога до кожної дитини окремо і дитячої спільноти в цілому.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка