Виховання це багатогранний процес постійного духовного збагачення і оновлення тихСкачати 174.33 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір174.33 Kb.
Затверджено

Директор _________ Т. О. Святовець

Папка

методичного об’єднання

класних керівників

Комінтернівської ЗШ I-III ступенів

на 2013-2014

навчальний рік

Виховання - це багатогранний процес

постійного духовного збагачення і оновлення тих,

хто виховується, і тих, хто виховує...

В.О.Сухомлинський

Проблема методичного об’єднання

класних керівників

Виховання громадянина України, патріота своєї країни, здатного виявляти національну гідність, знати свої обов’язки і права, сприяти громадянському миру та злагоді в суспільстві.

Мета

Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання

Нормативно-правове забезпечення виховного процессу


 • Закон України про молодіжні дитячі організації

 • Конвенція з прав дитини

 • Наказ МОН України № 252/157/32 від 23.03.2011 р. про проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри “Зірниця”

 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. №888 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року".

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 р. №1/9-595 про деякі питання організації виховної роботи.

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 р. №1/9-530 щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.

 • Положення про Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року", що має сприяти зростанню престижності звання класного керівника.

 • Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243.

 • Національно-патріотичне виховання в контексті програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України"

 • Методичні рекомендації класним керівникам МОНУ. Зміст, форма і структура плану виховної роботи. Програма аналізу виховної роботи у класі. Орієнтовні питання для складання характеристики класу. Структура плану виховної роботи класного керівника.

Формули успіху

 • Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь.

 • Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати.

 • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить.

 • Хто не дивиться вперед – залишається позаду.

 • Кожна дитина – таланту перлина.

 • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите.

 • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому.

 • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя.Аналіз роботи МО класних керівників за 2012-2013 навчальний рік

У методичне об’єднання класних керівників Комінтернівської загальноосвітньої школи I-III ступенів у 2012-2013 навчальному році входили класні керівники 5-10 класів, а саме: Саєнко Н.В., Маленко Н.І., Фатєєва Л.Н., Подколзіна В.О., Михель М.В., Подколзіна І.М.

У минулому навчальному році робота методичного об’єднання була направлена на удосконалення та підвищення ефективності виховної роботи і школі, допомогу класним керівникам в оволодінні новими педагогічними технологіями, підвищення творчого потенціалу педагогів з урахуванням їх індивідуальних здібностей, надання практичної допомоги педагогам в організації виховної роботи з учнями.

У минулому навчальному році було проведено 8 засідань МО класних керівників. Форми проведення засідань були різними: круглий стіл, творчий звіт, семінар, педагогічний ринг,повідомлення.

Всі класні керівники провели відкриті години спілкування, а саме: Саєнко Н.В. «1 жовтня – день людей похилого віку», Маленко Н.І. «Твоє здоров’я – в твоїх руках», Фатєєва Л.Н. «Література в моїм серці», Кулагін І.С. «Погані звички та їх вплив на здоров’я людини», Михель М.В. «Твій вибір», Подколзіна І.М. «Любов до ближнього – джерело величі людини».

У подальшій своїй роботі МО класних керівників планує подальше підвищення теоретичного та практичного рівня підготовки класних керівників, забезпечення виконання єдиних принципових підходів у виховання учнів, озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями передового педагогічного досвіду, координування планування та організації виховних заходів класних керівників.


1. Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 1. підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

 2. інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників;

 3. забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 4. формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

 5. озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

 6. координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі  виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

 7. сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

 8. оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

 9. вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.


2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 1. аналітико-прогностична функція, що виражається в здійсненні аналізу якості надання виховних послуг, розробці методик й інструментарію виявлення результативності й прогнозування, а також їхнього подальшого вмісту за напрямками виховної роботи;

 2. організаційно-координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;

 3. інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи; 

 4. методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов з метою вдосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання.3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:


 1. список членів методичного об'єднання;

 2. річний план роботи методичного об'єднання;

 3. протоколи засідань методичного об'єднання;

 4. аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного та адміністративного контролю.4. Структура плану роботи МО класних керівників:


 1. Стислий  аналіз  соціально-педагогічної  ситуації  розвитку  учнів  та аналіз роботи МО, проведеної в попередньому навчальному році.

 2. Педагогічні завдання об’єднання.

 3. Календарний план роботи МО, в якому наявні:

 4. Підвищення фахової майстерності класних керівників:

  • Самоосвіта класних керівників.

  • Участь у курсовій перепідготовці.

  • Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей.

  • Робота з атестації педагогів.

 5. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи класних керівників.

 6. Участь  у  тематичному  і персональному  контролі  за  виховним процесом. 1. Функціональні  обов’язки  керівника  методичного  об’єднання  класних керівників


Керівник МО класних керівників:

 1. Відповідає:

  1. а)  за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання;

  2. б)  за поповнення «методичної скарбнички класного керівника»;

  3. в)  за  своєчасне  впорядкування  документації  про  роботу  об’єднання  та проведені заходи;

 2. Разом  із  дирекцією  і  заступником  директора  з  виховної  роботи  стежить:

  1. а)  за дотриманням принципів організації виховного процесу;

  2. б)  за  виконанням  класними  керівниками  їхніх  функціональних обов’язків;

  3. в)  за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;

  4. г)  за  вдосконалюванням  психолого-педагогічної  підготовки  класних керівників;

 3. Організує:

  1. а)  взаємодію  класних  керівників  —  членів  МО  між  собою  і  з  іншими структурними підрозділами школи;

  2. б)  відкриті заходи, семінари, конференції тощо;

  3. в)  вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

  4. г)  консультації з питань виховної роботи;

 4. Координує  планування,  організацію  та  педагогічний  аналіз  виховних заходів класних колективів.


Професіограма класного керівникаhttp://sch8.edu.vn.ua/uploads/tiger-1302696599.png

Напрями виховання учнівhttp://sch8.edu.vn.ua/uploads/tiger-1302604707.png

Погоджено


засідання МО класних керівників

пр. № 1 від 25.08.2013

Голова МО _________ Н.В. Саєнко

Затверджено

Директор _________ Т. О. Святовець


План роботи

методичного об’єднання класних керівників

на 2013/2014 навчальний рік

Комінтернівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Засідання №1 (організаційне, серпень)З  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Про  результати  виховної  роботи  у минулому   навчальному  році.

Маленко Н.І.

2.

Визначення  основних  напрямів  методичної роботи  на 2013-2014 навчальний  рік.

Саєнко Н.В.

3.

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

Саєнко Н.В.

4.

Обговорення плану роботи методичного об’єднання класних керівників на новий навчальний рік.

Саєнко Н.В.

5.

ДОМАШНЄ    ЗАВДАННЯ

1.  Підготовка  до  огляду літописів класних  колективів  та інформаційних вісників  (куточків)  класів.

2. Підготувати  звіт  про  відвідування учнями  школи  та  прийняті 

 міри,  щодо попередження  пропусків  занять  без поважних  причин.Класні  керівники

1-11  кл.
Засідання №2 (жовтень)

ТЕМА:  Превентивне  виховання  учнів – пріоритетний напрямок виховання.З  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (лекція).

Михель М.В.

2.

Вчитель і проблема дисципліни, або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів.

Подколзіна В.О.

3.

Методичний фестиваль класних керівників:

·        напрямки право-виховної роботи;

·        система заходів з право-виховної роботи;

·        система профілактики правопорушень;

·        система роботи з попередження правопорушень;

·        орієнтовна тематика з морально-правового виховання;

·        роль ради профілактики;

·        вивчення особистості важковиховуваних школярів.Класні керівники

4.

 Виховний захід на правову тематику.

Фатєєва Л.Н.

5.

ДОМАШНЄ    ЗАВДАННЯ

Провести анкетування «Чи знаєш ти закон»

 


Класні керівники

 

Засідання № 3 (січень)

ТЕМА: Формування у школярів високої громадянської активності  та національної свідомостіЗ  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема

Подколзіна І.М.


2.

Обмін досвідом між класними керівниками:

 • виховання у школярів національних і   загальнолюдських цінностей;  

 • системна робота з національного виховання;      

 • шляхи формування національної свідомості.

Маленко Н.І.
Фатєєва Л.Н.

Іваніцька С.В.3.

Відвідування виховної години класного керівника.

Іваніцькї С.В.

4.

Організація спільної діяльності педагогів, батьків, учнів.

Бондаренко Н.І.

5.

Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання.

Саєнко Н.В.

6.

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Підготувати питання до анкетування учнів з національно-громадянського виховання.Класні  керівники

1-11  кл.
 

Засідання №4 (травень)

ТЕМА: Сутність і особливості розвитку особистостіЗ  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Система роботи класного керівника з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах (доповідь).

Саєнко Н.В.

2.

Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості (з досвіду роботи).

Бондаренко Н.І.

3.

Проведення анкетування з вивчення розвитку особистості.

Подколзіна В.О.

4.

Огляд  літератури  та матеріалів періодичної преси  з  питань виховання.

Бібліотекар

5.

Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції.

Саєнко Н.В.

6.

1.Зібрати  пропозиції  учителів,  батьків, учнів  щодо   планування  виховної  роботи  на новий  навчальний  рік 

2.Скласти  попередній  план  оздоровлення учнів  за  поданим  

зразком.  Списки  здати  до 25.05.2014 р.


Саєнко Н.В.

Керівник МО Н.В. Саєнко

Список членів методичного обєднання класних керівників

Прізвище, імя, по батькові класних керівників

Клас

Стаж роботи

Категорія

Методична проблема класного керівника

1.

Іваніцька Світлана Вікторівна

5

20

2

Формування здорового способу життя школярів.

2.

Саєнко Наталя Вікторівна

6

10

1

Формування здорового способу життя школярів.

3.

Маленко Наталія Іванівна

7
1

Формування моральної відповідальності, гуманізма у учнів, яке проявляється в діях, у відношенні до навчання, у вміннях самостійно приймати рішення та мислити творчо.

4.

Фатєєва Людмила Никифорівна

8

43

1

Виховання духовних цінностей у підростаючого покоління. Національне виховання учнів.

5.

Подколзіна Вікторія Олександрівна

9Проблема лідерства у класі.

6.

Михель Марина Валеріївна

10

15

2

Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей, проектування особистості, орієнтація та управління її розвитком, формування успішної особистості школяра.


7.

Подколзіна Інна Михайлівна

11
вища

Ціннісні орієнтації сучасної молоді.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка