?Виберіть із перелічених нижче груп лікарських засобів, ті, постачання яких здійснюється на підставі торгівСторінка9/11
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
B.

можливі обсяги продажу лікарських засобів споживачам, які виявляють інтерес до препаратів


C. *

можливі обсяги продажу препаратів реальним покупцям, яких обслуговує фірма


D.

кількість покупок, зроблених реальним покупцем


E.

кількість покупок, зроблених середнім покупцем


202.

Для прогнозування обсягів виробництва того чи іншого лікарського засобу відділом маркетингу фармацевтичного підприємства проводяться розрахунки місткості реального ринку, під цим розуміють:


A.

максимально можливий обсяг продажу певного лікарського засобу протягом року, виражений в натуральних або в грошових одиницях


B. *

можливі обсяги продажу лікарських засобів споживачам, які виявляють інтерес до препаратів


C.

можливі обсяги продажу препаратів реальним покупцям, яких обслуговує фірма


D.

кількість покупок, зроблених реальним покупцем


E.

кількість покупок, зроблених середнім покупцем


203.

Для прогнозування обсягів виробництва того чи іншого лікарського засобу відділом маркетингу фармацевтичного підприємства проводяться розрахунки місткості ринку, під цим розуміють:


A. *

максимально можливий обсяг продажу певного лікарського засобу протягом року, виражений в натуральних або в грошових одиницях;


B.

можливі обсяги продажу лікарських засобів споживачам, які виявляють інтерес до препаратів


C.

можливі обсяги продажу препаратів реальним покупцям, яких обслуговує фірма


D.

кількість покупок, зроблених реальним покупцем


E.

кількість покупок, зроблених середнім покупцем


204.

Економічна ситуація на ринку протизапальних лікарських засобів із вмістом диклофенаку характеризується так званим затоварюванням і зниженням цін. Такий вид кон’юнктури носить назву:


A. *

спадної


B.

стандартної


C.

зростаючої


D.

високої


E.

низької


205.

Економічна ситуація на ринку макролідних антибіотиків характеризується відносною стійкістю високих цін і високою активністю споживачів та постачальників. Такий вид кон’юнктури носить назву:


A. *

високої


B.

стандартної


C.

зростаючої


D.

спадної


E.

низької


206.

Економічна ситуація, що склалася на ринку стосовно попиту, пропозиції, рівня цін, запасів лікарських засобів, становища основних фірм конкурентів; якому поняттю відповідає дане твердження?


A.

сегментація фармацевтичного ринку


B.

позиціонування на ринку


C.

масовий маркетинг


D. *

кон”юктура фармацевтичного ринку


E.

немає вірної відповіді


207.

Відділ маркетингу фармацевтичної фірми-виробника планує тактику виведення на ринок нового антитромботичного засобу. Для цього проводиться аналіз рентабельності роботи з обраним сегментом , його стійкістю і можливого зросту. За якими критеріями проводиться сегментація ринку?


A.

кількісними параметрами та доступністю


B. *

прибутковістю, стійкістю


C.

прибутковістю і доступністю


D.

ефективністю і можливістю зв’язку


E.

захищеність від конкуренції і стійкістю


208.

Маркетологами фармацевтичної фірми-виробника оцінюється на скільки основні конкуренти готові поступитися своєю часткою ринку і можливість отримання необхідної маркетингової інформації про опрацьований сегмент ринку. За якими критеріями проводиться сегментація ринку?{


A. *

сумісністю з ринком конкурентів і можливістю зв’язку


B.

захищеністю від конкуренції і можливістю зв’язку


C.

прибутковістю і доступністю


D.

ефективністю і можливістю зв’язку


E.

захищеність від конкуренції і стійкістю


209.

За якими принципами сегментації передбачається урахування типу особистості та стилю життя:


A.

за поведінковим принципом


B. *

за психографічним принципом


C.

за географічним принципом


D.

за соціально-демографічним принципом


E.

немає вірної відповіді


210.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із них лікарські засоби розподіляє на лікарські засоби сезонного застосування і т.д. Який це підхід?


A. *

залежно від часу застосування;


B.

залежно від широти терапевтичної активності.


C.

залежно від тривалості використання


D.

залежно від можливості застосування


E.

залежно від споживчої цінності ЛЗ


211.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із них лікарські засоби розподіляє на лікарські засоби, споживання яких нормоване. Який це підхід?


A.

залежно від часу застосування;


B. *

залежно від широти терапевтичної активності.


C.

залежно від тривалості використання


D.

залежно від можливості застосування


E.

залежно від споживчої цінності лз


212.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із них лікарські засоби розподіляє на лікарські засоби широкого спектру дії. Який це підхід?


A.

залежно від часу застосування;


B. *

залежно від широти терапевтичної активності.


C.

залежно від тривалості використання


D.

залежно від можливості застосування


E.

залежно від споживчої цінності лз


213.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із підходів виділяє групу лікарських засобів специфічної дії. При визначенні потреби в цих лікарських засобах враховують…?


A. *

рівень захворюваності


B.

рівень залежності


C.

рівень біодоступності


D.

метод лікування


E.

всі відповіді вірні


214.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із підходів виділяє групу лікарських засобів специфічної дії. При визначенні потреби в цих лікарських засобах враховують …?


A. *

витрати на лікування


B.

метод лікування


C.

спосіб застосування


D.

рівень біодоступності


E.

всі відповіді вірні


215.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із підходів виділяє групу лікарських засобів специфічної дії. Виберіть із перелічених варіантів лікарські засоби, що належать до цієї групи:


A. *

протитуберкульозні засоби


B.

протигрипозні засоби


C.

антигістамінні засоби


D.

спирт етиловий


E.

антибіотики фторхінолонового ряду


216.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із підходів виділяє групу лікарських засобів специфічної дії. Виберіть із перелічених варіантів лікарські засоби, що належать до цієї групи:


A. *

протидіабетичні лікарські засоби


B.

макроліди


C.

протигрипозні засоби


D.

антигістамінні засоби


E.

спирт етиловий


217.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із підходів виділяє групу лікарських засобів, споживання яких нормоване. Виберіть із перелічених варіантів лікарські засоби, що належать до цієї групи:


A. *

спирт етиловий


B.

макроліди


C.

нестероїдні протизапальні препарати


D.

осмотичні діуретики


E.

ноотропні препарати


218.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із підходів виділяє групу лікарських засобів, споживання яких нормоване. Виберіть із перелічених варіантів лікарські засоби, що належать до цієї групи:


A. *

немає вірної відповіді


B.

гіпертензивні ЛЗ


C.

нестероїдні протизапальні препарати


D.

осмотичні діуретики


E.

ноотропні препарати


219.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Один із підходів виділяє групу лікарських засобів, споживання яких нормоване. При визначенні потреби в цих лікарських засобах враховують …?


A. *

норматив споживання лз


B.

метод лікування


C.

спосіб застосування


D.

рівень біодоступності


E.

всі відповіді вірні


220.

Існують різні підходи визначення потреби в лікарських засобах. Згідно з один із них лікарські засоби поділяють на лікарські засоби специфічної дії і т.д. Який це підхід?


A.

залежно від часу застосування


B. *

залежно від широти терапевтичної активності


C.

залежно від терміну застосування


D.

залежно від ефективності дії


E.

всі відповіді вірні


221.

Вивчення і визначення потреби в лікарських засобах безпосередньо залежить від встановлення фактичного їх споживання, виявлення закономірностей попиту на них з урахуванням факторів, що впливають на їх споживання. При розрахунку потреби для ЛЗ, споживання яких змінюється залежно від періоду року розрахунки роблять з врахуванням коефіцієнту. Як він називається? 


A.

коефіцієнт сезонності


B. *

коефіцієнт сезонних коливань


C.

коефіцієнт сезонного попиту


D.

коефіцієнт коливань


E.

коефіцієнт специфічності


222.

Вивчення і визначення потреби в лікарських засобах безпосередньо залежить від встановлення фактичного їх споживання, виявлення закономірностей попиту на них з урахуванням факторів, що впливають на їх споживання. Вкажіть, потребу для яких лікарських засобів можна розрахувати за допомогою наступної формули?


A. *

для лз, споживання яких нормоване


B.

для лз з рівномірним споживанням протягом року


C.

для лз із сезонним попитом


D.

для лз специфічної дії


E.

для ЛЗ широкого спектру дії


223.

З важливих характеристик ринку є товарна кон”юктура. Для якого виду товарної кон”юктури характерні відносна стійкість високих цін і найбільша активність споживачів та постачальників?


A. *

висока (стабільна) кон”юктура.


B.

затихаюча кон”юктура


C.

спадаюча кон”юктура


D.

млява кон”юктура


E.

низька кон”юк тура


224.

Потенціал ринку це:


A.

сукупність виробничих та споживчих сил, які обумовлюють попит і пропозицію;


B. *

прогнозна сукупність виробничих та можливих сил, які обумовлюють попит і пропозицію


C.

прогнозна сукупність виробничих та споживчих сил, які обумовлюють попит


D.

прогнозна сукупність виробничих та споживчих сил, які обумовлюють пропозицію


E.

немає вірної відповіді


225.

При оцінюванні динаміки фармацевтичного ряду використовують трирівневимй аналіз, і на основі отриманої інформації складають кон”юктурний прогноз, мета якого є:


A.

аналіз препарату і його збут


B.

вивчення динаміки виробництва лікарського засобу, аналіз використання наявних виробничих потужностей
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка