?Виберіть із перелічених нижче груп лікарських засобів, ті, постачання яких здійснюється на підставі торгівСторінка8/11
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

177.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати стратегії охоплення ринку. При виборі стратегії охоплення ринку враховують такі фактори:


A. *

етап життєвого циклу товару


B.

ціну на лікарський засіб


C.

фактор часу


D.

стійкість сегменту


E.

інформаційну забезпеченість


178.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можлив::24. Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати стратегії охоплення ринку. При виборі стратегії охоплення ринку враховують такі фактори:


A. *

ступінь однорідності ринку


B.

ціну на лікарський засіб


C.

фактор часу


D.

стійкість сегменту


E.

інформаційну забезпеченість


179.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати стратегії охоплення ринку. При виборі стратегії охоплення ринку враховують такі фактори:


A. *

стратегії конкурентів


B.

ціну на лікарський засіб


C.

фактор часу


D.

стійкість сегменту


E.

інформаційну забезпеченість


180.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати різні стратегії охоплення ринку. Яку стратегію охоплення ринку доцільно застосувати фірмі, яка володіє обмеженими ресурсами і можливостями щодо розвитку бізнесу?


A. *

стратегія цільового маркетингу


B.

стратегія диференційованого маркетингу


C.

стратегія масового маркетингу


D.

стратегія інтегрованого маркетингу


E.

стратегія соціально-етичного маркетингу


181.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати різні стратегії охоплення ринку. Яку стратегію охоплення ринку доцільно застосувати фірмі, яка планує представляти на ринок однорідну продукцію?


A.

стратегія цільового маркетингу


B.

стратегія диференційованого маркетингу


C. *

стратегія масового маркетингу


D.

стратегія інтегрованого маркетингу


E.

стратегія соціально-етичного маркетингу


182.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма «Київгума» може застосувати різні стратегії охоплення ринку. Яку стратегію охоплення ринку доцільно застосувати фірмі, якщо вона планує представляти на ринок однорідну продукцію?


A.

стратегія цільового маркетингу


B.

стратегія диференційованого маркетингу


C. *

стратегія масового маркетингу


D.

стратегія інтегрованого маркетингу


E.

стратегія соціально-етичного маркетингу


183.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати різні стратегії охоплення ринку. Яку стратегію охоплення ринку доцільно застосувати невеликій фірмі – виробнику дитячого харчування, якщо вона планує представляти на ринок свою продукцію?


A. *

стратегія цільового маркетингу


B.

стратегія масового маркетингу


C.

стратегія інтегрованого маркетингу


D.

стратегія соціально-етичного маркетингу


E.

немає вірної відповіді


184.

Приймаючи рішення щодо виходу на закордонний ринок, можливостей його сегментації, фармацевтична фірма може застосувати різні стратегії охоплення ринку. Яку стратегію охоплення ринку доцільно застосувати невеликій фірмі – виробнику дитячого харчування, якщо вона планує представляти на ринок свою продукцію?


A.

стратегія диференційованого маркетингу


B.

стратегія масового маркетингу


C.

стратегія інтегрованого маркетингу


D.

стратегія соціально-етичного маркетингу


E. *

немає вірної відповіді


185.

Приймаючи рішення щодо виходу на український ринок, можливостей його сегментації, фармацевтична фірма «Біостимулятор» може застосувати різні стратегії охоплення ринку. Яку стратегію охоплення ринку доцільно застосувати фірмі, якщо вона планує представляти на ринок широкий асортимент товарів?


A.

стратегія цільового маркетингу


B. *

стратегія диференційованого маркетингу


C.

стратегія масового маркетингу


D.

стратегія інтегрованого маркетингу


E.

стратегія соціально-етичного маркетингу


186.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати різні стратегії охоплення ринку. Яку стратегію охоплення ринку доцільно застосувати фірмі, яка планує представляти на ринок широкий асортимент товарів?


A.

стратегія цільового маркетингу


B. *

стратегія диференційованого маркетингу


C.

стратегія масового маркетингу


D.

стратегія інтегрованого маркетингу


E.

стратегія соціально-етичного маркетингу


187.

Маркетологи вважають, що правильне виділення ринкового сегмента половина комерційного успіху. Тому враховують модифікацію відомого принципу Парето:


A. *

20% сегмент певного ринку забезпечує 80% прибутку фірми


B.

20% сегмент певного ринку забезпечує 70% прибутку фірми


C.

10% сегмент певного ринку забезпечує 80% прибутку фірми


D.

10% сегмент певного ринку забезпечує 70% прибутку фірми


E.

сегментація не впливає на рентабельність фірми


188.

Із запропонованих принципів сегментації ринку виберіть принцип, який найчастіше застосовують при вивченні ринку лікарських засобів:


A. *

демографічний


B.

поведінковий


C.

психологічний


D.

психографічний


E.

соціально-економічний


189.

Фармацевтична фірма з метою визначення ринкової ніші для свого товару, його особливостей і характерних рис, які відрізняють його від товарів конкурентів використала:


A. *

позиціонування товару


B.

сегментація товару


C.

визначення місткості ринку


D.

зміну маркетингової стратегії фірми


E.

рекламу товару


190.

Фармацевтична фірма провела сегментацію ринку протигістамінних лікарських засобів за віковою ознакою. Вона встановила, що лікарські засоби для дітей відсутні. Фірма буде розглядати даний сегмент як:


A. *

ринкову нішу


B.

сегмент не привабливий для фірми


C.

ринкову частку


D.

сегмент, який потребує додаткових досліджень


E.

ринкові двері


191.

Який принцип сегментації ринку лікарських засобів лежить в основі розподілу споживачів на групи в залежності від віку і статі:


A. *

соціально-демографічний


B.

поведінковий


C.

психологічний


D.

психографічний


E.

економічний


192.

Який принцип сегментації ринку лікарських засобів лежить в основі розподілу споживачів на групи в залежності від національності і релігії:


A. *

соціально-демографічний


B.

поведінковий


C.

психологічний


D.

психографічний


E.

економічний


193.

Який принцип сегментації ринку лікарських засобів лежить в основі розподілу споживачів на групи в залежності від рівня доходів:


A.

соціально-демографічний


B. *

поведінковий


C.

психологічний


D.

психографічний


E.

соціальний


194.

Який принцип сегментації ринку лікарських засобів лежить в основі розподілу споживачів на групи в залежності від професії і освіти:


A.

соціальний


B.

поведінковий


C.

психологічний


D.

психографічний


E. *

соціально-демографічний


195.

Який принцип сегментації ринку лікарських засобів лежить в основі розподілу споживачів на групи в залежності від типу особистості і стилю життя:


A.

соціально-демографічний


B.

поведінковий


C.

психологічний


D. *

психографічний


E.

економічний


196.

Вивчення і визначення потреби в лікарських засобах безпосередньо залежить від встановлення фактичного їх споживання, виявлення закономірностей попиту на них з урахуванням факторів, що впливають на їх споживання. Залежно від широти терапевтичної активності розрізняють:


A.

лз сезонного застосування


B. *

лз, споживання яких нормоване


C.

лз тривалого застосування


D.

лз місцевого застосування


E.

лз споживання яких не нормоване


197.

Вивчення і визначення потреби в лікарських засобах безпосередньо залежить від встановлення фактичного їх споживання, виявлення закономірностей попиту на них з урахуванням факторів, що впливають на їх споживання. Залежно від широти терапевтичної активності розрізняють:


A. *

лз специфічної дії


B.

лз загальної дії


C.

лз місцевої дії


D.

лз тривалої дії


E.

лз короткочасної дії


198.

Вивчення і визначення потреби в лікарських засобах безпосередньо залежить від встановлення фактичного їх споживання, виявлення закономірностей попиту на них з урахуванням факторів, що впливають на їх споживання. Залежно від широти терапевтичної активності розрізняють:


A. *

ЛЗ широкого спектру дії


B.

ЛЗ загальної дії


C.

ЛЗ місцевої дії


D.

ЛЗ тривалої дії


E.

ЛЗ короткочасної дії


199.

Вітамінному препарату „Ундевіт” надають перевагу люди пенсійного віку, які надають перевагу відносно дешевшим вітчизняним лікарським засобам. За якими принципами здійснено сегментацію ринку?


A.

соціально-демографічним і поведінковим та психографічним


B. *

соціально-демографічним, поведінковим


C.

поведінковим і психографічним


D.

соціально-демографічним і географічним


E.

психографічним і поведінковим


200.

Вкажіть в чому суть такого критерію сегментації, як стійкість сегменту:


A.

які і скільки лз, і на яку загальну суму може бути реалізовано


B.

фірма повинна визначити чи існує достатня кількість каналів збуту своєї продукції


C.

фірма встановлює, наскільки рентабельною буде для неї робота з вибраним сегментом ринку


D. *

визначає стабільність виділеної групи споживачів (чи не розпадеться вона, чи постійні її потреби стосовно пропонованих ліків).


E.

немає вірної відповіді


201.

Для прогнозування обсягів виробництва того чи іншого лікарського засобу відділом маркетингу фармацевтичного підприємства проводяться розрахунки місткості цільового ринку, під цим розуміють:


A.

максимально можливий обсяг продажу певного лікарського засобу протягом року, виражений в натуральних або в грошових одиницях


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка