?Виберіть із перелічених нижче груп лікарських засобів, ті, постачання яких здійснюється на підставі торгівСторінка7/11
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Банк статистичних методів


C.

Банк маркетингових моделей


D.

Світовий банк


E.

Правильної відповіді немає


152.

Складова аналітичної системи маркетингу, в якій представлені різні види та методи аналізу інформації, які дають змогу відокремити найважливіше:


A. *

Банк статистичних методів


B.

Банк маркетингових моделей


C.

Банк даних


D.

Правильної відповіді немає


E.

Світовий банк


153.

Складова мікро середовища фармацевтичної фірми, яка забезпечує фармацевтичне підприємство та його конкурентів ресурсами необхідними для виробництва конкретних лікарських засобів:


A. *

Постачальники


B.

Маркетингові посередники


C.

Конкуренти


D.

Науково-технічне середовище


E.

Немає вірної відповіді


154.

Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, контроль бюджету та фінансовий аналіз. Даний рівень маркетингового контролю є:


A. *

контроль тактичного планування


B.

контроль глобальних цілей та стратегій фірм


C.

контроль планових гіпотез та прогнозів


D.

контроль стратегічного планування


E.

контроль оперативного планування


155.

Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, контроль бюджету та фінансовий аналіз. Даний рівень маркетингового контролю є:


A. *

контроль тактичного планування


B.

контроль глобальних цілей та стратегій фірм


C.

контроль планових гіпотез та прогнозів


D.

контроль стратегічного планування


E.

контроль оперативного планування


156.

Спеціальний набір прийомів, які дозволяють керівництву фармацевтичного підприємства отримувати своєчасну і стабільну інформацію про події, що відбуваються у ринковому середовищі.{


A. *

Система збору зовнішньої поточної інформації


B.

Система внутрішньої звітності


C.

Система маркетингових досліджень


D.

Аналітична система маркетингу


E.

Немає вірної відповіді


157.

Стратегічне планування діяльності фармацевтичного підприємства на першому етапі передбачає визначення місії. Що означає місія фармацевтичного підприємства?


A. *

Визначальна причина існування організації


B.

Очікуваний стан підприємства


C.

Перелік дій, які повинні виконуватись в обумовлений спосіб у визначений термін


D.

Метод менеджменту


E.

Послідовна реалізація функцій менеджменту


158.

Стратегія горизонтальної інтеграції підприємства передбачає:


A.

Вихід на нові ринки з наявними препаратами


B.

Створення нових препаратів для вже охоплених ринків


C.

Інтенсифікацію комерційних зусиль


D. *

Приєднання фірм – конкурентів


E.

Випуск нового продукту, який не пов’язаний з основним виробництвом


159.

Стратегія розвитку фармацевтичного підприємства, яка передбачає вихід фірми на нові ринки з існуючими препаратами або створення нових чи вдосконалення існуючих препаратів для уже охоплених ринків:


A. *

Стратегія інтенсивного розвитку


B.

Стратегія інтеграційного розвитку


C.

Стратегія концентричної диверсифікації


D.

Стратегія конгломератної диверсифікації


E.

Стратегія вертикальної інтеграції


160.

Стратегія розвитку фармацевтичного підприємства, яка передбачає розширення діяльності підприємства через узяття під контроль чи приєднання до нього інших підприємств:


A. *

Стратегія інтеграційного розвитку


B.

Стратегія інтенсивного розвитку


C.

Стратегія концентричної диверсифікації


D.

Стратегія горизонтальної диверсифікації


E.

Стратегія глибокого проникнення на ринок


161.

Стратегія розвитку фармацевтичного підприємства, яка передбачає розширення сфер діяльності фармацевтичного підприємства на нових ринках за межами галузі\:{


A.

Стратегія інтеграційного розвитку


B.

Стратегія інтенсивного розвитку


C.

Стратегія горизонтальної інтеграції


D. *

Стратегія диверсифікації


E.

Стратегія розширення меж ринку


162.

Стратегія розширення меж ринку передбачає:Стратегія розширення меж ринку передбачає:


A. *

Вихід на нові ринки з наявними препаратами


B.

Створення нових препаратів для вже охоплених ринків


C.

Інтенсифікацію комерційних зусиль


D.

Приєднання фірм – конкурентів


E.

Випуск нового продукту, який не пов’язаний з основним виробництвом


163.

Стратегія удосконалення лікарських засобів, яка ґрунтується на можливостях фармацевтичного підприємства:


A.

Інтеграційного розвитку


B. *

Інтенсивного розвитку


C.

Диверсифікації виробництва


D.

Горизонтальної інтеграції


E.

Стратегія концентричної диверсифікації


164.

Така структура управління маркетингу, в якій за розроблення і реалізацію стратегій та планів маркетингу для певного лікарського засобу чи групи препаратів відповідає окремий керівник:


A. *

Продуктова


B.

Функціональна


C.

Регіональна


D.

Сегментна


E.

Продуктово-сегментна


165.

Тактичний план підприємства складається із сукупності таки планів, крім:


A. *

План стратегії розвитку підприємства


B.

План виробництва


C.

План випуску конкретного препарату


D.

План ринкової діяльності


E.

Зведення контрольних показників


166.

Фармацевтична компанія планує провести аналіз маркетингової діяльності. Для найбільш ефективного аудита доцільно використовувати послуги:


A. *

працівників аудиторських фірм


B.

співробітників бухгалтерії


C.

керівників підприємства


D.

співробітників відділу маркетингу


E.

менеджерів відділу збуту


167.

Фармацевтична фірма планує запропонувати нові лікарські засоби на існуючому ринку. Якою маркетинговою можливістю скористається фірма?


A. *

Розвитку асортименту лікарських засобів


B.

Глибшого проникнення на ринок


C.

Розширення меж ринку


D.

Диверсифікації виробництва


E.

Інтеграції виробництва


168.

Фармацевтичне підприємство має широкий асортимент лікарських засобів. Продукція відрізняється різноманітністю лікарських форм. Яка з наведених структур організації служби маркетингу може бути взята за основу діяльності маркетингового відділу:


A. *

товарна


B.

функціональна


C.

регіональна


D.

сегментна


E.

Матрична


169.

Фармацевтичне підприємство орієнтується на різні ринкові сегменти, споживачі котрих суттєво відрізняються купівельною поведінкою. Яка організаційна структура управління маркетингом є для нього найоптимальнішою?


A. *

Сегментна організація маркетингу


B.

Функціональна організація маркетингу


C.

Регіональна організація маркетингу


D.

Продуктова організація маркетингу


E.

Продуктово-сегментна організація маркетингу


170.

Оптова фармацевтична фірма працює з вузьким продуктовим асортиментом та на незначному за місткістю ринку, тому вона обрала варіант організації служби маркетингу, яка передбачає розподіл обов’язків за окремими функціями маркетингової діяльності. Як називається така організація служби маркетингу?


A.

Сегментна


B. *

Функціональна організація


C.

Продуктова


D.

Регіональна


E.

Продуктово-сегментна


171.

Який із перелічених контролів має на меті встановлення відповідності планових показників реальним показникам виробничо - комерційної діяльності за попередній період?


A.

Контроль за прибутковістю


B. *

Контроль за виконанням планів


C.

Оперативний контроль


D.

Стратегічний контроль


E.

Тактичний контроль


172.

Який із перелічених контролів має на меті встановлення джерел доходів і витрат фармацевтичного підприємства?


A. *

Контроль за прибутковістю


B.

Контроль за виконанням планів


C.

Оперативний контроль


D.

Стратегічний контроль


E.

Тактичний контроль


173.

Якій з функцій менеджменту відповідає дане визначення: « це вид управлінської діяльності (трудових процесів), яка визначає перспективу і майбутній стан організації»?


A. *

Планування


B.

Організація


C.

Управління фармацевтичним підприємством


D.

Регулювання


E.

Контроль


174.

Якому поняттю відповідає дане визначення\:це перевірка будь – якої частини процедур і методів функціонування господарської системи з метою оцінки її продуктивності й ефективності”?


A. *

Операційний аудит


B.

Оперативний аудит


C.

Зовнішній аудит


D.

Внутрішній аудит


E.

Суцільний аудит


175.

?Сегмент ринку, для якого характерна наявність споживачів, конкретні потреби яких не задовольняються або задовольняються в результаті використання інших препаратів називають:


A. *

ринкове вікно


B.

цільовий сегмент ринку


C.

мікросегмент


D.

ринкова ніша


E.

макросегмент


176.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати стратегії охоплення ринку. При виборі стратегії охоплення ринку враховують такі фактори:


A. *

обмеженість ресурсів


B.

ціну на лікарський засіб


C.

фактор часу


D.

стійкість сегменту


E.

інформаційну забезпеченість

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка