?Виберіть із перелічених нижче груп лікарських засобів, ті, постачання яких здійснюється на підставі торгівСторінка6/11
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

C.

Аналіз сегментів фармацевтичного ринку


D.

Комплексне дослідження фармацевтичного ринку


E.

Аналіз цілей та завдань фармацевтичного підприємства


125.

Виберіть фактори маркетингового середовища, які позитивно чи негативно впливають на управління системою маркетингу, але залишаються поза сферою впливу керівництва фармацевтичного підприємства:


A. *

Політичні фактори


B.

Контактні аудиторії


C.

Споживачі


D.

Маркетингові посередники


E.

Конкуренти


126.

Відповідальним за проведенням контролю за прибутковістю при здійсненні оперативного маркетингового контролю є:


A.

Вища ланка управління


B. *

Контролер маркетингу


C.

Вища та середня ланки управління


D.

Фахівці незалежних аудиторських фірм


E.

Ревізор маркетингу


127.

Відповідальними за проведення управлінського консалтингу :


A.

Вища ланка управління


B. *

Фахівці незалежних аудиторських фірм


C.

Контролер маркетингу


D.

Вища та середня ланки управління


E.

Ревізор маркетингу


128.

Для оперативного реагування на зміну ринкової ситуації фармацевтичній фірмі необхідно володіти повною інформацією. Які види інформації користуються найбільшим попитом в умовах ринкової економіки:


A. *

комерційна інформація


B.

соціальна інформація


C.

екологічна інформація


D.

зовнішньоекономічна інформація


E.

Немає вірної відповіді


129.

До етапів стратегічного планування не відноситься:


A.

Визначення цілей та завдань фармацевтичного підприємства


B. *

Зведення контрольних показників


C.

Формування місії та візії фармацевтичного підприємства


D.

Аналіз фармацевтичного „портфеля” підприємства


E.

Вибір стратегії розвитку фармацевтичного підприємства


130.

До етапів тактичного планування не відноситься:


A. *

Вибір стратегії розвитку фармацевтичного підприємства#\n


B.

Опрацювання переліку небезпек та можливостей


C.

Опрацювання стратегії маркетингу


D.

Зведення контрольних показників


E.

Порядок контролю


131.

До макросередовища фармацевтичного підприємства не відноситься:


A. *

Маркетингові посередники


B.

Природні фактори


C.

Політичне середовище


D.

Демографічні фактори


E.

Фактори культурного оточення


132.

До мікросередовища фармацевтичного підприємства не відноситься:


A. *

Науково- технічні фактори


B.

Конкуренти


C.

Контактні аудиторії


D.

Маркетингові посередники


E.

Постачальники


133.

До функцій управління фармацевтичним маркетингом не відноситься:


A.

Планування маркетингової діяльності


B.

Реалізація планів маркетингу


C. *

Методи просування лікарських засобів


D.

Маркетинговий контроль


E.

Дослідження фармацевтичного ринку


134.

Етап тактичного планування, який відтворює запроектовані величини доходів, витрат та прибутку:


A.

Виклад поточної маркетингової інформації


B. *

Опрацювання бюджету


C.

Опрацювання стратегії маркетингу


D.

Зведення контрольних показників


E.

Порядок контролю


135.

Етап тактичного планування, який дає відповіді на такі запитання: Що буде зроблено?Коли буде зроблено? Хто буде виконувати? Скільки коштує?


A. *

Програма заходів


B.

Виклад поточної маркетингової інформації


C.

Опрацювання стратегії маркетингу


D.

Зведення контрольних показників


E.

Порядок контролю


136.

За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводиться збір і аналіз відповідної інформації?


A. *

Фінансовий план


B.

План маркетингу


C.

План виробництва продукції (виконання робіт, послуг)


D.

Резюме бізнес-плану


E.

Немає вірної відповіді


137.

Контроль, який проводить вища ланка управління та ревізори маркетингу:


A. *

Стратегічний контроль#\n


B.

Контроль за виконанням планів


C.

Контроль за прибутковістю


D.

тактичний контроль


E.

Оперативний контроль


138.

Маркетинг вирішує стратегічні і тактичні завдання. Які з нижченаведених є тактичними?


A. *

Удосконалення організаційної структури управління фірмою


B.

Формування принципів виведення на ринок (сегмент) товару, що передбачає його випуск у наступному році


C.

Кооперація з іноземною фірмою для виходу на ті ринки, які не були до цього часу охоплені


D.

Організація спільної з іноземним партнером фірми за кордоном


E.

Аналіз “фармацевтичного портфеля”


139.

Маркетинговий контроль, який проводять для встановлення джерел доходів та витрат фармацевтичного підприємства:


A. *

Контроль за прибутковістю


B.

Контроль за виконанням планів


C.

Стратегічний контроль


D.

Тактичний контроль


E.

Управлінський консалтинг


140.

Одна із основних цілей фармацевтичного підприємства, яка передбачає наміри підприємства зберегти життєво важливі для нього сегменти фармацевтичного ринку в умовах глибокої кризи:


A. *

Виживання


B.

Стабільність


C.

Рентабельність


D.

Розвиток


E.

Продуктивність


141.

Одна із основних цілей фармацевтичного підприємства, яка передбачає наміри підприємства щодо збільшення обсягів продажу, прибутку, інвестицій на фоні можливої співпраці з іншими фірмами, проникнення на нові сегменти ринку:


A. *

Розвиток


B.

Стабільність


C.

Рентабельність


D.

Виживання


E.

Продуктивність


142.

Організація служби маркетингу, яка дає змогу орієнтувати всю діяльність фармацевтичного підприємства на споживчі сегменти і на цій основі здійснювати на кожному з них індивідуальну, спеціалізовану, ринкову політику:


A. *

Сегментна


B.

Функціональна


C.

Продуктово-сегментна


D.

Продуктова


E.

Регіональна


143.

Організація служби маркетингу, яка передбачає розподіл обов’язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності:


A. *

Функціональна


B.

Продуктова


C.

Регіональна


D.

Сегментна


E.

Продуктово-сегментна


144.

Організація служби маркетингу, яку використовують фармацевтичні компанії, які працюють на широких географічних ринках. Її доцільно використовувати при великій кількості ринків збуту та малій номенклатурі товарів:


A. *

Регіональна


B.

Функціональна


C.

Продуктово-сегментна


D.

Продуктова


E.

Сегментна


145.

Розділ бізнес-плану, в який входять плани доходів та витрат, грошових надходжень, а також баланс підприємства, і дозволяє розкрити реальність проекту з економічного погляду:


A. *

Фінансовий план


B.

Резюме


C.

План маркетингу


D.

Організаційний план


E.

Заключний розділ


146.

Розділ бізнес-плану, в якому відображається організаційно-правова форма фармацевтичного підприємства та його структура:


A. *

Організаційний план


B.

Резюме


C.

План маркетингу


D.

Фінансовий план


E.

Заключний розділ


147.

Розділ бізнес-плану, який викладає програму заходів щодо схеми реалізації товарів, ціноутворення, реклами, методів стимулювання продаж, формування громадської думки:


A. *

План маркетингу


B.

Резюме


C.

Організаційний план


D.

Фінансовий план


E.

Заключний розділ


148.

Розділ бізнес-плану, який складається в останню чергу коли завершені всі інші розділи і Ви досягли певної ясності у всіх аспектах проекту, але попередній варіант готується на початку розробки бізнес-плану:


A.

Організаційний план


B. *

Резюме


C.

План маркетингу


D.

Фінансовий план


E.

Заключний розділ


149.

Система збирання, обробки та аналізування інформативних даних про ситуацію на ринку з метою зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних маркетингових рішень:


A. *

Система маркетингових досліджень


B.

Система збору зовнішньої поточної інформації


C.

Система внутрішньої звітності


D.

Аналітична система маркетингу


E.

Немає вірної відповіді


150.

Система маркетингової інформації, яка складається з банку даних, банку статистичних методів та банку маркетингових моделей:


A. *

Аналітична система маркетингу


B.

Система збору зовнішньої поточної інформації


C.

Система внутрішньої звітності


D.

Система маркетингових досліджень


E.

Функціональне забезпечення маркетингової діяльності


151.

Складова аналітичної системи маркетингу, в якій представлені результати моніторингу зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства:


A. *

Банк даних


B.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка