?Виберіть із перелічених нижче груп лікарських засобів, ті, постачання яких здійснюється на підставі торгівСторінка5/11
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Оброблення статистичних даних


B.

Аналізування й узагальнення статистичних даних


C. *

Використання математичних моделей, які допомагають прийняти правильне маркетингове рішення


D.

Результати моні торування зовнішнього середовища


E.

Вивчення кон’юнктури ринку


99.

Контактні аудиторії фармацевтичного підприємства – це всі, крім:


A.

Фінансові кола та державні органи


B.

Засоби масової інформації


C. *

Постачальники


D.

Законодавчі акти


E.

Банківські установи


100.

Система, що охоплює прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій має назву:


A. *

Аналітична система маркетингу


B.

Система внутрішньої звітності


C.

Система зовнішньої поточної маркетингової інформації


D.

Система маркетингових досліджень


E.

Немає вірної відповіді


101.

Набір методів і методичних прийомів, за допомогою якого отримують своєчасну та стабільну інформацію про зміни в ринковому середовищі підприємства має назву:


A.

Система внутрішньої звітності


B. *

Система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації


C.

Система маркетингових досліджень


D.

Способи прийняття управлінських рішень


E.

Немає вірної відповіді


102.

Стратегія вдосконалення лікарського засобу ґрунтується на такій можливості фармацевтичного підприємства:


A.

Диверсифікації виробництва


B.

Iнтеграційного розвитку


C. *

Інтенсивного розвитку


D.

Горизонтальної інтеграції


E.

Немає вірної відповіді


103.

Стратегія глибшого проникнення на ринок передбачає:


A.

Вихід на нові ринки з наявними препаратами


B.

Створення нових препаратів для вже охоплених ринків


C. *

Інтенсифікацію комерційних зусиль


D.

Приєднання фірм – конкурентів


E.

Випуск нового продукту, який не пов’язаний з основним виробництвом


104.

Стратегія горизонтальної диверсифікації підприємства передбачає:


A.

Вихід на нові ринки з наявними препаратами#\n\n\n\n


B.

Створення нових препаратів для вже охоплених ринків


C.

Інтенсифікацію комерційних зусиль


D.

Приєднання фірм – конкурентів


E. *

Випуск нового продукту, який не пов’язаний з основним виробництвом


105.

За тривалістю серед завдань маркетингу фармацевтичного підприємства виділяють:


A.

Довготривалі, середньотривалі і короткотривалі


B. *

Довготривалі, середньотривалі і короткотермінові


C.

Довготривалі і короткотривалі


D.

Довготермінові і середньотермінові, короткотермінові


E.

Довготермінові і короткотермінові


106.

Стратегія концентричної диверсифікації підприємства передбачає:


A.

Випуск нового продукту, який не пов’язаний з основним виробництвом


B. *

Випуск нових продуктів з метою завоювання інших цільових споживачів


C.

Інтенсифікацію комерційних зусиль


D.

Створення нових препаратів для вже охоплених ринків


E.

Орієнтування на нові цільові ринки


107.

Стратегія конгломератної диверсифікації підприємства передбачає:


A.

Випуск нового продукту, який не пов’язаний з основним виробництвом


B.

Випуск нових продуктів з метою завоювання інших цільових споживачів


C.

Інтенсифікацію комерційних зусиль


D.

Створення нових препаратів для вже охоплених ринків


E. *

Орієнтування на нові цільові ринки


108.

Основна функція банку статистичних методів аналітичної системи маркетингу – це:


A. *

Оброблення статистичних даних


B.

Аналізування й узагальнення статистичних даних


C.

Використання математичних моделей, які допомагають прийняти правильне маркетингове рішення


D.

Результати моні торування зовнішнього середовища


E.

Вивчення кон’юнктури ринку


109.

Основна функція банку даних аналітичної системи маркетингу – це


A.

Оброблення статистичних даних


B.

Аналізування й узагальнення статистичних даних


C.

Використання математичних моделей, які допомагають прийняти правильне маркетингове рішення


D. *

Накопичення результатів моніторування зовнішнього середовища


E.

Вивчення кон’юнктури ринку


110.

За охопленням серед завдань маркетингу фармацевтичного підприємства виділяють:


A. *

Фармацевтичного підприємства, окремих підрозділів#\n


B.

Фармацевтичного підприємства, субпідрозділів, окремих підрозділів


C.

Фармацевтичного підприємства, фармацевтичного ринку


D.

Фармацевтичного підприємства, фармацевтичного ринку, сегменту ринку


E.

Фармацевтичного підприємства, фармацевтичного ринку, сегменту ринку і трудових ресурсів


111.

Які із перелічених етапів стратегічного планування не входять до моделі тактичного планування:


A. *

Вибір стратегії розвитку


B.

Опрацювання стратегії маркетингу


C.

Опрацювання бюджету


D.

Формування переліку завдань і проблем


E.

Зведення контрольних показників


112.

Виберіть найповніший перелік основних цілей фармацевтичного підприємства:


A.

Розвиток, прибутковість, стабільність


B. *

Розвиток, виживання, стабільність


C.

Рентабельність, прибутковість, стабільність


D.

Прибутковість, виживання, стабільність


E.

Рентабельність, прибутковість, розвиток


113.

Який із перелічених контролів має на меті привести у відповідність фактичні результати маркетингової діяльності па намічену мету і внести корективи протягом визначеного тимчасового інтервалу:


A.

Контроль за прибутковістю


B.

Контроль за виконанням планів


C. *

Оперативний контроль


D.

Стратегічний контроль


E.

Тактичний контроль


114.

Які із перелічених етапів стратегічного планування не входять до моделі тактичного планування:


A. *

Формування візії і місії


B.

Формування переліку завдань і проблем


C.

Опрацювання стратегії маркетингу


D.

Опрацювання переліку небезпек і можливостей


E.

Зведення контрольних показників


115.

Який із перелічених контролів має на меті встановити ширину, глибину і ефективність маркетингових можливостей фармацевтичної фірми:


A.

Контроль за прибутковістю


B.

Контроль за виконанням планів


C.

Оперативний контроль


D. *

Стратегічний контроль


E.

Тактичний контроль


116.

Які із перелічених етапів стратегічного планування не входять до моделі тактичного планування:


A.

Виклад поточної маркетингової ситуації


B.

Зведення контрольних показників


C.

Опрацювання стратегії маркетингу


D. *

Вивчення цілей та завдань


E.

Формування переліку завдань і проблем


117.

Якому поняттю відповідає дане визначення: це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідальності між зусиллями фармацевтичної фірми , її потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу?


A.

Місія


B.

Візія


C. *

Стратегічне планування


D.

Тактичне планування


E.

Аналіз фармацевтичного „портфеля” підприємства


118.

Які із перелічених етапів стратегічного планування не входять до моделі стратегічного планування?


A.

Формування візії і місії


B.

Вибір стратегії розвитку


C.

Вивчення цілей та завдань


D. *

Формування переліку завдань і проблем


E.

Аналіз фармацевтичного „портфеля” підприємства


119.

Якому поняттю відповідає дане визначення: –це управлінський процес, який полягає у розробці механізмів реалізації обраної фармацевтичним підприємством маркетингової стратегії?


A.

Стратегічне планування


B. *

Тактичне планування


C.

Аналіз фармацевтичного „портфеля” підприємства


D.

Опрацювання стратегії маркетингу


E.

Зведення контрольних показників


120.

Якщо стратегічний контроль маркетингу здійснюють фахівці незалежних аудиторських фірм, то він визначається як:


A. *

Управлінський консалтинг


B.

Операційний аудит


C.

Оперативний аудит


D.

Стратегічний консалтинг


E.

Незалежний аудит


121.

Розділ бізнес – плану, в якому викладено програму заходів, які сприятимуть збуту лікарських засобів, має назву:


A.

організаційний план


B. *

план маркетингу


C.

фінансовий план


D.

резюме


E.

Немає вірної відповіді


122.

Хто здійснює контролювання прибутковості на підприємстві:


A.

Керівники відділів


B.

Зовнішні фахівці


C. *

Ревізор маркетингу


D.

Контролер маркетингу


E.

Будь – хто з перелічених фахівців


123.

Стратегічний контроль на підприємстві здійснюють для:


A. *

Встановлення маркетингових можливостей фірми


B.

Оцінювання рентабельності фармацевтичного підприємства


C.

Встановлення джерел доходів і витрат


D.

Встановлення рівня виконання планів


E.

Немає вірної відповіді


124.

Аналіз фармацевтичного „портфеля” це :


A. *

Сукупність видів діяльності та лікарських засобів, якими буде займатися фармацевтична фірма


B.

Аналіз та оцінка маркетингових можливостей фармацевтичного підприємства

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка