?Виберіть із перелічених нижче груп лікарських засобів, ті, постачання яких здійснюється на підставі торгівСторінка10/11
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


C.

вивчення конкурентів, аналіз їх сильних і слабких сторін


D. *

вивчення потенційних можливостей фірми, якими слід скористатися, і небезпек, котрих треба уникати


E.

немає вірної відповіді


226.

При позиціонуванні для диференціації конкретної переваги лікарського засобу використовують матрицю „унікальність-важливість” характеристик лікарського засобу. В чому суть другого варіанту позиціонування препарату на ринку згідно матриці?


A.

лікарський засіб має унікальні характеристики, важливі для споживачів;


B. *

лікарський засіб має унікальні характеристики, але не сприймається споживачами, як важливий, іншими словами споживачі не потребують препарату;


C.

характеристики лікарського засобу не сприймаються як унікальні і важливі, тобто його позиціонування не вдале;


D.

лікарський засіб має характеристики, важливі для розв’язання буттєвої для споживачів проблеми, але не сприймається, як унікальний препарат, тобто спостерігається неприйняття його на ринку.


E.

немає вірної відповіді


227.

При позиціонуванні для диференціації конкретної переваги лікарського засобу використовують матрицю „унікальність-важливість” характеристик лікарського засобу. В чому суть третього варіанту позиціонування препарату на ринку згідно матриці?


A.

лікарський засіб має унікальні характеристики, важливі для споживачів;


B.

лікарський засіб має унікальні характеристики, але не сприймається споживачами, як важливий, іншими словами споживачі не потребують препарату;


C.

характеристики лікарського засобу не сприймаються як унікальні і важливі, тобто його позиціонування не вдале;


D. *

лікарський засіб має характеристики, важливі для розв’язання буттєвої для споживачів проблеми, але не сприймається, як унікальний препарат, тобто спостерігається неприйняття його на ринку.


E.

немає вірної відповіді


228.

При позиціонуванні для диференціації конкретної переваги лікарського засобу використовують матрицю „унікальність-важливість” характеристик лікарського засобу. В чому суть четвертого варіанту позиціонування препарату на ринку згідно матриці?


A.

лікарський засіб має унікальні характеристики, важливі для споживачів;


B.

лікарський засіб має унікальні характеристики, але не сприймається споживачами, як важливий, іншими словами споживачі не потребують препарату;


C. *

характеристики лікарського засобу не сприймаються як унікальні і важливі, тобто його позиціонування не вдале;


D.

лікарський засіб має характеристики, важливі для розв’язання буттєвої для споживачів проблеми, але не сприймається, як унікальний препарат, тобто спостерігається неприйняття його на ринку.


E.

немає вірної відповіді


229.

При позиціонуванні для диференціації конкретної переваги лікарського засобу використовують матрицю „унікальність-важливість” характеристик лікарського засобу. В чому суть першого варіанту позиціонування препарату на ринку згідно матриці?


A. *

лікарський засіб має унікальні характеристики, важливі для споживачів


B.

лікарський засіб має унікальні характеристики, але не сприймається споживачами, як важливий, іншими словами споживачі не потребують препарату


C.

характеристики лікарського засобу не сприймаються як унікальні і важливі, тобто його позиціонування не вдале


D.

лікарський засіб має характеристики, важливі для розв”язання буттєвої для споживачів проблеми, але не сприймається, як унікальний препарат, тобто спостерігається неприйняття його на ринку.


E.

немає вірної відповіді


230.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати стратегії охоплення ринку. При виборі стратегії охоплення ринку враховують такі фактори:


A. *

ступінь однорідності продукції


B.

ціну на лікарський засіб


C.

фактор часу


D.

стійкість сегменту


E.

немає вірної відповіді


231.

Як називають сегмент ринку, для якого лікарські засоби даної фірми та можливості їх поставки є оптимальними:


A. *

ринкова ніша


B.

цільовий сегмент ринку


C.

мікросегмент


D.

ринкове вікно


E.

макросегмент


232.

Серед обезболюючих лікарських засобів споживачі-ділові лідери з позитивним відношенням до реклами обирають препарат „Солпадеїн”. За якими принципами здійснено сегментацію ринку?


A. *

поведінковим та психографічним


B.

соціально-демографічним і поведінковим


C.

поведінковим і психографічним і соціально-демографічним


D.

соціально-демографічним і географічним


E.

психографічним і поведінковим


233.

Споживачами препарату „Корвалтаб” є активні („життєлюби”) люди молодого і середнього віку з раціональним відношенням до придбання лікарських засобів. За якими принципами здійснено сегментацію ринку?


A. *

психографічним, соціально-демографічним, поведінковим


B.

соціально-демографічним і поведінковим


C.

поведінковим і психографічним


D.

соціально-демографічним і географічним


E.

психографічним і поведінковим


234.

Споживачами препарату „Тривалумен” є люди молодого і середнього віку, які позитивно відносяться до реклами і надають перевагу рослинним лікарським засобам. засобів. За якими принципами здійснено сегментацію ринку?


A. *

соціально-демографічним, поведінковим та психографічним


B.

соціально-демографічним і поведінковим


C.

поведінковим і психографічним


D.

соціально-демографічним і географічним


E.

психографічним і поведінковим


235.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок антибіотика фторхінолонового ряду фірма орієнтується на широкий споживчий ринок і планує зменшення питомих витрат на виробництво шляхом максимізації збуту. Яку стратегію охоплення ринку використовує фірма?


A. *

масовий маркетинг


B.

цільовий маркетинг


C.

диференційований маркетинг


D.

соціально-етичний маркетинг


E.

інтегрований маркетинг


236.

фірма займається постачанням лікарських засобів кардіологічних та психоневрологічних відділень медичних центрів, лікарень, санаторіїв і диспансерів. За якими принципами фірма здійснює сегментацію ринку організацій-споживачів?


A.

географічним та соціально-демографічним


B. *

видом організацій та їх спеціалізацією


C.

вагомістю і формою власності


D.

поведінковий і психографічний


E.

спеціалізацією та формою власності


237.

Фірмою-виробником при виході на ринок з новим препаратом було проведено аналіз кон”юктури ринку лікарських засобів даної групи, яка характеризувалась стійкістю високих цін, активністю споживачів та постачальників, як можна назвати існуючий вид товарної кон”юктури?


A. *

висока кон”юктура


B.

млява кон”юктура


C.

спадна кон”юктура


D.

низька кон”юк тура


E.

немає вірної відповіді


238.

Чим визначається споживчий потенціал фірми?:


A.

сукупністю лікарських засобів фірми


B. *

сегментом ринку, на який фірма орієнтується


C.

місткістю ринку


D.

сукупністю послуг, що надає фірма


E.

фармацевтичним портфелем фірми


239.

Якому поняттю відповідає дане твердження – це визначення особливостей товару, характерних рис, що відрізняє даний товар від аналогічних товарів-конкурентів?


A. *

позиціонування товару


B.

асортимент товару


C.

якість товару


D.

конкурентоспроможність товару


E.

споживча цінність товару


240.

Якому поняттю відповідає дане твердження – це сегменти ринку, для яких характерні незадоволені споживчі потреби?:


A.

ринкова ніша


B. *

ринкове вікно


C.

цільовий сегмент ринку


D.

місткість ринку


E.

потенціал ринку


241.

Якому поняттю відповідає дане твердження: - „починається з широкої групи споживачів, а потім поглиблюється та звужується?:


A.

макросегментація


B.

попередня сегментація


C. *

сегментація в глибину


D.

остаточна сегментація


E.

немає вірної відповіді


242.

Якому поняттю відповідає дане твердження: - „поділ ринків за регіонами, країнами»?:


A. *

макросегментація


B.

попередня сегментація


C.

сегментація в глибину


D.

остаточна сегментація


E.

немає вірної відповіді


243.

Якому поняттю відповідає дане твердження: - „виділення групи споживачів за конкретними критеріями»?:


A. *

мікросегментація


B.

попередня сегментація


C.

сегментація в глибину


D.

остаточна сегментація


E.

немає вірної відповіді


244.

Якому поняттю відповідає дане твердження: - „охоплення великої кількості можливих ринкових сегментів, призначених для вивчення на початку маркетингового дослідження»?:


A.

макросегментація


B. *

попередня сегментація


C.

сегментація в глибину


D.

остаточна сегментація


E.

немає вірної відповіді


245.

Якому поняттю відповідає дане твердження: - „визначення найбільш оптимальних, обмежених за кількістю, сегментів ринку, для яких буде розроблятися ринкова стратегія»?:


A.

макросегментація


B.

попередня сегментація


C.

сегментація в глибину


D. *

остаточна сегментація


E.

немає вірної відповіді


246.

Якому поняттю відповідає дане твердження: - «це розподіл споживачів на групи на підставі різниці в потребах, характеристиках чи в поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу»?:


A. *

сегментація ринку


B.

принцип сегментації


C.

мета сегментації


D.

критерії сегментації


E.

немає вірної відповіді


247.

Невелике аптечне підприємство спеціалізується на екс темпоральному виготовленні очних лікарських форм за прописами лікарів-офтальмологів Обласної клінічної лікарні. Яку стратегію охоплення ринку використовує аптека?:


A. *

цільовий маркетинг


B.

масовий маркетинг


C.

диференційований маркетинг


D.

соціально-етичний маркетинг


E.

інтегрований маркетинг


248.

Чим визначається споживчий потенціал фірми:


A.

сукупністю лікарських засобів фірми;


B. *

сегментом ринку, на який фірма орієнтується;


C.

місткістю ринку.


D.

кон’юнктурою ринку


E.

позиціонуванням товару на ринку


249.

Вкажіть метод визначення місткості ринку:


A.

метод ланцюгових підстановок;


B.

місткість реального ринку;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка