Варіант планування для груп дівчат та класів міських шкіл без розподілу на групиСторінка2/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3Модуль «Технологія виробництва і первинної переробки
продукції сільського господарства»
для сільських шкіл з поділом класів на хлопців і дівчат

Розділ 1. Технологія вирощування рослин — 9 год


1. Сільське господарство — галузь народного господарства України. Основи методики дослідницької роботи на шкільній земельній ділянці.

1. Ознайомити учнів зі значенням рослинництва як галузі сільського господарства.

2. Сформувати поняття про методику дослідницької роботи на земельній ділянці.

3. Навчити учнів закладати досліди, аналізувати їх результати.


1. Значення рослинництва як галузі сільського господарства.

2. Аналіз рослинництва свого регіону.

3. Осінні роботи в рослинництві.

4. Зв’язок рослинництва з іншими галузями.

5. Поняття про форми організації праці, технологію безвідходного виробництва продукції рослинництва.

6. Умови заготівлі і зберігання продукції сільського господарства.

7. Правила безпечної праці та особистої гігієни на об’єктах сільськогосподарської праці.

8. Організація роботи на шкільній ділянці.

9. Основні методики проведення дослідів. Значення дослідницької роботи.

10. Вибір теми досліду. Поняття про сорти овочевих культур.

11. Вплив органічних та мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин, їх плодоношення і достигання. Складання плану.

12. Організація фенологічних спостережень. Ведення щоденника досліджень. Відбір експонатів. Оформлення результатів досліду.

13. Культура праці. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час роботи з ґрунтом, органічними та мінеральними добривами.2. Технологія обробітку й охорони ґрунтів.
1. Ознайомити учнів з ґрунтом як середовищем життя рослин.

2. Сформувати поняття про структуру ґрунту, їх типи.

3. Навчити правилам і прийомам обробітку ґрунту ручними знаряддями праці.


1. Ґрунт як середовище життя рослин.

2. Характеристика типів ґрунтів України і свого регіону.

3. Поняття про структуру ґрунту.

4. Тип і структура ґрунту на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці.

5. Ручні знаряддя праці для обробітку ґрунтів (лопата, вила, сапа, граблі), їх підготовка до роботи.

6. Прийоми роботи ручними знаряддями праці для обробітку ґрунту. Послідовність прийомів роботи.

7. Культура обробітку ґрунту.

8. Вимоги до одягу та взуття учня під час обробітку ґрунту.

9. Використання спеціального одягу: комбінезона, халата, фартуха, рукавиць, берета, косинки. Правила безпечної праці.


1. Збирання рослинних решток на дослідницькій ділянці.

2. Скопування ділянки на «зяб».

3. Виконання правил безпечної праці ручними знаряддями праці.


1. Карта типів ґрунтів України.

2. Карта типів ґрунтів регіону.

3. Ручні знаряддя праці: лопата, сапа, граблі, вила.

4. Спецодяг.3. Технологія вирощування плодоягідних культур.

1. Ознайомити учнів зі значенням плодоягідних культур у природі та житті людини.

2. Сформувати поняття про правила догляду за плодоягідними культурами.

3. Навчити правилам і прийомам догляду за плодоягідними культурами: розпушуванню, поливанню, підживленню ґрунту.


1. Значення плодоягідних культур у природі та житті людини.

2. Біологічна характеристика суниць, малини, чорної смородини, порічок.

3. Сорти плодоягідних культур.

4. Господарське значення високоврожайних сортів ягідних культур.

5. Основні види догляду за плодоягідними культурами: розпушування, поливання, підживлення ґрунту, боротьба з бур’янами.

6. Захист плодоягідних культур від шкідників.

7. Збір урожаю, його використання.

8. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час робіт в ягіднику.1. Вирощування саджанців плодоягідних культур.

2. Розмноження суниць садових розсадою.Примітка: Для виконання практичної роботи необхідно восени заготовити живці чорної смородини, порічок, розсади суниць садових.


Таблиця «Сорти плодоягідних культур», живці чорної смородини, порічок, розсади суниць садових, ручний інвентар: лопата, сапа, граблі.

4. Технологія вирощування овочевих культур.

1. Ознайомити учнів з біологічною характеристикою овочевих культур України та свого регіону.

2. Сформувати поняття про вирощування капусти, помідорів, солодкого перцю.

3. Навчити правилам і прийомам вирощування овочевих культур.


1. Біологічна характеристика овочевих культур України та свого регіону.

2. Технологія вирощування капусти, помідорів, солодкого перцю розсадним способами.

3. Теплично-парникове господарство школи.

4. Вирощування розсади овочів у парниках і теплицях, розсадних ящиках.

5. Вимоги до підготовки ґрунту під овочеві культури (пухкий, родючий, вологий).

6. Способи підготовки ґрунту під овочеві культури ручним інвентарем.

7. Добір сортів овочів, районованих у своєму регіоні. Добір добрив.

8. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час роботи в парниках, теплицях, розсадних ящиках, з інвентарем, культура праці.1. Підготовка ґрунту в парниках чи розсадних ящиках.

2. Підготовка насіння овочевих культур.

3. Висівання насіння.

4. Підготовка таблиці для ведення записів фенологічних спостережень.

Ведення щоденника дослідницької роботи.


Ящики з ґрунтом, зразки насіння, інвентар городній, щоденник дослідницької роботи.

5. Вирощування насінників овочевих культур. Тваринництво як галузь сільського господарства.

1. Ознайомити учнів з технологією вирощування посівного матеріалу овочевих культур з насінників.

2. Сформувати поняття про тваринництво як галузь сільського господарства.

3. Навчити учнів готувати ґрунт, висаджувати насінники коренеплодів.


1. Технологія вирощування посівного матеріалу овочевих культур з насінників: капусти, моркви, буряків.

2. Поняття про аналіз якості, відбір і зберігання насінників. Строки і способи їх висаджування.

3. Догляд за насінниками. Збирання насіння.

4. Технологія вирощування столових коренеплодів.

5. Біологічна характеристика моркви та столового буряку.

6. Добір сортового матеріалу моркви та столового буряку.

Строки, густота та глибина висівання насіння.

7. Значення тваринництва як галузі сільського господарства і добробуту людей.

8. Розвиток тваринництва в регіоні. Поняття про спеціалізацію.


1. Підготовка ґрунту.

2. Підготовка насінників столових коренеплодів до висаджування.

3. Висаджування насінників коренеплодів.

4. Догляд за насінниками: розпушування ґрунту, поливання рослин, підживлення, підв’язування пагонів, захист від бур’янів та шкідників.

5. Ведення щоденників дослідницької роботи.


Насінники капусти, моркви, буряків, городній інвентар, карта своєї області.
Розділ 2. Технологія догляду за сільськогосподарськими тваринами.


6. Технологія вирощування кролів. Механізація процесів у рослинництві. Правила безпечної праці із засобами механізації.

1. Ознайомити учнів з умовами утримання кролів.

2. Сформувати поняття про процес механізації у рослинництві.

3. Навчити учнів правилам утримування кролів.


1. Умови утримання та відгодівлі кролів.

2. Час і способи догляду за приміщенням. Поняття про дезінфекцію.

3. Профілактика захворювань.

4. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час виконання робіт на кролефермі, заготівля кормів для кролів.

5. Поняття про трудомісткість процесів виробництва продукції рослинництва.

6. Розвиток процесу механізації трудомістких робіт: обробітку ґрунту, сівби, догляду за рослинами, збирання і переробки врожаю.

7. Правила безпечної праці під час застосування механізації процесів у сільському господарстві.

8. Порядок надання невідкладної медичної допомоги потерпілому.

9. Гігієна праці механізатора.


1. Ознайомлення зі шкільною кролефермою, обладнанням кліток і годівниць.

2. Чищення кліток, заміна підстилок.

3. Складання добових раціонів для кролів.

4. Заготівля кормів. Підготовка їх до згодовування. Організація дослідницької роботи (зважування).

5. Надання невідкладної медичної допомоги потерпілому на об’єктах механізованої сільськогосподарської праці.


План кролеферми, види та зразки кормів, медична сумка із засобами для надання першої медичної допомоги.
Розділ 3. Технологія механізованих процесів у сільському господарстві


7. Технологія і техніка обробітку ґрунту. Способи і технологія сівби овочевих культур.

1. Ознайомити учнів із сутністю технологічного процесу обробітку різних типів ґрунту.

2. Сформувати поняття про агротехнічні вимоги до сівби різних видів овочевих культур.

3. Навчити розрізняти види обробітку ґрунту плугами різних видів.


1. Завдання обробітку ґрунту.

2. Сутність технологічного процесу обробітку різних типів ґрунту.

3. Види обробітку ґрунту.

4. Подібність і відмінність обробітку ґрунту ручним і механізованим способами.

5. Технологічний процес роботи плуга, їх типи.

6. Вплив обробітку на структуру ґрунту.

7. Правила безпечної праці.

8. Агротехнічні вимоги до сівби різних овочевих культур. Способи сівби.

9. Технологічний процес висівання сівалкою.

10. Сутність технологічного процесу садіння розсади; засоби його механізації.

11. Перевірка якості сівби і садіння.

12. Правила безпечної праці і гігієни під час роботи із сівалкою.1. Практичне ознайомлення із процесом обробітку ґрунту плугами різних типів.

2. Перевірка якості обробітку ґрунту.
Плуги різних типів, сівалки.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка