В. Г. Короленка Кафедра біологічних основ фізичного виховання Біомеханічний аналіз техніки фізичних вправ в видах спорту з циклічною структурою руху Навчальний посібникСкачати 499.13 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації26.04.2016
Розмір499.13 Kb.
1   2

Дії плавця на опорі повинні забезпечувати: а) мінімальний час опори (мінімум t1)б) горизонтальну швидкість вильоту (максимум vгор); в) вертикальну швидкість вильоту (оптимум vвер.). Час опори t1 залежить від латентного часу реакції, а також від моторного часу і часу підготовчих рухів. Таким чином, підвищити ефективність старту можна за рахунок зменшення латентного часу реакції t1.1 і часу підготовчих рухів - t1.2.1 Час польоту t2 залежить від висоти польоту і положення тіла в момент зіткнення з водою. Горизонтальна швидкість польоту у значній мірі залежить від горизонтальної складової сили реакції опори та її градієнта.

Повороти. Існують різні варіанти поворотів, але в кожному з них можна виділити наступні фази: підпливання до стінки басейну, угруповання і поворот, вихідне положення перед поштовхом, поштовх і ковзання, перші плавальні рухи після повороту. Техніка повороту повинна відповідати таким основним вимогам: поворот необхідно зробити швидко; наприкінці повороту плавцю потрібно виявитися в положенні, у якому він може виконати сильний поштовх у правильному напрямку; поштовх варто робити потужним, щоб забезпечити швидке прослизання в потрібному напрямку; поворот повинний бути економічним, виконуватися без зайвої витрати енергії і забезпечувати можливість вдиху під час повороту. Таким чином, ефективне виконання повороту припускає: своєчасний початок угруповання й обертання; установку ніг на поворотному щиті й орієнтацію плавця стосовно поверхні води і напрямку доріжки; могутній поштовх, ковзання і своєчасний початок перших плавальних рухів.

Підпливаючи до поворотної стінки, плавець не повинний знижувати швидкість і змінювати напрямок просування тіла.

Для зміни напряму руху плавцю, що підпливає до поворотної стінки, потрібно повернутися на 180°. Швидкість повороту залежить від величини моменту обертання і радіуса обертання: чим менше радіус обертання, тим швидше буде довершений поворот. Радіус обертання залежить від того, наскільки частини тіла спортсмена вилучені від ЗЦМ тіла. Найменший радіус обертання буде в тому випадку, коли плавець щільно згрупується - зігне ноги у всіх суглобах, наблизить коліна до грудей, а п'яти до таза. Потім зігне руки і наблизить їх до тулуба. Групуються на самому початку повороту, і залишаються в цьому положенні до середини його. До кінця плавець небагато розгруповується, що допомагає йому зупинити обертання і зайняти вихідне положення перед поштовхом.

Для створення моменту обертання плавець використовує опір води й інерцію руху тіла. Якщо відвести руку назад - убік і зробити нею гребок уперед, то гальмування не тільки зупинить просування тіла, але і поверне його убік цієї руки. При швидкому опусканні на повному ходу плечового пояса вниз тиск води на поверхню спини загальмує рух . плавця і поверне його навколо поперечної осі. Якщо підплисти з достатньою швидкістю до поворотної стінки і покласти на неї руку вище поверхні води, то гальмування створить момент обертання навколо поперечної осі убік спини. Момент обертання у всіх цих випадках можна підсилити рухом голови і плечового пояса убік повороту.

Перед поштовхом тулуб плавця повинен бути занурений під воду так, щоб спина чи груди були нижче рівня води на 35-50 см. Подовжня вісь тулуба майже горизонтальна, руки разом і витягнуті вперед, голова між руками, ноги зігнуті, стопи поставлені на поворотну стінку так, щоб підстави пальців знаходилися на одному рівні з тазостегновими суглобами. Найбільшої сили поштовху досягають, починаючи його з положення, коли тазостегнові і колінні суглоби зігнуті до прямого кута.

Поштовх починається порівняно м'яко. Могутнє, енергійне розгинання суглобів ніг здійснюється в той момент, коли кут згинання ніг у тазостегнових і колінних суглобах наблизиться до прямого кута. На початку поштовху уточнюється положення тіла і рук так, щоб напрямок поштовху збігся з напрямком подовжньої осі тіла.

Після поштовху слідує ковзання. При правильному виконанні поштовху плавець спочатку сковзає майже горизонтально, поступово зміщаючись нагору. Якщо поштовх виконаний не зовсім чи точно положення тулуба під час поштовху було не зовсім правильним, то на початку ковзання рух плавця буде спрямовано вперед і небагато вниз чи нагору.

Розділ ІV.

Основні вправи в лижному спорті та їх біомеханічна характеристика

Сила тертя залежить в основному від сили нормального тиску між ковзними тілами. Якщо лижник сковзає по горизонтальній лижні, то сила тертя Т лиж по снігу прямо пропорційна силі нормального тиску N лиж на сніг: Т=kcN.

Коефіцієнт пропорційності kc . між силою тертя і силою нормального тиску (коефіцієнт тертя ковзання) - величина для даних умов постійна. Він показує, у скількох разів сила тертя менше сили нормального тиску (мал. 7).


Мал. №7. Взаємодія зовнішніх сил при пересуванні лижника.
При постійному коефіцієнті тертя величина сили тертя залежить від сили нормального тиску. При русі тіла з прискоренням по вертикалі діють інерційні сили, спрямовані протилежно прискоренню. Це особливо помітно в одночасних ходах, де опора на палки позад тіла не зменшує сили нормального тиску. У поперемінних ходах опора на палки дозволяє зняти частину ваги тіла з лиж.

Сила тертя не залежить від площі ковзної поверхні - такий закон тертя для незмінних поверхонь. Але він застосовний для лиж у дуже вузьких межах, тому що поверхня лижі занадто мала.

Сила тертя гальмує рух і завжди спрямована проти руху. Якщо лижник сковзає по інерції, то в залежності від його швидкості змінюється кінетична енергія руху. В міру руху ця енергія витрачається на роботу з подолання сили тертя.

При взаємодії лиж зі снігом виникає динамічна сила тертя, що сповільнює ковзання, і статична сила тертя, що утримує лижу нерухомо на місці при відштовхуванні нею.

У лижних ходах лижник збільшує швидкість, відштовхуючи цілим комплексом рухів.

При відштовхуванні ногою лижник випрямляє її в суглобах, унаслідок чого таз віддаляється від місця опори ноги. Руху відштовхування ногою виконуються розгинанням ноги в тазостегновому і колінному суглобах. Усі ці рухи починаються в різний час, але закінчуються практично одночасно. Швидке розгинання опорної ноги в тазостегновому суглобі починається раніш, ще до зупинки ковзної лижі. Також відбувається згинання ноги в колінному суглобі (підсідання), що продовжується і після зупинки лижі. Далі випрямляється нога вже в колінному суглобі. З зупинкою лижі гомілка нахиляється вперед, швидше, ніж п’ятка стопи піднімається над лижею, у результаті чого стопа розгинається в тильну сторону. Це рух ще продовжується після початку розгинання ноги в колінному суглобі. Отже, коли в нижче розміщених суглобах ще проходить підготовка до відштовхування, то у вищерозміщених воно вже почалося. Лише в останній момент розтягнуті м'язи гомілковостопного суглоба протягом сотих доль секунди виконують завершальний рух відштовхування стопою. У результаті відштовхування таз віддаляється від опори і рухається зі швидкістю, спрямованою вперед.

Махові рухи лижника при відштовхуванні являють собою швидкі переміщення вільних ланок тіла, що мають напрямок в основному однакове з напрямком відштовхування ногою від лижні (вперед і нагору). Перша фаза кожного махового руху - розгін. Швидкість ланки при цьому збільшується до максимуму. Друга фаза - гальмування, при якій швидкість ланки знижується до зупинки маху. Протягом обох фаз центр мас ланок і ОЦМ тіла лижника зміщаються убік відштовхування.

Мах виконується виправленими руками і ногами, що збільшує переміщення їхніх центрів мас і, отже, дуже впливає на переміщення і прискорення ЗЦМ тіла. Виникаючі при прискореннях ланок їхні сили інерції через ланки тіла передаються назад-вниз. Ці сили інерції сприяють притисканню лижі до снігу, збільшенню напруги м'язів поштовхової ноги, уповільненню випрямлення поштовхової ноги на початку відштовхування. Одночасно виконується кидок тіла вперед, що також має значення махового руху.

Кидок тіла вперед містить у собі: поворот таза і невелике відведення його убік махової ноги в тазостегновому суглобі опорної ноги; скручування поперекового відділу хребта, коли верхня частина тулубу не змінює орієнтацію щодо лижні; поворот стегна махової ноги щодо таза назовні, коли лижа зберігає орієнтацію щодо лижні. Ці рухи спрямовані на прискорення ЗЦМ тіла лижника, оскільки в кидку переміщаються значні маси тіла. Рух виконується порівняно повільно, з відносно невеликою амплітудою, але при великій напрузі м'язів. Характерною рисою кидка тіла служить момент його виконання - до початку випаду махової ноги.

Відштовхування палкою у поперемінних ходах складається з відштовхування рукою, одночасного нахилу тулуба і передачі зусиль з палки на ковзну лижу.

Перша зона відштовхування рукою (ковзання лижі)- від постановки палки до моменту зупинки ковзної лижі. Рука розгинається з плечовому суглобі, трохи згинається в ліктьовому; і відводиться в променево-запястному. В міру нахилу палки збільшуються нахил тулуба і натиск рукою на палку.

Друга зона відштовхування рукою (акцент кидка) - від моменту зупинки лижі до максимуму швидкості при кидку вперед. Використовуючи опору максимально напруженої руки на палку, лижник робить кидок тілом уперед, одночасно виконуючи махи рукою і ногою.

Третя зона відштовхування рукою (довідштовхування) - заключний рух кистю і завершальне випрямлення руки в ліктьовому суглобі.

Відштовхування двома палками відразу в одночасних ходах включає відштовхування руками, а також енергійний нахил тулуба і передачу зусиль на лижі.

При відштовхуванні палками руки спочатку розгинаються в плечових суглобах і злегка згинаються в ліктьових. Далі відбувається розгинання рук у ліктьових суглобах, що завершується рухом кистей. Найбільше зусилля виникає в момент, коли м'язи ліктьових і променевозапясних суглобів закінчили уступаючи рухи і максимально напружилися. У цей момент спостерігається акцент зусиль. Рух тулуба до горизонталі підсилює натиск на палки і зменшує кут відштовхування. У той же час майже виправлена опорна нога трохи вислизає стопою вперед, у результаті чого зусилля передаються на лижу.

Напругою м'язів лижник як би підтягується до верхнього кінця нахиленої палки, а потім рухом руки вже позад тіла відштовхується від опори. Значна частина прикладеної сили дозволяє збільшити горизонтальну швидкість, коли кут нахилу палки гостріше. Значно складніша робота ніг при відштовхуванні. Протягом відштовхування увесь час змінюються величина сили відштовхування і кут її прикладення.

Загальний тиск складається з маси тіла лижника і дії інерційних сил ланок тіла, що віддаляються від опори при відштовхуванні. Робота м'язів спрямована на підтримку і прискорення маси тіла.

Співвідношення довжини і частоти кроків відіграє важливу роль в техніці пересування на лижах. Довжина кроку залежить від сили і тривалості відштовхування. Вона варіює від 1,5 до 3,5 м. Частота кроків залежить від того, як довго сковзає лижник протягом одного кроку. Для одержання високої швидкості необхідно домагатися досить великої довжини кроків при досить високій їхній частоті. Особливості зміни довжини і частоти кроків при підвищенні швидкості пересування дозволяють відзначити, що існують визначені швидкості, при яких спостерігається максимальна довжина ковзного кроку (табл. 2).Таблиця 2. Швидкість руху лижника, м/с
п/п

Рельєф місцевості

І розряд

ІІ розряд

ІІІ розряд

1.

Рівнина

5,0

4,5

4,0

2.

Підйом 1-30

4.5

4,0

3,5

3.

Підйом 4 - 60

4,0

3,5

3,25

4.

Підйом 7 - 80

3,75

3,25

3,0

Пересування з оптимальним темпом характеризується максимальними величинами горизонтальних і вертикальних складових зусиль при відштовхуванні ногою і рукою, а також дозволяє більш економно підтримувати швидкість.Спуск. На досить довгих схилах опір повітря обумовлює межу максимальної швидкості. У цьому випадку перед лижником стоять задачі утриматися в стійкому положенні і досягти великої швидкості. Стійкість поліпшується при збільшенні площі опори в необхідних межах у передньому и передньо-задньому напрямку. На стійкість впливає висота розташування ЗЦМ тіла лижника.

Швидкість спуску залежить від висоти стійки (площі поперечного переріза тіла) і пози (обтічності). Недоцільно занадто згинати ноги, велика напруга м'язів заважає амортизації. З урахуванням цих факторів найбільш ефективні середня стійка і стійка відпочинку.

У середній стійці з невеликим висуванням однієї лижі забезпечується достатня стійкість у всіх напрямках, запас можливостей для амортизації на нерівності, невеликий опір повітря, помірна напруга м'язів. Стійка відпочинку застосовується на більш довгих спусках.

У природних умовах крутість схилів непостійна. У зв'язку з цим і нормальний тиск лиж на сніг змінюється. Коли крутість наближається до нуля, нормальний тиск наближається до статичної маси тіла. При збільшенні крутості до 5° воно дорівнює 99,6 % маси тіла, а при 35°-тільки 8,2 %. У такім же співвідношенні змінюється і сила тертя.

Лижнику на спуску увесь час грозить утрата рівноваги, насамперед у передньо-задньому напрямку, а також і в бічні сторони. При цьому вертикальні поштовхи утрудняють збереження рівноваги. Лижник прагне збільшити кут рівноваги у відповідну сторону. За допомогою уступаючої роботи м'язів він амортизує поштовх і утримує тіло в межах зони збереження рівноваги. Якщо поштовх загрожує попереду, лижник робить рух тілом назад униз, згинаючи ноги головним чином у колінних суглобах. При різкому уповільненні спуску він м'яко пригальмовує. Коли грозить падіння назад, лижник переміщає тіло вперед рухом у гомілковостопних суглобах. Тоді м'язи амортизують рух тіла назад щодо лиж у момент збільшення швидкості.

Поворот переступанням. Дуже простий і може бути виконаний двома способами - навколо задників чи навколо носків лиж. У першому випадку лижник повертається за рахунок перестановки в бажаному напрямку носків лиж, а в другому - шляхом перестановки задників. Цей поворот може бути виконаний і на положистому схилі. Переступання повинне виконуватися швидко і широко.

Поворот махом дозволяє повернутися відразу на 180°. Він теж виконується різними способами. Переносячи масу тіла на одну з лиж, лижник закидає іншу носком нагору і ставить її на сніг у зворотному напрямку. Після цього, повертаючи навкруги, приставляє до неї першу лижу. Варіантами цього повороту є повороти махом через лижу вперед чи назад. У цих випадках махова лижа переноситься через задник чи носок опорної лижі і ставиться з зовнішньої сторони в зворотному напрямку. Після переносу на неї маси тіла колишня опорна лижа піднімається, розвертається і ставиться на сніг. Останні два варіанти найбільше доцільно виконувати на схилах гір (при підйомах).

Поворот стрибком дає можливість швидко повернутися в будь-якому напрямку. Виконується він як з опорою, так і без пори на палки. Лижник, підстрибуючи, ривком повертається в бажаному напрямку й опускається на сніг. За принципом виконання повороти поєднуються в наступні групи: повороти переступанням (із внутрішньої і зовнішньої лижі); повороти "упором", "кутом", "ножицями", випадом; повороти махом (з "плуга", з "упора", на рівнобіжних лижах, з опорою на палку).

У виконанні повороту можна розрізнити наступні фази: • розгін - досягнення відомої швидкості руху;

 • вихід у поворот - початок виконання повороту;

 • виконання повороту до необхідної крутизни;

 • вихід з повороту - перехід у прямолінійний рух чи зупинка.

Поворот "напівплугом" є найбільш простим із групи .поворотів. Він застосовується на схилах середньої крутості з пухким неглибоким сніжним покривом. Лижник, переносячи масу тіла на одну лижу, іншу (зовнішню стосовно пропонованого повороту) висуває носком вперед і ставить її на внутрішнє ребро під кутом (задником назовні). У цьому положенні маса тіла злегка переноситься на плугуючу лижу. Крутість повороту буде залежати від кута постановки лижі і переносу маси тіла.

Поворот "плугом" характерний утратою швидкості руху. Його виконують на схилах середньої крутості з пухким неглибоким сніжним покривом, на незнайомих, небезпечних схилах і при поганій видимості, коли необхідно навмисне сповільнити рух. Найбільше застосування цей поворот знаходить у туризмі, при русі з вантажем і при первісному навчанні техніці пересування на лижах.

Техніка поворотів у русі побудований на постановці однієї чи обох лиж під кутом до напрямку первісного руху лижника, на постановці лиж на відповідні ребра, на переміщенні маси тіла лижника, на використанні обертального руху тіла лижника і розвантаження лиж. Усе це здійснюється м'язовою силою лижника з використанням реакції пори, сил інерції і форми лиж. Сам поворот здійснюється унаслідок виникнення (від перерахованих умов) пари сил, тобто двох рівнобіжних сил, розташованих на деякій відстані (плечі) і спрямованих у протилежні сторони по відношенню друг до друга.

При гальмуванні "плугом" лижник розводить задники лиж, рухаючи носки разом і ставить лижі на внутрішні ребра за рахунок зведення колін "Плуг" застосовується для гальмування на пологих схилах.

Гальмування "упором" полягає в тому, що переносячи масу тіла на одну лижу, іншу ставлять під кутом до напрямку руху, задником назовні і на внутрішнє ребро. Застосовують його звичайно при спуску по діагоналі.

Гальмування бічним зіскользуванням здійснюється різким, крутим поворотом, у результаті якого обидві лижі ставляться поперек схилу і кантуються на верхні ребра. Цим способом можна швидко досягти повної зупинки, навіть на крутому схилі і великій швидкості спуска. Ряд повторних поворотів з невеликим боковим зіскользуванням є найбільш ефективним способом зниження швидкості спуска.

У підйомі підсідання значно менше і вертикальні складові зусиль нижче, ніж на рівнині. Унаслідок великої сили опору ковзна нога зупиняється значно раніш, ніж махова нога встигає розігнутися, що є істотною відмінністю від пересування на рівнині. Незважаючи на силу опору, що збільшується, імпульси горизонтальної складовий, сили поштовхів ніг при підйомі і на рівнині приблизно однакові. У підйомі і по рівному місцеві імпульси прикладених сил з ростом швидкості зменшуються. Це говорить про те, що крива швидкості ЗЦМ тіла лижника має менші перепади при великих швидкостях.

Створення опори для лижі забезпечується меншим кутом нахилу лижі до горизонту і постановкою лиж на ребра. В міру збільшення крутості схилу на нього піднімаються навскіс, при цьому починається кантування лиж. Відставляючи нижню по схилі лижу в горизонтальне положення, одержують більш надійну опору через один крок ("напівялинку"). Постановкою обох лиж горизонтально переходять до косої драбинки (із просуванням; уперед) чи прямої (із просуванням нагору). Можливий також підйом по крутому схилі не боком, а обличчям уперед ("ялинкою"), переставляючи одну лижу вперед через п'яту іншої. В усіх способах підйому створюється також надійна опора на палки, що підвищує стійкість і попереджає зіскользування вниз.

Розділ VІ.

Ковзанярський спорт, як система вправ з циклічною структурою рухів


Ковзаняр при русі по біговій доріжці знаходиться в посадці у вихідному положенні - специфічному для швидкісного бігу на кониках. Від форми посадки багато в чому залежить швидкість і результативність бігу. Насамперед посадка повинна сприяти зменшенню гальмуючих сил - опору середовища. Тому вона повинна бути оптимально низкою, щоб зустрічний потік повітря добре обтікав тіло. Посадка ковзаняра повинна також забезпечити оптимальні умови для підвищення працездатності м'язів.

Висота посадки залежить від довжини бігової дистанції. На коротких дистанціях вона, як правило, низька, на довгих - більш висока. Рівень посадки залежить від конфігурації тулуба і від його положення стосовно лінії горизонту, а також від кутів згинання ніг у колінних і гомілковостопних суглобах. Найбільш вигідним є таке положення тулуба, коли воно знаходиться під кутом до горизонтальної площини від 5 до 20°. При кожнім кроці тулуб повинен бути спрямований уздовж основного руху вперед. При цьому верхня частина тулуба не повинна переміщатися зі сторони в сторону чи підніматися й опускатися.

Кут нахилу гомілки складає від 50 до 60°, а кут нахилу стегна стосовно горизонтальної площини - 65-80°. Кут у колінному суглобі між стегном і гомілкою змінюється в межах 85-120°. Величина кутів у суглобах ніг залежить від сили м'язів, технічної підготовленості і гнучкості ковзаняра.

Важливе значення при бігу на ковзанах має правильне положення ЗЦМ тіла. Проекція ЗЦМ тіла повинна знаходитися на рівні 1/3 довжини коника від його задньої частини. Якщо ж вона буде приходитися на першу третину довжини коника від його передньої частини, то це буде викликати надмірні напруги м'язів гомілки й Ахіллового сухожилля, а передня частина коника буде сильно урізатися в лід, що загальмує рух ковзаняра вперед. Також неефективно і розташування проекції ЗЦМ тіла на задній частині коника. При бігу на довгі дистанції ЗЦМ тіла переміщається трохи вперед у порівнянні з бігом на короткі. Після поштовху проекція ЗЦМ тіла на опорній нозі переміщається трохи назад через зсув ковзаняра вперед і постановки вільного ковзана поперед поштовхового. Потім, у фазі ковзання, проекція ЗЦМ тіла, переміщаючи злегка вперед, займає оптимальне положення.

Специфіка прикладення сили в бігу на ковзанах полягає в тому, що ковзаняр відштовхується від льоду під гострим кутом до площини льоду; під час руху (ковзання) поштовхового ковзана; поштовх виробляється не в напрямку руху, а під кутом до нього. Це зв'язано з тим, що ковзаняр розвиває швидкість пересування майже в 2 рази перевищуючу швидкість поштовху. У кінцевому рахунку відштовхування тим ефективніше, чим більше величина відштовхувального зусилля і триваліше його дія. Відштовхувальне зусилля Fповинне бути безупинним і зростаючим від початку до кінця відштовхування. При цих умовах відштовхування буде оптимальним (мал. 8).

На характер відштовхування впливає також рух вільної махової ноги. Чим менше друга (вільна) нога використовується для опори у фазі відштовхування поштовховою ногою, тим більше опорне значення має поштовховий ковзан.

Ведучими елементами в техніці ковзанярів є ранній зсув маси тіла убік вільної ноги з пізнім початком махового руху, що додає всьому руху більш динамічний характер і сприяє розвитку максимального зусилля в другій половині відштовхування, збільшуючи при цьому реакцію опори.

Завершують відштовхування більшість ковзанярів дуже різко, випрямляючи гомілковостопний суглоб за рахунок підошовного згинання і розвороту стопи в самому кінці відштовхування. Це рух стопою збігається з закінченням випрямлення ноги в колінному суглобі, що включається в поштовхове зусилля раніш гомілковостопного, але пізніше тазостегнового. Розворот стопи збільшує амплітуду відштовхування.
Мал. №8. Імпульси зусиль, прикладених до льоду в стартовому розбігу на ковзанах.
Аналіз тензограм за характером наростання зусилля під час відштовхування дозволяє виділити два види розвитку зусиль при відштовхуванні - концентроване (імпульсне) і малоконцентроване (жимове). На тензограмі видно початок і кінець опорних реакцій ковзанярів: а - момент постановки ковзана на лід; б - момент відриву коника від льоду після відштовхування (мал. 9).

Дослідження фазової структури бігу дозволяє виділити в кожнім кроці циклу рухів ковзаняра чотири макрофази, що містять у собі дрібні структурні підрозділи - мікрофази. Мікрофази охоплюють рухи, виконувані протягом десятих часток секунди. У макрофазах може бути кілька мікрофаз зі своїми тимчасовими і силовими характеристиками.

Перша - фаза амортизації; друга - вільного ковзання і відштовхування в одноопорному положенні; третя - відштовхування в двоопорному положенні; четверта - переносу ноги. Непарні фази відповідають відштовхуванню й амортизації в двоопорному положенні, парні - вільному ковзанню і відштовхуванню в одноопорному. Відмінною рисою першої фази є м'яка постановка ковзана на лід і поступове завантаження його масою тіла до 100 % під час відштовхування лівою ногою. У цій фазі відсутній активний рух правою ногою, що забезпечує просування ковзаняра вперед. Границі фази: момент постановки правої ноги на лід і момент відриву лівої ноги від льоду після поштовху.


Мал. №9. Тензограми опорних реакцій при швидкісному бігові на ковзанах:

а) концентроване (імпульсне) зусилля при відштовхуванні;

б) менш концентроване (жимове) зусилля.
Друга фаза може мати три різновиди: перша характеризується безупинним підвищенням опорної реакції і пояснюється відштовхуванням без вільного прокату; друга - вільним прокатом в одноопорному положенні (нога в колінному суглобі не розгинається, ЗЦМ тіла ковзаняра поступово переміщається убік за опору для забезпечення наступного відштовхування); третя - вільним прокатом (нога трохи згинається в колінному суглобі, ЗЦМ тіла незначно знижується і переміщається за опору). У цей час тиск на лід трохи зменшується. Границі фази: момент відриву ковзана лівої ноги від льоду і момент постановки ковзана лівої ноги на лід. У цій фазі крива опорної реакції досягає свого максимального значення.

У третій фазі нога інтенсивно розгинається в колінному суглобі і маса тіла поступово розподіляється з правої поштовхової ноги на ліву, що знаходиться у фазі амортизації. У зв'язку з перерозподілом маси тіла крива опорної реакції знижується до нульового значення. Границі фази: момент постановки ковзана лівої ноги на лід і момент відриву правої ноги від льоду.

Границі четвертої фази: момент відриву правої ноги від льоду після відштовхування і момент її постановки на лід.

Біг зі старту. Розрізняють три види старту: ковзний, біговий і стрибковий. Стрибковий старт підрозділяється на старт із постановкою й упором ковзанів на носки і старт із постановкою й упором ковзанів на п'яту. Вибір того чи іншого виду старту залежить від розвитку фізичних якостей спортсмена, ступеня координації рухів, оволодіння технікою бігу на кониках, спортивного стажу і кваліфікації і т.п..

При старті з лівосторонньої стійки ковзанярі стають лівим боком уперед під кутом до напрямку бігу. Спочатку в лінії старту у вихідне положення встановлюють лівий ковзан, а потім правий. Відстань між ковзанами складає 35-45 см. Існує кілька варіантів розташування ковзанів на старті. Як правило, лівий ковзан ставиться під кутом 30° до лінії старту, а правий - під кутом 15°. Ковзаняр згинає ноги в колінних і гомілковостопних суглобах, нахиляє тулуб уперед, трохи опускає голову вниз. Права рука спрямована назад - убік - нагору, ліва опущена вниз і злегка зігнута в ліктьовому суглобі. Проекція ЗЦМ тіла знаходиться між ковзанами, ближче до їхніх носових частин. Злегка присідаючи, ковзаняр може змістити ЗЦМ тіла трохи назад на праву ногу. Потім по сигналу до початку бігу ковзаняр швидко розгинає праву ногу, виконуючи відштовхування. Ліву ногу він швидко розвертає носком ковзана назовні. Лівою рукою робить мах назад - убік , а правої вперед - убік . При виконанні перших кроків зі старту ковзаняр згинає руки в ліктьових суглобах. Під час першого кроку він розпрямляє тулуб і піднімає його нагору.

Техніка рухів при ковзному старті полягає в тім, що ковзаняр відразу ж починає, біг з дистанційною технікою рухів. Техніку ковзного старту в більшості випадків застосовують новачки і ковзанярі з поганою координацією рухів. При ковзному старті біг починають з нахиленим уперед тулубом, що дозволяє зменшити опір повітря при розгоні.

Основна перевага бігового старту полягає в тому, що ковзаняр може за 3-4 швидких і могутніх кроків протягом короткого часу набрати необхідну дистанційну швидкість бігу. Біговий старт приносить гарні результати тоді, коли ковзаняр навчиться виконувати швидкі кидки тіла вперед. Біговий старт вимагає великої сили м'язів ніг. Ковзанярам, у яких м'язи ніг недостатньо сильні, при біговому старті приходиться надмірно випрямлятися і витягатися вперед, щоб полегшити виконання перших кроків і швидше набрати потрібну швидкість.

Якщо прийняти довжину кроку під час бігу по дистанції за 100 %, то в першому кроці зі старту ковзаняр переборює шлях рівний 1 % (10 см). Довжина другого кроку складає близько 3 % (30 см), а третього - біля метра 10% (1 м). Якщо довжина кроку при бігові зі старту не перевищує 10 % дистанційного бігового кроку, то ця частина бігу зі старту називається кроковою фазою. Як правило, крокова фаза складається з 3-4 кроків, а потім ковзаняр переходить у фазу крокового ковзання що також триває 3-4 кроки. У цій фазі ковзаняр при кожнім кроці переборює в середньому від 1 до 3 м. Стартовий розгін закінчується ковзною фазою. Ковзаняр поступово переходить на дистанційну техніку бігу, і довжина кроку збільшується від 3 м до максимально можливої на даній дистанції. У кроковій фазі ЗЦМ тіла ковзаняра знаходиться попереду ковзанів (ковзаняр ніби падає вперед), що полегшує виконання відштовхування і сприяє більш швидкому набору швидкості бігу. З переходом у фазу розгону проекція ЗЦМ тіла ковзаняра поступово переміщається назад і до кінця стартового розгону знаходиться в районі задньої половини ковзанів. Під час перших кроків зі старту ковзани ставлять на лід з великим розворотом носків назовні, але вже через 3-4 кроки розворот поступово зменшують.

Під час перших кроків тулуб виправлений і піднятий нагору. В міру збільшення швидкості бігу тулуб опускається вниз, спина приймає округлу форму. Від прямого піднятого тулуба до округленого й опущений униз ковзаняр переходить поступово від одного кроку до іншого в ковзних фазах розгону. Одночасно він зменшує розворот носків назовні і відштовхування виконує усе більш убік. При цьому довжина кроків збільшується. Руки при махових рухах поступово виносяться більше вперед, чим у сторони. Збільшується амплітуда рухів і менше стає кут згинання в ліктьових суглобах.

Старт із постановкою й упором ковзанів на носки по стилю виконання схожий в основному на біговий старт, але тільки перші кроки виконують з упором на носки ковзанів. Ковзаняр відштовхується точно назад і швидко просувається вперед у напрямку бігу. При такому старті м'язи ніг зазнають дуже великого навантаження, ковзаняр змушений різко переходити від кроків з відштовхуванням носками до ковзного бігу.

При виконанні стрибкового старту з постановкою й упором ковзанів на п'яту перші кроки виконують стрибками, а ковзани ставлять на лід з п'яти. Поставивши ковзан на п'яту, ковзаняр переходить в упор на все лезо ковзана і закінчує відштовхування передньою його частиною. Носки ковзанів при стрибку вперед розвертаються назовні, як при біговому старті. Даний старт дуже ефективний для досягнення максимальної швидкості бігу, але він вимагає, щоб м'язи ніг були досить сильні.Біг на короткі дистанції характеризується низькою посадкою, енергійними рухами, великою частотою кроків і силою відштовхування. Руки рухаються у вперед і в сторону. Вони допомагають ковзаняреві виконувати могутні відштовхування і забезпечують використання реактивних сил маху для прискорення руху тіла вперед. Рух руками вниз починається одночасно з замахом ноги і зсувом ЗЦМ тіла в сторону, при цьому махова нога знаходиться поруч з поштовховою.

З крайнього заднього положення рука, виправлена у всіх суглобах, під дією сили ваги опускається вниз. У момент, коли вона досягає положення перпендикулярного до льоду, рух плеча припиняється, а передпліччя продовжує рухатися вперед. При цьому кисть руки не слід наближати до протилежного плеча, вона повинна знаходитися перед обличчям ковзаняра. Зворотний рух починається з розгинання передпліччя в ліктьовому суглобі. Коли передпліччя займе положення перпендикулярне до льоду, пряма рука піднімається нагору і відводиться в сторону.Біг по прямій на середні і довгі дистанції здійснюється з маховими рухами однією правою рукою. Висота посадки практично не міняється в порівнянні зі спринтерським бігом. Усі рухи виконуються з більшою амплітудою, ніж у спринті. Права рука рухається в трохи іншій формі, чим при бігові на короткі дистанції з рухами двома руками. Ковзаняр виконує нею розслаблені махові рухи назад, піднімаючи стосовно лінії горизонту приблизно на 30 %. Рука рухається вперед доти, поки передпліччя не буде паралельно льоду. У момент проходження вертикальної площини вона злегка згинається в ліктьовому суглобі. Рух уперед здійснюється не лише передпліччям, але і плечем. Маховий рух правою рукою виконується паралельно напрямку руху ковзаняра. Амплітуда руху рукою залежить від швидкості бігу і довжини кроку. Якщо крок довгий і швидкість відносно невелика, то рука рухається плавно і з більшою амплітудою.

Техніка бігу по повороту відрізняється від техніки бігу по прямій тим, що ковзаняр виконує перехресні кроки, тобто переступає правою ногою через ліву. Відштовхування правою і лівою ногою здійснюються в одну сторону - назовні від повороту. Винос і постановка ковзана вперед трохи менше, ніж при бігові по прямій, тому що ЗЦМ тіла зміщається в основному вліво в напрямку центра повороту. Кут загального нахилу залежить від швидкості бігу і радіуса заокруглення.

Ковзаняр на дузі повороту активно відштовхується усередину дуги зовнішнім коником. За рахунок постановки ковзана під кутом до напрямку руху, виникає горизонтальна складова реакції опори, спрямована усередину повороту. З початком руху по дузі ковзаняр нахиляється усередину повороту. Відцентрові сили частин тіла, що розміщені вище діють на нижче розміщені по радіусу від центра. Створюються моменти сил, що перекидають їх назовні повороту. При нахилі тіла усередину повороту виникають спрямовані в протилежну сторону моменти сил ваги частин тіла. Ті й інші моменти врівноважуються, і ковзаняр сковзає по дузі в динамічній рівновазі.Обидва ковзана всякий раз ставляться в напрямку руху, тобто по дотичній до повороту: лівий - на зовнішнє ребро полоза, правий - на внутрішнє. Відштовхування здійснюється так само, як і при бігу по прямій. Слід правого ковзана являє увігнуту лінію, а лівого - більш пряму. Ліва нога цілком випрямляється при відштовхуванні і складає з тулубом пряму лінію. Темп рухів вище, ніж у бігу по прямій.

Література:

 1. Агашин Ф. К. Биомеханика ударных движений. М.: Физкультура и спорт, 1977.—208 с.

 2. Архипов А. А. Лыжный спорт в комплексе ГТО. К.: Здоров'я, 1974.— 62 с.

 3. Бег на средние и длинные дистанции/Под общей ред. В, В. Кузне­цова. М.: Физкультура и спорт, 1982.— 176 с.

 4. Бернштейн Н. А. О построении движений. М.: Медгиз, 1947.- 256 с.

 5. Биомеханика плавания/Под общ. ред. В. М. Зациорского. М.:: Физкультура и спорт, 1981.—96 с.

 6. Богданов Г. П. Способы передвижения на лыжах.— Физ. Культура в шк„ 1981, № 1, с. 20—23.

 7. Га л у хин Р. М. Барьерный бег: Основы техники и методики обуче­ния.— Физ. культура в шк., 1982, № 2, с. 54—58.

 8. Донской Д. Д. Движения спортсмена. М.: Физкультура и спорт,. 1965.— 198 с.

 9. Донской Д. Д. Законы движений в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1968.—176 с.

 10. Донской Д. Д. Биомеханика с основами спортивной техники. М.: Физкультура и спорт, 1971.— 287 с.

 11. Донской Д. Д. Биомеханика. М.: Просвещение, 1975.— 196 с.

 12. Донской Д. Д., Зациорский В. М. Биомеханика. М.: Физкуль­тура и спорт, 1979.— 254 с.

 13. Зациорский В. М., Ланка Я. С., Шалманов А. А. Про­блемы биомеханики толкания ядра.-Теория и практика физ. культуры, 1978, № 12, 6—16 с.

 14. Козленко Н. А. Физическую культуру в быт школьников. К.: Рад шк., 1979.—112 с.

 15. Козловський Ю. Г. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції. К.: Здоров'я, 1982.— 176 с.

 1. Конькобежный спорт. Учеб. для ин-тов физ. культуры / Под общ. ред. Е. П. Степаненко. М.: Физкультура и спорт, 1977.—264 с.

 2. Конькобежный спорт/Под общ. ред. Е. А. Авдеева. К.: Здоров'я, 1978.— 152 с.

 1. Коробченко В. В. Легкая атлетика. К.: Высш. шк., 1977.— 222 с.

 2. Оноприенко Б. И. Биомеханика плавания. К.: Здоров'я, 1981.— 192 с.

 3. Петровский В. В. Бег на короткие дистанции. М.: Физкультура и спорт, 1978.—80 с.

 4. Сальченко И. Н. Двигательные взаимодействия спортсменов. К.: Здоров'я, 1980.— 154 с.

 5. Тюпа В. В., Каимин М. А. - О механизме взаимодействия спринтера с опорой.- Теория и практика физ. культуры, 1978, № 9, с. 9-13.

 6. Тюпа В. В., Каймин М. А. Анализ организации опоры при беге с максимальной скоростью.— Теория и практика физ. культуры, 1978, №2, с. 23—29.


1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка