Узгоджено затверджуюСторінка3/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліниЗнання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6

1 семестр

Модуль №1 "Огляд загального системного забезпечення ПК та загального прикладного програмного забезпечення"

1.1

Апаратні ресурси персональних комп'ютерів загальний огляд, та сучасні параметри

6

2

2

2

1.2

Файлова система

6

2

2

2

1.3

Робота оператора в системі Windows.

6

2

2

2

1.4

Підготовка і редагування документів (MS Office Word 2000).

6

2

2

2

1.5

Електронні таблиці MS Excel (Частина 1).

3

2
1

1.6

Електронні таблиці MS Excel (Частина 2).

3

2
1

1.7

MS Office PowerPoint 2000

3

2
1

1.8

Робота з графікою (Adobe PhotoShop)

3

2
1

1.9

Модульна контрольна робота №1

2

1
1

1.10

Домашнє завдання №1

88

Усього за модулем №1

46

17

8

21

Модуль №2 "Основи алгоритмізації та алгоритмів"

2.1

Алгоритм, та його блок - функціональне відображення

6

2

2

2

2.2

Розгляд найпростіших алгоритмів

6

2

2

2

2.3

Розгляд розрахункових алгоритмів

6

2

2

2

2.4

Відображення алгоритмічних блоків на конструкції алгоритмічних мов “C” та “Pascal”

7

2

3

2

2.5

Основи технології Borland Pascal

3

2
1

2.6

Основи програмування в середовищі мови Pascal на прикладі реалізації програм розглянутих алгоритмів(Частина 1)

3

2
1

2.7

Основи програмування в середовищі мови Pascal на прикладі реалізації програм розглянутих алгоритмів (Частина 2)

3

2
1

2.8

Особливості програмування в технології Borland Pascal на прикладі реалізації програм розглянутих алгоритмів

3

2
1

2.9

Модульна контрольна робота №2

3

1
2

2.10

Домашнє завдання №2

1010

Усього за модулем №2

50

17

9

24

Усього за 1 семестр

96

34

17

451

2

3

4

5

6

2 семестр

Модуль №3 " Базові засоби Delphi "

3.1

Delphi. Початкові відомості. Ресурси та події. Візуальне програмування, орієнтоване на події

11

2

4

5

3.2

Початкові відомості про об’єкти та компоненти. Знайомство з навігаційними засобами Object Tree View, Object Inspector

11

2

4

5

3.3

Компоненти TListBox, TComboBox, TMemo

15

2

6

7

3.4

Стандартні типи даних в Delphi

15

2

6

7

3.5

Особливості інструкцій та операторів мови програмування Delphi

3

2
1

3.6

Процедури та функції в Delphi

3

2
1

3.7

Захищені блоки try .. except, try .. finally.

3

2
1

3.8

Огляд стандартних бібліотек процедур Delphi.

3

2
1

3.9

Модульна контрольна робота №3

4

2
2

Усього за модулем №3

68

18

20

30

Модуль №4 " Створення Delphi – аплікацій "

4.1

Модульна архітектура Delphi

11

2

4

5

4.2

Використання об’єктно-орієнтованих засобів Delphi

11

2

4

5

4.3

Введення у компонентну модель Delphi

11

2

4

5

4.4

Огляд графічних можливостей Delphi

11

2

4

5

4.5

Використання графічних можливостей Delphi

3

2
1

4.6

Прості приклади графічної обробки зображень

3

2
1

4.7

Створення простих робочих аплікацій

3

2
1

4.8

Робота з часом

3

2
1

4.9

Модульна контрольна робота №4

4

2
2

Усього за модулем №4

60

18

16

26

Модуль №5 "Курсова робота"

5.1

Варіантна доробка Delphi – аплікації “Калькулятор” на базі мінімального шаблону

4040

Усього за модулем №5

4040

Усього за 2 семестр

168

36

36

961

2

3

4

5

6

3 семестр

Модуль №6 "Складні динамічні структури даних Delphi"

6.1

Робота з часом, масивами

9

2

4

3

6.2

Робота з файлами

9

2

4

3

6.3

Статичні та варіантні записи

3

2
1

6.4

Робота з указниками

3

2
1

6.5

Складні структури даних що зв’язані указниками

3

2
1

6.6

Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування.

3

2
1

6.7

Класи. Створення та знищення об’єктів типізованих класом

3

2
1

6.8

Засоби реалізації успадкування

3

2
1

6.9

Модульна контрольна робота №5

3

1
2

6.10

Домашнє завдання №3

88

Усього за модулем №6

47

17

8

22

Модуль №7 "Розробка Delphi – класів та використання метакласів"

6.1

Засоби реалізації простого поліморфізму

9

2

4

3

6.2

Засоби реалізації складного поліморфізму

11

2

5

4

6.3

Розгляд структури внутрішнього представлення Delphi - класу

3

2
1

6.4

Властивості та засоби реалізації властивостей

3

2
1

6.5

Використання метакласів

3

2
1

6.6

Введення у багатопоточне програмування в Delphi

3

2
1

6.7

Динамічне керування компонентами Delphi.

3

2
1

6.8

Експорт даних із Delphi У документи MS Office Word 2000.

3

2
1

6.9

Модульна контрольна робота №5

3

1
2

6.10

Домашнє завдання №4

88

Усього за модулем №7

49

17

9

23

Усього за 3 семестр

96

34

17

45

Усього за навчальною дисципліною

360

104

70

186


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг

пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

1 семестр

Модуль №1 "Огляд загального системного забезпечення ПК та загального прикладного програмного забезпечення"

1.1

Апаратні ресурси персональних комп'ютерів загальний огляд, та сучасні параметри.

Процесори та системні плати. Пам'ять ОЗУ, BIOS. Інтерфейси. Відео-карти та пристрої мультимедіа. Мережне устаткування.2

1

1.2

Файлова система.

Байт, логічний запис, файл, файлова система. Види файлів у файловій системі :файл, папка, системні файли, файли, що виконуються. Правила іменування та розміщення файлів. Порівняння FAT32, NTFS (безпека та мережний доступ). Узагальнена структура файлової системи як абстрактної машини.2

1

1.3

Робота оператора в системі Windows.

Login - підсистема. Керування задачами : запуск, термінування і переключення задач оператором, менеджер задач - Taskmgr. Керування файлами : створення, видалення, копіювання, переміщення і перейменування файлів і папок засобами Explorer, файлові операції засобами Drag & Drop, операції з файлами в локальній мережі.2

1

1.4

Підготовка і редагування документів MS Office Word 2000.

Робота оператора в системі MS Office Word 2000 : система команд і об'єктів Word. Застосування стилів та засобів формування змісту документа. Графічні і OLE об'єкти в структурі документа. Імпорт / експорт об'єктів. Конвертори форматів для завантаження і (або) збереження документів.2

1

1.5

Електронні таблиці MS Office Excel 2000 (Частина 1).

Ідея побудови розрахункової мережі на базі об'єктів виду "математична чарунка". Робота оператора в системі MS Office Excel 2000 (система команд і об'єктів Excel). Види адресації (посилань) у Excel і їхній вплив на переміщення або копіювання розрахункових мереж.2
1.6

Електронні таблиці MS Office Excel 2000 (Частина 2).

Огляд бібліотек вбудованих у Excel функцій та приклади їхнього застосування. Імпорт / експорт об'єктів у Excel.2

1

1.7

MS Office PowerPoint 2000. Робота оператора в системі MS Office PowerPoint 2000.

Система команд і об'єктів PowerPoint). Розробка і (або) модифікація шаблонів для слайдів PowerPoint. Керування анімаційними і звуковими властивостями об'єктів PowerPoint. Конвертори форматів для завантаження і (або) збереження документів.2

1

1.8

Робота з графікою (Adobe PhotoShop).

Ідея прозорих плівок і її відображення на об'єкти типу Layer. Техніка виділення областей і її використання в багатошаровому зображенні. Робота оператора в системі Adobe PhotoShop (система команд, інструментів і об'єктів). Ідея приєднаних до Layer ефектів, а також застосування основних фільтрів. Характеристика найбільш популярних файлових форматів для графіки (BMP, JPG, PSD) і конвертори для завантаження та збереження зображень.2

1

1.9

Модульна контрольна робота №1

1

1

Усього за модулем №1

17

9

Модуль №2 "Основи алгоритмізації та алгоритмів"

2.1

Алгоритм, та його блок - функціональне відображення.

Принцип “причина – слідство” як основа принципу послідовності розв’язання задач. Ідея алгоритму. Базові алгоритмічні блоки (блоки даних, блоки функцій / процедур, блоки умовних переходів та циклів, інтерфейсні блоки вводу / виводу). Блок - функціональна схема алгоритму та правила ії запису. Принцип розробки алгоритму з верху у низ (від загального к деталям).2

1

2.2

Розгляд найпростіших алгоритмів.

Алгоритм накопичення суми або продукту з потоку цифр із інтерфейсу вводу. Алгоритм розрахунку факторіала від значення із інтерфейсу вводу. Алгоритм лінійної екстраполяції або інтерполяції по значенням із інтерфейсу вводу. Алгоритм заповнення масиву від значень з інтерфейсу вводу. Алгоритм знаходження мінімуму, максимуму, середнього та середньоквадратичного в масиві. Алгоритм розрахунку інтеграла за методом трапеції по значенням із масиву. Алгоритм сортування масиву за методом бульбашки.2

1

2.3

Розгляд розрахункових алгоритмів.

Алгоритм розрахунку степеневого ряду. Алгоритм розрахунку значення функції EXP(X), SIN(X) за рядом Тейлора. Алгоритм знаходження дійсного кореню трансцендентного рівняння за методом дихотомії. Алгоритм розрахунку суми та продукту двох комплексних чисел.2

1

2.4

Відображення алгоритмічних блоків на конструкції алгоритмічних мов “C” та “Pascal”.

Ідея типізації даних та запис блоків даних на алгоритмічних мовах. Запис блоків функцій / процедур у формі арифметичних та логічних висловів, або у формі функцій / процедур. Запис умовних переходів та циклів. Правила розташування даних (статичних та змінних) та їх доступності із окремих блоків та конструкцій. Найпростіші інтерфейси вводу / виводу в алгоритмічних мовах.2

1

2.5

Основи технології Borland Pascal.

Ідея компіляції. Принципи лексичного, синтаксичного та семантичного аналізу. Бібліотеки семантичних одиниць та генерація коду що виконується. Units, як засіб накопичення і уніфікації розроблених процедур та рішень. Генерація та використання об’єктного коду. Основні файли що створює та використовує компілятор. Основні засобі редагування та тестування програм.2

1

2.6

Основи програмування в середовищі мови Pascal на прикладі реалізації програм розглянутих алгоритмів. (Частина 1).

Планування типів, розташування, та правила кодування різних блоків даних. Розгляд взаємодії інтерфейсів вводу/виводу та блоків даних. Особливості автоматичного приведення типів даних в інтерфейсах вводу/виводу, операторах присвоєння, а також в арифметичних або логічних висловлюваннях. Планування алгоритмічних блоків як процедур або функцій. Правила оформлення та виклику процедур та функцій.2

1

2.7

Основи програмування в середовищі мови Pascal на прикладі реалізації програм розглянутих алгоритмів. (Частина 2).

Розгляд програм написаних за алгоритмами : Алгоритм заповнення масиву від значень з інтерфейсу вводу. Алгоритм знаходження мінімуму, максимуму, середнього та середньоквадратичного в масиві. Алгоритм розрахунку інтеграла за методом трапеції по значенням із масиву. Алгоритм розрахунку степеневого ряду. Алгоритм розрахунку значення функції EXP(X), SIN(X) за рядом Тейлора. Алгоритм знаходження дійсного кореню трансцендентного рівняння за методом дихотомії. Алгоритм розрахунку суми та продукту двох комплексних чисел.2

1

2.8

Особливості програмування в технології Borland Pascal на прикладі реалізації програм розглянутих алгоритмів.

Порівняння циклів FOR, WHILE, UNTIL, застосованих в різних алгоритмах, та рекомендації що до їхнього використання. Порівняння операторів каскадне IF та CASE та рекомендації що до їхнього застосування. Особливості планування UNIT що до їхнього змісту та підпорядкованості. Рекомендації що до коментування програм, іменування даних та процедур, а також включення до тексту програми виводу значень у контрольних точках алгоритму.2

1

2.9

Модульна контрольна робота №2

1

2

Усього за модулем №2

17

10

Усього за 1 семестр

34

19
2 семестр

Модуль №3 "Базові засоби Delphi"

3.1

Delphi. Початкові відомості.

Історична довідка. Ресурс та принципи застосування ресурсів у системах. Шлях від мови Pascal до системи Delphi. Ресурси та події. Візуальне програмування, орієнтоване на події. Подія що обробляється та замаскована подія.. Програмування орієнтоване на події. Візуальне складання програми з окремих елементів, або візуально – орієнтоване програмування. Компонент.2

1

3.2

Початкові відомості про об’єкти та компоненти.

Знайомство з навігаційними засобами Object Tree View, Object Inspector. Швидкий огляд палітри стандартних компонентів Delphi. Загальні відомості про компонент TForm (головна форма). Початкові відомості про компоненти TLabel (підпис), TEdit (поле), TButton (кнопка). Початкові відомості про об’єкт, інтерфейс об’єкта, властивості та методи об’єкта. Початкові відомості про засоби взаємодії з об’єктами та компонентами. Підключення / Відключення обробки подій. Процедури обробки подій. Приклад самої простої програми.

2

1

3.3

Компоненти TListBox, TComboBox, TMemo.

Властивості та методи компонента TListBox (список). Властивості та методи компонента TComboBox (ви падаючий список). Властивості та методи компонента TMemo (блокнот). Приклад застосування розглянутих компонентів.2

1

3.4

Стандартні типи даних в Delphi.

Типізація, як основа мови. Порядкові типи: (Целі числа. Текстові символи. Логічні значення. Перечислення. Діапазони). Дійсні типи даних. Символьні типи даних: Короткі и довгі строки. Стрічний тип Pchar. Прості структуровані типи: Тип множина. Масиви.2

1

3.5

Особливості інструкцій та операторів мови програмування Delphi.

Арифметичні та логічні вирази. Блоки begin ... end. Оператори розгалуження:

Умовне розгалуження if ... then ... else. Розгалуження по приналежності к діапазону case. Безумовні переходи. Порушення принципу структурності програмування). Цикли: for ... do, Цикли с перед - та пост - умовами while, repeat. Керування циклами, процедури Break, Continue.


2

1

3.6

Процедури та функції в Delphi:

Основна різниця між процедурами и функціями. Параметри у процедурах та функціях. Структура процедур та функцій. Спеціальні ключеві слова у процедурах та функціях. Процедури в складі процедур. Рекурсивні процедури. Поліморфні декларації та реалізації процедур.2

1

3.7

Захищені блоки try .. except, try .. finally.

Виключні ситуації. Програмування обробки виключних ситуацій. Інструкції ON … DO2

1

3.8

Огляд стандартних бібліотек процедур Delphi.

Unit MATH група Math routines. Unit SYSUTILS група StrUtils routines.2

1

3.9

Модульна контрольна робота №3

2

2

Усього за модулем №3

18

10
Модуль №4 "Створення Delphi – аплікацій"

4.1

Модульна архітектура Delphi.

Структура модуля, секції interface, implementation, initialization, finalization та їх призначення та наповнення. Unit -Видимість процедур та даних. Використання можливостей компонентів в процедурах модуля. Типова архітектура програми, що випливає з заборони рекурсій в uses - списках використаних модулів. Приклад простої модульної програми. Типова архітектура програми с глобальним модулем даних. Приклад простої програми с глобальним модулем даних.2

1

4.2

Використання об’єктно - орієнтованих засобів Delphi.

Основні принципи ООП (Абстрагування, інкапсуляція, успадкування та поліморфізм).

Абстрагування та інкапсуляція. Клас та об’єкт. Тип клас (type .. class (..) .. end). Елементи класу та їхнє призначення.

Успадкування. Початкові відомості про ієрархію об’єктів. Клас TObject. Видимість об’єктів та їхніх елементів при успадкуванні. Засоби доступу до об’єктів та їхніх елементів при успадкуванні.

Поліморфізм. Використання поліморфного посилання (Sender : TObject). Оператори Is та As. Приклад поліморфної процедури обробки події. Приклади використання окремих сервісів із стандартних класів Delphi (сервіси класу TStrings).


2

1

4.3

Введення у компонентну модель Delphi.

Ієрархія базових класів. Базові класи, що народжують об’єкти та компоненти:

Класи Tobject, Tpersistent, Tcomponent. Базові класи елементів управління:

Класи Tcontrol, TwinControl, TCustomControl. Огляд бібліотеки візуальних компонентів (VCL). Палітра Standard -компонентів. Прості Standard – компоненти: Tbutton,Tlabel, Tedit. Поле редактора логічного значення (TCheckBox). Зв’язані кнопки вибору (TRadioButton). Компоненти з редакторами списків строк: TMemo, TListBox, TComboBox. Компоненти, що утворюють групи: Tpanel, TscrollBar, GroupBox, . TRadioGroup.2

1

4.4

Огляд графічних можливостей Delphi.

Загальні відомості про графічну систему Windows. Основні графічні засоби: колір, олівець, пензель, полотно. Властивості олівця (TPen). Властивості пензля (TBrush) Методи малювання у класі (TCanvas). Основні компоненти, що застосовують клас (TCanvas). Приклади застосування засобів простої графіки. Робота с текстом в графічному режимі. Клас TFont. Методи виводу тексту в класі (TCanvas). Вивід тексту під нахилом.2

1

4.5

Використання графічних можливостей Delphi.

Режими малювання. Відображення еластичного образу фігури. Початкові відомості про клас (TBitMap). Ввід – вивід графічних файлів BMP - формату. Робота з графічними файлами форматів JPEG, WMF, ICO.2

1

4.6

Прості приклади графічної обробки зображень.

Створити негатив зображення. Керування якістю зображення. Створити гістограму зображення.2

1

4.7

Створення простих робочих аплікацій.

Створення головного меню програми за допомогою компонента (TMainMenu). Створення дочірніх вікон. Модальні та не модальні вікна. Переключення вікон (форм). Обмін даними між формами. Автоматичне створення макету простої аплікації (SDI Application). Аплікації с багатьма документами (MDI Application). Особливості архітектури аплікації с багатьма документами. Автоматичне створення макету (MDI Application)2
4.8

Робота з часом.

Робота с типом (TDateTime). Робота з компонентом (TTimer) Розгляд аплікації “Годинник”.2

2

4.9

Модульна контрольна робота №4

2

2

Усього за модулем №4

18

10

Усього за 2 семестр

36

20

3 семестр

Модуль №6 "Складні та динамічні структури даних Delphi "

6.1

Робота з масивами.

Статичні багатовимірні масиви в формі констант. Динамічні одновимірні та багатовимірні масиви. Передача багатовимірних масивів через параметри процедур. Редагування двовимірних масивів за допомогою компонента (TStringGrid).2

1

6.2

Статичні та варіантні записи.

Робота з статичними та варіантними записами. Статичні та варіантні записи у формі констант. Передача між процедурами и методами даних за допомогою записів.2

1

6.3

Робота з файлами.

Перевірка існування файлів. Використання компонентів (TOpenDialog) та (TSaveDialog). Робота с типізованими файлами. Робота с нетипізованими файлами.2

1

6.4

Робота з указниками.

Типізовані та не типізовані указники. (Тип pointer. Типізація указника). Перетипизація даних за допомогою типізованих указників. Передача між процедурами и методами даних за допомогою указників. Указники пам’яті, що динамічно розподіляється.2

1

6.5

Складні структури даних що зв’язані указниками.

Робота с динамічно зв’язаними списками різноманітної структури. Адресні операції на базі указників. Приклади Delphi – програм для побудови динамічних структур даних.2

1

6.6

Основні принципи об’єктно – орієнтованого програмування.

Абстрагування. Декомпозиція прикладної задачі. Планування функціональності класів. Обмеження доступу. Модульність. Ієрархічність. Типізація. Паралелізм та стійкість2

1

6.7

Класи. Створення та знищення об’єктів типізованих класом.

Тип клас (type … class (..) … end). Елементи класу та їхнє призначення. Зв’язок між полями та властивостями. Створення та знищення об’єктів, що типізовані класом. Кореневий клас (TObject). Програмування конструкторів та деструкторів. Указник Self та його застосування.2

1

6.8

Засоби реалізації успадкування.

Успадкування елементів родинних класів. Видимість елементів класу при успадкуванні. Особливості програмування декількох класів в одному модулі та у різних модулях. Успадкування та перекриття методів.2

1

6.9

Модульна контрольна робота №6

1

2

Усього за модулем №6

17

10

Модуль №7 "Розробка Delphi – класів та використання метакласів"

7.1

Засоби реалізації простого поліморфізму.

Простий та складний поліморфізм, принципи попереднього (раннього) та відкладеного (пізнього) зв’язування. Методи раннього зв’язування. Статичні методи. Перевантаження статичних методів, директива overload. Приклади перевантаження статичних методів.2

1

7.2

Засоби реалізації складного поліморфізму.

Метод пізнього зв’язування. Процедурні змінні для процедур та методів. Ідея віртуалізації алгоритмів. Віртуальні методи, директива virtual. Динамічні методи, директива dynamic. Перевантаження віртуальних та динамічних методів, директива overload. Приклади перевантаження віртуальних та динамічних методів. Абстрактні методи, директива abstract. Перевизначення абстрактних методів, директива override. Приклади перевизначення абстрактних методів.2

1

7.3

Розгляд структури внутрішнього представлення Delphi - класу.

Внутрішнє представлення екземпляра класу. Внутрішнє представлення ієрархії успадкування. Внутрішнє представлення таблиць віртуальних методів.2

1

7.4

Властивості та засоби реалізації властивостей.

Прості властивості. Властивості - масиви. Індексні властивості. Процедурні властивості. Створення та обробка подій. Інтерфейси для підключення програм обробки подій. Приклад класу, який створює власні події.2

1

7.5

Використання метакласів.

Посилання на клас (метаклас). Операції Is та As на метакласах. Методи класу. Розгляд Delphi – програми що відображує основні класи та компоненти2

1

7.6

Введення у багатопоточне програмування в Delphi.

Загальні відомості про теорію потоків. Клас (TThread). Основні можливості потоків. Синхронізація потоків. Приклад простої програми з застосуванням потоків.2

1

7.7

Динамічне керування компонентами Delphi.

Динамічне створення та видалення компонентів. Підключення / відключення компонентів на етапі виконання програми. Зв’язок динамічних компонентів та потоків. Приклад простої програми з динамічними компонентами.2

1

7.8

Експорт даних із Delphi у документи MS Office Word 2000.

Загальні відомості про засоби OLE-автоматизації. Управління засобами Delphi документами MS Office Word 2000. Управління засобами Delphi документами MS Office Excel 20002

1

7.9

Модульна контрольна робота №6

1

2

Усього за модулем №7

17

10

Усього за 3 семестр

34

20

Усього за навчальною дисципліною

104

592.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття


СРС

1

2

3

4

1 семестр

Модуль №1 " Огляд загального системного забезпечення ПК та загального прикладного програмного забезпечення "

1.1

Дослідження апаратних та програмних ресурсів ПК за допомогою програми System Info (відомості про систему).

2

1

1.2

Дослідження файлової системи Windows за допомогою програми Explorer (провідника). Створення, видалення, перейменування, копіювання та переміщення файлів та директорій. Монтування змінних та мережених носіїв інформації.

2

1

1.3

Дослідження керування задачами в системі Windows за допомогою програми Task Manager. Підготовка і редагування документів MS Office Word 2000. Застосування стилів документу та автоматичного формування змісту документа. Створення електронні (математичні) таблиці MS Office Excel 2000. Застосування функцій, форматування, операцій копіювання розрахункових мереж та підбору параметра.

2

1

1.4

Створення презентації MS Office PowerPoint 2000. Застосування фонової графіки, векторної та Bitmap графіки у тексті, простої анімації. Обробка Bitmap графіки засобами Adobe PhotoShop.

2

1

Усього за модулем №1

8

4

Модуль №2 " Основи алгоритмізації та алгоритмів "

2.1

Розробка програми вводу, редагування та виводу числових значень з статичного масиву.

2

1

2.2

Розробка програми пошуку мінімального та максимального значень у масиві. Розробка програми розрахунку методом трапецій інтегралу табличної функції що задана значеннями у масиві.

2

1

2.3

Розробка програми розрахунку степеневого ряду заданого масивом коефіцієнтів, які редагуються у діалогу з користувачем. Розробка програми знаходження методом дихотомії дійсного кореню трансцендентних рівнянь, заданих як арифметичний вираз.

2

1

2.4

Розробка програми розрахунку функцій SIN(X), COS(X) степеневим рядом з коефіцієнтами, що визначаються рядом Тейлора та зберігаються у масиві – константі.

3

1

Усього за модулем №2

9

4

Усього за 1 семестр

17

8

2 семестр

Модуль №3 " Базові засоби Delphi "

3.1

Дослідження процедур обробки подій компонента TButton та основних властивостей компонентів TLabel та TEdit.

2

2

2

2

3.2

Дослідження процедур обробки подій компонентів TListBox, TComboBox, TMemo та основних властивостей цих компонентів.

2

2

2

2

3.3

Дослідження процедур керування циклами (Break, Continue, Exit), процедур керування обчислювальним процесом та аплікацій з застосуванням захищених блоків (try.. except, try.. finally)..

2

2

2

2

2

2

3.4

Дослідження аплікації з застосуванням процедур та функцій різного типу та структури взаємодії.

2

2

2

2

2

2

Усього за модулем №3

20

20

Модуль №4 " Створення Delphi – аплікацій"

4.1

Розробка аплікації знаходження методом дихотомії дійсних коренів степеневих рівнянь, які задані масивом коефіцієнтів та редагуються у діалогу за допомогою компонента TListBox.

2

2

2

2

4.2

Дослідження методів та властивостей об’єктів комп’ютерної графіки Delphi.

2

2

2

2

4.3

Дослідження техніки застосування типізованих та нетипізованих указників. Дослідження аплікації з глобальним UNIT структурованих даних.

2

2

2

2

4.4

Дослідження створення та знищення об’єктів типізованих класом (методи: Constructor, Destructor).

2

2

2

2

Усього за модулем №4

16

16

Усього за 2 семестр

36

36

3 семестр

Модуль №6 " Розробка в Delphi класів та використання метакласів "

6.1

Дослідження механізмів реалізації успадкування

2

1

2

1

6.2

Дослідження механізмів реалізації поліморфізму

2

1

2

1

Усього за модулем №6

8

4

Модуль №7 " Розробка в Delphi класів та використання метакласів "

7.1

Дослідження механізмів реалізації властивостей

2

1

2

1

7.2

Дослідження механізмів багатопоточного програмування.

3

2

2

1

Усього за модулем №7

9

5

Усього за 3 семестр

17

9

Усього за навчальною дисципліною

70

53


2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг


пор.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)


1

2

3

1 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

16

2.

Підготовка до лабораторних занять

8

3.

Виконання домашнього завдання

18

4.

Підготовка до модульних контрольних робіт

3

Усього за 1 семестр

45

2 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

16

2.

Підготовка до лабораторних занять

36

3.

Виконання курсової роботи

40

4.

Підготовка до модульних контрольних робіт

4

Усього за 2 семестр

96

3 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

16

2.

Підготовка до лабораторних занять

9

3.

Виконання домашнього завдання

16

5.

Підготовка до модульних контрольних робіт

4

Усього за 3 семестр

45

Усього за навчальною дисципліною

1862.2.3.1. Домашні завдання

Домашні завдання (ДЗ) виконуються в першому та третьому семестрах, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у першому та третьому семестрах.


Домашнє завдання №1 виконується в першому семестрі на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю № 1 "Огляд загального системного забезпечення ПК та загального прикладного програмного забезпечення". Конкретна домашнього завдання №1 полягає в опануванні техніки роботи з програмними засобами MS Office, що є необхідною умовою для оформлення технічних звітів, розрахунків незначного обсягу та оформлення матеріалів для технічних доповідей.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання №1 здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання №1, – до 8 годин самостійної роботи.
Домашнє завдання №2 виконується в першому семестрі на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю № 2 "Основи алгоритмізації та алгоритмів". Конкретна мета домашнього завдання №2 полягає в засвоєнні практичних навиків алгоритмізації функцій, що відсутні в стандартних бібліотеках, але необхідних для виконання розрахункових задач.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання №2 здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання №2, – до 10 годин самостійної роботи.

Виконання домашнього завдання №2 є важливим етапом у підготовці до виконання курсової роботи з дисципліни у другому семестрі.


Домашні завдання №3 та №4 виконуються в третьому семестрі на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовими модулю №6 "Складні динамічні структури даних Delphi" та модулю №7 "Розробка Delphi – класів та використання метакласів". Конкретна мета домашнього завдання №3 полягає в полягає в засвоєнні практичних навиків щодо самостійного вивчення незнайомих компонентів з стандартних палітр Delphi.

Конкретна мета домашнього завдання №4 полягає в засвоєнні практичних навиків щодо самостійної розробки об’єктно-орієнованого програмного забезпечення.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання №3 та домашнього завдання №4 здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання №3, – до 8 годин самостійної роботи.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання №4, – до 8 годин самостійної роботи.

2.2.3.2. Курсова роботаКурсова робота (КР) з дисципліни виконується у другому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області обчислювальної техніки та алгоритмічних мов.

Виконання курсової роботи “Варіантна доробка Delphi – аплікації Калькулятор на базі мінімального шаблону” є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу семестру 2. Конкретна мета курсової роботи полягає в засвоєнні практичних навиків розробки простих розрахункових аплікацій, які можуть застосовуватися як окремі елементи в складі моделюючих систем та систем автоматизації розрахунків.

Для успішного виконання курсового проекту студент повинен

Знати:

- основні засоби та методи розробки та налагодження програмного коду в Delphi.Вміти:

- створювати робочі аплікації Delphi.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР, – до 36 годин самостійної роботи.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка