Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»Дата конвертації30.04.2016
Розмір51 Kb.
Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук».

Цілі уроку:

 • Узагальнити, систематизувати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»;

 • Формувати поняття «генетичні зв’язки між речовинами основних класів неорганічних сполук»;

 • Розвивати пізнавальні здібності учнів, техніку виконання експерименту та логічне мислення;

 • Здійснювати екологічне виховання.

Тип уроку: узагальнення та корекція знань.

Методи: словесні (бесіда, розповідь); наочні (комп’ютерні презентації, робота з картками, тестами, магнітною дошкою); практичні (виконання лабораторних дослідів в групах).

Обладнання й реактиви: ноутбук, мультимедійний пристрій, диски з презентаціями, картки з формулами речовин, таблиці – «Класи неорганічних речовин», «Індикатори», набори реактивів для виконання лабораторних і практичних робіт.

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань учнів.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Узагальнення та корекція знань.

 5. Підсумки уроку.

 6. Домашнє завдання.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Привітання, оголошення теми уроку.ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 • Які класи неорганічних сполук ми вивчили?

Завдання для індивідуальної роботи.

І учень: використавши магнітну дошку, розподілити картки за формулами речовин по класах та назвати їх.

ІІ учень: дописати рівняння за схемами:

 1. CuO + HCl

 2. Ca(OH)2 + HNO3

 3. Mg + H2SO4

ІІІ учень: скласти три рівняння, що мають відобразити одержання солі – кальцій карбонату.
Робота з тестами:

1. Який ряд формул утворений лише з формул оксидів: 1. H2S, H2S3, SO2

 2. Al2O3, MgO, CO2

2. Назвіть речовину формула якої Al2(SO4)3:

 1. Алюміній хлорид,

 2. Натрій сульфат;

 3. Алюміній сульфат.

3. Укажіть сіль хлоридної кислоти:

 1. BaCl2,

 2. Na2SO4,

 3. CaCO3

4. Укажіть формулу лугу :

 1. Zn(OH)2,

 2. NaOH,

 3. CaCl2

Перевірка і оцінювання індивідуальних завдань.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель: Зверніть увагу на записи, що зроблені на дошці. Речовини яких класів об’єднали ці рівняння?

Здійснювати хімічну реакцію можна завжди перейти від однієї сполуки до іншої. В цьому заклечається взаємозв’язок між речовинами різних класів. А чи може до складу сполук входити якийсь один вид атому? Так. Тоді такі зв’язки називаються генетичними.V. Узагальнення та корекція знань учнів.

Учитель: ознайомимось з генетичними зв’язками між речовинами різних класів неорганічних сполук. Дослідим таку схему перетворень:
Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2
І група – здійснити перетворення:

Cu CuOІІ група – здійснити перетворення:

CuO CuSO4ІІІ група – здійснити перетворення:

CuSO4 Cu(OH)2

Кожна група доповідає за результати досліджень та записує рівняння на дошці.

Учитель: Генетичний зв’язок між речовинами різних класів, що ґрунтується на взаємоперетворенні речовин і показує походження одних речовин від інших.

Знання генетичних зв’язків пояснює різноманітність речовин у природі і створює перспективи для одержання нових речовин. Такими речовинами є: різноманітні добрива, кислоти, пластмаси та ліки.

Про один важливий лікарський засіб – інсулін нам, готував презентацію Гайдамака Всеволод.

Перегляд презентації «Інсулін – фермент життя».

Учитель: Взаємоперетворення речовин здійснюється постійно і в природі. Розглянемо генетичний зв’язок між сполуками атома карбону.

CH4 CO2 CaCO3 CO2 C6H12O6


CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

CO2 + CaO CaCO3


CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2
6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2
Остання реакція цього перетворення здійснюється в природі постійно на світлі за участю хлорофілу.

 • Як називається цей процес?

Сполуки карбону, нітрогену, сульфуру, фосфору приймають участь у коловороті речовин в природі. За рахунок цього підтримується сталий склад повітря, здійснюються процеси окиснення та відновлення.

Ознайомимося з деякими схемами коловороту речовин в природі.Презентація «Коловорот речовин в природі».

Учитель. Але на сьогоднішній день природа вже не в силі владно боротися з людиною. Нові речовини, недбалість людей приводять до погіршення екологічного стану на планеті. Досі людина керувалася ідеєю підкорення їй усього, що є в природі, панувати над природою. Життя показало хибність цієї ідеї.

Учениця: Как яблоко на блюдце

У нас Земля одна

Не торопитесь люди

Все выскрести до дна.

Не мудрено добраться

До скрытых тайников

Разграбить все богатства

У будущих веков.

Мы общей жизни зерна

Одной семьи родня

Нам пировать позорно

В счет будущего дня.

Поймите это люди

Как собственный приказ,

А то Земли не будет

У каждого из нас!VІІ. Підсумки уроку.

Метод «Мікрофон».

 • Назвіть основні класи неорганічних сполук.

 • В чому заклечається взаємозв’язок між речовинами основних класів неорганічних сполук?

 • Як Ви розумієте термін «генетичні» зв’язки між речовинами основних класів неорганічних сполук?

 • Як людина користується хімічними реакціями?

 • Чого досягло людство за рахунок різноманітних реакцій взаємоперетворення речовин?

 • Що таке коло обіг речовин?

 • В чому суть екологічної кризи?

VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Підручник – Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: ВЦ «Академія», 2008 (№ 19)

 2. Виконати вправи № 174 г,д.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка