Уроку з предмета: «Фізична культура і основи здоров'я»Скачати 212.31 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір212.31 Kb.


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИфутболисты. удар по мячу

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ЧУГУЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

Методична розробка

уроку

з предмета:

« Фізична культура і основи здоров'я »

на тему:

« Історія виникнення та розвитку футболу. Техніка безпеки на уроках футболу. Правила гри у футбол. Ведення, зупинки та передачі м'яча різними способами. »Виконав викладач

фізичної культури

Касалап А.М.

Чугуїв 2013

Анотація

Методична розробка написана на основі проведеного відкритого уроку з предмету « Фізична культура і здоров'я ». Це перший урок з розділу « Спортивні ігри. Футбол» на тему: « Історія виникнення та розвитку футболу. Техніка безпеки на уроках футболу. Правила гри у футбол. Ведення, зупинки та передачі м'яча різними способами.», розроблений згідно Програми з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів.

Метою написання цієї методичної розробки було: показати можливості проведення уроку у режимі розвиваючого інтерактивного навчання за допомогою інноваційних технологій та нестандартних форм і методів навчання, а саме: використання методу « Навчаючи − вчуся», презентацій проектних робіт (за допомогою Інтернету). Адже сучасна освіта повинна сприяти оволодінню молоддю технологіями життєтворчості, фізичному розвитку особистості, створювати умови для розкриття потенціалів, забезпечити отримання таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й вимогам суспільства.

73146913

І. Характеристика і навчально-виховна задача теми уроку

Методична розробка даного уроку написана на основі проведеного відкритого уроку з предмета «Фізична культура і основи здоров'я». Тема заняття « Історія виникнення і розвитку футболу. Техніка безпеки на уроках з футболу. Правила гри у футбол. Ведення, зупинки, передачі м’яча різними способами ». Матеріал цієї теми має велике значення у формуванні здоров'я та розвитку в учнів основних фізичних якостей: спритності, швидкості, витривалості. Адже сучасна освіта повинна сприяти оволодінню молоддю технологіями життєтворчості, фізичному розвитку особистості, створювати умови для розкриття потенціалів, забезпечити отримання таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку кваліфікованого робітника й вимогам суспільства.

Запропонована тема має на увазі виконання великої за обсягом роботи за один урок, а саме: ознайомитися із технікою безпеки, поглибити знання про історію виникнення і розвитку футболу, повторити правила гри в футбол, закріпити на практиці навички та вміння з техніки ведення м’яча, зупинки м’яча підошвою і ударом внутрішньою частиною стопи та внутрішньою частиною підйому. Найбільш складною частиною уроку є основна. За цей час учні отримують велике фізичне навантаження, тому дуже важливо підготувати організм дитини на початку уроку та привести його у попередній стан в заключній частині уроку. Щоб правильно розподілити фізичне навантаження під час уроку, потрібно добре орієнтуватися в ступені підготовленості учнів.

Варто звернути увагу на особливості уроку з даної теми. Оскільки урок є вступним з теми в групі першокурсників, то задача вчителя – проаналізувати отримані в школі знання, уміння та навички учнів, для того, щоб спланувати наступні уроки з метою вдосконалення вмінь та усунення недоліків в знаннях. Побачити, з якими завданнями учні впорались з легкістю, а які викликають певні труднощі, можна, використовуючи такі методи: інструктивний, пояснювальний, інформативно-повідомлювальний, виконавський, програмовий (використання Інтернету), евристичний. Для реалізації завдань уроку заплановані: робота в парах, фронтальна, індивідуальна та групова форма роботи.

Матеріал даної теми чітко пов'язаний з матеріалом наступних тем і відповідає Програмі з фізичної культури та основ здоров'я для ПТНЗ. Як показує практика, футбол є однією з найулюбленіших спортивних ігор серед юнаків. Саме тому уроки з теми «Футбол» сприймаються учнями з легкістю, підвищеним інтересом та задоволенням. Учні вже мають певні сформовані навички володіння технікою виконання елементів футболу, тому завданням наступних уроків є вдосконалення і підвищення рівня знань, умінь та навичок.

На даному уроці учні зможуть поглибити знання з історії виникнення та розвитку футболу, повторити правила гри в футбол, закріпити навички та вміння з техніки ведення м’яча, зупинки м’яча підошвою і удару внутрішньою частиною стопи та внутрішньою частиною підйому, продовжувати навчання роботі з ІКТ.

Урок сприяє вихованню в учнів впевненості у своїх навичках і уміннях, відповідальності і взаємоповаги до партнера, формуванню свідомого ставлення до виконання завдань, вихованню інтересу до футболу.

ІІ. Методичні рекомендації з проведення уроку.

Метою написання цієї методичної розробки було бажання показати можливості проведення уроку за допомогою інноваційних технологій та нестандартних форм і методів навчання.

З абсолютною впевненістю можна стверджувати, що сама назва розділу Програми «Спортивні ігри. Футбол» є засобом зацікавленості учнів матеріалом уроку. Адже футбол завжди був і залишається улюбленою грою. Обов'язковим вважається чітко спланована послідовність викладення матеріалів уроку: в підготовчій частині учні знайомляться з технікою безпеки під час проведення уроків з елементами футболу, отримують інформацію про футбол, виконують розминку футболіста, яка дозволяє перейти до основної частини уроку, де закріплюються навички та вміння з ведення, зупинки, ударів по м'ячу та розвивається загальна витривалість засобами спеціальних вправ і навчальної гри в футбол. В заключній частині уроку учні виконують вправи на відновлення дихання, підводять підсумки уроку і отримують домашнє завдання.

Для окремих частин уроку рекомендується використання таких методів навчання: інформативно-повідомлювальний в підготовчій частині уроку при вивченні теоретичного матеріалу є цікавим для учнів, тому що інформацію вони отримують з яскравої презентації, яку заздалегідь приготував їхній ровесник. Це розвиває вміння працювати з інформаційно-комунікативними технологіями та творчий потенціал учнів, їхні організаторські здібності, а також виховує впевненість у своїх навичках і вміннях, відповідальність і взаємоповагу до партнера, формує свідоме ставлення до виконання завдань і, звісно, виховує інтерес до футболу. Інструктивний та пояснювальний методи необхідні на уроці при вивченні техніки безпеки та поясненні виконання вправ. Виконавський та евристичний методи тісно пов’язані з вищезазначеними, без яких просто неможливо уявити практичну частину на уроці. Наявність різноманітних методів дозволяє реалізувати всі поставлені задачі на уроці.

Застосування роздаткового матеріалу (інструктажу з техніки безпеки) та учнівської проектної роботи сприяє кращому засвоєнню нового матеріалу, а наявність і використання обладнання формує інтерес до уроку і предмету загалом. Матеріал, який пояснюється, ґрунтується на отриманих раніше знаннях. Використовується варіант простого пояснення нового у порівнянні зі старим, у результаті якого будуть вирішуватися задачі: засвоєння нового матеріалу та повторення старого. Однією з умов міцності знань є свідоме засвоєння. Тому, щоб учні не тільки запам’ятали, а й глибоко зрозуміли матеріал уроку, потрібен зв'язок з іншими загальноосвітніми предметами: «Інформаційні технології » та « Захист Вітчизни ». Іншим методом забезпечення міцності засвоєння знань є вправи, за допомогою яких досягається мета уроку: повторити правила гри в футбол, закріпити отримані учнями навички та вміння з техніки ведення м'яча, зупинки м'яча підошвою і удару внутрішньою частиною стопи та внутрішньою частиною підйому, сприяти розвитку фізичних якостей: спритності, швидкості, витривалості, поновлювати рухову пам'ять шляхом повторення отриманих навичок та вмінь. Сприяє більш міцному і свідомому засвоєнню матеріалу і активність учнів на уроці. Вони презентують власні роботи, аналізують почуте, роблять самостійно висновки, виконують фізичні вправи, передають свої знання іншим.

Тема уроку дозволяє пов'язати матеріал з вітчизняними досягненнями , налаштувати учнів бути свідомими патріотами своєї країни та формувати в них прагнення до здорового способу життя.Теоретичний матеріал уроку тісно пов'язаний з практичною частиною. Адже перш ніж грати у футбол, треба знати правила гри та виконувати положення з техніки безпеки. Але не треба забувати й другий аспект навчання – виховання в учнів позитивних рис, звичок. Виховання морально-вольових та комунікативних якостей: дружби, взаємодопомоги, відповідальності відбувається під час командних завдань, естафети.


У навчальному процесі велике значення має правильна організація домашнього завдання. Доречним буде диференційований підхід до цього етапу уроку. Всім учням пропонується відпрацьовувати техніку ведення та передачі м'яча, навички жонглювання м'ячем, бажаючим – підготувати повідомлення з теми «Футбол», учням СМГ − скласти тести для опитування за темою уроку, продовжити роботу над пошуком та оформленням інформації з теми в Інтернеті. Домашнє завдання тісно пов’язане з матеріалом уроку та є підготовкою до наступних уроків.
Конспект уроку для учнів І курсу професійного ліцею

Розділ програми: « Спортивні ігри. Футбол.»

Тема. Історія виникнення та розвитку футболу. Техніка безпеки на уроках футболу. Правила гри у футбол. Ведення, зупинки та передачі м'яча різними способами.

Мета уроку:

Навчальна:

 • Поглибити знання учнів з історії виникнення та розвитку футболу.

 • Повторити правила гри в футбол.

 • Закріпити отримані учнями навички та вміння з техніки ведення м'яча, зупинки м'яча підошвою і удару внутрішньою частиною стопи та внутрішньою частиною підйому.

Розвиваюча:

 • Сприяти розвитку фізичних якостей: спритності, швидкості, витривалості.

 • Поновлювати рухову пам'ять шляхом повторення отриманих навичок та вмінь.

 • Розвивати вміння працювати з інформаційно-комунікативними технологіями.

 • Розвивати творчий потенціал учнів, їхні організаторські здібності.

Виховна:

 • Виховувати в учнів впевненість у своїх навичках і вміннях, відповідальність і взаємоповагу до партнера.

 • Формувати свідоме ставлення до виконання завдань.

 • Виховувати інтерес до футболу.

Завдання уроку:

 1. Ознайомити учнів з правилами техніки безпеки, поведінки, самоконтролю під час уроків з футболу.

 2. Поглибити знання учнів по історії виникнення і розвитку футболу.

 3. Повторити правила гри в футбол.

 4. Закріпити навички та вміння з ведення, зупинки та ударів по м'ячу.

 5. Розвивати в учнів загальну витривалість засобами спеціальних вправ і навчальної гри в футбол.

 6. Формування в учнів прагнення до здорового способу життя.

 7. Виховувати морально-вольові та комунікативні якості:

дружбу, взаємодопомогу, відповідальність під час командних завдань, естафети.

Методи навчання:

 • інформативно-повідомлювальний;

 • інструктивний;

 • пояснювальний;

 • виконавський;

 • евристичний

Форми навчання:

 • фронтальна;

 • індивідуальна;

 • групова

Принципи навчання:

 • доступності;

 • наочності;

 • проблемності;

 • самостійності і активності учнів;

 • врахування індивідуальних особливостей учнів;

 • систематичності й послідовності навчання;

 • єдності освітньої, виховної та розвивальної функції навчання

Тип уроку: комбінований

Міжпредметні зв'язки: Інформаційні технології: « Методика пошуку інформації в Інтернеті », Захист Вітчизни

Інвентар та обладнання:

 • роздатковий матеріал ( інструктаж з техніки безпеки);

 • комп’ютер, учнівські проектні роботи;

 • секундомір, свисток;

 • прапорці;

 • футбольні м'ячі, ворота

Місце проведення: спортивна залаз/п

Зміст уроку

Дозу

вання

Організаційно-методичні вказівки

І. Підготовча частина ( 15 – 20 хв.)

1.

2.

3.


Організаційна частина:

 • Психологічна підготовка учнів до уроку та сприйняття нового матеріалу.

Вступна частина:

 • шикування

 • рапорт

 • привітання

 • повідомлення теми і завдань уроку

Теоретична частина уроку.

 • Самостійне ознайомлення з інструкцією техніки безпеки і правилами поведінки під час уроків футболу.

 • Фронтальне опитування учнів за змістом інструкції.

 • Знайомство з історією виникнення гри футбол. (Учень СМГ презентує свою роботу.) • Повторення правил гри в футбол. (Перегляд слайдів проектної роботи, підготовленої іншим учнем СМГ)

2 хв

8-10 хвimg_0507.jpg

( Додаток №1)

Проводиться підготовленим учнем

(Презентація № 1)

Під час презентацій учні СМГ продумують питання для складання тестів на наступний урок.(Презентація № 2)з/п

Зміст уроку

Дозу

вання

Організаційно-методичні вказівки

4.

Розминка:

1.Визначення величини ЧСС за 6с.

2.Різновиди ходьби:

 • звичайна

 • на носках, руки на поясі

 • на п'ятках, руки в замок за голову

 • перекат з п'ятки на носок, руки на поясі

 • на зовнішній частині стопи

 • на внутрішній частині стопи

 • звичайна

3.Загальнорозвивальні вправи в русі:

 • права рука вгору, ліва — вниз; зміна положення рук

 • руки вгору; відведення прямих рук за спину

 • руки в сторони, те саме

 • руки перед грудьми в замок; скручування тулуба в сторони

 • права рука вгору, друга вниз за спину, нахил тулуба в сторони

 • руки на пояс; повороти тулуба

 • руки в сторони, нахил тулуба вперед, торкнутися протилежною
6-7 хв

30 с


1 хв

8-10р


8-10р

8-10р


8-10р

8-10р


6-8р


Тримати дистанцію.

img_0457.jpg

Стежити за правильною поставою.

Вправи виконувати на кожен крок

Амплітуда рухів максимальна

Тримати дистанцію, щоб не травмуватися

Одноіменні з ногою


з/п

Зміст уроку

Дозу

вання

Організаційно-методичні вказівки
рукою носка стопи

 • руки в сторони; мах ногою вперед, торкнутися протилежним носком стопи руки

4.Різновиди пересування футболістів:

 • біг приставним кроком правим/лівим боком

 • біг схресним кроком правим/лівим боком

 • біг з високим підніманням стегна

 • біг із захльостуванням гомілок

 • біг «змійкою між предметами»

 • біг стрибками

 • біг спиною вперед, за сигналом, з поворотом на прискорення

 • біг з прискоренням

 • повільний

5.Ходьба на відновлення дихання.

Рухаючись по залу, на рахунок; 1 – руки через сторони вгору; піднятися на носки; 2 – руки опустити через сторони вниз − видих; 3 – 4 те саме.

6.Визначення величини ЧСС за 6с.


6-8р

3-4хв


30с

30с


Виконувати з махом рук.img_0454.jpg

img_0457.jpg

Рухатися в повільному темпі.

Кількість ударів помножити на 10. У нормі величина коливається від 110 до 120 ударів за хв.
з/п

Зміст уроку

Дозу

вання

Організаційно-методичні вказівки

ІІ. Основна частина (20 – 23 хв)

1.

Вдосконалення навичок техніки ведення м'яча :

(розповідь та показ учнів виконання технічних прийомів)

 • ведення м'яча внутрішньою частиною підйому, лівої та правої ноги почергово; • ведення м'яча зовнішньою частиною підйому лівої та правої ноги почергово;


5хв

3-4р


3-4р


img_0478.jpg

При веденні м'яча носок ноги перед доторканням до м'яча трохи вивертає назовні.

Ведення виконувати несильними ударами в нижню частину м'яча, щоб надати йому зворотного руху,завдяки чому він не віддаляється надмірно від гравця.
з/п

Зміст уроку

Дозу

вання

Організаційно-методичні вказівки

2.

Повторення навичок техніки зупинки та передачі м'яча (робота в парах):

(розповідь та показ підготовленими учнями виконання технічних прийомів)
зупинка м'яча підошвою лівої та правої ноги почергово;

 • зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи, лівою та правою ногою почергово; • удар по м'ячу внутрішньою стороною стопи з 2 – 3 кроків розбігу;
3-4хв

5-8р


6-8р

6-8рПоділитися на пари.

При виконанні вправи ногу винести уперед. Носок піднятий вгору під кутом 30 - 40°.

Ногу винести назустріч м'ячу. Стопу розвернути назовні на 90°.

Стежити, щоб в момент зіткнення м'яча і стопи ногу відвести назад до рівня опорної ноги.

При виконанні удару слідкувати за одночасним згинанням стегна і поворотом назовні стопи ударної ноги.
з/п

Зміст уроку

Дозу

вання

Організаційно-методичні вказівки


3.

4.з/п


 • удар по м'ячу внутрішньою частиною підйому ( показ спеціально підготовленим учнем);

Ведення м'яча в парах з перепасовкою та виконання удару по воротах після пасу.

Х Х ●


Х ● Х ●

Розвиток фізичних якостей учнів за допомогою естафети з м'ячем:

 • біг з м'ячем в руках до контрольної відмітки і назад;

 • передача м'яча змійкою в колоні під ногами та над головою;

 • ведення м'яча до контрольної відмітки та передача естафети

Зміст уроку

6-8р

3-4хв


4хв

Дозу

вання

У момент удару гомілковоступеневий суглоб напружений, носок відтягнутий донизу, тулуб трохи нахилений у бік опорної ноги.

img_0487.jpg

Виконати завдання з передачею в один дотик і завершити комбінацію ударом по воротах.img_0503.jpg

img_0502.jpg

Організаційно-методичні вказівки

5.

ударом за 3-4м до гравця.

Двостороння навчальна гра – Футбол.

img_0495.jpg

img_0496.jpg


5-7хв

Звертати увагу на індивідуальні та групові тактичні дії в захисті: « закривання», «перехоплення», вміння протидіяти передачі, веденню та удару по воротах; правильний вибір позиції при атаці.

ІІІ. Заключна частина ( 5 – 7 хв)

1.

2.

3.

4.

5.

Шикування в колону по одному.

Вправи на відновлення дихання.Визначення величини ЧСС за 6с.

Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів, які спеціально готувалися до уроку.

Домашнє завдання:


 • учням СМГ скласти тести для опитування за темою уроку

 • решті – відпрацьовувати техніку ведення та передачі м'яча; навички жонглювання м'ячем

30с

1-2 хв


30с

1-2 хв


1-2 хв

За зростом.

Рухатися в повільному темпі.

Відмітити учнів, які найвправніше виконували завдання.

Робота над пошуком та оформленням інформації в Інтернеті ( за бажанням).
(Додаток № 1)

ІНСТРУКЦІЯ № 2

з техніки безпеки під час занять спортивних ігор
І. Загальні положення

1.1. Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не менше, як 10 м від навчальних корпусів.

1.2. Спортивна зона пришкільної ділянки повинна мати огорожу по периметру заввишки 0,5-0,8 м. Дозволяється як огорожу використовувати кущі з неотруйними, неколючими і незапиленими плодами.

1.3. Майданчики для ігор повинні бути стандартних розмірів, рівними, очищеними від каміння та І інших сторонніх предметів.

1.4. Майданчики не можна огороджувати канавами, влаштовувати дерев'яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

1.5. Взуття учнів має бути на підошві, що виключає ковзання, щільно облягати ногу і не заважати кровообігу.

1.6. Висоту сітки вимірюють по середині майданчика за допомогою вимірювальної планки, на кінцях сітки (над боковими лініями ) висота повинна бути однаковою і не перевищувати нормативів більше ніж на 2 см.

1.7.На майданчику для гри в баскетбол слід створити безпечну зону в їм. вздовж бокових ліній і на менш ніж у 2м. за лицевими лініями.

1.9. Кільця для гри в баскетбол слід закріплювати на висоті 3,05 м. від підлоги спортивного залу або поверхні спортивного майданчика, довжина сітки колець має становити 0,4м.

1.10. Вага, розміри і якість м'ячів, які використовують у спортивних іграх, відповідно до правил.
II. Вимоги до безпеки перед початком занять

2.1.Перед початком гри слід відпрацювати техніку: удари і ловіння м'яча, правильну стійку і падіння під час приймання м'яча, персональний захист. 2.2. Одяг учнів, які займаються спортивними іграми, має бути легкий, не затруднювати рухів, взуття у гравців - баскетболістів, волейболістів - на гучній підошві типу кедів, кросівок, у футболістів - на жорсткій підошві.
III. Вимоги до безпеки під час занять

3.1. Під час занять, тренування та змагання учні мають використовувати вказівки вчителя тренера, судді, дотримуватися встановлених правил проведення і послідовність занять, поступово давати навантаження на м'язи з метою запобігти травматизму. 3.2. Учням, які грають у футбол, слід мати і індивідуальні захисні пристрої: наколінники, захистні щітки під гетри; воротарям рукавички.
IV. Вимоги до безпеки після закінчення занять

4.1. Після занять ретельно вимити руки з милом. Якщо під час занять з'явиться біль у руках, почервоніння шкіри або натерті місця (водяні пухирі) на долонях, припинити заняття і звернутися за порадою й допомогою до лікаря, медичної сестри.

4.2. Забрати зі спортивного майданчика непотрібний спортінвентар, поставити граблі, лопати в складські приміщення. Вивести учнів із спортмайданчика до роздягальні (класу).

V. Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях

 1. При отриманні травми вчитель повинен надати першу медичну допомогу та звернутись до лікаря.

 2. У разі отримання важких травм викликати швидку медичну допомогу по телефону за номером 03.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка