Уроку №1 "Предмет курсу „Основи правознавства. Влада."Скачати 122.97 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір122.97 Kb.
Тема №1: „Держава. Право. Суспільство.”

Тема уроку № 1 ”Предмет курсу „Основи правознавства. Влада.”

Мета: вивчити роль правил у суспільному житті та сформувати ставлення учнів до необхідності дотримання правил та законів у повсякденному житті.

Розвивати вміння та навички учнів у роботі у малій чи великій групі, складати питання проблемного змісту, аналізувати правові ситуації та виносити „правові рішення”.Мотивація: термін „право” має різне тлумачення (лат. jus; англ.law; right) має різне тлумачення у народів світу. Проте його об’єднуючою основою служить те, що всі народи вбачають у ньому справедливість, правду. Протягом сторіч вбачають у ньому правду, справедливість. Протягом сторіч у пошуках змісту права вироблялися різні теорії, елементи яких і дотепер зберегли своє значення.

Задачі: 1.Проводити міжпредметні зв’язки (історія)

2.Розвивати навички самостійної роботи.

3. Сформувати позитивне ставлення учнів до законів.

4. Використовувати на уроці метод Сократу.Основні поняття: право, закон, влада та їх роль у житті людини.

Тип уроку: урок пояснення нового матеріалу, елементи лекції.Обладнання уроку: підручник, блок схеми „Право, як навчальна дисципліна”.

Етап уроку

Дії вчителя

Дії учнів

1

2

3

І.Організаційний момент

Привітання. Перевірка санітарного стану класу, присутності учнів.
ІІ. Мотиваційний етап

Сьогодні ми вивчаємо новий для вас предмет: „Основи правознавства” Завданням цього предмету є навчити Вас знати свої права. Термін „право” має різне тлумачення (лат. jus; англ.law; right) має різне тлумачення у народів світу. Проте його об’єднуючою основою служить те, що всі народи вбачають у ньому справедливість, правду. Протягом сторіч у пошуках змісту права вироблялися різні теорії, елементи яких і дотепер зберегли своє значення. На початку уроку ми розіб’ємось на групи та зіграємо у гру „Правознавець”. У кінці уроку ви повинні будете намалювати схематичний малюнок на тему „Я і право” та приклеїти його у вигляді крупинки на часи „Права”, які зображені на дошці.

Розбиваємось на групи по 4 чоловіки, оберіть керівника групи. Також групам роздаються картки з питаннями для гри. (див. додаток до уроку.) Оголошується тема уроку: „Предмет курсу „Основи правознавства.” Влада.”Знайомляться з годинником „Право”, отримають маленькі листочки для схематичного малюнку, розбиваються на групи та визначають капітана групи, який буде визначати вірність відповіді. Знайомляться з картками з питаннями для гри.

ІІІ. АОЗ

Починаємо нашу гру. Ви ознайомились з картками де розміщенні питання, виграє та команда, яка першою розкриє всі запитання, крім цього відповідь повинна бути повною, команди які будуть доповнювати отримають бонуси, що дасть можливість учасникам команд заробити оцінку. (Потрібно набрати за урок 6 бонусів, з урахуванням не тільки ігри, а ще і запитань вчителя у ході уроку.)

Групи обговорюють питання та дають на них відповіді, доповнюють варіанти відповідей інших груп.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Учитель оголошує план уроку, який зачитує з дошки:

1.Право, як навчальна дисципліна.

2.Влада.


Учні записують число, тему, план уроку

1. Розкриття вчителем питання №1 за планом.

Отже, з проведеної гри ви зрозуміли, що правило-це певне положення, в якому відображається взірець діяльності або поведінки людини.

Як ви гадаєте завдяки чому з’явилось право?

Право-виникло завдяки необхідності управляти соціальними процесами.

Яким чином ви поясните термін соціальний процес?

Вчитель підводить підсумки відповідей та продовжує розповідь. Право поділяється на загально - соціальне та юридичне.

Давайте розглянемо схему загальносоціального та юридичного права. (дивись додаток)

Внаслідок чого виникло право?

Вчитель підводить підсумки відповідям та наводить варіант власної відповіді на питання:

Право виникло внаслідок:


 • Переростання мононорм (первісних звичаїв, традицій, моралі) в юридичні норми.

 • Правотворчої діяльності компетентних державних органів чи посадових осіб.

 • Перетворення рішень судових органів щодо конкретних справ на загальну норму, що є обов’язковою для вирішення аналогічних випадків.

Найдавнішою формою права є правовий звичай. (за яким судові органи чи церква захищали права панівної верхівки населення, пізніше виникає судовий прецедент-рішення конкретної справи переростало у загальну норму). Поява писемності сприяла появі законів.

Слухають по бажанню записують за вчителем розповідь.

Пропонують варіанти відповіді.


Пропонують варіанти відповіді.

Учні разом з вчителем обговорюють схему.
Учні пропонують варіанти відповіді на питання.

Слухають по бажанню записують за вчителем розповідь.
Проміжний підсумок уроку.

Що таке право?

Які види права ви знаєте?

Як ми тлумачимо термін „мононорма”?

На вашу думку чим відрізняється правовий звичай від судового прецеденту та закону?

Вчитель корегує відповіді учнів.


Учні відповідають на питання вчителя.

2. Розкриття вчителем питання №2 за планом.

Влада-це спроможність вдадноможної частини суспільства за допомогою апарату примусу контролювати діяльність підвладних членів суспільства.

Влада ніколи не є відносинами тільки одного лиця чи органу, якщо не мати на увазі владу людини над собою (психологічний чи соціальний феномен). Влада це залежність між людьми: з одного боку хтось нав’язує свою волю, з іншої підкорення цій волі.

Влада це монопольне право суб'єкту приймати рішення (авторитетні рішення). У суспільстві в свою чергу виникає потреба у владі тому що вона протидія анархії, насиллю.

Для того щоб відбувались владні відносини повинні бути два фактори: 1. Воля для влади, бажання володарювати.

 2. Компетентність – знати суть справи, настрою підлеглих, уміння використовувати ресурси, мати авторитет.

Готовність до підкорення визначається:

1.Якостями об’єкту

2.Ситуацією

3.Засобом впливу

4.Пред’явленим до нього вимогами.

Сильна влада-(публічна) вольові відносини між людьми з приводу організації їх суспільної діяльності.

З цього виходить, що державна влада у первісному суспільстві публічна, а у класовому – політична.

Влада відіграє таку як гроші у економіці: вона має міцне коріння в приватному житті громадян.Яке співвідношення політичної та державної влади?

„Політична” та „державна” влада поняття тотожні, державна влада є політичною, головною є державна влада, з якої виходить політична.Риси державної влади:

1.Публічність (від імені народу)

2.апаратна влади (органи держ.влади)

3.верховенство (воля всього народу, апарат примусу-як одне з джерел здійснення законів, правових актів)

4.Універсальна влада (розповсюджується на все населення)

5.суверенна (відокремленість від інших – церковна, партійна)

6.Легетимність влади-юридична обоснованість.

7.ЛегальністьСлухають по бажанню записують за вчителем розповідь.


Закріплення

Чи доводилось вам порушувати правила?

2.На кого вплинуло порушення вами правил?

3.Чи були у вас випадки, коли ви постраждали від порушень правил?

Підведення підсумків уроку

Корегування відповідей учнів. Відповідь на питання учнів.

Виставлення оцінок.Надають щоденники, задають питання до вчителя.

Д/З

1.Скласти режим дня

2.Вивчити конспект

3.Пояснити словосполучення (брати за правило, відступати від правила, золоте правило, не в моїх правилах, правила доброго тону, за всіма правилами, залізне правило, як правило.) Також з кожним словосполученням скласти речення.

4. Складіть 10 правил, але таким щоб вони:

1.Були зрозумілі за змістом і мовою.

2.Бути реальним для здійснення.

3.Не суперечити один одному.

4.Бути відомими.

5.Передедбачати заходи впливу на осіб, які їх порушують.

5.Вивчити відповідний параграф підручника.

Випереджаюче д/з (для тематичного заліку.): розробити проект за темою: Держава право. Суспільство.

Випереджаюче д/з на наступний урок: підготувати доповідь за темою: „Теорії появи держави” (кожен бажаючий повинен розкрити по три теорії)


Розглядають д/з і в разі потреби ставлять запитання вчителеві за д/з, наклеюють на дошку малюнок „Я і право”

Додаток.

Завдання на карточках:

1.Що спільного між словами „право”, „права”, „правила”, „правильно”

2. Як ви продовжите речення правий той хто ... (бажано при відповіді використати слова першого питання)

3. Продовжить реченняТи вчинив правильно, бо...

Це твоє право на ...

Ти не правий, оскільки ...

Ти не маєш права так поводитись, ...

Ти порушив правила ...

4. На Вашу думку хто може застосовувати речення завдання № 3 до Вас?С
загальносоціальне
хема поділу права.


ПравоюридичнеПрава людиниВстановлюється чи санкціонується державою. Це задекларовані правила поведінки суб’єктів, щоб відображати правду, справедливість, добро тощо.

Права нації


Права народу


Права людстваПрава об’єднань та інших соціальних груп


Тема №1: „Держава. Право. Суспільство.”

Тема уроку № 2 ”Держава.”

Мета: вивчити поняття та ознаки держави, вивчити теорії походження держави. Розвивати вміння аналізу отриманого матеріалу, продовжувати розвивати навички самостійної роботи. Виховувати патріотичне ставлення до власної держави.

Мотивація: Сьогодні на уроці ми розглянемо основні аспекти існування держави, дамо відповіді на питання чи могла держава з'явитись без права чи могло право з'явитись без держави? Тема є актуальною оскільки розкриває зачатки формування державності.

Задачі:

1.Сформувати у учнів усвідомлене ставлення до навчально-пізнавальної потреби.

2.Навчити планувати свою діяльність на уроці та під час самостійної підготовки вдома. (навчити учнів виділяти етапи своєї діяльності, аналізувати необхідні ресурси, здійснювати самоконтроль своєї діяльності.)

Основні поняття: держава

Тип уроку: комбінований.Обладнання уроку: підручник, блок схеми

Етап уроку

Дії вчителя

Дії учнів

1

2

3

І.Організаційний момент

Привітання. Перевірка санітарного стану класу, присутності учнів.

Відповідальні здають рапортички з приводу відсутніх

ІІ. Мотиваційний етап

Тема сьогоднішнього уроку „Держава”. Ми повинні розібратись як взагалі виникла держава та для чого вона потрібна. На уроці ми спробуємо розібратись: що з'явилося раніше право чи держава? Чи може існувати держава без права, чи право без держави?

Але спочатку перевіримо д/з


ІІІ. АОЗ

 • Перевірка складеного режиму дня.

Розбиття учнів на групи по 6 чоловік, на дошці висить Ромашка з номерами завдань, представник групи виходить і вибирає лепесток з номером та отримає завдання. На кожному лепестку позначки бальності завдання так щоб їх було видно від початку. (завдань може бути більше див. додаток до уроку)

1 група (1-3б.)

Вставте пропущені слова:

1.Сильна влада-(...) вольові відносини між ... з приводу організації їх ... діяльності.

З цього виходить, що державна влада у ... ... публічна, а у класовому – ... .

2.Право це –

3.... це залежність між людьми: з одного боку хтось нав’язує свою волю, з іншої підкорення цій волі.

4. Розкажіть, що вивчає право?

2 група (4-6б.)

1.Мононорма це –

2.Правовий звичай це-

3.Влада це-

4.Відберіть факти для характеристики загальнолюдського права: права об’єднань та інших соціальних груп, відображає правду, справедливість, добро

права нації, права людини, права народу, встановлюється народом3 група (7-9б.)

Перевірка варіантів пояснення словосполучень (брати за правило, відступати від правила, золоте правило, не в моїх правилах, правила доброго тону, за всіма правилами, залізне правило, як правило.), а також складених з кожним словосполученням речень. Поясніть навіщо правила в житті людини?

- що може бути порушено в цьому переліку правил про правила?:


 1. На к/р. не думайте про вечірку

 2. Бігати по хмарам можна тільки після 5 години вечора

 3. напис на бібліотеці: ”Не розмовляти” та „Говорити тихо”

 4. Жувати можна лише верхніми зубами

 5. Чисто не там де прибирають, а там де не смітять.

 6. Бути другом та подругою кожному та кожній.

4 група (10-11б.)

Дайте відповідь на питання: 1.Чим загально соціальне право відрізняється від юридичного?

2.Дайте визначення поняттю право, яким чином воно виникло?

3. Що було найдавнішою формою права?

4.Розкрийте поняття влади, її видів.

5.Якими чинниками державна влада відрізняється від публічної?
Показують зашити з виконаним д/з;

Розбиваються на групи та виконують завдання вчителя.ІV. Вивчення нового матеріалу

Вчитель запитує, яка тема сьогоднішнього уроку, зачитує план уроку, пропонує учням висловити думку про задачі сьогоднішнього уроку.

План:


 1. Поняття держава.

 2. Ознаки держави.

 3. Теорія появи держави.

Учні переписують тему, план уроку з дошки. Пропонують задачі уроку.

1. Розкриття вчителем питання №1 за планом.

1.Поняття держава.

Держава суверенна політично-територіальна організація суспільства, має владу, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, які забезпечують захист суспільних, групових, індивідуальних інтересів, при опорі використовує легальний примус.

Давайте розглянемо аспекти держави. (див. додаток до уроку)

Проміжний підсумок уроку.2. Розкриття вчителем питання №2 за планом.ЗакріпленняПідведення підсумків урокуД/З

Д
Аспекти держави

одатокОрганізація політичної влади


Політична організація суспільства


Апарат влади
?


?

?

Юридичні ситуації.

 1. Іаків V, йому виповнилося лише 31 рік, але він вже лежав на одрі смерті, сили цього короля були надірвані, виснажені боротьбою та владою. Ця людина була улюбленцем народу, часто Іаків V перевдягнений простолюдином відвідував сільські свята, танцював та шуткував з селянами. Але країна його була не покірною. Його сусід Генрих VІІІ нав’язував провести в країні Іакова реформацію, але король був ввідданий католицизму. Про яку країну йдеться? Яка форма правління була в цій державі? Проведіть паралелі впливу релігії на державу в ті та наші часи? (Генрих VІІІ-Англія, Іаків V-Шотландія, Х VІст.)

 2. Які права були порушені у кожній ситуації: два короля Іаків І та Іаків ІІ – були отруєні, два інших, Іаків ІІ та Іаків І V- пали на полі брані, а Марії Стюард та Карлу І були страчені.

 3. Все майно Іаків V складало 10 000 стадо овець, у нього не було великої казни, армії, лейб-гвардії для утвердження своєї влади. А парламент вирішував все, не даючи королю коштів на існування. Кому належить в країні фактична та формальна влада? Поясніть вашу точку зору.

 4. Генрих VІІІ видав указ в якому говорилось: „Його Величність велить все предати вогню та мечу, все пограбувати, вбивати чоловіків, жінок, дітей!” На вашу думку чи підлягає цей указ виконанню? Поясніть вашу точку зору.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка