Урок засвоєння нових знань. Зміст роботи І. Вступ. Мотиваційний етапСкачати 439.28 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір439.28 Kb.
1   2   3
Тема. Основні проблеми, що порушуються у повісті: міжнаціональні та релігійні стосунки, конфлікт особистого і суспільного

Мета: розповісти учням про історичні особливості епохи, висвітлити коло основних проблем, розкритих М.Гоголем у повісті «Тарас Бульба»; розвивати навички виразного читан­ня, усного мовлення, формувати вміння розрізняти й оцінювати особисте й суспільне в поведінці людини, виховувати високі моральні якості в учнів, любов до Батьківщини.

Обладнання: репродукція картини І.Рєпіна «Запорожці пишуть листа ту­рецькому султанові»

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та форму­вання на їхній основі вмінь і навичок.

І. Мотиваційний етап.

Вступна бесіда.

- Чи можна повість М.Гоголя назвати панорамою життя країни за певної епохи?

- Які історичні події лягли в основу повісті? Чим особлива ця епоха?

- Представників яких суспільних прошарків змалював Гоголь?

- У чому бачить свій обов'язок Тарас? У якому випадку він готовий оголити шаблю?

Учитель. Давайте поговоримо про життєві цінності. Чи можуть ужитися мирно люди різної віри, різної національності? Чому брати стають ворогами? Де межа суспільного та особистого? Такі основні мотиви нашої бесіди.ІІ. Інформаційний етап.

Повідомлення. «Історичне тло повісті «Тарас Бульба».

Евристична бесіда за текстом повісті.

Проблеми міжнаціональних та релігійних стосунків.

- Якими словами зустрічав новобранців на Січі кошовий? («Здоров будь! Що, в Христа віруєш?»)

- Як поєднується православна віра із вільним, часто розгульним життям козацтва?

- Тарас в епізоді пригощання козаків (VIII розд.) пропонує: «…вип­'ємо поперед усього за святу православну віру: щоб прий­шов, нарешті такий час, щоб по всьому світу розійш­лась і скрізь була б одна свята віра...» Чи можна Тараса назвати релігійним фанатиком?

- Яке місце посідала віра, духовне єднання у козацькому товаристві?

(Духовне єднання у запорожців було сильнішим за саму смерть. Гоголь писав про козака у статті "Про малоруські пісні": "Узи цього братерства для нього важливіші понад усе, сильніші за любов... вми­раючий козак лежить серед ... дикої природи і збирає усі сили, щоб не вмерти, не глянувши ще раз на своїх товаришів... Побачивши їх, він втішається і вмирає".)

- Як козаки ставилися до представників інших національностей (поляків, євреїв, турків)?

- Чим викликано похід козаків на Дубно?

- Чому Тарас рятує Янкеля під час єврейського погрому?

- Чи подібна проблематика історичних творів М. Гоголя та В.Скотта?Ро­бота над картиною І.Рєпіна «Запорожці пишуть листа ту­рецькому султанові».

Повідомлення про історію створення картини. Бесіда за картиною.

- Як художник ставиться до козаків?

- Хто з персонажів картини нагадує вам героїв повісті Гоголя?

- Як ви вважаєте, про що йдеться в листі запо­рожців?

Поетична хвилинка.

Степан Руданський. «Ахмет ІІІ і запорожці»

В літо тисяча шістсоте,

В літо теє Боже,

Прийшла грамота Ахмета

В наше Запорожжє:

«Я, султан, син Магомета,

Внук Бога їдного,

Брат місяця-перекроя

І сонця самого,

Лицар сильний і могучий,

Краль над королями.

Воєвода всього світу

І цар над царями,

Цар столиці Цареграду

І цар Македону,

Греків, сербів, молдаванів

І цар Вавилону,

Цар Подолі, і Галича,

І славного Криму,

Цар Єгипту, і Ораби,

І цар Русалиму,

Сторож гробу в Русалимі

І вашого Бога...

Християн усіх на світі

Смуток і підмога, –

Кажу вам, усім козакам,

Мені передатись,

А як ні – добра від мене

Вам не сподіватись!»

Того ж літа запорожці

Грамоту читали

І до вражого Ахмета

От що написали:

«Ти, султане, чортів сину,

Люципера брате,

Внуку гаспида самого

І чорте рогатий!

Стравнику ти цареградський,

Пивнику макдонський,

Свине грецька й молдаванська,

Ковалю вавлонський!

Кате сербів і Подолі,


Папуго ти кримська,

Єгипетський ти свинарю,

Сово русалимська!

Ти погана свинячая

Морда, не підмога

І дурень ти, а не сторож

У нашого Бога.

Не годен ти нас, хрещених,

І десь цілувати,

А не то, щоб Запорожжя

Під собою мати!

Ми землею і водою

Будем воюватись,

І тебе нам, бісів сину,

Нічого боятись!

Так тобі ми відвічаєм,

А року не знаєм,

Бо ми ваших календарів

В Січі не тримаєм.

Місяць наш тепер на небі,

День той самий, що у вас.

За сим словом, вражі турки,

Поцілуйте в ... нас!»
Г.Аполлінер. «Відповідь запорожців турецькому султанові».

Конфлікт особистого і суспільного у повісті.

- Як переживає мати рішення батька негайно їхати на Січ?

- У чому полягає неоднозначність вчинку Андрія? Чи можете ви знайти пояснення його діям?

ІІІ. Виконавчий етап (застосування вивченого матеріалу)

Виконання завдань з авторського робочого зошита („Грамота”, 2007)

Заповніть таблицю.Тема повісті

Ідея повісті


Визначте і запишіть, які проблеми висвітлено у повісті „Тарас Бульба”. • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Контрольно-коригуючий етап

Підсумкова бесіда.

- Сформулюйте тему повісті «Тарас Бульба». Які проблеми порушено у творі?

- Якими змальовані міжнаціональні стосунки в повісті М.Гоголя?

- Які історичні уроки подає нам М. Гоголь?

- Як у повісті проявляється конфлікт особистого і суспільного?

Підбиття підсумків. Виставлення оцінок.

Домашнє завдання (диференційоване).

1. Знайти у тексті повісті пейзажі.

2. Визначити тропи в пейзажах, створених М. Гого­лем.

3. Намалювати ілюстрації до твору (за бажанням учнів)Тема. Картини природи у творі. Роль пейзажів

Мета: виразно прочитати і проаналізувати пейзажні замальовки у повісті, визначити роль пейзажів у творі; розвива­ти навички усного мовлення, вміння переказувати текст, створювати словесну картину природи; виховувати лю­бов до рідної природи, художнього слова, формувати в учнів естетичний смак.

Обладнання: ре­продукції картин С.Васильківського «Козаки в степу», М.Самокиша «Запорожець».

Тип уроку : урок засвоєння нових знань та форму­вання на їхній основі вмінь і навичок.

Хай же славна буде довіку Козацька Земля!

М. Гоголь

Зміст роботи.

І. Мотиваційний етап.

Актуалізація опорних знань.

Опрацювання елементів теорії літератури.

- Що таке пейзаж?

- Назвіть види пейзажів.

- Які функції виконують пейзажі в літературно­му творі?

Презентація теми, мети уроку.

ІІ. Інформаційний етап

Ро­бота над картиною. С.Васильківський «Козаки в степу».

Виразне читання опису степу.

Евристична бесіда.

- Який час доби описав автор? Підтвердіть свою дум­ку, спираючись на текст.

- З чим у автора асоціюється степ? Які образи допомагають нам побачити його неосяжність?

- Яке кольорове тло сте­пової поверхні?

- Знайдіть у тексті приклади звукопису. Які звуки степу автор передає читачам?

- За допомогою яких образотворчих засобів Го­голь зумів передати нам усю цю неповторну красу?Практикум. Випишіть з тексту повісті художні засоби, використані М.Гоголем для зображення приро­ди.

Епітети

Метафори

Порівняння

Риторичні звертання


ІІІ. Виконавчий етап (застосування вивченого матеріалу)

Презентація учнівських ілюстрацій до твору.

- Які сторінки повісті Гоголя ви вирішили про­ілюструвати?

- Яку думку ви хотіли донести своїми роботами?

Виконання завдань з авторського робочого зошита („Грамота”, 2007)

Складіть коментар за темою (словесно-емоційне малювання).

Картина природи у творі Створювана емоційна

Картина


____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Складіть інформаційне гроно „Художні засоби, вжиті М.Гоголем для опису природи”.- Чи можна цей опис назвати гімном українському степу?Робота над епіграфом.

IV. Контрольно-коригуючий етап

- За допомогою яких художніх засобів автор малює картину природи?

- Яку емоційну картину створюють картини при­роди у повісті Гоголя?

- Чи вдалося письменнику передати своє ставлен­ня до української природи ?

- Яку роль відіграє пейзаж у повісті М.Гоголя?

Підбиття підсумків. Виставлення оцінок.

Домашнє завдання (диференційоване).

1. Прочитати оповідання Р. М. Рільке "Пісня про Правду".2. Повторити відомості про народну пісню, думу, отримані на уроках української літератури.

Список використаної літератури

 1. Бицько О.К. Учити читати не тільки художній, а й образотворчий твір // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2004- №9.- с.2-5.

 2. Бицько О.К. Створити підґрунтя до вивчення теми (матеріал до вступного уроку за творчістю М.Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2004- №3.- с.19-22.

 3. Власов В. Данилевська О. Вступ до історії України: Підручник для 5 класу.- К.: Благовіст, 2001.- 288 с.

 4. Власов В. О. Історія України: Підручник для 8 класу.- К.: Благовіст, 2005.- 336 с.

 5. Гоголь М. Тарас Бульба. Ілюстрована повість.- К.: Ґенеза, 1993.- 72 с.

 6. Клименко Ж.В. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури. 7 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2001.- №10.- с.21-23.

 7. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. – К.: Грамота, 2007 – 296 с.

 8. Півнюк Н., Чепурко О., Гребницька Н. Зарубіжна література: Підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2007 – 288 с.

 9. Сова В.В., Косенко Н.Я., Вінничук Г.А. М.В.Гоголь. «Тарас Бульба»: у пошуках методичних варіантів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2005.- №10.- с.27-43.

 10. Сутула О., Тригуб І. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури. 7 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2007.- №10.- с.27-43.

 11. Храброва В. Тарас Бульба – виразник українського національного духу (система уроків за однойменною повістю М. Гоголя) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2008.- №10.- с.17-26.

 12. Шевченко Т. Повне зібрання творів. Том 7. Живопис. Графіка..- К.: Видавництво АН УРСР.- 1961.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка