Урок засвоєння нових знань. Зміст роботи І. Вступ. Мотиваційний етапСкачати 439.28 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір439.28 Kb.
1   2   3
Тема. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю

Мета: розкрити ідейний зміст повісті «Тарас Буль­ба»; допомогти учням усвідомити героїчний пафос твору на прикладі зображення мужності та ратної звитяги ук­раїнського козацтва; розвивати навички аналізу худож­нього тексту; виховувати патріотичні почуття учнів, почуття колек­тивізму; формувати розу­міння різних видів мистецтва.

Обладнання: Медіа презентація за темою уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та форму­вання на їхній основі вмінь і навичок.

Історія предків завжди цікава для того, хто гідний мати Батьківщину.

М.М.Карамзін

Зміст роботи

І. Мотиваційний етап.

Слово учителя. М.Гоголь описав початок народно-визвольно­го руху в Україні кінця 30-х — початку 40-х років XVI ст. Митець відоб­разив історію народу, дух того часу з незвичайною художньою силою і повнотою. Навіть гинучи, козаки розуміють, що смерть їхня недаремна, потрібна для майбутньої пе­ремоги, і боротьба не закінчена. У цій вірі - справжній оп­тимізм повісті, її героїчний пафос, народне, життєстверджуюче начало.

Через століття, які відда­ляють нас від козацької доби, важко дати однозначну відповідь про те, якими ж були запорозькі козаки. Допомагають нам зрозуміти епоху художні твори: картини, історичні повісті, романи. Проблемне запитання сьогоднішнього уроку: «Чому так важливо знати своє минуле?»Актуалізація опорних знань. Бесіда.

- Який період історії зображено в повісті М.Гоголя?

- З яких джерел М.Гоголь черпав натхнення, працюючи над повістю?

- Хто є головними героями повісті «Тарас Бульба»?

- Якими були запорозькі козаки? Що вони вважали головним у своєму житті?

- Чим подібні запорожці й билинні бо­гатирі?ІІ. Інформаційний етап.

Робота з текстом. Аналіз повісті.

- Чому Тарас був незадоволений життям на Січі?

- Як старий полковник піднімає козаків на «відважне діло» ?

- Який зміст вкладає Тарас у вислів «відважне діло»?

- «Хто сказав, що моя вітчизна Україна? Хто дав мені її за вітчизну? Вітчизна є те, чого шукає наша душа, що для неї наймиліше». Висловіть свою думку про слова Андрія. Чому Андрій став зрадником?

- Що дає сили вистояти і героїчно загинути Ос­тапу?Робота в творчих групах. Підготовка повідомлень про подвиги козаків Кирдяги, Товкача, Мосія Шила, Кукубенка.

- Чим схожі народні думи, пісні та рядки повісті М.Гоголя, де описані ратні подвиги козаків?

- Які «поминки по Остапові» влаштував Тарас? Як ви гадаєте, чи мстився він також і за Андрія?

- Чому польський уряд вважав Тарасів похід на Польщу більш ніж розбійництвом?

- Знайдіть і зачитайте рядки, де відображене авторське ставлення до ратної справи козаків.

Медіапрезентація на козацьку тематику на фоні музики («Козацький марш»).

Висловлення вражень від мистецьких творів.

- Яка тема переглянутих нами картин? На що звертають нашу увагу художники?

- Чи збігається ваше уявлення про козацтво з образами, створеними, художниками?ІІІ. Виконавчий етап (застосування вивченого матеріалу).

Робота з епіграфом до уроку.

- Як ви розумієте цей вислів?Виконання завдань з авторського робочого зошита („Грамота”, 2007)

Заповніть інформаційні сходинки „Остапів шлях подвигу”.Заповніть інформаційні сходинки „Андріїв шлях зради”.
М.Гоголь картину бою під Дубно творить за художніми законами героїчного епосу. Визначте коло художніх прийомів, за допомогою яких оспівано любов до рідної землі, уславлено героїзм козацтва.
______________________________
___________________ ____________________

___________________ ____________________

___________________ ____________________
______________________
IV. Контрольно-коригуючий етап

- Чи притаманні якості, якими Гоголь наділяє козаків, усьому українському народові?

- Які чесноти козаків могли б бути взірцем для наслідування і за наших часів?

- Як саме, на ваш погляд, М.Гоголь змалював минуле: реалістично, ідеалізував його чи створив романтичний міф про козацьку добу?

- У чому полягає провідна ідея повісті «Тарас Бульба»?

- Що дає нам знайомство з творами про героїчне минуле нашого народу?Підбиття підсумків. Виставлення оцінок

Висновок. М.Гоголь змалював козаків як оборонців української землі, захис­ників православної віри. Жорстокі й нещадні до ворогів, козаки були вірними товаришами, справжніми побратимами. Безкорисливість, щедрість, вірність у дружбі понад усе цінувалися в Запо­розькій Січі. Герої-запорожці в повісті «Тарас Бульба» уособлюють найкращі риси українсь­кого козацтва. Автор змальовує їх у піднесеному тоні.

Серед учених побутують різні погляди на повість: одні вважають, що типові образи козаків передають саму суть історичних подій того часу, інші стверджують, що художня природа цього твору споріднює його з романтичним міфом. Однак усіх вражає цілісність створеної Гоголем картини часу.

Провідна ідея повісті: зображення любові до Батьківщини, уславлення героїзму та подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю.

Домашнє завдання (диференційоване).

1. Повторити визначення поняття художній образ.

2. Підготувати цитатний матері­ал для характеристики образів Андрія та Остапа.

3. Напишіть твір на тему: «Уславлення патріотизму в повісті «Тарас Бульба»
Тема. Остап і Андрій. Порівняння образів

Мета: розкрити причини трагічної долі Андрія і Остапа; розвивати вмін­ня порівнювати персонажів; фор­мувати уявлення про сильну особистість, розвивати ус­не мовлення учнів; навички складання порівняльної характе­ристики персонажів; формувати критичний погляд на жит­тєві явища, описані в художній літературі.

Обладнання: ілюстрації Є.Кибрика «Портрет Оста­па», «Портрет Андрія».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та форму­вання на їхній основі вмінь і навичок.

Зміст роботи

І. Мотиваційний етап.

Слово учителя. Яку людину можна назвати сильною особистістю, а яку слабкою? Чому одні в час небезпеки стають героями, а інші - зрадниками? Що важливіше для людини – суспільне чи особисте? Що людині потрібно для щастя? На ці питання немає однозначної відповіді. Кожна епоха і кожна людина мають свої відповіді. Сьогодні ми прослідкуємо, як склалися долі синів Тараса Бульби Остапа і Андрія. Порівняння образів дає змогу побачити складність і трагізм ситуації, у якій опинилися наші герої. Створені Гоголем герої не мають однозначної оцінки. Тому цікаво буде почути кожну вашу думку.

ІІ. Інформаційний етап

Робота над теоретичними поняттями.

- Пригадайте визначення поняття художній образ.

- Які засоби творення художнього образу ви знаєте?

Робота в групах. Порівняння життя і характерів Андрія та Остапа:

- Навчання Остапа і Андрія у бурсі.

- Життя братів серед запорожців на Січі.

- Ставлення братів до жіноцтва.

- Поведінка Бульбенків у бою.

- Андрій і Остап перед лицем смерті.Читання та обговорення уривків твору.

- Зачитайте описи портретів Андрія та Остапа. Чи можемо ми визначити за портретною замальовкою риси характеру героїв?

- Зачитайте авторські характеристики Остапа та Андрія. На які рисах характеру письменник звертає увагу читачів?

- Який епізод повісті, на вашу думку, найповніше розкриває характери Остапа, Андрія, вразив вас найбільше? Відповідь підт­верджуйте цитатами.

- Знайдіть і зачитайте рядки твору, де висвітлено авторське ставлення до персонажів.
Евристична бесіда.

- Що люди вкладають у поняття права і обов’язку? Які права має людина? Які обов’язки людини перед батьками, батьківщиною?

- Чому Андрій переходить на сторону своїх вчорашніх ворогів? Хто сьогодні йому стає ворогом? Яку оцінку вчинку Андрія дає автор? А ви?

- Чи міг би Андрій примирити воюючі сторони, уникнути кровопролиття з обох сторін?

- Чому Тарас убиває власного сина?

- Які почуття у автора (у вас?) викликає сцена покарання батьком Андрія?

- Що дає сили вистояти і героїчно загинути Ос­тапу?

- Які почуття у вас викликає сцена трагічної смерті Остапа?

- Чому, на ваш погляд, брати виросли такими різними?Робота з ілюстраціями. (Є.Кібрик «Портрет Оста­па», «Портрет Андрія»).

- Які риси характерів увиразнені в портретах?

- Чи вдалося художнику відтворити внутрішній світ героїв?
ІІІ. Виконавчий етап (застосування вивченого матеріалу)

- Порівняйте образи Остапа та Андрія з козаками, оспіваними в українсь­кому фольклорі, рицарем Айвенго.


Виконання завдань з авторського робочого зошита („Грамота”, 2007).

Заповніть порівняльну таблицю „Життя братів Бульбенків”.Пункти

характеристикиОстап

Андрій

Поведінка під час навчання в бурсіПоведінка на Січі


Поведінка в бою під Дубно (думка козацтва про братів)Поведінка у смертний час

Порівняйте братів, запишіть результати у таблицю.


Остап

Спільне в братах

Андрій

Ставлення до батька, матері

Ставлення до побратимівЖиттєві цілі, цінності, спонукання
Характери братів

IV. Контрольно-коригуючий етап

- Чи усвідомлював Андрій, що став зрадником? Що спонукало його до зради?

- Чи усвідомлював Остап, що може загинути? Чим мотивовані його дії ?

- У чому полягає трагізм долі братів Бульбенків? Чи була у них можливість вибору свого шляху?

- Як ви гадаєте, у чому сила, у чому слабкість Остапа, Андрія?

Підбиття підсумків. Виставлення оцінок.

Висновки. Образ Остапа - це типо­вий характер козака. Його суворість, мужність, стійкість – воїнські риси, виплекані часом. Його шлях — вірність товариству, служіння Батьківщині, виконання священного обов'язку перед нею. Образ Анд­рія контрастує з образом Остапа. Жагуча, запальна вдача юнака-романтика про­тиставлена поміркованості Остапа. Герої повісті опинилися в старозавітній ситуації: «око за око, зуб за зуб». «Учасники українсько-польських конфліктів керуються девізом: кров за кров, помста за помсту. Виходячи з цього принципу, Тарас піднімає руку на власного сина» (В.І.Мацапура). В епізоді страти Андрія батьком Гоголь ствер­джує думку про неминучу кару за зрадництво. Герої опиняються у складній трагічній ситуації, коли не сама людина обирає долю, але епоха нівелює особисте життя, висуваючи на передній план суспільні вимоги.

Домашнє завдання.


  1. Складіть план твору-порівняльної характеристики братів Бульбенків.


Тема. РМ. Твір - порівняльна характеристика Остапа і Андрія.

Мета. Формувати вміння характеризувати художній образ, використовувати зображально-виражальні засоби створення образу; розвивати навички складання простого плану власної розповіді, добору текстового матеріалу для характеристики персонажа, вміння відрізняти характеристику від переказу; виховувати повагу до особистості.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Орієнтовний зміст заняття

1. Вступне слово учителя. Оголошення мети і завдань уроку.

2. Підготовчий етап:

- робота з пам’яткою «Твір-порівняльна характеристика літературних героїв»;

- перевірка підготовлених дома планів порівняльної характеристики образів.

Порівняльна характеристика двох літературних героїв

Порівняти – значить розглянути героїв на єдиній основі. Наприклад, підставою порівняння образів Ровени і Ребеки є та роль, яку вони відіграють у житті Айвенго. Має бути спільний погляд, який дозволяє знайти подібні або різні риси. Цей погляд відображають у вступові. Зміст роботи – характеристика двох персонажів, тому обсяг такої роботи буде обов’язково вужчим, аніж характеристика одного персонажа. Не потрібно розкривати усі риси характеру обох героїв, лише ті, що можна співставити. Порівнювати можна і за подібністю, і за протилежністю. Тому основна частина даної роботи, зазвичай, має два розділи: 1) подібні риси; 2) відмінні риси. Результати порівняння підсумовуються у висновках. Отже, є певний алгоритм побудови порівняльної характеристики героїв (письменників, творів, явищ тощо). Його можна представити у вигляді ряду запитань:

1. Що є підставою для порівняння?

2. Що спільного між об’єктами порівняння?

3. Що відмінного між об’єктами порівняння?

4. У чому сенс даного порівняння?

Слушна порада: характеризуйте героїв паралельно. Якщо писати про них послідовно, один за одним, то в результаті ви отримаєте дві окремих характеристики і тема розкрита не буде.

3. Робота з текстом:

- бесіда за питаннями, наведеними у підручнику;

- стислий переказ ключових епізодів твору, що яскраво характеризують героїв, визначення людських якостей, добір відповідних цитат;

- створення портретної характеристики: „Якими я уявляю братів Бульбенків?”;

- колективне формулювання основних пунктів плану творчої роботи;

- складання усного твору за пунктами плану учнями;

- ознайомлення учнів з кращими учнівськими роботами попередніх років;

- написання творчої роботи.

Домашнє завдання.

1. Завершити письмову роботу.

2. Підготувати цитатний матері­ал для характеристики образу Тараса Бульби.
Тема. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака. Інші якості козацького полковника

Мета: розкрити риси характеру головного героя повісті М. Гоголя, неоднозначність і типовість його характеру, розвивати вміння характеризувати літера­турного героя з використанням цитатного матеріалу; фор­мувати навички компаративного аналізу; формувати жит­тєві ідеали учнів, виховувати повагу до мужності, патріотизму, вірності обов’язку.

Обладнання: фонозапис фрагмента опери М.Лисенка «Та­рас Бульба», ілюстрації Є.Кибрика до повісті «Тарас Бульба» .

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та форму­вання на їхній основі вмінь і навичок.

Зміст роботи.

І. Вступ. Мотиваційний етап. Проектування діяльності.

Актуалізація опорних знань.

- На честь кого М.Гоголь назвав повість?

- Чи був Тарас Бульба реальною історичною особою?

- Які кіноверсії повісті «Тарас Бульба» ви бачили? Чи вдалося режисеру, акторам відтворити дух епохи, суть образу Тараса?

- «Немає зв'язків, святіших за братерство». За яких обставин Тарас Бульба виголошує про­мову, що містить ці слова?

- Чи актуальні ці слова в наші дні?Учитель. Палку, переконливу промову про братер­ство письменник вкладає в уста свого головного героя. Ку­рінний полковник Тарас Бульба ніби створений для под­вигів і слави.

- Яким постає перед читачами цей козак? Кожен з нас поділиться своїми враженнями про Тараса, ми порівняємо власне бачення його постаті з образами, створеними художниками і композиторами.ІІ. Інформаційний етап

Виразне читання уривка з повісті - промови Тараса про товариськість та обговорення прочитаного.

- Як Тараса характеризує промова, у якій йдеться про то­вариськість?Бесіда за запитаннями.

- Під впливом яких обставин сформувався характер Та­раса?

- Як Тарас ставиться до своїх синів, до дружини?

- Яким ми бачимо Тараса вдома і на Січі? Як він виявляє себе в бою?

Зачитайте епізод взяття в полон Тараса. Який стиль оповіді? Як автор ставиться до героя? (Стиль оповіді подібний билинному опису богатиря. Автор пишається старим козаком)

Виразне читання уривка з повісті - прощального слова Тараса Бульби, та обговорення прочитаного.

- До кого звернені останні слова Тараса? Про що і про кого він думає в свою останню мить?

- У які слова автор втілює пафос усієї повісті?

(Народний дух, воля, прагнення незалежності — не­переборні: «Та хіба знайдуться в світі такі вогні, муки і така сила, що пересилила б руську силу!»).Прослуховування фонозапису фраг­мента опери М.Лисенка «Тарас Бульба».

Бесіда.

- Які враження справила на вас музика?

- Чи вдалося композитору передати риси харак­теру головного персонажа?

Робота з ілюстраціями до повісті, вміщеними в підруч­нику.

Усне малювання портрета героя з використанням ци­татного матеріалу.ІІІ. Виконавчий етап (застосування вивченого матеріалу)

Виконання завдань з авторського робочого зошита („Грамота”, 2007)

Характеристика образу головного героя з використанням цитатного матеріалу на основі цитатної таблиці „Образ Тараса Бульби” (обмін результатами домашнього дослідження).


Цитати з тексту

Читацькі висновки

Портрет
Ставлення до синів- бурсаків
Ставлення до синів-козаків
Ставлення до побра-тимів
Ставлення до рідної землі, віриПорівняльний експрес-аналіз образів.

- З ким із героїв творів, вивчених на уроках україн­ської та зарубіжної літератури, можна порівняти Тараса Бульбу?( Захар Беркут, Седрік Сакс)

- Що спільного між Тарасом Бульбою та Захаром Беркутом (Седріком Саксом)?

Заповніть порівняльну таблицю (герой за вибором).


Тарас Бульба

Спільне в образах

Седрік Сакс

(Захар Беркут)Побут і звичаї героя
Життєві цілі, цінності

Ставлення до синів

Характери

героїв (позитивні та негативні риси)
IV. Контрольно-коригуючий етап

Бесіда за запитаннями.

- Якими життєвими ідеалами керується Тарас Бульба?

- Які риси характеру Бульби викликають повагу? Що в характері полковника вам не подобається? Які його вчинки для вас неприйнятні?

- Які художні засоби використовує автор для зображення Тараса Бульби?Підбиття підсумків. Виставлення оцінок.

Висновок. У фіналі повісті Тарас Бульба гине, та незламними за­лишилися його воля, любов до товаришів і рідної землі. Вірність Україні, обов'язку в характері запорозького полковника межують із жорстокістю. Бульба вбиває власного сина, якого кохання завело до табору ворогів, випалює дощенту польські містечка з помсти за страченого Остапа. Характер Тараса сформувався у жорстоку добу, він типовий для українських чоловіків того часу. Образ Тараса Бульби є типовим втіленням найкращих рис запорозького козака.

Домашнє завдання (диференційоване).

1. Складіть план характеристики образу Тараса Бульби.

2. Розгорнута відповідь на запитання «Яким постає український характер у повісті М.Гоголя?».

3. Напишіть твір на тему: «Втілення в образі Тараса Бульби найкращих рис запорозького козака».


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка