Урок №4 Інтер'єр. Побудова інтер'єру з однією точкою сходу. Мета урокуСкачати 70.67 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір70.67 Kb.

Розроблено вчителем ОТМ ГЗОШ І-ІІІ ступенів №41 Коруц О.І.

1 семестр

Дата ______________________

Класс ____________________________


РОЗДІЛ 1. ПРОСТОР|простір-час| І ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВА ФОРМА

ТЕМА 1. ХУДОЖНІ СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ПРОСТОРУ

Урок №4


Інтер'єр.

Побудова інтер'єру з однією точкою сходу.

Мета уроку : 1. поглибити знання про закони лінійної перспективи;

2.виробити практичні навички зображення інтер'єру з різних точок зору, уміння бачити і розуміти особливості будови форми замкнутого простору;

3.розвивати образно-просторове мислення та уяву.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: для вчителя — схеми побудови інтер'єру в різних видах перспективи, репродукції картин; для учнів — альбом, графітовий олівець, гумка.

Вузлики на пам'ять

Інтер'єр (франц. interieur — внутрішній) — відносно замкнений, організований у функціонально-естетичному відношенні простір усередині будівлі. Складається з приміщення (стін, підлоги, стелі чи склепіння) та обладнання (меблів, картин, килимів, освітлювальних приладів тощо). Інтер'єр є синтезом різних видів мистецтва, підпорядкованих архітектурі будівлі. Його характер змінюється відповідно до зміни архітектурного стилю.

Фронтальна перспектива – це перспектива у якій одну із стін зображують паралельно картині.

ХІД УРОКУ


 1. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

 2. Актуалізація опорних знань і вмінь

Опитування.

Які види перспективи ви знаєте?

Де застосовуються знання про перспективу?


 1. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.

Колись видатний художник і теоретик образотворчого мистецтва епохи Відродження Мікеланджело,— говорить учитель,— сказав: «Малюють головою, а не руками». Це цілком вірно. Хоч технічні навички і мають важливе значення при малюванні, але це далеко не головне.

До цього ми малювали,—продовжує вчитель,—предмети, які бачили (чи уявляли) у просторі, тобто дивлячись на них зовні. Усі вони, як відомо, зображуються у перспективному скороченні. Це зумовлено оптичними особливостями будови нашого ока: чим далі предмет від нас, тим його величина здається меншою.

З цим основним законом -- властивістю перспективи (зоровим зменшенням величин предметів в міру віддалення від глядача) ви вже ознайомлені під час малювання перспективи вулиці. А тепер давайте на ці самі предмети спробуємо подивитись з середини і зобразити їх такими, як їх сприймає наше око, тобто, сьогодні ми повинні навчитися правильно зображувати перспективну побудову інтер'єра (французьке слово, що означає «внутрішній»). 1. Вивчення нового матеріалу

Інтер'єр — це оформлення внутрішнього простору будинку або окремих приміщень.

В інтер'єрі можуть бути виражені різноманітні відтінки почуттів і настрою людини: радість, смуток, роздуми; він може бути святковим або скромним, затишним або холодно-парадним. У ньому можливо показати зміни, які вносить до нашого життя дійсність. Вигляд нової квартири, лабораторії, офісу, театру, концертного залу буде відображати побут, смаки та захоплення нашого сучасника.

Інтер'єр слугує переходним етапом до пленеру, до вулиці, повітря. Відкриті вікно або двері на балкон пов'язують інтер'єр з пейзажем зовнішнім світом.

Вам необхідні певні знання і навички зображення інтер'єру, тому що дуже часто він є фоном для тематичних композицій.

Малювання інтер'єру потребує знання перспективи, уміння користуватися нею. Коли ми з вами будемо малювати класну кімнату або інший інтер'єр, ми насамперед повинні знайти місто, відкіля краще буде видно це приміщення.

Робота над формуванням навичок і вмінь. Аналіз картин визначних художників

Учитель, використовує схеми , дає пояснення стосовно різних видів побудови інтер'єру.


Перспектива, у якій одну із стін зображують паралельно картині, називають фронтальною. Фронтальна перспектива характеризується простотою побудови і виразністю. Головна точка сходження розташована на фронтальній стіні в місці перетину вертикальної осьової лінії картини з лінією горизонту. У такому випадку бічні стіни на малюнку будуть однакові. ( демонстрація репродукції картини Леонардо да Вінчі «Тайна вечеря».)

Якщо треба побудувати зображення з більшим видом на праву половину інтер'єру, то точку сходження зсувають ліворуч від центра картини ( демонстрація репродукції картини П. Федотова «Сватання майора».)Малюнок інтер'єру може бути побудований і в кутовій перспективі, у якій зображають дві стіни, площини яких повернуті під певним кутом до картини Така побудова перспективи інтер'єру має дві точки сходження. ( демонстрація репродукції картини В. Сєрова «Дівчина з персиками».)Елементи інтер'єру — двері, вікна, класну дошку тощо малюють на другому етапі, враховуючи при цьому їх перспективні зміни. Лінії вікон, дверей, шафи, стола, якщо їх продовжити, мають також зійтися в тій точці сходження, що й лінії підлоги, стелі. Пропорції їх узгоджуються з основними вимірами інтер'єру (висота, ширина, глибина).

Ті предмети, які в інтер'єрі розміщені не паралельно стінам, мають для побудови свої точки сходження, що розташовані на єдиній для всього інтер'єру лінії горизонту.

V. Практична діяльність учнів

Учитель на дошці пояснює поступову побудову фронтальної перспективи кімнати з розміщенням у ній меблів. Учні послідовно за вчителем виконують побудову інтер'єру у своїх альбомах.c:\users\бодя\desktop\perspektivy-frontalnyj.jpg c:\users\бодя\desktop\29-02-11.jpg

З цим основним законом -- властивістю перспективи (зоровим зменшенням величин предметів в міру віддалення від глядача) ви вже ознайомлені під час малювання з натури, за уявою та при тематичному малюванні. А тепер давайте на ці самі предмети спробуємо подивитись з середини і зобразити їх такими, як їх сприймає наше око, тобто, сьогодні ми повинні навчитися правильно зображувати перспективну побудову інтер'єра (французьке слово, що означа «внутрішній»).

Спочатку спробуємо схематично зобразити конструктивну будову інтер'єра нашої класної кімнати, в основі якої є форма прямокутного паралелепіпеда.

Далі учитель демонструє модель паралелепіпеда з дроту виконує на дошці схеми-начерки інтер'єра класної кімнаї з чотирьох точок зору, зміщуючи лінію горизонту і коментуючи кожну лінію, а учні роблять собі подібні схеми-начерки і аркушах паперу, попередньо розмітивши їх на чотири рівні частини.

Звертається увага учнів на те, що всі горизонтальї та вертикальні лінії, паралельні щодо картинної площини, залишаються незмінними, тобто у перспективі (в невеликому обмеженому просторі) свого напрямку практично не змінюють. Усі лінії рисунка-схеми учні виконують за уявою, від руки, не користуючись лінійками.

Спочатку вчитель виконує на дошці схематичне зображенн перспективної побудови інтер'єра, на якому дальня стіна уявно знаходиться у фронтальному положенні, а той, хто рисує, біля середини задньої стінки. Перш за все намічається від руки рамка, яка уявно обмежує видимий замкнений простір. Лінії горизонту проходить точно по середині зображення.

На лінії горизонту легким дотиком олівця зображується у певних пропорціях фронтальна стіна. Усі паралельні між собою лінії підлоги, стелі, вікон, дверей (перпендикулярні до картинної площини), повинні йти у напрямку до точки сходження, яка знаходиться в центрі на лінії горизонту. Уявне продовження їх позначається пунктирною лінією.

У такій же послідовності виконується зображення, на якому лінія горизонту уявно зміщена нижче середини, а точка зору знаходиться посередині, потім зображення, на якому лінія горизонту зміщена вверх і точка зору знаходиться зліва, останнім виконується зображення, на якому лінія горизонту і точка зору того, хто рисує, уявно знаходиться справа майже біля самої правої стіни.Алгоритм виконання фронтального зображення інтер'єру:

 1. Визначити лінію горизонту на картинній площині.

 2. Визначити головну точку сходження, яка розташована на фронтальній стіні посередині лінії горизонту.

 3. У центрі на лінії горизонту зображується у певних пропорціях фронтальна стіна.

 4. Паралельні між собою лінії підлоги, стелі (перпендикулярні до картинної площини) йдуть до точки сходження на лінію горизонту.

 5. Усі паралельні між собою лінії вікон, дверей (перпендикулярні до картинної площини) йдуть до точки сходження на лінії горизонту.

 6. Усі горизонтальні та вертикальні лінії, паралельні щодо картинної площини, свого напрямку не змінюють.

 7. Меблі, що знаходяться в інтер'єрі, найкраще починати зображувати з нижньої основи, спочатку намічаючи усі ребра великої форми, щоб вони вписувались в інтер'єр і не «плавали» в просторі.

Аналіз учнівських робіт учнів пришлих років.

VI. Перевірка домашнього завдання за темою «Перспектива вулиці»

VIІ. Завершення уроку

Учитель підводить підсумки: аналізує характерні помилки в роботах учнів; дає загальну оцінку виконаним роботам; оцінює діяльність учнів на уроці.VIIІ. Домашнє завдання
Виконати начисто рисунок-схему інтер’єру кабінету. Робота виконується простим олівцем без передачі тональності.

Проаналізувати інтер’єр своєї кімнати. Спостерігати перспективу меблів,Принести: альбом, фарби, графічні матеріали.
c:\users\бодя\desktop\perspektivy-frontalnyj.jpg


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка