Урок №3 Тема. Основні правила правописуСкачати 88.38 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір88.38 Kb.
Урок №3

Тема. Основні правила правопису

Мета: повторити основні пунктограми в простому неускладненому й ускладненому реченні; удосконалити вміння  визначати  їх у  синтаксичних конструкціях, розвивати  практичні  вміння  вживати  розділові  знаки відповідно до правил пунктуації; за допомогою мовленнєво-комунікативного  дидактичного  матеріалу виховувати  здатність  бачити прекрасне  в житті людей.

Тип уроку:  урок повторення  здобутих  знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Мовознавча вікторина

- Дати обґрунтовані відповіді на  запропоновані  запитання:


1. Які мовні одиниці вивчає  синтаксис?
2. Що включає в себе пунктуація? Назвати відомі вам розділові знаки.
3. Поміркувати, чи може один розділовий  знак накладатися на інший. Навести приклади подвійних розділових  знаків.
4. Скласти  перелік  пунктограм,  характерних:  а)  простому  неускладненому реченню; б) простому ускладненому реченню.

Матеріал для вчителя
Пунктограми простого неускладненого речення:
Тире між підметом  і присудком.
Тире в неповних реченнях.

Пунктограми простого ускладненого речення:
Кома в реченнях  з однорідними членами.
Крапка  з комою в реченнях  з однорідними членами.
Двокрапка  й  тире  при  узагальнювальному  слові  в  реченнях з однорідними членами.
Кома в реченнях  зі  звертаннями.
Знак оклику в реченнях  зі  звертаннями.
Коми в реченнях  зі вставними словами  (словосполученнями).
Виділення вставлених конструкцій  тире.
Дужки в реченнях  зі вставленими конструкціями.
Виділення відокремлених членів комами.
Виділення поширених прикладок  тире.
Виділення порівняльних  зворотів комами.
Виділення уточнювальних членів речення комами.
5. Назвати, чим може бути ускладнене просте речення.
6. Якими розділовими знаками, як правило, виділяються ускладнювальні компоненти в простому реченні?
7. Чи може вживатися тире в простому неускладненому реченні?  Довести це на власних прикладах.
8. Які  типи  односкладних  речень  ви  знаєте? Відповідь  проілюструвати прикладами.
9. Довести,  чи  може  бути  односкладне  речення  неповним.  Навести приклади.
10. З-поміж зазначених мовних одиниць вибрати ті, що не є членами речення. Свій вибір обґрунтувати.
1) Однорідні члени. 
2) Звертання. 
3) Вставні  слова. 
4) Відокремлені члени. 
5) Уточнювальні члени.

ІV. Виконання системи завдань творчого характеру

Пунктуаційний практикум (робота за варіантами)
Записати  текст,  розставляючи  пропущені  розділові  знаки.  Звернути увагу на вживання тире між підметом  і присудком та в неповних реченнях.

Варіант 1
   Джарилгач остання зупинка лебедів перед польотом через Чорне море. Попереду сотні кілометрів без жодного клаптика суходолу. Найближча земна твердь Туреччина. На Джарилгачі пернаті підгодовуються набираються сил востаннє тренують молодь. А ті, що не впевнені в  собі,  залишаються й  зимувати або й на постійне мешкання. Та й не лише лебеді а й дикі  гуси.
    Справді Джарилгач такий собі стихійний заповідник. Кліматичні умови тут унікальні. На острові чотириста п’ятдесят соляних озерець,  є джерела мінеральної води.
    Про минуле  тепер нагадує  тільки назва: Джарилгач обвуглені дерева  (За Д. Кулиняком).

   Варіант 2


   Довженко  найсучасніша  людина  серед  митців  кіно.  Кінематограф  світу  мав  би  вже  давно  заснувати  найвищу  премію  його імені, бо, по  суті, всі режисери його учні.
    Довженко найніжніший син України. Він був хворий Красою з великої літери. І всю історію свого народу бачив і показував через Красу. Він завжди боявся, щоб образи й характери не підмінювалися посадами а драматургія  субординацією.
    Довженко  шаленів  від  думки  що  ми  народ  упосліджений, не здатний опам’ятатися, пригадати свою історію. Він народився й жив для добра та любові. «У красі більше глибокої істини, ніж в  одній  лише  голій  правді.  Істинне  те, що  прекрасне». Це  його безсмертні  слова  (За М. Костенком).

Дослідження-відновлення
Відновити текст, поділивши його на абзаци й визначивши межі речень. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити  пунктуацію  в  реченнях  з  однорідними  членами.  Визначити  синтаксичну роль однорідних членів.
   У перших десятиріччях ХХ століття на оперних сценах світу царювали  четверо  чоловіків Баттістіні Карузо  Тітта Руффо Шаляпін лише  одна жінка  спромоглася  сягнути  їхніх  висот  і  стати врівень  з  ними  це  була  Соломія Крушельницька  однак  у  порівнянні  зі  своїми  уславленими колегами  вона  виявилася набагато вищою як особистість творчість Соломії Крушельницької справила  величезний  вплив  на  розвиток  вокального  мистецтва  в  усьому  світі  а  її  ім’я  золотими  літерами  вписане  в  історію  світового оперного мистецтва  хто ж  вона  ця  небачена  досі  чарівниця  яка заслужила почесті й визнання навіть в Італії голос співачки за визначенням італійських критиків вирізнявся привабливістю і специфічним чарівним оксамитовим тембром він сильний запальний звучний  і  співучий  здавалося  її  творчий  інтелект фактично  безмежний усебічно обдарована й освічена Соломія Крушельницька розмовляла  й  співала  багатьма  мовами  українською  польською російською  італійською  іспанською  французькою  німецькою  та англійською вона прекрасно  грала на фортепіано  і  сама вивчала партитури та ролі не звертаючись за допомогою до фахівців з однаковим успіхом співала як суто ліричні так  і драматичні партії а закінчила свою кар’єру героїко-драматичними операми Штрауса Вагнера Піццетті Каталані у творах цих композиторів Соломія Крушельницька  була  і  залишається  неперевершеною  (За М.Головащенком).

Ознаки невідокремлення
1. Сталий фразеологічний  зворот.
2. Іменна частина складеного присудка, приєднана за допомогою  сполучників як, мов, ніби.
3. Звороти, що мають  значення «у ролі кого, чого».
4. Вирази не  більше як, не раніше як, не довше ніж.

Комунікативний практикум
- Скласти й  записати  речення:  а)  з фразеологізмами  наче  грім серед ясного неба, як дві краплини води, як на голках; б) з виразами не  більше як, не раніше як, не довше ніж.

Дослідження-моделювання (робота в парах)

Об’єднавшись у пари, скласти моделі речень, ускладнених різними відокремленими членами. Визначити, яку синтаксичну роль вони виконують.


Зразок:
  Соняшник  повертається  за  сонцем.  1.  Соняшник,овіяний  рожевим  світанком,  повертається  за  сонцем (Реченняускладнене  відокремленим  означенням).  2.  Соняшник  повертається  за  сонцем,  схиливши 

свої  пелюстки  (Речення  ускладнене відокремленою обставиною).


   1. Поля купаються в золоті яскравого проміння. 2. Гаряче повітря коливається  хвилями.  3. Трава  трохи  пожухла.  4. Родючі поля колосяться буйним врожаєм  (За В. Забожчук).
- Пригадати, за яких умов означення й обставини не відокремлюються. Навести приклади речень.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

- Які знаки-символи української етнокультури вам відомі? Підготувати розповідь про один  із таких знаків-символів, скориставшись словником-довідником Віталія Жайворонока «Знаки української етнокультури» або  іншими довідковими джерелами.


- Скласти  висловлювання на  тему «Як я  бачу цей  світ»,  використовуючи ускладнені речення.
Пунктуаційний практикум (робота за варіантами)
Записати  текст,  розставляючи  пропущені  розділові  знаки.  Звернути увагу на вживання тире між підметом  і присудком та в неповних реченнях.

Варіант 1
   Джарилгач остання зупинка лебедів перед польотом через Чорне море. Попереду сотні кілометрів без жодного клаптика суходолу. Найближча земна твердь Туреччина. На Джарилгачі пернаті підгодовуються набираються сил востаннє тренують молодь. А ті, що не впевнені в  собі,  залишаються й  зимувати або й на постійне мешкання. Та й не лише лебеді а й дикі  гуси.
    Справді Джарилгач такий собі стихійний заповідник. Кліматичні умови тут унікальні. На острові чотириста п’ятдесят соляних озерець,  є джерела мінеральної води.
    Про минуле  тепер нагадує  тільки назва: Джарилгач обвуглені дерева  (За Д. Кулиняком).

Дослідження-відновлення
Відновити текст, поділивши його на абзаци й визначивши межі речень. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити  пунктуацію  в  реченнях  з  однорідними  членами.  Визначити  синтаксичну роль однорідних членів.
   У перших десятиріччях ХХ століття на оперних сценах світу царювали  четверо  чоловіків Баттістіні Карузо  Тітта Руффо Шаляпін лише  одна жінка  спромоглася  сягнути  їхніх  висот  і  стати врівень  з  ними  це  була  Соломія Крушельницька  однак  у  порівнянні  зі  своїми  уславленими колегами  вона  виявилася набагато вищою як особистість творчість Соломії Крушельницької справила  величезний  вплив  на  розвиток  вокального  мистецтва  в  усьому  світі  а  її  ім’я  золотими  літерами  вписане  в  історію  світового оперного мистецтва  хто ж  вона  ця  небачена  досі  чарівниця  яка заслужила почесті й визнання навіть в Італії голос співачки за визначенням італійських критиків вирізнявся привабливістю і специфічним чарівним оксамитовим тембром він сильний запальний звучний  і  співучий  здавалося  її  творчий  інтелект фактично  безмежний усебічно обдарована й освічена Соломія Крушельницька розмовляла  й  співала  багатьма  мовами  українською  польською російською  італійською  іспанською  французькою  німецькою  та англійською вона прекрасно  грала на фортепіано  і  сама вивчала партитури та ролі не звертаючись за допомогою до фахівців з однаковим успіхом співала як суто ліричні так  і драматичні партії а закінчила свою кар’єру героїко-драматичними операми Штрауса Вагнера Піццетті Каталані у творах цих композиторів Соломія Крушельницька  була  і  залишається  неперевершеною  (За М.Головащенком).

Комунікативний практикум
- Скласти й  записати  речення:  а)  з фразеологізмами  наче  грім серед ясного неба, як дві краплини води, як на голках; б) з виразами не  більше як, не раніше як, не довше ніж.

Дослідження-моделювання (робота в парах)

Об’єднавшись у пари, скласти моделі речень, ускладнених різними відокремленими членами. Визначити, яку синтаксичну роль вони виконують.Зразок:  Соняшник  повертається  за  сонцем.  1.  Соняшник,овіяний  рожевим  світанком,  повертається  за  сонцем (Реченняускладнене  відокремленим  означенням).  2.  Соняшник  повертається  за  сонцем,  схиливши свої  пелюстки  (Речення  ускладнене відокремленою обставиною).


   1. Поля купаються в золоті яскравого проміння. 2. Гаряче повітря коливається  хвилями.  3. Трава  трохи  пожухла.  4. Родючі поля колосяться буйним врожаєм  (За В. Забожчук).

Пунктуаційний практикум (робота за варіантами)
- Записати  текст,  розставляючи  пропущені  розділові  знаки.  Звернути увагу на вживання тире між підметом  і присудком та в неповних реченнях.

   Варіант 2


   Довженко  найсучасніша  людина  серед  митців  кіно.  Кінематограф  світу  мав  би  вже  давно  заснувати  найвищу  премію  його імені, бо, по  суті, всі режисери його учні.
    Довженко найніжніший син України. Він був хворий Красою з великої літери. І всю історію свого народу бачив і показував через Красу. Він завжди боявся, щоб образи й характери не підмінювалися посадами а драматургія  субординацією.
    Довженко  шаленів  від  думки  що  ми  народ  упосліджений, не здатний опам’ятатися, пригадати свою історію. Він народився й жив для добра та любові. «У красі більше глибокої істини, ніж в  одній  лише  голій  правді.  Істинне  те, що  прекрасне». Це  його безсмертні  слова  (За М. Костенком).

Дослідження-відновлення
Відновити текст, поділивши його на абзаци й визначивши межі речень. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити  пунктуацію  в  реченнях  з  однорідними  членами.  Визначити  синтаксичну роль однорідних членів.
   У перших десятиріччях ХХ століття на оперних сценах світу царювали  четверо  чоловіків Баттістіні Карузо  Тітта Руффо Шаляпін лише  одна жінка  спромоглася  сягнути  їхніх  висот  і  стати врівень  з  ними  це  була  Соломія Крушельницька  однак  у  порівнянні  зі  своїми  уславленими колегами  вона  виявилася набагато вищою як особистість творчість Соломії Крушельницької справила  величезний  вплив  на  розвиток  вокального  мистецтва  в  усьому  світі  а  її  ім’я  золотими  літерами  вписане  в  історію  світового оперного мистецтва  хто ж  вона  ця  небачена  досі  чарівниця  яка заслужила почесті й визнання навіть в Італії голос співачки за визначенням італійських критиків вирізнявся привабливістю і специфічним чарівним оксамитовим тембром він сильний запальний звучний  і  співучий  здавалося  її  творчий  інтелект фактично  безмежний усебічно обдарована й освічена Соломія Крушельницька розмовляла  й  співала  багатьма  мовами  українською  польською російською  італійською  іспанською  французькою  німецькою  та англійською вона прекрасно  грала на фортепіано  і  сама вивчала партитури та ролі не звертаючись за допомогою до фахівців з однаковим успіхом співала як суто ліричні так  і драматичні партії а закінчила свою кар’єру героїко-драматичними операми Штрауса Вагнера Піццетті Каталані у творах цих композиторів Соломія Крушельницька  була  і  залишається  неперевершеною  (За М.Головащенком).

Комунікативний практикум
- Скласти й  записати  речення:  а)  з фразеологізмами  наче  грім серед ясного неба, як дві краплини води, як на голках; б) з виразами не  більше як, не раніше як, не довше ніж.

Дослідження-моделювання (робота в парах)

Об’єднавшись у пари, скласти моделі речень, ускладнених різними відокремленими членами. Визначити, яку синтаксичну роль вони виконують.Зразок:  Соняшник  повертається  за  сонцем.  1.  Соняшник,овіяний  рожевим  світанком,  повертається  за  сонцем (Реченняускладнене  відокремленим  означенням).  2.  Соняшник  повертається  за  сонцем,  схиливши свої  пелюстки  (Речення  ускладнене відокремленою обставиною).


   1. Поля купаються в золоті яскравого проміння. 2. Гаряче повітря коливається  хвилями.  3. Трава  трохи  пожухла.  4. Родючі поля колосяться буйним врожаєм  (За В. Забожчук).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка