Урок 17. Тема. Трикутник І його елементи. Види трикутників. МетаСкачати 99.79 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір99.79 Kb.
УРОК 17.

Тема. Трикутник і його елементи. Види трикутників.

Мета: Сформувати поняття трикутника та його видів; домогтися засвоєння назв його елементів та властивостей сторін трикутника (нерівності трикутника); виробити в учнів уміння розпізнавати трикутники та називати його елементи; вико­нувати зображення трикутника за даною умовою, а також записувати нерівність трикутника та використовувати цей запис при розв'язуванні задач. Розвивати просторову уяву, математичне мислення.

Виховувати інтерес до вивчення геометрії.Тип уроку: засвоєння знань, вироблення вмінь.

Обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя, таб­лиці № 1 «Трикутник».

Хід уроку

І. Організаційний етап

Вчитель:


 • Дорогі діти. Сьогодні у нас буде незвичайний, урок на якому ми помандруємо у цікаву країну Геометрію і дізнаємося багато нового про одну з найцікавіших геометричних фігур. А про яку фігуру сьогодні піде мова, ви дізнаєтесь, розгадавши такий ребус:
3<’’

Вчитель:


 • Правильно, діти, це трикутник. Знання про цю геометричну фігуру та його властивості вкрай необхідні кожній людині у її повсякденному житті.

Якщо хочеш досягнути

У житті своїм вершин,

Геометрію збагнути

Мусиш тонко, до глибин.
Калькулятор і комп’ютер, -

Хто сьогодні їх не зна?

Та за пояс їх запхнути

Може світла голова.


Якщо хочеш бізнесменом

Після школи дуже стать,

Аксіоми й теореми

Мусиш добре пам’ятать.

Якщо лікарем ти станеш,

То, колего, тут затям:

Коли десь помилишся –

Хтось поплатиться життям.

Не кажу про космонавтів,

Вчителів і моряків...

Та коли чогось не знав ти,

Час це вивчити настав.


ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 1. Робота зі схемою.

На цьому етапі уроку організую роботу учнів зі схемою, яку подано нижче. Схема відображає виокремленні в планіметрії основні геометричні фігури і демонс­трує, як утворюються інші геометричні фігури.

Після роботи з цією схемою учні мають усвідомити, що на­ступним кроком у вивченні геометричних фігур має бути схема, що складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій. Вивчення визначення та деяких властивостей цієї «нової фігури».

 1. Виконання усних вправ за рисунком.

(на кожну парту роздаю рисунок №1)

 • Назвіть знайомі вам з курсу геометрії фігури (рис. 1).

 • Які властивості цих фігур ви знаєте?
Рис. 1


IІІ. Перевірка домашнього завдання

(здійснюється фронтально)

189

Кут АВС дорівнює 80 , а кут ВСD 120. Чи можуть прямі АВ і СD бути паралельними? Відповідь обґрунтуйте.

192

Один з кутів, які утворюються при перетині двох паралельних прямих і січній дорівнює 72. Знайдіть інші сім кутів.

IV. Пояснення нового матеріалу

План вивчення теми. 1. Означення трикутника.

 2. Елементи трикутника: вершини, сторони, кути.

 3. Периметр трикутника.

 4. Види трикутників (за кутами та сторонами).

 5. Властивість сторін трикутника (нерівність трикутни­ка).

Таблиця №1


Трикутник

Трикутник – це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, що сполучають ці точки .

Точки А, В і С – вершини трикутника

Відрізки АВ, ВС і АС – сторони трикутника

АВС = В, ВАС = A, ВСА = С – кути трикутника

Р = АВ + ВС + АС периметр трикутника
Нерівність трикутника

|b c| < a < b + cV. Закріплення нового матеріалу

1. Виконання усної вправи

Знайдіть на рис. 46 вісім трикутників. Укажіть їх вер­шини, сторони і кути.

 1. Колективне розв’язування задачі.

(один учень працює біля дошки)

1В рівнобедреному трикутнику периметр якого дорівнює 28см, а сторона основи 5 см. Знайти бічні сторони трикутника.
Дано: АВС – рівнобедрений

АВ = ВС, Р(АВС) = 28см, АС = 5см

Знайти: АВ, ВС

Розв’язування;

АС = 5 см ( за умовою );

Р(АВС) = АВ + ВС + АС;

Нехай АВ = ВС = х, тоді

х + х + 5 = 28,

х = 11,5

Отже, АВ = ВС = 11,5см.

Відповідь: 11,5см, 11,5см
VI. Формування навичок практичного використання


 1. Робота з підручником.

2

Побудувати довільний трикутник, виміряти його сторони та кути, обчислити його периметр та суму кутів.

3


 1. Робота в групах.

(клас ділиться на три команди, кожна з яких виконує завдання а, б, в.)

Накреслити :

а) різносторонній гострокутний трикутник,

б) рівнобедрений прямокутний трикутник,

в) рівнобедрений тупокутний трикутник.


 1. Розв’язання задач.

4

За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо:

а) дві його сторони дорівнюють 2см 5мм і 4см, а кут між ними – 600,

б) одна сторона дорівнює 3см, а кути, що прилягають до цієї сторони, - по 350.

5
Одна із сторін трикутника 42см, друга сторона – в 3 рази менша від першої, а третя – на 32 см більша за другу. Обчислити периметр трикутника.

6Скільки трикутників на малюнку?
 1. Самостійна робота.

Індивідуальні диференційовані завдання для самостійної роботи по рівнях роздаю кожному учневі на картці.

 1. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 2,6 м. Знайдіть сторони трикутника, якщо його основа більша від бічної сторони на 0,2 м.

 2. Доведіть, якщо бічна сторона й кут при вершині одного рівнобедреного трикутника відповідно дорівнюють бічній стороні й куту при вершині іншого рівнобедреного трикутника, то такі трикутники рівні.

 3. Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи як 3 : 2. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо його периметр 24 см.

 4. Периметр рівнобедреного трикутника АВС дорівнює 18 см, основа АС менша за бічну сторону на 3 см. Знайдіть периметр рівностороннього трикутникаVІI.Контроль засвоєння матеріалу

 1. Розв’язування кросворду

(На кожну парту роздаю кросворд. Учні працюють у парах)

1
22


4
5
6

7

81. Кут, градусна міра якого дорівнює 90°.

2. Фігура, що складається з трьох точок, які

не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які

попарно сполучають ці точки.

3. Як називається промінь, що ділить кут навпіл.

4. Трикутник, у якого всі сторони рівні.

5. Основна геометрична фігура

6. Рівні сторони рівнобедреного трикутника називаються.

7. Два промені шо виходять з однієї точки?

8. Кут, градусна міра якого менша за 90°.


 1. Клоуз - тест.

(виконує кожен учень індивідуально на картці )

 1. Фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, трьох відрізків, що попарно з’єднують вказані точки …

 2. Трикутник, у якого дві сторони рівні називається …

 3. Трикутник, у якого три сторони рівні називається …

 4. Якщо в трикутнику є тупий кут, то він називається …

 5. Якщо в трикутнику є прямий кут, то він називається …

 6. Якщо в трикутнику всі кути гострі, то він називається …


VIІІ. Підсумки уроку 1. Вправа «Мікрофон»

Питання до вправи:

 • Що нового дізналися?

 • Що сподобалося вам на цьому уроці?

 1. Слово вчителя
 • Ми на уроці розглянули тему «Трикутник і його елементи. Види трикутників». На даному уроці було використано задачі різноманітного практичного змісту. У процесі роботи ви засвоїли поняття трикутник, ознайомилися з його видами та елементами, навчилися будувати різні види трикутників та розв’язувати задачі.

Сьогодні ми довели собі, що без геометрії не можлива успішна діяльність будь-якої людини.

Ви плідно попрацювали, тому отримуєте наступні оцінки.


IХ. Домашнє завдання

 1. Розділ 3 § 11, с. 53, 55 — вивчити означення та властивості сторін трикутника.

 2. Письмові вправи.

1) Периметр трикутника ABC дорівнює 24 м, причому АВ = 10 м, а сторона ВС втричі менша, ніж сторона АС. Знайдіть невідомі сторони трикутника ABC.

2) Периметр трикутника ABC дорівнює 18 см, причому АВ = 6 см. Якими можуть бути довжини двох інших сторін трикутника, якщо вони виражаються цілими числами?

3) № 221, 223, 226.


 1. Додаткове завдання. Знайти градусні міри суміжних кутів, якщо вони відносяться як 3:7.


Список використанах джерел.

1. Бабенко С. П. Уроки геометрії: 7 кл. — Х.: Основа, 2007. — 208 с.

2. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. Геометрія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Вежа, 2007. — 208 с.

3. Кумановська Н. М., Пришляк І. М. Уроки геометрії, 7 кл. — Т.: Астон, 2002. — 112 с.4. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії для 7 класу. — Х.: Гімназія, 2007. — 112 с.

5. Геометрія підручник для 7 кл. загальноосвіт. Навч. закл. – К.:освіта, 2007.-159с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка