Урок №14 Урок підготувала вчитель географії Нижник Алла Василівна МетаСкачати 114.37 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір114.37 Kb.
Комишуватська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Урок № 14Урок підготувала

вчитель географії

Нижник Алла Василівна

Мета:

- освітня: вивчити поняття, «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення», «безробіття»; визначити географію трудових ресурсів України; з'ясувати в чому полягає проблема зайнятості населення та забезпеченості працересурсним потенціалом різних регіонів України, в чому полягає проблема безробіття в Україні;

- розвивальна: розвивати критичне,глобальне, економічне мислення, вміння займати життєву позицію і відстоювати її, уміння працювати зі статистичним та соціографічним матеріалом, порівнювати, аналізувати інформацію, робити висновки;

- виховна: сприяти формуванню основних освітніх ідей, виховувати в учнів інтерес до вивчення географічних наук, самостійність, почуття відповідальності за вибір майбутньої професії, свідомих громадян, що мають активну громадянську позицію.

Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення знань.

Методи навчання:


 • робота з підручником, картами атласу, статистичними матеріалами;

 • демонстрація, пояснення;

 • інтерактивні (метод проекту, дослідницький, ігрові, «асоціативний кущ»).

Обладнання: підручники; мультимедійне обладнання та презентація, атласи.

Форми організації:

 • фронтальна;

 • групова;

 • індивідуальна.


Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання.


ІІ. Актуалізація пізнавальних процесів

Прийом «кошик знань»

(до теми «Населення» згадуємо терміни, записуємо їх на дошці)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності та оголошення теми та мети.

Прийом «здивуй». Рівень безробіття в Україні за 2012 рік:

за даними українського центру зайнятості 422 тис. осіб працездатного віку,

за даними міжнародної організації праці – 2 493 тис.Проблема: дані УЦЗ та МОП відрізняються.

Шляхи вирішення: з’ясувати яка методика визначення показників, які дані потрібні для визначення рівня безробіття.

Учитель: Отже, тема нашого уроку «Трудові ресурси і зайнятість населення України». Я пропоную працювати за таким планом, а Вас прошу сформулювати мету уроку.

Визначення мети уроку:

План уроку

Мета уроку

 1. Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення».

 2. Географія трудових ресурсів України.

 3. Проблеми зайнятості населення.

Вивчити що таке …
Ознайомитися з розміщенням …

Розширити знання з питання …
ІV. Вивчення нового матеріалу.

Учні отримали завдання розробити міні-проекти.

Групи представляють результати своїх досліджень.І група «Структура трудових ресурсів та особливості зайнятості населення України»

Робота зі схемою. Поняття записують у зошити, схему замальовують.группа 4

Мал. 1. Структура трудових ресурсів

Трудові ресурси – усі люди працездатного віку (16 – 60 років) (крім інвалідів та ін.) та працюючі, які старші або молодші працездатного віку.

Економічно активне населення – частина трудових ресурсів, що складається з людей, які працюють чи активно шукають роботу.

Рівень зайнятості населення – частка трудових ресурсів зайнятих у господарстві. Рівень зайнятості населення у віці 15 – 70 років становив в Україні 59,6%, а в працездатному віці – 67,5%.

Аналіз показників зайнятості населення по таблиці № 5 на сторінці 60.Висновок: Зайнятість населення України починаючи з 2004 року повільно зростає, а з 2008 року – знижується.

Показники зайнятості населення за рік

(у % до населення відповідної вікової групи)

Проблемне питання.

Як залежить кількість працюючих від кількості населення?

Виставляється оцінка групі.

ІІ група «Географія трудових ресурсів»

Доповідачі знайомлять учнів з особливостями забезпеченості трудовими ресурсами різних регіонів України.

3

1

2
3 1

2

Регіони України відповідно до забезпеченості працересурсним потенціалом.

1. Зі значною часткою працездатного населення та низькими показниками природного руху, значним припливом людей (Донецька, Луганська, Харьківська, Дніпропетровська та Київська області).

2. Зі значною часткою працездатних людей, високими показниками «старіння» населення, від’ємними або незначними додатними показниками природного приросту населення, значним механічним відпливом людей.(Одеська, Запорізька, Херсонська, Львівська, Закарпатська та ін. області)

3. З найнижчою в Україні часткою працездатного населення, низьким (-) природним приростом населення, найвищою часткою осіб пенсійного віку, із значним механічним відпливом людей (Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Хмельнгицька області)


Висновок:

У областях, що входять до регіону з найнижчою часткою працездатного населення найменша народжуваність і найбільша смертність, тому проблема забезпеченості трудовими ресурсами загострюватиметься особливо в Чернігівській та Сумській областях де на додачу ще й значна міграція населення.

У областях, що входять до регіону зі значною часткою працездатного населення також ситуація погіршиться, бо народжуваність ненабагато перевищує смертність, а міграційні процеси у зв’язку з близькістю до країн ЄС посилюватимуться.

Регіон зі значною забезпеченістю працересурсним потенціалом за рахунок притоку трудових ресурсів з інших регіонів залишатиметься у найвигіднішому становищі.Звіт дослідження з метою виявлення бажань місцевих жителів покращити умови праці шляхом зміни місця проживання. (Мультимедійна презентація роботи)


Проблемне питання:

1) Чому наявний і прогнозований значний притік трудових ресурсів у регіон (Київська, Харківська та ін області), який і так ними достатньо забезпечений?


ІІІ група «Проблеми зайнятості населення»

(Мультимедійна презентація)

Поняття «безробіття» (учні записують його до зошита)

Безробіття – перевищення кількості бажаючих працювати над кількістю робочих місць.

Безробітні у визначенні Міжнародної організації праці (МОП) – особи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам:

 • не мали роботи;

 • активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню;

 • готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.

Рівень безробіття за даними українського центру зайнятості (УЦЗ) розраховується як відношення чисельності безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до працездатного населення працездатного віку.

Отже показники рівня безробіття визначеного УЦЗ та МОП відрізняються.Рівень безробіття в Україні (у %), розрахований за різними методикамиАналіз карти «Безробіття» атласу.

Нинішній етап соціально-економічного розвитку України не забезпечує повного і ефективного використання трудових ресурсів. Це підтверджується, насамперед, зростанням чисельності безробітних та працюючих неповний робочий тиждень.

Рівень безробіття є досить диференційованим по окремим регіонам України. В 2008 р. при середньо республіканському показнику 11,7 %, найвищий рівень зареєстрованого безробіття був характерним для Чернівецькій (17,3 %), Сумський (15,0 %), Кіровоградський (14,9 %), Миколаївський (19,7 %), Тернопільській та Хмельницькій (14,2 %).

Найнищі показники рівня безробіття склалися в м. Києві (8,5 %), Вінницької (9,1 %), Донецької (9,6 %).

Впровадження ринкових механізмів господарювання від держави, регіональних органів управління завчасної розробки та реалізації соціальних гарантій у сфері зайнятості населення працездатного віку.
Порівняння частки безробітних в Україні та в інших країнах.

За рівнем безробіття Україна наближається до країн Європи з кращою ситуацією на ринку праці (8,1% – Україна, 7% – Нідерланди, 23% – Іспанія), що можна пояснити менталітетом українців, які погоджуються працювати в період економічної кризи навіть за не зовсім вигідних умов)


Порівняння із різницею в показниках безробіття залежно від місця проживання, статі та віку.

Показник безробіття у 2012 році:

серед міського населення становив 8,1%,

серед сільського – 8,3%,

серед жінок – 7,2%,

серед чоловіків – 8,9%.

У віковому розрізі найвразливішими виявилися чоловіки у віці 25-29 років, серед них показник безробіття становив 10,6%.

У Європі серед молоді частка безробітних у 2012 році становила 23,5% (За даними «Российской Газеты»).Висновок:

Найбільша частка безробітних серед сільського населення, чоловіків та молоді.


Проблемне питання:

Чому в Україні досить непогана ситуація з рівнем безробіття порівняно з деякими країнами ЄС?


V. Закріплення та первинна перевірка знань.

Гра «Хрестики – нулики»Питання до гри «Хрестики – нулики»

 1. Все населення країни віком від 16 до 60 років, та працюючі старше та молодше цього віку називають:

А) економічно активне населення; Б) трудові ресурси;

В) безробітні.

2. У Тетяни 2 вища гуманітарна освіта і вона шукає роботу за фахом. До якої

категорії вона відноситься?

А) зайняте населення; Б) безробітня;

В) економічно неактивне.

3. Я навчаюсь в 9 класі. До якої групи я відношусь?

А) зайняте населення; Б) безробітня;

В) економічно неактивне.

4. Мій брат навчається в 11 класі і працює. До якої групи він відноситься?

А) зайняте населення; Б) безробітні;

В) економічно неактивне.

5. Які області мають значну частку працездатного населення?

А) Хмельницька, Житомирська, Вінницька;

Б) Донецька, Луганська, Харківська;

В) Сумська, Полтавська, Кіровоградська.

6. Перевищення кількості бажаючих працювати над кількістю робочих місць,

називається:


А) економічно активне населення; Б) безробіття;

В) рівень зайнятості

7. Рівень безробіття в Україні у 2012 році за даними МОП (Міжнародної

організації праці) дорівнює?


А) 5,2 % ; Б) 11,0 % ; В) 8,1 %.

8. Частка безробітніх в структурі працездатного населення Європи складає?

А) 6,7 %; Б) 3,5 %; В) 9,1 %.

9. Найнижчий рівень безробіття в:


А) Словаччині та Іспанії; Б) Польщі та Франції;
В) Нідерландах та Данії.

10. Найвищий рівень безробіття в:


А) Словаччині та Іспанії; Б) Польщі та Франції;
В) Нідерландах та Данії.

11. Вища межа працездатного віку у чоловіків:


А) 55 років; Б) 60 років; В) 65 років.

12. Рівень безробіття найвищий серед:


А) жінок 30 – 40 років; Б) чоловіків 35 – 40 років;

В) чоловіків 25 – 30 років.

13. Рівень безробіття вищий серед:
А) жінок; Б) чоловіків.

14. Відношення чисельності безробітних, до працездатного населення

працездатного віку називають:

А) рівень безробіття; Б) рівень зайнятості;

В) економічно активне населення.

15. Рівень безробіття знижувався до:

А) 2008 року; Б) 2000 року; В) 2012 року.

16. Рівень безробіття вищий за даними:

А) Міжнародної Організації Праці; Б) Українського центру зайнятості.

VІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

Які питання виникають у вас після отримання даної інформації?

(Учні формулюють проблемні питання)

Проблемне питання:

Як уникнути безробіття молоді?

Учні, обговорюють питання (вправа «Коло ідей»), потім озвучують результат обговорення, або вправа «Мікрофон».

Порівнюються досягнуті результати з метою уроку.

Учні закінчують речення «Сьогодні на уроці я …». (Прийом «Незакінчене речення»)
VІІ. Інформація про домашнє завдання.

Всі: Опрацювати сторінки 56 – 61 підручника, карти атласу с. 11 і визначити позицію Донецької області по показниках розглянутих на уроці.

До 10 балів: Запропонувати заходи зниження рівня безробіття?

Виконати соціогеографічний практикум № 3 (с.61)Творчі завдання: (на вибір)

* Написати твір-роздум на тему «Яку професію обрати і забезпечити собі якісне майбутнє».

* Скласти перспективний план розвитку нашого села.
- Психологічна настанова

Дякую за співпрацю у обговоренні проблем!Сподіваюся, що отримані на уроці знання допоможуть вам у виборі майбутньої професії, а набуті вміння стануть у нагоді, коли ви влаштовуватиметесь на роботу.

Бажаю зробити правильний вибір професії, який забезпечить матеріальне благополуччя вашій родині і приноситиме моральне задоволення.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка