Урок №1 Тема уроку. Електризація тіл. Два роди електричних зарядівСторінка9/23
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.74 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Демонстрація


Уданому випадку ви бачите паралельне з’єднання двох лампочок. Виміряємо напругу на різних ділянках кола. Бачимо, що вона скрізь однакова: при паралельному з’єднанні провідників напруга в будь-якій частині кола однакова:U=U1=U2

Подивимось на схему 1:

Бачимо, що при паралельному з’єднанні струми розгалужуються (в точці В) і сходяться (в точці А), тобто, маємо два струми. Їх сума дорівнює загальній силі струму. Отже: при паралельному з’єднанні сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з’єднаних провідниках. I=I1+I2

Демонстрація


Перевіримо правдивість цієї формули за допомогою розглядуваного нами кола. Виміряємо спочатку силу струму в нерозгалуженій частині кола, потім на кожному із розгалужень. Формула правильна. При паралельному з’єднанні ніби збільшується площа поперечного перерізу провідника, тому загальний опір кола зменшується. Запишемо формулу знаходження опору: але , тому ,

VI. Закріплення вивченого на уроці.

Задача 1.

Три лампочки опором 230 Ом, 345 Ом, 690 Ом з’єднанні паралельно ввімкнені до мережі сила струму в якій 2 А. Під якою напругою працюють лампи?

V. Підведення підсумків. Повідомлення домашнього завдання.

Отже, ми вже розглянули послідовне і паралельне з’єднання провідників, ознайомилися із закономірностями, що існують у колах з паралельним та послідовним з’єднанням провідників.

Опрацювати теоретичний матеріал за підручником,виконати запропоновані задачі.


Урок №23
Тема. Лабораторна робота №7 «Дослідження електричного кола з паралельним з′єднанням провідників».
Мета уроку: закріплювати вміння складати електричні кола,чиитати покази приладів; вчити дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з фізичними приладами; формувати навички самостійної,творчої,дослідницької роботи.
Тип уроку: удосконалювання знань і вмінь.
Хід уроку
І.Інструктаж з БЖД

Коментар вчителя ( 2-3 хв.).ІІ.Постановка навчальної проблеми

Коментар вчителя ( 5 хв.).ІІІ.Виконання лабораторної роботи

Учні самостійно виконують лабораторну роботу за інструкцією , що знаходиться у зошитах для лабораторних робіт.


ІV.Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал,вивчений на попередньому уроці.Урок №24
Тема уроку. Робота і потужність електричного струму.

Мета: з’ясувати поняття роботи й потужності електричного струму; розвивати в учнів уміння встановлювати взаємозв’язки між фізичними величинами, явищами і процесами.

Обладнання: вольтметр, три амперметри, резистори і вимикач, з’єднувальні провідники, плакат.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань.


Перевірка знань, умінь учнів

Один із учнів пояснює хід розв’язування домашньої задачі.

Двоє учнів виконують завдання на дошці за індивідуальними картками.

Картка №1.

Три провідники опором R=R=R= = 10 Ом, з’єднанні так, як показано на схемі (мал. 1). Обчислити силу струму в кожному резисторі, якщо напруга між точками A і B становить 30 В.Картка №2.

Три резистори опором R1 = 2 Ом, R2 R3 = 8 Ом, з’єднанні так, як показано на схемі (мал. 2). Обчислити напруги на кожному резисторі, якщо в резисторі R1 проходить струм силою 0,5 А.Фронтальне опитування:

1. Яке з’єднання називають паралельним?

2 Яка з фізичних величин є однаковою для всіх гілок паралельного з’єднання?

3. Який зв’язок між силою струму до розгалуження і силами струму в окремих гілках?

4. Як обчислити опір паралельно з’єднаних резисторів?

II. Оголошення теми.

Вчитель повідомляє учням тему уроку, які ту в свою чергу записують у зошитах.III. Вивчення нового матеріалу.

Достатньо пригадати теплову, магнітну й хімічну дії струму, як стає зрозуміло, що електричний струм має енергію. Ці дії свідчать про те, що електрична енергія може перетворюватися в теплову, світлову, механічну енергії. А будь-яке перетворення енергії з одного виду в інший характеризується виконанням роботи.

Отже, електричний струм при проходженні на певній ділянці кола виконує роботу, яку можна підрахувати.

Пригадайте означення напруги.=, де А — робота, що виконується при перенесенні заряджених частинок на певній ділянці кола;

q —заряд, що переноситься на цій ділянці;

U —напруга на даній ділянці кола.

Очевидно А=U·q (1).

Щоб визначити роботу електричного струму на певній ділянці електричного кола, потрібно напругу на цій ділянці кола помножити на заряд, перенесений через неї.

Тепер пригадайте означення сили струму: I (2), звідки q =I·t, тому A=IUt (3).

Якщо U =1 B, I = 1 A, t = 1 c, маємо 1 Дж = 1 В·1 А·1 с =1 В·А·с.

Спробуйте проаналізувати формулу (3) і дати тлумачення одиниці роботи джоуль.

Якщо маємо фізичну величину, то як і чим її виміряти?

Демонстрування будови електричного лічильника:

1. демонстрування діючої моделі або старого розібраного лічильника (не вдаватися до детальних пояснень);

2. демонстрування типів лічильників (технічних).

Якщо йдеться про виконання роботи, варто згадати про швидкість її виконання, тобто про потужність. Пригадайте із 7 класу: P = , ., тоді P=. 1Вт=1В·1А.

IV. Закріплення нового матеріалу.

Питання до класу:

  1. Як визначають роботу електричного стуму?

  2. Як визначають потужність?

  3. Назвіть одиниці вимірювання роботи й потужності.

Задачі, що розв'язують на уроці:

В електроосвітлювальну мережу ввімкнули електроприлад потужністю 2кВт. Яку роботу виконає електричний струм протягом 10 годин?Дано:

P=2 кВт

t=10 год

Розв’язання.

P=; , або .

A—?
Відповідь: А=72 МДж.

V. Домашнє завдання.

1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником,розв′язати запропоновані задачі.

2.Прочитати інструкцію до Л.Р.№8.


Урок №25
Тема. Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму».
Мета уроку: навчити вимірювати потужність електричного струму; вчити дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з фізичними приладами; формувати навички самостійної,творчої,дослідницької роботи.
Тип уроку: удосконалювання знань і вмінь.
Хід уроку
І.Інструктаж з БЖД

Коментар вчителя ( 2-3 хв.).ІІ.Постановка навчальної проблеми

Коментар вчителя ( 5 хв.).ІІІ.Виконання лабораторної роботи

Учні самостійно виконують лабораторну роботу за інструкцією , що знаходиться у зошитах для лабораторних робіт.


ІV.Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал,вивчений на попередньому уроці.Урок №26

Тема уроку. Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом . Практичне використання теплової дії струму. Коротке замикання. Запобіжники.

Мета: дати учням знання про закон Джоуля-Ленца; глибше з’ясувати поняття теплової дії струму та кількісної міри цієї величини. Показати універсальність закону збереження та перетворення енергії на прикладі електричних і теплових процесів.

Обладнання: різні типи електричних ламп, електричні нагрівальні прилади (електрична праска, паяльник), джерело струму, реостат, лампа розжарення, демонстраційний вольтметр, демонстраційний амперметр, електричний патрон.
Тип урокукомбінований урок.

ХІД УРОКУ

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка