Урок №1 Тема уроку. Електризація тіл. Два роди електричних зарядівСторінка7/23
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

І. Актуалізація опорних знань.


Питання до класу:

1. Що таке сила струму? Яка формула для її означення?

2. Якими одиницями вимірюють силу струму?

3. Що таке напруга? Яка формула для означення напруги?

4. Якими одиницями вимірюють напругу?

5. Яка природа опору провідника?

6. Якими одиницями вимірюють опір провідника?

ІІ. Сприйняття нового матеріалу.

Ми ознайомилися із трьома фізичними величинами: силою струму (I), напругою (U) та опором (R). Чи існує зв’язок між цими величинами?

Якщо існує, то який він і як його встановити? Поміркуємо таким чином. Сила струму характеризує швидкість переміщення заряду і визначається величиною заряду, переміщеного за одиницю часу через поперечний переріз провідника. На швидкість переміщення зарядів впливає напруга та опір провідника (його властивість гальмувати рух зарядів).

Зі сказаного випливає логічний висновок: ці величини якось пов’язані між собою. Як саме?Дослід 1.

Демонстрування залежності сили струму від напруги (один з учнів будує графік а дошці, всі інші – в зошитах).Дослід 2

Дослідження залежності сили струму від опору при постійній напрузі і побудова графіка цієї залежності.Бесіда з учнями.

1. Який висновок можна зробити про залежність сили струму від напруги при сталому опорі ділянки кола?

2. Як записати ці залежності математично? (I~, I~U).

3. Який вираз отримаємо об’єднавши обидві пропорції? .

Вираз - це і є та залежність між трьома фізичними величинами, що характеризують електричний струм. Їх встановив німецький вчений Георг Симон Ом.

Сила струму в однорідній ділянці кола прямопропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна її опору:


(1)

де I – сила струму в ділянці кола;Uнапруга на кінцях цієї ділянки;

R – опір ділянки.

Для розв’язування задач часто використовують формули:.

Із виразу не випливає, що опір залежить від напруги і сили струму; він залежить тільки від матеріалу, довжини і площі поперечного перерізу провідника, тобто .ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

Задачі, що розв'язують на уроці:


1. Задача №1.Який з двох провідників( А чи В) має більший опір?

Дано:

U= 2 В

I= 0,5 A

U= 1 B

I= 1,5 A
Розв’язання.

Запишемо закон Ома:, . U>U, I<I, звідси R>RB. Знайдемо опори цих провідників: RA= RB=R, R- ?

СІ

Відповідь: RA>RB; RA=4 Oм, RB=0,7 Oм

2.  Задача №2.Знайти напругу і матеріал,з якого виготовлений провідник завдовжки 1 км , опором 5,6 Ом і площею поперечного перерізу 4 мм2,якщо відомо,що сила струму становить 7 мА.

Дано:

l=км

R=5,6 

I=мА

S=мм2

1000 м

5,6 Ом

0,007 A

мм2


Розв’язання.

Скористаємося законом Ома для ділянки кола: U=IRU=0,007 5,6 Oм=0,0392 В

Питомий опір обчислимо за формулою:

U,-?

СІ

Відповідь: U=0,0392 B; =0,0224

IV. Підведення підсумків. Повідомлення домашнього завдання
Опрацювати теоретичний матеріал за підручником,виконати запропоновані задачі.

Урок №16

Тема. Лабораторна робота №4 « Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра».
Мета уроку: закріплювати практичні вміння і навички роботи з електровимірювальними приладами;удосконалювати вміння учнів складати електричне коло за запропонованою схемою, вчити дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з фізичними приладами.
Тип уроку: удосконалювання знань і вмінь.
Хід уроку
І.Інструктаж з БЖД

Коментар вчителя ( 2-3 хв.).


ІІ.Постановка навчальної проблеми

Коментар вчителя ( 5 хв.).ІІІ.Виконання лабораторної роботи

Учні самостійно виконують лабораторну роботу за інструкцією , що знаходиться у зошитах для лабораторних робіт.


ІV.Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал,вивчений на попередньому уроці.


Урок №17
Тема. Лабораторна робота №5 « Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу».
Мета уроку: закріплювати практичні вміння і навички роботи з електровимірювальними приладами; вчити дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з фізичними приладами; формувати навички самостійної,творчої,дослідницької роботи.
Тип уроку: удосконалювання знань і вмінь.
Хід уроку
І.Інструктаж з БЖД

Коментар вчителя ( 2-3 хв.).ІІ.Постановка навчальної проблеми

Коментар вчителя ( 5 хв.).ІІІ.Виконання лабораторної роботи

Учні самостійно виконують лабораторну роботу за інструкцією , що знаходиться у зошитах для лабораторних робіт.


ІV.Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал,вивчений на попередньому уроці.Урок №18

Тема уроку.Розв’язування задач з використанням закону Ома та на розрахунок опору провідників

Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів про електричний опір , закон Ома для ділянки кола, електричний опір провідників; розвивати мислення, вміння спостерігати та експериментувати, виховувати вольові риси особистості, розвивати кмітливість, ерудицію, винахідливість.

Обладнання: картки з дидактичним матеріалом.

Тип уроку: нестандартний урок

Методичні поради.

До складу журі, крім учителя, входять три учні. Учень - екскурсовод знайомить учнів з маршрутом і характером завдань на кожному пункті маршруту. Решта учнів класу ділиться на дві туристичні групи.

Туристичні групи, здійснюючи подорож, побувають у таких пунктах:

Пункт 1. Місто Кмітливих

Пункт 2. Острів Скарбів

Пункт 3. Місто Законів

Пункт 4. Острів чаклунів

Екскурсовод знайомить туристів з кожним пунктом прибуття і їхніми завданнями в кожному пункті. Журі стежить за правильністю і своєчасністю виконань завдань кожною туристичною групою, оцінюючи їхні досягнення у балах, а вчитель оцінює виконання завдань кожним туристом зокрема. При підбиванні підсумків змагань журі враховує кмітливість, ерудицію, винахідливість окремих учнів.


ХІД УРОКУ


Учитель. Сьогодні ми проведемо незвичайний урок – подорож по країні “Електрика”. На вашому шляху будуть міста, острови, замки. Екскурсовод ознайомить вас із цими пунктами маршруту та із завданнями. Переможе та команда, яка не лише дасть правильні відповіді, але й покаже свою кмітливість, ерудицію, винахідливість.

Пункт 1. У місті Кмітливих туристичним групам вручають по дві картки із “якісними” задачами, на які треба дати ґрунтовну відповідь. Картки подані у додатку В. Групи виділяють по два туриста на виконання завдань.

Завдання 1. На спеціальному верстаті дріт протягують так, що він стає удвічі довшим із удвічі меншою площею поперечного перерізу. У скільки разів змінюється опір дроту? (Збільшується в 4 рази.)

Завдання 2. Чому спіраль електричної плити нагрівається сильніше у тому місці, де вона тонше? ( у тоншому місці опір -більший.)

Завдання 3. На електричній плитці з відкритою спіраллю нагрівається чайник. Під час кипіння частину спіралі залила вода. Як зміниться розжарювання не залитої частини спіралі? (Збільшиться, оскільки зменшиться опір усієї спіралі і збільшиться спад напруги на не залитій частині.)

Кожна правильна й обґрунтована відповідь оцінюється у 2 бали.Пункт 2. Острів Скарбів. На пошук скарбів дається 2 хвилини. Вважається, що скарб знайшла та група, яка швидше назве фізичні величини, які характеризують закон Ома, опір провідників, та одиниці їхнього вимірювання. (І – А; UB; R ,– Ом; ; l м; S – .)

За повністю виконане завдання команда одержує 2 бали.Пункт 3. У місті Законів команда одержує одну з карток, на яких великими літерами написано:

,

Потрібно назвати закон, формула якого написана на картці, сформулювати його. Картки подані в додатку А.

Повністю виконане завдання оцінюється в 3 бали.

Пункт 4. Туристи що прибули у замок Науки, отримують картки з текстами задач. Картки подані у додатку С. Вони повинні розв’язати ці задачі на дошці. Для розв’язування кожної задачі виділяється по одному туристові.

Задача 1. Сила струму дорівнює 200 мА, опір провідника 14 Ом. Яка напруга на провіднику? (2,8 В)

Задача оцінюється в 2 бали.Задача 2. Довжина мідного провідника дорівнює 1000 м, площа поперечного перерізу – 0,5 . Знайти опір провідника. (34 Ом)

Задача оцінюється в 2 бали.Задача 3. Довжина мідного проводу, котрий використовується в настільній лампі – 100 м, площа поперечного перерізу рівна 2 . Визначити опір цього провідника. (0,85 Ом)

Задача оцінюється в 3 бали.Задача 4. Нікелева дротина довжиною 120 м і площею поперечного перерізу 0,5 , увімкнена в коло з напругою 127 В. Визначити силу струму. (1,3 А)

Задача оцінюється в 3 бали.


Підсумок уроку


Представник журі оголошує остаточний результат подорожі туристичних груп; вчитель відзначає кращих, виставляє оцінки за 12 шкалою.

Домашнє завдання


Творча робота. Скласти диференційовану контрольну роботу і розв’язати її (досвід свідчить, що діти добирають задачі й питання цікаві та різнопланові. Вони можуть слугувати основою для контрольних та самостійних робіт, для навчання у групах). Контрольна робота стосується закону Ома та опору провідників.

Підготуватись до контрольної роботи.


ДОДАТКИ


Додаток А
Додаток В

Завдання 1. На спеціальному верстаті дріт протягують так, що він стає удвічі довшим із удвічі меншою площею поперечного перерізу. У скільки разів змінюється опір дроту?

Завдання 2. Чому спіраль електричної плити нагрівається сильніше у тому місці, де вона тонше?

Завдання 3. На електричній плитці з відкритою спіраллю нагрівається чайник. Під час кипіння частину спіралі залила вода. Як зміниться розжарювання не залитої частини спіралі?

Додаток CЗадача 1. Сила струму дорівнює 200 мА, опір провідника 14 Ом. Яка напруга на провіднику?

Задача 2. Довжина мідного провідника дорівнює 1000 м, площа поперечного перерізу – 0,5 . Знайти опір провідника.

Задача 3. Довжина мідної дротини, котра використовується в настільній лампі – 100 м, площа поперечного перерізу рівна 2 . Визначити опір цього провідника.

Задача 4. Нікелева дротина довжиною 120 м і площею поперечного перерізу 0,5 , увімкнена в коло з напругою 127 В. Визначити силу струму.


Урок №19
Тема. Контрольна робота №2 з теми «Електричний струм.Сила струму.Електрична напруга і опір».
Мета уроку: оцінити знання та вміння учнів з даної теми,виявити наявні

прогалини в знаннях учнів для подальшого усунення.


Тип уроку: урок контролю та корекції навчальних досягнень учнів.
Хід уроку
І.Організаційний момент

Коментар учителя ( 3 хв.).


ІІ.Контрольна робота №1

Самостійна робота учнів за посібником 1 ( 40 хв.).


ІІІ.Домашнє завдання

Обмін варіантами.Урок №20

Тема уроку. Послідовне з’єднання провідників

Мета: ознайомити учнів із послідовним з’єднанням провідників і закономірностями, що існують у колі з послідовним з’єднанням провідників; розвивати вміння зіставляти,порівнювати,узагальнювати.

Обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, дві лампочки, з’єднувальні провідники.

Тип уроку: комбінований урок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка