Урок №1 Тема уроку. Електризація тіл. Два роди електричних зарядівСторінка6/23
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Тема уроку. Електрична напруга. Одиниці напруги. Вольтметр.


Мета. Ввести поняття напруги та познайомити учнів з одиницею виміру напруги, продемонструвати принцип дії вольтметра; розвивати в учнів логічне мислення, увагу; виховувати акуратність запису формул та креслення електричних схем.

Обладнання: вольтметр, електрична схема з лампочками від кишенькового ліхтарика.

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань.


Самостійна робота:

(до 15хв.)


Початковий рівень


1. Скільки полюсів має джерело струму? Які бувають полюси.

2. Які джерела електричного струму ви знаєте?


Середній рівень

1. Іскра проскакує між кульками розрядника електрофорної машини. Чи можна стверджувати, що між кульками розрядника тече струм?

2. Чому магнітний компас дає неправильні показання, якщо поблизу розташований провід з електричним струмом?


Достатній рівень


1. Струм в електричному паяльнику 600 мА. Яка кількість електрики пройде через паяльник за 1 хв.?

2. Скільки часу триває перенесення 10 Кл, якщо сила струму 200 мА?


Високий рівень


1. У чому відмінність у русі вільних електронів у металевому провіднику, коли він приєднаний до полюсів джерела струму і коли він від’єднай від нього?

2. Визначте число електронів, що проходять за 1 с. крізь переріз металевого провідника, якщо сила струму в ньому рівна 0.8 мкА.

3. Швидкість спрямованого руху електронів у металевому провіднику дуже мала, становить частки міліметра за секунду. Чому ж лампа починає світитися практично одночасно з замиканням кола?

4. Обмоткою ввімкненого в коло приладу проходить струм силоюмА. Яка кількість електрики пройде крізь прилад протягом 1 год.?ІІ. Сприйняття нового матеріалу.

Про силу струму можна судити або за показаннями амперметра, або за дією струму. Наприклад, чим більше напружений волосок лампи, тим більший струм проходить по колу. Від яких же факторів залежить сила струму в колі?


Дослід

1. Замикаємо коло на один акумулятор (мал. 1 а) і привертаємо увагу учнів до величини струму в колі.

2. Збільшуємо послідовно кількість акумуляторів (мал. 1 б), при цьому струм у колі збільшується.

3. Робимо висновок! Сила струму в колі залежить від якоїсь величини, пов’язаної з джерелом струму. Оскільки джерело струму створює електричне поле в колі, а струм, що виникає в колі під дією цього електричного поля, виявляється неоднакової величини, то й електричне поле різних джерел буде різним. Електричне поле діє з певною силою на зарядженні частинки.

Чим більшою є величина цієї сили, тим більшою буде швидкість спрямованого руху заряджених частинок. Це означає, що крізь поперечний переріз провідника пройде за одиницю часу більша кількість заряджених частинок і буде перенесений більший електричний заряд, тобто пройде більший струм.

Електричне поле, яке діє в колі, характеризується особливою величиною, яка називається напругою електричного поля або просто напругою.

Напруга – це фізична величина, яка характеризує дію електричного поля на зарядженні частинки.

Складемо схему (мал. 2), у якій з’єднанні послідовно дві лампочки. Одна – розрахована на напругу 220 В, а інша – від ліхтарика, розрахована на 4,5 В. Струм в обох лампочках буде приблизно однаковим, а отже, крізь лампочки протікає за одиницю часу та сама кількість електрики. Однак лампочка, розрахована на більшу напругу, випромінює світла в багато разів більше, ніж лампочка для кишенькового ліхтаря. Очевидно, для проходження заряду через першу лампу потрібна більша кількість енергії, ніж для протікання заряду крізь лампочку від кишенькового ліхтарика. Тобто робота електричного струму в першій лампочці більша, ніж у другій. Про величину роботи можна судити за різницею в напрузі.

Напруга визначається величиною роботи електричного поля в переміщення одиниці заряду на певній ділянці кола:

Визначимо одиницю вимірювання напруги:Одиницею напруги є 1 В (вольт) на честь італійського вченого А. Вольта, який створив перший гальванічний елемент.

Крім вольта, застосовують частинні і кратні йому одиниці:Порівняємо, що напруга вимірюється вольтметром (показуємо учням демонстраційний та лабораторний вольтметри), в електричних схемах вольтметр позначається:

Принцип його дії такий самий як і в амперметра, але затискачі вольтметра під’єднують до тих точок кола, між якими треба виміряти напругу. Таке вмикання називають паралельним.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

Задачі, що розв'язують на уроці:

Під час перенесення 60 Кл електрики з однієї точки електричного кола в іншу за 12хв виконано роботу 900 Дж. Визначте напругу і силу струму в колі.IV. Узагальнення вивченого матеріалу

Питання до класу:

1. З якого досліду випливає необхідність введення поняття напруги?

2. З якою фізичною величиною користуються для вимірювання напруги?

3. Яку напругу використовують в освітлювальній мережі?

4. Напруга в колі 100 В. Що це означає?

V. Підведення підсумків. Повідомлення домашнього завдання.

1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником,виконати запропоновані задачі.

2. Задача. Під час проходження однакової кількості електрики в одному провіднику виконана робота 100 Дж., а в другому – 250 Дж. На якому провіднику напруга більша? У скільки разів?

3. Підготуватися до лабораторної роботи № 3.Урок №13
Тема. Лабораторна робота №3 « Вимірювання напруги за допомогою вольтметра».
Мета уроку: навчати учнів вимірювати електричну напругу на різних ділянках кола;удосконалювати вміння учнів складати електричне коло за запропонованою схемою, вчити дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з фізичними приладами.
Тип уроку: удосконалювання знань і вмінь.
Хід уроку
І.Інструктаж з БЖД

Коментар вчителя ( 2-3 хв.).


ІІ.Постановка навчальної проблеми

Коментар вчителя ( 5 хв.).ІІІ.Виконання лабораторної роботи

Учні самостійно виконують лабораторну роботу за інструкцією , що знаходиться у зошитах для лабораторних робіт.


ІV.Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал,вивчений на попередньому уроці.
Урок №14
Тема.Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника.
Мета: ввести поняття « електричного опору» та познайомити учнів з одиницею вимірювання електричного опору; пояснити природу виникнення електричного опору; виховувати пізнавальний інтерес і такі якості як самостійність, працелюбність, почуття колективізму.
Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.ІІ. Актуалізація опорних знань.

  1. Що таке електричний струм? Які частинки є носіями електричного струму?

  2. Дати визначення сили струму. Записати формулу. Одиниці вимірювання сили струму.

  3. Дати визначення напруги. Записати формулу. Одиниці вимірювання напруги.

  4. Яким приладом вимірюють силу струму? Напругу?

ІІІ. Електричний опір. Питомий опір провідника.

Фізична величина, що характеризує протидію, яку чинить провідник на проходження електричного струму, називається електричним опором. Вимірюється електричний опір в омах. Ця одиниця названа на честь німецького вченого XІX століття Георга Ома.

Позначається R.

Історична довідка:Георг Симон Ом - німецький фізик.

Народився в Ерлагені, у сімї бідного слюсаря. Батько його, досить розвинута і освідчена людина, з дитинства привчав сина до фізики та математики, та зрештою відправив його навчатись до гімназії. У 1806 р. Ом , закінчивши курс в гімназії , почав вивчати математичні науки у Ерлагенському університеті, але вже після 3-ох семестрів кинувши університет, став працювати вчителем в Готштадті (Швейцарія).

У 1809 р. покинув Швейцарію та, переїхавши до Нейенбурга, повністю присвятив себе вивченню математики; у 1811 р. захистив у Ерлангені докторську дисертацію і з 1811 по 1813 у якості приват-доцента читав там само лекції з математики, але вже у 1813 р. прийняв місце викладача з математики в Бамберзі (1813-17), звідки перейшов потім на таку ж саму посаду в Кельні (1817-28). Впродовж свого перебування в Кельні Ом опублікував свої знамениті роботи з теорії гальванічного кола.

На міжнародному конгресі електриків в Парижі, вирішено було назвати його ім'ям тепер усіма визнану одиницю електричного опору.

Найвідоміші праці Ома стосувались питань проходження електричного струму через провідники й привели до відомого закону Ома, що зв'язує опір кола гальванічного струму, електрорушійної в ньому сили й сили струму, та був в основі всього сучасного вчення про електрику.
Від чого залежить величина електричного опору?

1. Величина електричного опору залежить від речовини, з якої виготовлений провідник.

2. Опір провідника прямо пропорційний його довжині.

3. Опір провідника обернено пропорційний площі його поперечного перерізу.

R = ρ , Де ρ – питомий опір провідника.

= або = в СІ.

Аналіз таблиці питомого опору в підручнику.


ІІІ. Розвязування задач.

  1. Струм в електричному паяльнику 600мА. Яка кількість електрики пройде через паяльник за 2хв?

  2. Визначити, скільки часу триватиме перенесення 10 Кл електрики, якщо сила струму 400 мА.

  3. Під час проходження 10 Кл електрики виконується робота 750 Дж. Визначте напругу на кінцях цього провідника.

  4. Визначте напругу на лампочці, якщо під час проходження крізь неї 120 Кл електрики було виконано роботу 1,5 кДж.

  5. Визначте опір 120м мідного проводу перерізом 2мм.

Робота з картками.

№1. Визначте опір алюмінієвого дроту, натягнутого між двома стовпами, якщо площа його поперечного перерізу 10мм², а відстань між стовпами 50м.

№2. Визначте довжину ніхромового дроту площею поперечного перерізу 0,25мм², якщо його опір становить 4,4 Ом.

№3. Визначте опір ніхромового дроту завдовжки 10 см, якщо площа його поперечного перерізу 0,1 мм².

№4. Визначте площу поперечного перерізу мідного дроту завдовжки 12 м, якщо його опір становить 3,4 Ом.
ІV. Підсумок уроку.

Опрацювати теоретичний матеріал за підручником,виконати запропоновані задачі.
Урок №15

Тема уроку. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.

Мета. Встановити на дослідах залежність між силою струму, напругою на ділянці кола та опором цієї ділянки; сформувати в учнів свідоме сприйняття взаємозв’язку між явищами на основі закону Ома.

Обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, вимикач, набір резисторів, з’єднувальні провідники.

Тип уроку: комбінований урок

ХІД УРОКУ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка