Урок №1 Тема уроку. Електризація тіл. Два роди електричних зарядівСторінка5/23
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

І. Актуалізація опорних знань.


Питання до класу:

1. Де і як можна спостерігати хімічну дію струму?

2. Наведіть відомі вам приклади теплової дії струму.

3. У чому виявляється магнітна дія струму? Де вона може бути використана?

4. Які інші дії струму ви знаєте?

5. Яку будову мають метали у твердому стані?

6. Яка будова кристала? Використайте відповідний малюнок у підручнику.

7. Звідки беруться вільні електрони у металі?

8. Як рухаються вільні електрони у металі, коли в ньому відсутнє електричне поле?

9. Чи можуть переміщатися позитивні заряди в металах? Чому?

10. Як рухаються позитивні іони металів?

ІІ. Сприйняття нового матеріалу.

Отже, ми з вами з’ясували, що позитивні іони в металі не можуть переміщатися у зв’язку із сильною взаємодією атомів, а вільні електрони – можуть, бо вони досить слабко зв’язані з атомами. Що потрібно для того, щоб заряд перемістився?

На заряд діє електричне поле, яке можна створити у металевому провіднику, під’єднавши його кінці до полюсів джерела струму. Сили електричного поля діють і на вільні електрони , і на позитивні іони. Але, як вже було сказано, переміщатися можуть тільки вільні електрони.

Швидкість переміщення електронів вздовж провідника дуже мала, порівняно зі швидкістю їх хаотичного руху – частки міліметра за секунду, проте електричне поле в провіднику поширюється зі швидкістю близько 300000 км/с, тому практично всі вільні електрони, що є у дротині будь-якої довжини, під’єднаної до джерела струму, починають свій рух одночасно.

Уявіть собі лампочку, що віддалена від джерела струму і вимикача на відстань 300 км. Електричне поле, після замикання кола, дійде до лампочки приблизно за час: t = 0,001 с.

Отже, електрони в лампочці почнуть свій рух на 0,001 с. пізніше, ніж ті, що поруч із джерелом. Такий інтервал часу наше око не фіксує. Тому ми кажемо, що лампочка загорілася в ту ж мить коли замкнули коло.Бесіда з учнями.

Пригадайте демонстрацію хімічної дії струму.

1. Які заряджені частинки є у розчині CuSO4?

2. В якому напрямі рухаються позитивні іони міді? Негативні іони SO42 ?

Як бачимо, струм у розчині створюється позитивними і негативними іонами. У газах теж може існувати електричний струм. Про це йтиметься у старших класах. У газах струм створюється рухом трьох видів заряджених частинок, а саме позитивними і негативними іонами та електронами.

Який із напрямів вибрати за напрям струму: напрям руху позитивних, чи негативних зарядів?

Історично склалося так, що цілком умовно за напрям струму вибирали напрям, в якому могли б рухатися позитивно заряджені частинки, тобто напрям від позитивно зарядженого полюса джерела струму (+) до негативно зарядженого полюса, джерела струму (-). Цим правилом користуються у фізиці й досі.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

Демонстрування презентації “Електричний струм”. (Тієї частини, де йдеться про природу електричного струму в металах).Питання до класу:

Як пояснити, що за звичайних умов шматок металу електрично нейтральний?IV. Підведення підсумків. Повідомлення домашнього завдання.

1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником,виконати запропоновані задачіУрок №10

Тема уроку.Сила струму та її вимірювання

Мета. Розширити знання учнів про електричний струм, ввести поняття сили струму як його кількісної характеристики; ознайомити учнів з будовою амперметра; формувати в учнів практичні навички користування електровимірювальними приладами

Обладнання: амперметри, вимикачі, електричні лампочки, з'єднувальні провідники, демонстраційний амперметр, пристрій для демонстрації взаємодії паралельних струмів.

Тип уроку: комбінований урок

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань.


Фронтальне опитування:

1. Чому за звичайних умов шматок металу електричне нейтральний?

2. Що потрібно для того, щоб у провіднику існував струм?

3. Чому позитивні іони металу не можуть вільно переміщатися?

4. Охарактеризуйте рух вільних електронів у металі за умови відсутності струму в ньому.

5. Як змінюється характер руху вільних електронів з появою в провіднику центричного поля?

6. Що мають на увазі, коли говорять про швидкість струму в провіднику?

7. Що прийнято за напрям струму в провіднику ?

8. Як напрям струму в колі пов'язаний із полярністю полюсів джерела струму?

ІІ. Сприйняття нового матеріалу.

Сьогодні ми ознайомимося з найважливішою кількісною характеристикою електричного струму — силою струму. Одразу ж зауважимо, що назва її, можливо, дещо неточна, проте дії електричного струму в різних випадках дійсно можуть бути сильнішими або слабшими. Ось подивіться, як слабенько горить лампочка від кишенькового ліхтарика. Якщо відповідно пересунути повзунок реостата, дія струму стає значно сильнішою. Або ще такий приклад. Пригадайте дослід на виявлення хімічної дії струму. На катоді відклалася мідь. (Учитель показує катод).

Атоми міді, що осідають на катод, — не що інше як позитивні іони міді, які рухаються у розчині в напрямку до катода, тобто позитивні електричні заряди, що створили електричний струм у розчині.

Дослідом легко підтвердити, що результат хімічної дії струму теж може бути сильнішим або слабшим. Тобто протягом однакових інтервалів часу на катоді може відкластися більше або менше міді, а це означає, що сила струму може бути більшою або меншою. Очевидно, сила струму визначається величиною заряду, який перенесений частинками за одиницю часу.

Якщо протягом одиниці часу в одному випадку переноситься менший заряд, а в іншому більший, то кажуть, що сила струму в першому випадку менша, а в другому — більша.

Силою струму називають величину, що характеризує швидкість перенесення заряду через поперечний переріз провідника:

де І — сила струму;q — перенесений заряд;

t — інтервал часу, протягом якого перенесено заряд q.

Демонстрування дослідів.

Учитель демонструє магнітну взаємодію двох паралельно розташованих провідників зі струмом (мал. 1).Дослід 1.

Струми протікають по двох провідниках в одному напрямку.Дослід 2.

Струми протікають у протилежних напрямах (провідники найкраще взяти у вигляді смужок алюмінієвої фольги з паперового конденсатора).Бесіда з учнями.

1. Як взаємодіють провідники зі струмом у першому випадку?

2. Як взаємодіють провідники зі струмом у другому випадку?

Якщо два прямолінійні довгі провідники розташувати на відстані 1 м один від одного у вакуумі, пропускаючи через них однаковий струм, і виявиться, що відрізки кожного із провідників завдовжки 1 м взаємодіють між собою із силою , то силу такого струму приймають за одиницю. Прочитайте ще раз про одиницю сили струму. Називають цю одиницю ампером і позначають літерою А. Якщо , то при , , отримаємо одиницю заряду кулон.Кулон дорівнює електричному заряду, що переноситься за 1с через поперечний переріз провідника при силі струму в ньому 1А.

Якщо є фізична величина, є одиниця її вимірювання, виникає запитання — яким приладом її виміряти?

Демонстрування будови гальванометра, і різних типів амперметрів.

В основу будови цих приладів покладено дію магнітного поля постійного магніту на провідник (котушку або рамку) зі струмом.

Оскільки з вимірюванням електричного струму ви маєте справу вперше, розглянемо, як треба це робити.

По-перше, встановлюють, яку величину вимірює даний прилад. Якщо на шкалі є літера А, то це амперметр — прилад для вимірювання сили струму.

По-друге, з'ясовуємо, на яке максимальне значення сили струму розрахований цей прилад.

Для вимірювання більшої сили струму цей прилад використовувати не можна.

По-третє, встановіть для якого струму — постійного чи змінного — можна його використовувати.

По-четверте, визначте ціну поділки шкали приладу. Амперметр вмикаємо у коло послідовно, тобто кінець попереднього споживача приєднуємо до однієї клеми амперметра (початок), а другу клему амперметра приєднуємо до початку наступного споживача.Фронтальний експеримент.

Складіть електричне коло із тих споживачів, що є на вашому столі, а саме: вимикач, лампочка на підставці, амперметр, джерело струму. (Учитель перевіряє складені схеми, учні проводять відповідні вимірювання).ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

Завдання, що виконуються на уроці:


а) визначити ціну поділки амперметра;

б) заповнити таблицю "Зведена таблиця фізичних величин" (про силу струму і заряд).IV. Підведення підсумків. Повідомлення домашнього завдання

1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником,виконати запропоновані задачі.

2.Прочитати інструкцію до лабораторної роботи № 2.


Урок №11

Тема. Лабораторна робота №2 « Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».
Мета уроку: розвивати навички самостійної практичної та дослідницької роботи;удосконалювати вміння учнів складати електричне коло за запропонованою схемою, вчити дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з фізичними приладами.
Тип уроку: удосконалювання знань і вмінь.
Хід уроку
І.Інструктаж з БЖД

Коментар вчителя ( 2-3 хв.).


ІІ.Постановка навчальної проблеми

Коментар вчителя ( 5 хв.).ІІІ.Виконання лабораторної роботи

Учні самостійно виконують лабораторну роботу за інструкцією , що знаходиться у зошитах для лабораторних робіт.


ІV.Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал,вивчений на попередніх уроках.Урок №12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка