Урок №1 Тема уроку. Електризація тіл. Два роди електричних зарядівСторінка23/23
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.74 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Обладнання: таблиці з електростанціями, слайди, фотографії.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку


I. Актуалізація опорних знань.

Питання до класу:

 1. У чому полягає зміст електричного резонансу?

 2. Від яких параметрів кола залежить резонансна частота контуру?

 3. На якому принципі ґрунтується робота трансформатора?

 4. Чи можна трансформувати постійний струм?

 5. Що таке коефіцієнт трансформації?

 6. Як здійснюється передача електроенергії на великі відстані?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Ви багато чули про „парниковий ефект”, забруднення навколишнього середовища тощо. Напевно, у кожного з вас склалося особистий погляд на ці речі (бажаючі висловлюють свої думки з цього приводу).

Отже, більшість вважають, що це є негативним для нас людей, всього живого. Тож необхідно шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Вже протягом півстоліття над цим працюють багато вчених-еколологів, вчених-фізиків, вчених-хіміків та інших.

Як ви вважаєте, які є основні джерела забруднення навколишнього середовища?

Так, зокрема в нашій країні це підприємства, електростанції тощо. Я, думаю, що кожен з нас хоче, щоб у нього в домі завжди було світло, тож електростанції мають працювати, але ж вони є одними з найбільших забруднювачів, а найбільше з них ТЕС, про негативний вплив гідроелектростанцій на рівнині, коли затоплюються величезні простори землі (Київське море), а відома всім нам Чорнобильська електростанція. Тож зрозуміло, що необхідно щось змінювати.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Отже тема нашого заняття: „Проблеми пошуку та використання нових екологічно чистих джерел енергії. Розвиток енергетики в Україні.”; мета: сформувати ваше відношення до навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, та використання нових екологічно чистих джерел енергії; розкрити роль єдиної енергетичної системи і перспективи її розвитку в Україні.ІV. Сприймання і попереднє усвідомлення учнями нового матеріалу.

Кожна цивілізована країна має дбати про свої інтереси, зокрема енергетичні запаси. Кожен з вас ще з уроків географії має пам’ятати, що є відновлювальні та вичерпні види джерел енергії. Зрозуміло, що чим більше їх тим краще. Так, за останні 20 років в США затрати на нафтопродукти зросли на 25%, затрати на виробництво електростанцій на 40%, за останнє десятиліття в США в 10 разів збільшилась кількість джерел альтернативної енергії.

Прогнозується, що до 2100 р. сонячна енергія стане основною, а до 2050 р. використання АЕС взагалі припиниться. А чи знає хтось, коли і де була збудована перша сонячна електростанція (в 1985 році в Каліфорнії, в пустелі Махаве поблизу міста Краймер і займала 340 Га, складалася з 540 тисяч параболічних дзеркал).

Цікаво, що потужність усіх АЕС 10 років тому, приблизно дорівнювала 1000 ГВт, в порівнянні з першою АЕС, яка була збудована в 1955 році Курчатовим мала потужність приблизно 5 МВт. Доречі ККД АЕС рівний 30%, тобто значне менше ніж на ТЕС.

На це заняття кілька учнів підготували короткі виступи. Я маю надію, що ви уважно вислухаєте своїх товаришів, проаналізуєте виступи, зробите висновки.

Приклад виступу

Тема: станції збору сонячної радіації.Розробка таких станцій розпочалася у 80-х роках минулого століття. Розглянемо фотографії таких станцій. А на таблиці наведені основні показники 3-х типів таких станцій.

Параметр

Тип системи

ЛС-1

ЛС-2

ЛС-3

Площа

128

235

545

Ширина

2,55

5,0

5,76

Діаметр, см

42

70

72

Довжина ряда

50,2

47,1

99,0

Відстань між рядами

7,3

12-15

17,3

Температура роботи

307

349

390

Оптимальний ККД

0,73

0,73

0,8

Коефіцієнт концентрації

0,94

0,94

0,96

Максимальна ефективність с-ми,%

61

71

82

Ефективність за рік

50

51

53

Досить цікавим є використання енергії сільськогосподарських рослин. Є кілька шляхів роботи в цьому напрямку.

 • Використання рослин, з яких отримують етанол

Для отримання енергії з біомаси необхідно абстрагувати та зробити гідроліз отриманих вуглеводів, потім зброджують в спирт. Найбільше використовують цукровий тросник. Почалося з 70-х років у зв’язку з світовим підвищенням цін на бензин в Бразилії. В 1989 році 12 млрд. л. етанолу заміняло 200 тис. барелей бензину. Але в середині 80-х ціни на нафту впали.

 • Отримання біогазу шляхом анаеробного переброджування

В результаті отримується 65% метану, 30% вуглекислого газу, 1% сірководню, в малій кількості азот та водень (метанове бродіння вперше застосовано у 1776 році Вольтой). Цікаво, що при використанні відбувається бездимне горіння. Енергія 28 кубічних метрів біомаси рівна енергії 16,8 кубічних метрів природного газу, рівна 20,8 кубічних метрів нафти, рівна 18,4 кубічних метрів дизельного пального. Так, ще в 1978 в Китаї було порядку 7,15 млн. установок.

V. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежностей у виучуваному матеріалі, розкриття внутрішньої суті тих явищ і процесів, що вивчаються.

Повернемося до України. В нашій державі використання альтернативних джерел нажаль не на такому високому рівні як скажімо в США. Це обумовлено нестачею коштів, але є багато різних цікавих проектів наших вчених. Про це ми поговоримо на наступному занятті. Зрозуміло, що з кожним роком збільшуються потреби в електроенергії зокрема. Ми пам’ятаємо, що 2-3 роки тому досить часто у ваших будівлях виключали „світло”. А хто скаже, чому ситуація змінилося в кращий бік? Виявляється це єдина енергетична система. Цікаво, що ще 11 років існувало така ж система. Для чого вона? Необхідність її полягає в тому, що підтримувати сталу частоту змінного струму. Адже ми знаємо необхідна частота на нашій території порядку 50 Гц. Зараз же частота у сітці десь 49,1-49,6 Гц, при якій можлива робота. Ця система складається з електростанцій України, електростанцій європейської часини Росії, Білорусії.VI. Підведення підсумків уроку.

Робляться висновки про те, чи була досягнута мета уроку. Відзначаються найактивніші учні, оцінюються.VII. Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал уроку; підготувати реферати з даної теми.Урок 61

Тема. Розв’язування задач.Підготовка до контрольної роботи.


Мета: поглибити знання учнів про радіоактивність та радіоактивні ряди; розвивати вміння аналізувати та синтезувати факти, сформувати навички та вміння застосовувати закону радіоактивного розпаду до розв’язування задач. Розвивати культуру фізичного запису і мовлення.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Хід уроку


І. Актуалізація опорних знань учнів.

Питання до класу:

 1. Що станеться з ядром при випромінюванні альфа-частинки, бета-частинки і гама-частинки?

 2. Записати схему радіоактивного альфа-розпаду?

 3. Записати схему радіоактивного бета-розпаду?

 4. Які елементи називають ізотопами?

 5. Що таке радіоактивна сім’я? Наведіть приклад.

 6. Що розуміють під періодом піврозпаду?

 7. Що розуміють під сталою розпаду?

 8. Що розуміють під активністю елемента?

 9. Чи вірно, що чим довше атом існує, тим більше ймовірність його розпаду?


ІІ. Застосування набутих знань, умінь, навичок на практиці.

Розв’язування задач:

1259. (Римкевич)Яка частка радіоактивних ядер деякого елемента розпадається за час, що дорівнює половині періоду піврозпаду?

- ?

Розв’язання:

.

Розпалося (N0N) ядер.Відповідь: 0,29.

1260. (Римкевич)Скільки процентів радіоактивних ядер кобальту лишиться через місяць, якщо період піврозпаду 71 день?

- ?

Розв’язання:

Помножимо ліву і праву частину на 100%, отримаємо . Підставимо значення = 75%

Відповідь: 75%.

T=71 день

t=31 день

1261. (Римкевич)

Активність радіоактивного елемента зменшилась в 4 рази за 8 діб. Визначити період піврозпаду?

T−?

Розв’язання:

Період піврозпаду − інтервал часу, протягом якого активність змешується в 2 рази. У 4 рази за 2 періоди − напіврозпад. Тому в цьму випадку Т= 4 доби.Відповідь: 4 доби.

t=8 діб

n=4

1262. (Римкевич)Період піврозпаду ізотопу йоду становить 8 діб. Чому дорівнює середній час життя цього ізотопу?

t - ?

Розв’язання:

звідки

Виразивши t, отримаємо .

Підставимо значення доби.

Відповідь: 11,54 доби.


Т= 8 днів

N=2N0


ІV. Підведення підсумків уроку. Повідомлення домашнього завдання.

1263. (Римкевич)Середній час життя радіоактивного кобальту становить 7,35 року. Чому дорівнює період піврозпаду?

Т - ?

Розв’язання:

звідки

Виразивши T, отримаємо .

Підставимо значення року.

Відповідь: 5,09 року.


t= 7,35 року

N=2N0

1171. (Римкевич за 1999 рік)Скільки процентів радіоактивних ядер заліза лишиться через 14 діб, якщо період його піврозпаду 45,6 доби?

- ?

Розв’язання:

Помножимо ліву і праву частину на 100%, отримаємо:.

Підставимо значення:= 75%

Відповідь: 75%.

T=71 день

t=31 день


Урок №62
Тема. Контрольна робота №5 з теми «Атом і атомне ядро».
Мета уроку: оцінити знання та вміння учнів з даної теми,виявити наявні

прогалини в знаннях учнів для подальшого усунення.


Тип уроку: урок контролю та корекції навчальних досягнень учнів.
Хід уроку
І.Організаційний момент

Коментар учителя ( 3 хв.).


ІІ.Контрольна робота №1

Самостійна робота учнів за посібником 1 ( 40 хв.).


ІІІ.Домашнє завдання

Обмін варіантами.Узагальнюючі уроки

Урок №63-64
Тема. Фізична картина світу. Фізика і науково-технічний прогрес.
Мета: дати учням поняття про наукову картину світу;узагальнити відомості про розвиток фізики;формувати в учнів уявлення про роль науки в житті суспільства.
Тип уроку: поглиблення і узагальнення знань.
Хід уроку

І.Постановка навчальної проблеми

Ми з вами вивчаємо фізику ось уже три роки.За цей час ви вже познайомилися з основними розділами фізики:оптикою,механікою,електрикою,тощо.Дізналися,що таке фізичні явища і як вони класифікууються.Знаємо,що таке фізичні закони.

На сьогоднішній день ми живемо з вами у світі постійних змін в області науки,у світі науково-технічного прогресу,який весь час удосконалюється.Але чи це дійсно приносить лише користь нам і нашій планеті.Спробуєио розібратися з цим на сьогоднішньому уроці.
ІІ. Поглиблення і узагальнення знань

Вчитель заздалегідь роздає учням завдання підготувати повідомлення з даної теми.

Вчитель контролює виступи дітей,що готували повідомлення за таким планом:


 • фізична картина світу;

 • механічна картина світу;

 • уявлення про поле;

 • квантові уявлення;

 • роль фізики в науково-технічному прогресі;

 • вплив результатів фізичних досліджень на навколишній світ.


ІІІ.Підбиття підсумків уроку

1.Як можна визначити поняття фізичної картини світу?

2.Які види взаємодій ви знаєте ?

3.Як відображається єдність природи в основних фізичних законах?

4.Чи дійсно потрібні знання законів фізики інженерам?

5.Які прилади,винайдені фізиками людина використовує у повсякденному житті?6.Охарактеризуйте всі плюси і мінуси науково-технічного прогресу у нашому житті.


Урок №65

Підсумкове заняття
Уроки № 66-67

Екскурсії
Уроки № 68-70

Резерв
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка