Урок №1 Тема уроку. Електризація тіл. Два роди електричних зарядівСторінка14/23
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.74 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

І. Актуалізація опорних знань.


Фронтальне опитування:

1. Якими способами можна визначити напрям силових ліній магнітного поля котушки зі струмом?

2. У чому суть правила свердлика?

3. Як користуються правилом правої руки?  Як за допомогою компаса визначити, чи є струм у провіднику?

4. У який спосіб можна виявити наявність у просторі магнітного поля?

5. У затискачів акумулятора не виявилося позначок про те, який з них «плюсовий» і який — «мінусовий». Чи можна дізнатися про це, маючи компас?

6. Як за допомогою компаса визначити, чи є струм у провіднику?

Перевірка виконання домашнього завдання


(Дати слово учням, які впоралися із завданням).

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Перед учнями ставиться наступне завдання: уважно прочитайте весь матеріал § підручника, виконати самостійно всі запропоновані досліди і дати відповіді на запитання.(В цей час вчитель перевіряє ведення учнями робочих зошитів).

Фронтальний експеримент (з елементами бесіди).

Візьміть в руки штабовий магніт і цвях та дослідіть, в яких місцях магніт притягує цвях найсильніше.

Що називається полюсами магніту?

Як за кольором розрізнити полюси?

Візьміть два штабові магніти і торкніть їх один до одного спочатку різнойменними, а потім однойменними полюсами.

Що можна сказати про взаємодію магнітів?

Візьміть штабовий магніт і будь яким полюсом доторкніться до середини другого магніту. Поміняйте місцями магніти і повторіть дослід.

Який висновок можна зробити на підставі цих дослідів?

Штабовий магніт підвісьте на нитці до штатива. (Вчитель демонструє). Допоможіть магніту зупинитися.

Як розмістився магніт?

З іншого боку стола розмістіть магнітну стрілку на підставці.

Що можете сказати про напрям розміщення магніту, що висить на нитці, і магнітної стрілки?

Чому вони так розміщуються?

Де орієнтовно розміщені полюси магнітного поля Землі? (Вчитель уточнює відповідь учня).

Візьміть картон, більш-менш рівномірно притрусіть його по всій поверхні сталевими ошурками. Поставте картон із ошурками (обережно) на штабовий магніт і легенькими поштовхами пальця струсіть картон. (учитель демонструє цей же дослід). Спостерігайте магнітний спектр — картину розташування металевих ошурків уздовж силових ліній. Зробить малюнок у зошиті. Дослід повторіть із двома магнітами, повернутими різнойменними, а потім однойменними полюсами (вчитель спостерігає за роботою учнів, допомагає).

Учні виконують малюнки одержаних спектрів.

Лінії, по яких розташовуються металеві ошурки, називають силовими лініями магнітного поля. Як бачимо з малюнків магнітних спектрів, силові лінії магнітного поля постійного магніту замкнуті: ззовні магніту вони „виходять із північного” полюса і „входять у південний” полюс, а вздовж магніту—навпаки—від південного до північного.

Фронтальний експеримент.

Перевірте на досліді, які з тих предметів, що є на вашому столі (дерев’яний, мідний, скляний, свинцевий, гумовий, пластмасовий), притягуються магнітом; перевірте, чи притягує магніт залізне тіло, загорнуте в папір.IV. Закріплення вивченого на уроці.

Питання до класу.

1. Як визначити полюси штабового магніту, загорнутого в папір, за допомогою магнітної стрілки? Перевірте на досліді.

2. Якщо опустити два штабові магніти різнойменними полюсами в металеві ошурки, потім ці полюси наблизити один до одного, ошурки відпадуть. Чому?

3. Чи можна одержати магніт з одним полюсом?

4. Як визначити, який із двох однакових сталевих стержнів намагнічений, не користуючись іншими предметами?

V. Підведення підсумків. Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал уроку за параграфом підручника.Урок №40
Тема уроку. Електромагніти та їх застосування

Мета: познайомити учнів із будовою електромагнітів та їх застосуванням.


Обладнання: таблиці, модель атома, кіно проектор.

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань.


Питання до класу:

1. На які частинки чи тіла діє електричне поле?

2. На підлозі, лабораторії під шаром лінолеуму прокладено прямий ізольований провід. Як визначити місце розташування проводу і напрям струму в ньому, не розрізаючи лінолеуму?

ІІ. Сприйняття нового матеріалу.

Ви вже знаєте, що провідник зі струмом наприклад виток, має магнітне поле, тобто вже є електромагнітом. Але магнітне поле такого магніту досить слабке. Посилити поле можна, якщо зробити кільце з багатьох витків зі струмом або ж намотати значну кількість витків на котушку з ізолятора. Така котушка зі струмом уже досить помітно притягує залізні предмети чи взаємодіє з постійними магнітами. Якщо таку котушку зі струмом підвісити на тонких і гнучких провідниках (мал. 1.), то вона у магнітному полі Землі встановлюється так, що її вісь показує напрям з півночі на південь, як і магнітна стрілка компаса. Отже, котушка зі струмом, як і постійний магніт, має два полюси — північний і південний.

Коли відомий напрям струму у витках котушки, то полюси можна визначити за правилом свердлика або за дещо зміненим його варіантом. Обертаючи, як і у разі колового струму, ручку свердлика у напрямі проходження струму, ми за рухом його вістря визначаємо напрям силових ліній котушки і її полюси, пам'ятаючи, що силові лінії «виходять» з північного полюса, а «входять» у південний.

Полярність котушки зі струмом можна визначити також за допомогою правила правої руки (мал. 2.): якщо праву руку покласти долонею на витки котушки так, щоб чотири пальці показували напрям струму у витках, то відігнутий великий палець покаже північний полюс котушки.

Варто знати, що котушка зі струмом може й не мати магнітного поля. Якщо провідник, з якого намотують котушку, перегнути навпіл (мал. 3), то при проходженні струму по ньому магнітні поля обох половин провідника компенсують одне одного і сумарного поля не буде. Намотана з такого перегнутого провідника котушка також не матиме магнітного поля.

Магнітне поле котушки зі струмом (соленоїд) діє тим сильніше, чим більша сила струму у витках і чим більша кількість витків припадає на одиницю довжини котушки.

Дія магнітного поля котушки зі струмом різко збільшується у разі внесення в неї залізного стержня.

Залізо, введене всередину котушки, підсилює магнітну дію котушки (мал. 4.)

Котушку з уміщеним у неї залізним сердечником називають електромагнітом.

Електромагніт – одна з основних деталей багатьох технічних приладів. На малюнку. 5 зображено підковоподібний електромагніт, що отримає якір (залізну пластинку) з підвищеним вантажем.

На малюнку 6. показана будова прямолінійного електромагніту.

Сердечники електромагнітів виготовляють з так званого м'якого заліза або сплавів, що мають сильні магнітні властивості, наприклад зі сплаву заліза з нікелем та ін. Обмотку виготовляють з ізольованого дроту, намотаного зі значної кількості витків у кілька шарів на каркас котушки.

В електромагнітах магнітні властивості виникають лише під час проходження струму в обмотці. Коли ж струм вимкнути, то й магнітні властивості зникнуть, що зручно при практичному використанні електромагнітів.

Електромагніти широко застосовуються у техніці завдяки їхнім особливим властивостям: вони швидко розмагнічуються при вимиканні струму, їх можна виготовляти (залежно від призначення) найрізноманітніших розмірів, під час роботи електромагніту можна регулювати його магнітну дію, змінюючи силу струму в котушці.

Електромагніти застосовуються в електродвигунах і генераторах струму, телефонних і телеграфних апаратах, підіймальних кранах і різноманітних автоматичних пристроях.

На малюнку 7 наведено електромагніт підіймального крана.

Важливим є застосування електромагнітів у так званих електромагнітних реле — пристроях, що автоматично чи напівавтоматично керують тими чи іншими електричними колами.

На мал. 8. показана схема одного з найпростіших реле. Коли по обмотці електромагніту 3 проходить керуючий струм невеликої сили, залізний сердечник електромагніту притягує залізну пластинку 2, котра замикає контакти 4 робочого кола, у яке ввімкнений електродвигун чи будь-які пристрої, що можуть бути ввімкнені з використанням реле. У разі розмикання керуючого кола пружина l відтягує пластину 2 вгору. Цим розривається робоче коло.(На завершення уроку учням можна продемонструвати в дії моделі телеграфу, різні моделі електромагнітного реле або запропонувати виконати творче завдання: сконструювати електромагнітний «підіймальний кран», підіймальну силу якого можна регулювати.)

III. Підведення підсумків. Повідомлення домашнього завдання

Опрацювати теоретичний матеріал уроку за підручником,вивчити за конспектом. Прочитати інструкцію до лабораторної роботи №10.
Урок №41
Тема. Лабораторна робота №10 «Складання найпростішого електромагніта і дослідження його дії».
Мета уроку:поглиблювати знання учнів про магнетизм, вчити дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з фізичними приладами; формувати навички самостійної,творчої,дослідницької роботи.
Тип уроку: удосконалювання знань і вмінь.
Хід уроку
І.Інструктаж з БЖД

Коментар вчителя ( 2-3 хв.).ІІ.Постановка навчальної проблеми

Коментар вчителя ( 5 хв.).ІІІ.Виконання лабораторної роботи

Учні самостійно виконують лабораторну роботу за інструкцією , що знаходиться у зошитах для лабораторних робіт.


ІV.Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал,вивчений на попередньому уроці.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка