Українська мова за підручником М. Вашуленка, О. Мельничайко, Н. Васильківської (І семестр – 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень) № Тема урокуСкачати 158.02 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір158.02 Kb.
УКРАЇНСЬКА МОВА

За підручником М. Вашуленка, О. Мельничайко, Н. Васильківської
(І семестр – 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень)
Тема уроку

Вправи

Дата

При-
мітка


Мова і мовлення

1.

Вступ. Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Українська мова – державна мова України. Український алфавіт. Розташування слів у алфавітному порядку.

1 – 92.

Культура усного і писемного мовлення.

10 – 193.

Культура спілкування. Слова ввічливості. Уміння вести діалог. Узагальнення знань учнів.

20 – 23Текст

4.

Що таке текст. Основні ознаки тексту.

24 – 285.

Тема і мета тексту. Типи тексту за метою мовлення. Складання колективної розповіді за малюнком і поданими словосполученнями.

29 – 356.

Будова тексту. Засоби зв’язку речень у тексті. Відновлення деформованого тексту.

36 – 407.

Урок розвитку зв’язного мовлення.
8.

Побудова тексту-розповіді. Складання усної розповіді за серією малюнків. Навчальне аудіювання.41 – 469.

Побудова тексту-міркування. Колективне складання тексту-міркування за поданим твердженням і висновком.

47 – 5210.

Спостереження за ознаками текстів різних типів і стилів. Порівняння текстів.

53 – 5611.

Складання текстів-описів. Зіставлення художнього і науково-популярного описів. Складання опису зайця.

57 – 5912.

Абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Поділ тексту на абзаци за поданим планом.

60 – 6413.

Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення виробів.

65 – 6714.

Урок розвитку зв’язного мовлення.15.

Перевірна робота. Мовна тема.


16.

Аналіз перевірної роботи. Особливості текстів-листів, привітань, запрошень. Правила написання адреси. Колективне складання листа і запрошення. Узагальнення знань учнів.

68 – 74Речення

17.

Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Доповнення незавершених речень. Навчальний діалог.

75 – 7918.

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення.

80 – 8419.

Інтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні. Виразне читання.

85 – 8720.

Звертання. Розділові знаки при звертаннях. Навчальний діалог.

88 – 9221.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення.

93 – 9722.

Зв'язок слів у реченні. Складання речень за схемами.

98 – 10223.

Урок розвитку зв’язного мовлення.
24.

Закріплення знань про головні та другорядні члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченнях. Навчальне аудіювання. Узагальнення знань учнів.


103 –107Слово. Значення слова

25.

Слова з прямим і переносним значенням. Спостереження за значенням слів.

108 –11126.

Слова, що мають кілька значень. Складання речень. Навчальний діалог.

112 –11527.

Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання речень.

116 –12028.

Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту.

121 –12529.

Спостереження за роллю синонімів у тексті. Ознайомлення з деякими фразеологізмами. Навчальний діалог.

126 –12830.

Урок розвитку зв’язного мовлення.31.

Перевірна робота. Диктант.


32.

Аналіз перевірної роботи . Слова, протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів у тексті. Узагальнення знань учнів.129 –134Будова слова

33.

Закінчення слова. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні. Зміна форми слова за допомогою закінчення.

135 –14034.

Основа слова. Навчальне аудіювання.

141 –14635.

Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слів за будовою.

147 –15136.

Спільнокореневі слова. Корінь слова.

152 –15537.

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів і різних форм одного й того самого слова.

156 –15938.

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення.

160 –16339.

Урок розвитку зв’язного мовлення.
40.

Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] в коренях слів. Побудова словосполучень.


164 –16841.

Чергування приголосних звуків [г] - [з’] - [ж]; [к] - [ц’] - [ч]; [х] - [с’] - [ш] у коренях слів.

169 –17342.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом.

174 –17843.

Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних у коренях слів. Усне складання розповіді за малюнком і опорними словами на тему «У бібліотеці».

179 –18344.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

184 –18945.

Перевірна робота. Мовна тема.46.

Аналіз перевірної роботи. Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

190 –19347.

Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слів і складів. Складання і доповнення речень.

194 –19748.

Урок розвитку зв’язного мовлення.49.

Правильна вимова слів із глухими приголосними. Перевірна робота. Діалог.

198 –20450.

Закріплення вивченого про вимову і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Складання казки за серією малюнків.

205 –20951.

Префікс. Словотворча роль префіксів.
Перевірна робота. Діалог.

210 –21452.

Префікси і прийменники. Утворення слів за допомогою найуживаніших префіксів.

215 –21953.

Правопис префіксів роз-, без-. Складання речень. Перевірна робота. Діалог.

220 –22454.

Написання префіксів з- (с-).
Перевірна робота. Діалог.

225 –22855.

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня. Складання усної розповіді.

229 –23256.

Урок розвитку зв’язного мовлення.57.

Апостроф після префіксів.
Перевірна робота. Аудіювання.

233 –23658.

Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. Складання розповіді за поданими словами.

237 –24059.

Суфікс. Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення. Перевірна робота. Списування.

241 –24560.

Творення слів за допомогою суфікса – ар.

246 –25061.

Перевірна робота. Диктант.
62.

Аналіз перевірної роботи. Усний та письмовий розбори слів за будовою.

251 –25563.

Урок розвитку зв’язного мовлення.64.

Узагальнення і систематизація знань учнів.

256 –258ІІ семестр
Частини мови


65.

Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні. Навчальний діалог.

259 –26266.

Словниково-логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови. Навчальний діалог.

263 –26667.

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язком з іншими словами.

267 –27168.

Закріплення вмінь розрізняти частини мови. Складання колективної розповіді за малюнком.

272 –275Іменник

69.

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот.

276 -28370.

Урок розвитку зв’язного мовлення.71.

Власні та загальні іменники. Написання власних іменників із великої букви.

284 –28772.

Закріплення навичок правопису власних імен і загальних іменників. Навчальний діалог.

288 –29373.

Іменники, утворені від прикметників. Поділ іменників на групи.

294 –29774.

Іменники, що означають опредмечені дії. Навчальний діалог.

298 –30375.

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній).

304 –30776.

Урок розвитку зв’язного мовлення.
77.

Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення іменників.

308 –31278.

Змінювання іменників за числами (однина і множина). Навчальний діалог.

313 –31779.

Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині. Вправи на змінювання іменників за числами. Складання усної розповіді за фотоілюстрацією.

318 –32180.

Змінювання іменників за відмінками. Складання речень.

322 –32581.

Урок розвитку зв’язного мовлення.
82.

Перевірна робота. Диктант.
83.

Аналіз перевірної роботи. Роль іменників у реченні. Зв'язок іменників з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як частини мови. Узагальнення знань учнів.326 –330Прикметник

84.

Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.

331 –33585.

Зв’язок прикметників з іменниками у реченнях.

336 –34086.

Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками в реченні.

341 –34587.

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. Складання усної розповіді.

346 –35088.

Урок розвитку зв’язного мовлення.89.

Узгодження прикметника з іменником у різних формах і за питаннями.

351 –35590.

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників.

356 –35991.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками. Прикметники-синоніми і прикметники-антоніми. Розбір прикметника як частини мови.

360 –36892.

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Складання розповідей за малюнками і опорними словами.

369 –37393.

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Колективне складання твору-міркування.

374 –37894.

Урок розвитку зв’язного мовлення.95.

Перевірна робота. Мовна тема.
96.

Аналіз перевірної роботи. Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови. Складання усної розповіді. Узагальнення знань учнів.

379 –387Дієслово

97.

Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками.

388 –39198.

Розпізнавання дієслів у реченнях. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Навчальне аудіювання.

392 –39899.

Дієслова-синоніми. Редагування тексту.
Перевірна робота. Усний твір.

399 –403100.

Урок розвитку зв’язного мовлення.
101.

Дієслова-антоніми.
Перевірна робота. Усний твір.

404 –407102.

Вживання дієслів у переносному значенні. Складання розповіді.

408 –412103.

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із лексико-логічними значеннями дієслів.
Перевірна робота. Усний твір.

413 –417104.

Змінювання дієслів за часами. Складання кінцівки тексту-спостережень.

418 –422105.

Вправи на розпізнавання часових форм дієслова.
Перевірна робота. Усний твір.

423 –426106.

Урок розвитку зв’язного мовлення.
Перевірна робота. Письмовий переказ.


107.

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Редагування тексту. Навчальне аудіювання.

427 –436108.

Закріплення вивченого про часові форми дієслова. Навчальний діалог.

437 –440109.

Написання частки не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови. Навчальний діалог.

441 –445110.

Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови. Узагальнення знань учнів.

446 –449111.

Урок розвитку зв’язного мовлення.
112.

Перевірна робота. Мовна тема.


Повторення вивченого за рік

113.

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів.
Перевірна робота. Аудіювання.

450 –456114.

Перевірна робота. Списування.


115.

Повторення вивченого про текст і речення.

457 –461116.

Перевірна робота. Диктант.
117.

Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого про частини мови. Складання речень за малюнком.

462 –466118.

Повторення вивченого матеріалу.

467 –469119.

Урок розвитку зв’язного мовлення.120.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

470
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка