Учнівської молоді погодженоСкачати 496.8 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір496.8 Kb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ


ПОГОДЖЕНО


Протокол засідання

науково-методичної

ради Полтавського

обласного інституту

післядипломної

педагогічної освіти


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту

освіти і науки

Полтавської

облдержадміністрації

16.04.2014 № 142


31.03.2014 № 2

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Основи фізіології людини»

1 рік навчання

м. Полтава – 2014Автор:
Бажан Анатолій Григорович – керівник гуртка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, ст. викладач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Рецензенти:
Гуріненко Н. О. – викладач методики викладання біології, старший викладач кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

Цебржинський О. І. – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.


Дарковіч С.В., учитель біології Полтавської гімназії №21, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Стрімкий розвиток біологічної науки і особливе значення, яке відіграє біологія на сучасному етапі розвитку суспільства: вирішення питань ресурсного забезпечення людства, захист навколишнього середовища, розв’язання медичних проблем тощо,позначаються й на шкільній та позашкільній біологічній освіті. Адже знайомство з цією багатогранною наукою розпочинається саме з вивчення предмета «Біологія» важливою складовою якого є біологія людини.

Очно-заочна біологічна школа при обласному еколого-натуралістичному центрі Полтавської області створена з метою поглибленого вивчення біології учнями сільських шкіл області, здобуття ними глибоких знань та спеціальних вмінь і таким чином створити основу для свідомого вибору майбутньої професії, пов’язаної з використанням біологічних знань та сприяти кращій їх підготовці до успішної здачі випускних в школі та вступних у вищі навчальні заклади екзаменів та успішної здачі ЗНО.

Однак існуючі програми з різних біологічних дисциплін, що вивчаються даній школі, не в повній мірі відповідають сучасним вимогам розвитку творчого потенціалу школярів, опанування ними способів самореалізації, достатній теоретичній та практичній підготовці, конкурентоспроможності тощо. Саме з цим і пов’язана актуальність розробки даної навчальної програми.

Враховуючи те, що учнями цієї школи є школярі 9-11-х класів, які вже мають базові знання з біології, в програмі випускаються елементарні поняття та більше звертається уваги на поглиблене розуміння основних термінів і понять, лабораторним і практичним роботам – збагатити учнів ґрунтовними і міцними знаннями з основ біологічних наук про людину – гістології, анатомії, фізіології, гігієни, ембріології тощо.

Дана навчальна програма укладена на основі різних програм для профільних шкіл, ліцеїв, гімназій, класів та інших навчальних закладів із поглибленим вивченням біології, програми з біології для вступників до вищих навчальних закладів, підготовки до ЗНО.Метою навчальної програми «Основи фізіології людини» є формування в учнів комплексу наукових знань, умінь і навичок для розуміння закономірностей будови і функціонування людського організму, його окремих систем, органів, тканин і клітин, що забезпечують існування організму і пристосування його до постійно мінливих умов життя та всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих учнів сільських шкіл, формування творчої особистості; створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих дітей.

Основним завданням курсу є:

 • поглибити знання і навички учнів для пізнання загальних закономірностей про процеси, що протікають у людському організмі і забезпечують його існування в навколишньому матеріальному світі;

 • формувати уявлення для розуміння механізмів здійснення функцій живого організму, їхніх зв'язків між собою;

 • систематизувати знання про пристосування організму людини до зовнішнього середовища, походження і становлення будови і функцій його в процесі еволюції й індивідуального розвитку особини.

 • розкрити складні регуляторні (нервові, гуморальні, імунні) процеси;

 • познайомити з психолого-фізіологічними особливостями людини;

 • забезпечити підтримку обдарованих сільських дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;

 • формувати уміння зберігати власне здоров’я, надавати допомогу в разі виникнення порушень нормальної життєдіяльності організму, запобігати цим порушенням.

 • надавати учням можливості реалізувати свої здібності в дослідницько-науковій діяльності.

Особливої актуальності ці вміння набувають у зв’язку із поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, захворювань, що виникають внаслідок недостатності йоду в організмі. Під час вивчення основ фізіології людини необхідно обов’язково зупинятися на профілактиці цих захворювань.

Усього на лекційний курс відводиться 140 годин та 76 години – на лабораторно-практичні та семінарські заняття (разом – 216 годин), 6 годин на тиждень. Вони дають змогу ознайомити учнів з методами дослідження організму людини, засвоїти правила роботи в лабораторії, сприятимуть виробленню вмінь ставити досліди і проводити спостереження тощо.

Програма вищого рівня передбачає навчання протягом 1 року з вихованцями 15-17 років.

Використання різноманітних форм і методів навчального процесу – лекцій, семінарів, лабораторних робіт – дасть змогу пов’язати курс, що вивчається, із життям, практикою.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теоретичний курс

Розділ, тема

К-сть год.

Вступ. Біологія людини, її складові частини

1

Розділ 1. Організм людини як єдина цілісна біологічна система

21

1.1. Гомеостаз, шляхи його забезпечення

1

1.2. Поняття про подразливість та збудливість

1

1.3. Поняття про нервовий імпульс, його значення та механізми передачі

2

1.4. Нервова система, її значення в організмі людини

2

1.5. Будова та функції різних відділів нервової системи людини

8

1.6. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності організму

5

1.7. Організм як самоорганізуюча система

2

Розділ 2. Опорно-рухова система

9

2.1. Опорно-рухова система людини, її будова, функції та значення

2

2.2. М’язи як активна частина опорно-рухової системи

7

Розділ 3. Кров та кровообіг

19

3.1. Кров як складова частина внутрішнього середовища організму

1

3.2. Складові крові та їх функції

3

3.3. Групи крові

2

3.4. Поняття про імунітет та імунну систему, їх значення для організму

7

3.5. Будова та функції системи кровообігу

5

3.6. Склад, утворення та функції лімфи

1

Розділ 4. Дихання

6

4.1. Загальні уявлення про дихання людини та його значення

1

4.2. Особливості будови і функцій дихальних шляхів людини

1

4.3. Основні показники процесу дихання

1

4.4. Поняття про регуляцію дихання.

2

4.5. Гігієна дихання

1

Розділ 5. Травлення

9

5.1. Будова та функції різних відділів травної системи людини

8

5.2. Порушення функції шлунково-кишкового тракту. Профілактика захворювань травної системи

1

Розділ 6. Обмін речовин і енергії в організмі людини

7

6.1. Основні етапи пластичного обміну

4

6.2. Фізіологічні основи раціонального харчування.

2

6.3. Енергетична сторона обміну речовин

1

Розділ 7. Виділення

3

7.1. Загальні уявлення про будову і функції органів сечовидільної системи людини

3

Розділ 8. Шкіра

2

8.1. Будова і функції шкіри

2

Розділ 9. Розмноження та індивідуальний розвиток людини

11

9.1. Типи розмноження живих організмів

1

9.2. Поняття про спадковість людини

1

9.3. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку людини

2

9.4. Постембріональний розвиток людини

4

9.5. Гігієна та профілактика захворювань статевих органів

3

Розділ 10. Сенсорні системи

9

10.1. Значення зв’язку організму із зовнішнім середовищем

2

10.2. Зоровий аналізатор

3

10.3. Аналізатор слуху

2

10.4. Органи дотику, нюху та смаку

2

Розділ 11. Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність

16

11.1. Вища нервова діяльність як основа поведінки людини

4

11.2. Відчуття

1

11.3. Перша і друга сигнальні системи

2

11.4. Основні типи ВНД

1

11.5. Сон і неспання

2

11.6.Поняття про особистість

3

11.7. Гігієна розумової праці

3

Розділ 12. Людина і навколишнє природне середовище

21

12.1. Екологія – наука про взаємозв’язки організмів та їх угрупувань із середовищем існування

4

12.2. Поняття про спільноти людей, їх особливості

2

12.3. Діяльність людини як особливий екологічний (антропічний) фактор, її вплив на навколишнє природне середовище

4

12.4. Природні ресурси України, їх сучасний стан

8

12.5. Шляхи розв’язання екологічних проблем та захисту навколишнього середовища від забруднення

3

Розділ 13. Людина розумна як біологічний вид

6

13.1. Людина розумна (HOMOsapiens) – біологічний вид

2

13.2. Генетика людини і її значення для медицини та охорони здоров’я

3

13.3. Еволюція антропоїдів

1

Всього

140


Практичний курс

Розділ, тема

К-сть год.

 1. Методививчення анатомії, фізіології

2

 1. Особливості функцій спинного мозку

2

 1. Особливості функцій головного мозку

4

 1. Еволюція головного мозку хребетних

2

 1. Рефлекси різних відділів ЦНС

2

 1. Організм як самоорганізуюча система

2

 1. Опорно-рухова система людини, її будова, функції та значення

11

 1. Робота м’язів: статична та динамічна

2

 1. Уявлення про імунітет та імунну систему

2

 1. Будова і функції формених елементів крові

1

 1. Вивчення будови і функцій система кровообігу

10

 1. Вивчення функцій система дихання людини

5

 1. Визначення показників обміну речовин та енергії у людини

3

 1. Фізіологічні основи раціонального харчування

4

 1. Шкідливий вплив паління, алкоголю, наркотиків на органи і системи організму людини

4

 1. Аналізатори (сенсорні системи)

10

 1. Вища нервова діяльність як основа поведінки людини

8

 1. Мінливість у популяціях людей

2

Всього

76
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка