Учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямуСторінка1/13
Дата конвертації29.04.2016
Розмір2.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІНАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ


Тернопіль 2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ

Тернопіль 2014
Збірник містить навчальні програми з еколого-натуралістичного напряму (Погоджено науково-методичною радою Тернопільського обласного

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол від 29.09.2014 р.), Затверджено департаментом освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації (наказ від 02.09.2014 р. № 273)ЗМІСТ

1. ВСТУП ……………………………………………………………………... 5

2. Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Юні друзі природи» ………………………………………………………… 7

3. Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного спрямування

«Флористика і фітодизайн інтер’єру» …………………………………… 26

4. Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Юні охоронці природи» …………………………………………………… 45

5. Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Основи генетики» …………………………………………………………… 60

6. Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Юні кролівники» …………………………………………………………….. 69

7. Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Основи екологічних знань» ………………………………………………… 80

8. Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного спрямування

«Юні рослинники» ……………………………………………………………89

9. Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного спрямування

«Юні квітникарі-аранжувальники» ………………………………………... 103

ВСТУП

Актуальна тенденція модернізації освіти тісно пов'язана з переоцінкою цінностей, із завданням і призначенням людини. Основним наслідком цього є усвідомлене переосмислення завдань освіти в контексті нових вимог і можливостей, що ставить перед людством XXI століття.

Світова стратегія стійкого розвитку в галузі освіти формулюється таким чином:


  • освіта для забезпечення стійкого розвитку здійснюється протягом усього життя людини і є невід'ємною частиною процесу загальної освіти;

  • вона не повинна обмежуватися системою формальної освіти;

  • у межах формальної освіти на всіх рівнях бажано поступово досягти міждисциплінарності;

  • виховувати свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв'язку та взаємозалежності людини та природи, усвідомленні ними необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища;

  • забезпечити розповсюдження знань, умінь, навичок для прийняття рішень.

Орієнтуючись на кращі світові стандарти, Україна задекларувала свою орієнтацію на стратегію стійкого розвитку. Позашкільні освітні заклади здатні зробити вагомий внесок у її реалізацію. Розвиток освіти для стійкого розвитку викликає потребу в нових педагогічних моделях, педагогічній культурі, новому педагогічному змісті.

Зокрема, позашкільна освіта для сталого розвитку має сприяти розповсюдженню знань про стан довкілля та надавати критерії, стандарти, рекомендації щодо прийняття рішень з природоохоронних питань.

Саме позашкільна, а насамперед природнича освіта, має формувати такі гуманітарні цінності, як ставлення до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію. Вироблення критеріїв результативності освіти для сталого розвитку здійснюється через аналіз системи науково- дослідницької, експериментальної роботи, природоохоронної роботи.

Загальною метою навчальних програм є створення педагогічних умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з природничих дисциплін та проведення дослідницької роботи, формування екологічної культури, розвиток особистісних якостей, необхідних для втілення ідей збалансованого розвитку.

Програми збірника об’єднані загальною ідеологією надання якісної позашкільної освіти на засадах формування у вихованців ноосферного мислення в умовах постіндустріального суспільства.

Акцент у навчальних програмах зміщується з області знань в область особистого ставлення і ціннісних орієнтацій.

Інтеграція наукової методології та позашкільної дидактики сприятиме формуванню цілісної наукової картини світу, перетворенню

біологічних знань у наукові переконання, адекватному ставленню до загальнолюдських цінностей, забезпечить практичне спрямування екологічних знань у майбутній діяльності.

Загалом ідеться про створення такої системи цінностей, як складову культурного світобачення, яка б не залежала від таких факторів, як економічна ситуація, зміна політичної влади тощо, в якій би захист і збереження природи вважались такою ж цінністю, як і саме життя.

Біологічні дисципліни є невід'ємною складовою допрофільної підготовки та профільного навчання майбутніх екологів, зоологів, фахівців у сфері агропромислового комплексу, оскільки вирішують завдання органічного поєднання дисциплін біологічного спрямування, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування в єдину цілісну систему знань.

Зміст біологічних дисциплін концентрує змістовно-логічне ядро наукової інформації, що становить провідний компонент допрофесійної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів.

Біологічні знання реалізують завдання екологічної освіти на теоретичному рівні, розкривають суспільну значущість екологічного матеріалу, сприяють розвитку екологічного мислення, збагачують мотиваційну сферу природоохоронної діяльності гуманістичними, патріотичними, екологічними, естетичними та пізнавальними мотивами.

Програми збірника побудовані на основі як загальних дидактичних (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання із життям), так і специфічних (краєзнавчий, фенологічний, народознавчий) принципів.

Особливість цього циклу програм полягає у тому, що значна увага приділяється самостійній практичній роботі вихованців у лабораторіях, на природі та навчально-дослідних ділянках, проведенню розвивальних екскурсій до науково-дослідних установ, аграрних підприємств, музеїв, виставок.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

науково-методичної ради

Тернопільського обласного

комунального інституту післядипломної
педагогічної освіти
Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

«Юні друзі природи»

2 роки навчання


Автори:

Каменярська Лілія Ростиславівна - завідувач відділу методичної роботи Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
Рецензенти:

Хома Світозара Олегівна – методист лабораторії виховної роботи та громадянського виховання Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;


Герц Івана Іванович - директор Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
Кухарська Т.А. – заступник директора з навчальної роботи Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

ПРОГРАМА ГУРТКА «ЮНІ ДРУЗІ ПРИРОДИ»

Основний рівень
П е р ш и й р і к н а в ч а н н я
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка