Творчий проект за напрямомСторінка1/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Педагогічний інститут

кафедра соціальної педагогіки


ПЕРЕВАЛ”

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ ЗА НАПРЯМОМ

Соціально-педагогічний супровідобдарованих дітей та молоді в україні”

Соціальний проект

учасниці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Соціальна педагогіка”

студентки 4 курсу

спеціальності “Соціальна

педагогіка і практична психологія”Попович Оксани Іванівни

Науковий керівник

кандидат пед. наук, доцент

Сабат Надія Володимирівна

Івано-Франківськ

2011
ТВОРЧИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ “ПЕРЕВАЛ”
Щоб дійти до мети, треба, перш за все, йти!
Тема проекту: “Соціально-педагогічний супровід обдарованих дітей в умовах літнього оздоровчого табору “Смерічка”. Творча назва: “Перевал”.

Постановка проблеми (соціальна проблема, на вирішення якої спрямований проект), її актуальність. Інтеграція України в загальноєвропейський простір, необхідність розв’язання найактуальніших проблем сьогодення зумовлюють потребу творчих, діяльних, конкурентоспроможних, обдарованих особистостей нової формації – носіїв національних цінностей, загальнолюдських досягнень, що здатні до самовизначення, самовдосконалення, самореалізації, ініціювання та реалізації інновацій. Про це свідчать Укази Президента України про державну підтримку обдарованої молоді та про програму роботи з обдарованою молоддю. Саме тому дедалі актуальнішою стає проблема розвитку творчої й соціальної обдарованості дітей – майбутнього потенціалу нації. Представник гуманістичної психології К. Роджерс визначив цю проблему так: “Якщо сучасне суспільство не буде мати людей, здатних реагувати на найменші зміни в суспільному розвитку, ми можемо загинути, і це буде та ціна, яку ми всі заплатимо за відсутність креативності”. Загальновідомо, що найбільшого успіху досягають держави з багатим творчим людським потенціалом. На сьогодні відчуваємо дефіцит талановитих, обдарованих фахівців у різних галузях; неспроможність українських лідерів консолідувати національні сили зумовлює політичну й економічну нестабільність.

Питання розвитку обдарованих дітей піднімали відомі вчені Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд, Н. Лейтес, А. Матюшкін, Дж. Рензуллі, А. Савенков, П. Торранс та ін. Соціально-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми досліджують С. Архипова, Р. Вайнола, Ю. Василькова, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, А. Лякішева, Г. Майборода, Л. Міщик, М. Федоров, С. Харченко та ін. У їхніх працях зазначено, що здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Обдарована дитина відрізняється від однолітків видатними здібностями, або має внутрішні передумови для високих досягнень у тому чи іншому виді діяльності. А під здібностями науковці розуміють індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю.

Обдарованість — це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а й своєрідний сплав її особистісних якостей. Розвиток і виховання обдарованих дітей вирішує проблему формування творчого потенціалу суспільства. Виховати з обдарованої дитини особистість, адаптовану до складностей сучасного життя, досить важко. У розвитку творчих можливостей та соціальної активності дитини велике значення має її спілкування з однолітками, участь у роботі позашкільних об’єднань.

Вітчизняні психологи (Б. Ананьєв, Н. Лейтес, С. Рубінштейн, Б. Теплов) серед основних видів виокремлюють спеціальну обдарованість, що має декілька характерних типів: академічно-інтелектуальна, соціальна, творчо-художня, спортивно-фізична. Соціальна обдарованість передбачає високий рівень соціалізації (спрямованість на розвиток соціокомунікативних навичок, обдарованості лідера).

Враховуючи, що одна і та ж дитина може проявляти різні типи спеціальної обдарованості, ми пропонуємо проект розвитку соціальної та творчо-художньої обдарованості.

Так як соціально обдаровані діти особливо потребують спеціально організованого оточення, де можуть знайти можливості для індивідуальної самореалізації та адекватного самовираження, вважаємо, що оптимальним середовищем для розвитку їхніх здібностей може стати дитячий оздоровчий табір.

Однією з навчально-виховних баз Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є дитячий оздоровчий табір “Смерічка”, що розташований у селі Микуличин Яремчанської міської ради і має найвищий рейтинг в Івано-Франківській області. Щоліта “Смерічка” приймає на відпочинок та оздоровлення більше півтори тисячі школярів із багатьох міст України та закордоння, серед яких є діти з різними видами обдарованості, що активно включаються у табірне життя. Однак на сьогодні не розроблено диференційованих програм, які б максимально враховували вікові особливості обдарованих, поділ на категорії, типи, види обдарованості, у той час як кожна група обдарованих дітей потребує окремого підходу й адекватного соціально-педагогічного супроводу. Водночас Прикарпаття має широкий потенціал для розвитку творчо-художньої обдарованості. Так, у с. Космач на Косівщині проводяться щорічні міжнародні фестивалі, з’їзди писанкарів, наукові конференції, у яких приймають участь делегації з Італії, Росії, США, Канади, Франції, Литви, Польщі. Щоліта у “Смерічці” проходять практику як соціальні педагоги Прикарпатського університету, так і волонтери з різних куточків світу, що сприятиме розширенню кола знайомств дітей, обміну соціально-педагогічним досвідом.

Враховуючи нагальну потребу формування лідерів, провідників нації, першочерговим вважаємо формування лідерських якостей у дітей, розвиток їхньої соціальної активності. Зважаючи, що часто має місце прояв кількох видів обдарованості і соціально активні діти зазвичай мають яскраво виражені творчі здібності, пропонуємо одну з табірних змін організувати для соціально та творчо обдарованих дітей. Путівки на експериментальну зміну пропонуємо реалізувати на конкурсній основі або за результатами районних та обласних банків даних обдарованих дітей.

Зазначимо, що в соціально-педагогічній літературі сьогодні відсутнє однозначне трактування терміну “супровід”. Розглядаючи це питання, вітчизняні й зарубіжні наковці (О. Безпалько, Р. Вайнола, А. Капська, Д. Кречко, Н. Троценко, Т. Шанскова та ін. [11; 13; 17; 18] зазвичай трактують супровід з позицій допомоги. Зазначимо, що сьогодні спостерігаємо тенденцію до осмислення супроводу з міждисциплінарних позицій. Соціально-педагогічна література все частіше оперує терміном “служба супроводу”, ідентифікуючи його з об’єднанням спеціалістів різного профілю. Тому соціально-педагогічний супровід обдарованих дітей в умовах літнього оздоровчого табору розглядатимемо як складний процес взаємодії, сукупність послідовних дій соціального педагога у співпраці з вихователями, медперсоналом, усіма працівниками табірної зміни, що дозволять дитині визначитися з прийняттям рішення і нести відповідальність за його реалізацію, що сприятиме прогресу в розвитку обдарованості дитини. Зазначимо, що супровід передбачає не просто допомогу, а підтримку, в основі якої лежить збереження максимуму свободи і відповідальності суб’єкта розвитку за прийняття рішення.

Практична реалізація соціально-педагогічного супроводу передбачає єдність таких основних чотирьох функцій: діагностування проблеми; інформація про сутність проблеми і шляхи її вирішення; консультування на етапі прийняття рішення і вироблення плану розв’язання проблеми; первинна допомога на етапі реалізації розв’язання проблеми. Основними принципами соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей в умовах літнього оздоровчого табору нами визначено: рекомендаційний характер порад соціального педагога; пріоритет інтересів обдарованих дітей; неперервність супроводу; його мультидисциплінарність; прагнення до автономізації.

Конструктивний особистісний розвиток обдарованої дитини потребує створення інноваційних психолого-педагогічних технологій, адже технологічний підхід до процесу проектування перебування дитини в літньому оздоровчому таборі дозволяє максимально оптимізувати та інтенсифікувати виховну роботу за рахунок суттєвого підвищення ефективності роботи служби супроводу.

На даний час у науці та світовій практиці починає конкурувати з теорією творчий проект. Саме він поруч із теоретичними концепціями стає найважливішою формою організації наукового знання та його зв’язку з практикою. Якщо наукова теорія – це універсальна форма теоретичного освоєння світу, то проект – така ж форма його конструювання. Основний сенс застосування проекту в роботі з оюдарованими дітьми – це внесення соціально-педагогічних змін у зміст і напрями розвитку особистості обдарованої дитини, формування індивідуальності кожного вихованця.

Проект – унікальна діяльність, що передбачає координоване виконання взаємопов’язаних робіт для досягнення визначених цілей в умовах обмеження часу та ресурсів. Проектна діяльність – обмежена в часі, цілеспрямована зміна окремої системи з встановленими вимогами до якості результатів та специфіки організації. Планування проекту – безперервний процес, спрямований на визначення та узгодження найкращого способу дій для досягнення поставлених цілей з урахуванням усіх факторів його реалізації.

Практично будь-яка діяльність організації чи закладу може бути представлена як сукупність проектів [7, с. 5]. Пропонований нами традиційний щорічний проект за видом діяльності є циклічним, за масштабом – регіональним, за напрямом діяльності – навчально-виховним, за рівнем фінансування – змішаним, за терміном виконання – короткостроковим, за частотою реалізації – багаторазовим.


Мета проекту: забезпечення соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей шляхом створення умов для їхнього соціального та творчого розвитку.
Завдання проекту:

- обґрунтувати умови ефективності соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей в умовах дитячого оздоровчого табору з урахуванням можливостей Прикарпатського регіону та з наступним узагальненням досвіду, розробленням методичних програм і рекомендацій для розвитку обдарованих дітей;

- акумулювати варіативні види діяльності, форм та методів соціально-педагогічного супроводу з метою надання соціально-педагогічної допомоги в адаптації підлітків до умов дитячого оздоровчого табору та включення у творчу діяльність, формування в них активної громадянської позиції, лідерських якостей;

- підвищити рівень компетентності та професійної майстерності вихователів дитячих об’єднань, підготувати майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми.


Теоретичну основу розробки проекту становлять філософські положення про системний підхід як методологічний спосіб пізнання фактів і процесів; концептуальні положення теорії та практики виховання обдарованої особистості. У ході підготовки проекту ми керувалися положеннями психолого-педагогічних концепцій творчої особистості та її розвитку (В. Андрєєв, Б. Богоявленська, Л. Виготський, Г. Костюк, В. Моляко, В. Рибалка та ін.), соціально-педагогічними дослідженнями (І. Звєрєва, А. Капська, І. Козубовська, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, С. Марченко, І. Мигович, Л. Міщик, О. Пічкар, Г. Попович, Н. Романова, В. Сидоров, С. Толстоухова), працями з основ формування обдарованої особистості в системі виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (Б. Бітінас, І. Іванов, В. Кузь, С. Сисоєва, Т. Сущенко та ін.), концепцією особистісно-діяльнісного підходу до виховання (Г. Балл, І. Бех, Т. Левченко).
Тривалість проекту: 3 тижні, час табірної зміни.

Враховуючи, що студенти ІІІ курсу спеціальності “Соціальна педагогіка. Практична психологія” проходять 6-тижневу літню педагогічну практику в дитячих оздоровчих закладах, впродовж перших трьох тижнів вони матимуть змогу реалізувати організаційний та планово-прогностичний етапи. У наступні три тижні учасники проекту вирішуватимуть завдання технологічного та підсумкового етапів.


Віковий склад цільової аудиторії проекту: обдаровані підлітки віком від 11 до 14 років (соціальна та творчо-мистецька обдарованість).
Програма реалізації проекту втілюватиметься через два підпроекти: “Лідер” і “Муза”, що реалізовують вищезазначені завдання, враховуючи соціальну та творчо-мистецьку обдарованість.
Підпроект “Лідер”

Лідер ідеальний, коли люди практично не підозрюють про його існування. Лідер не дуже хороший, коли люди підкоряються й звеличують його. Він зовсім поганий, коли вони нехтують ним. Якщо ви не поважаєте людей, то й вони не будуть поважати вас. Гарний лідер той, хто мало говорить, але робота його робиться й цілі його досягаються. А його люди говорять: "Ми все зробили самі"

Лао-Цзи 
Мета підпроекту: розвиток соціальної обдарованості, що передбачає високий рівень соціалізації (спрямованість на розвиток соціокомунікативних навичок, обдарованості лідера).

Завдання підпроекту:

формувати й зміцнювати у школярів внутрішні джерела мотивації щодо саморозвитку своїх творчих здібностей, а також їхньої успішної соціалізації, надавати їм можливості для самореалізації;

формувати активну громадську позицію, національну свідомість, власну гідність, відповідальність за свої дії, соціальну компетентність.
Підпроект “Муза”

Мета підпроекту: формувати інтерес до літератури, мистецтва, бажання розвивати своє розуміння прекрасного; вдосконалювати культуру мовлення та поведінки, естетичний зовнішній вигляд; розвивати уміння танцювати, співати, декламувати, малювати, інші художні уміння.

Завдання підпроекту: виховання шанобливого ставлення до курсів естетичного циклу; відвідування театрів, виставок, концертів, вечорів зустрічі з творчими людьми; організація роботи гуртків, клубів, об’єднань (літературних, танцювальних, хорових, художніх, тощо), які сприяють естетичному розвитку.


Види обдарованості

Методи формування

Соціальна обдарованість

Щоденні лінійки

Табірні збори

Система самоврядування

Допомога вихователям молодших загонів

Свято-презентація життєтворчих проектів


Творчо-художня обдарованість

Гурток малювання

Гурток художньої вишивки

Гурток різьби по дереву

Гурток писанкарства

Гурток “Трембітари”

Гурток гончарства

Ознайомлення зі старовинною та сучасною архітектурою Гуцульщини

Творчі виставки дитячих робіт
Організаційний етап: формулювання мети й завдань проекту, обґрунтування його соціальної значущості, визначення теми проекту; розробка концептуальних положень проекту, планування роботи.

Так як на експериментальну зміну приїжджають обдаровані діти, то діагностична робота проводитиметься при необхідності. Для визначення креативної культури особистості, потреби в досягненнях та мотивації успіху пропонуємо скористатися діагностичними методиками (Додаток Е).

На цьому етапі варто вести просвітницьку роботу з дітьми, батьками (Додаток Д), педагогами про необхідність систематичної роботи з обдарованими дітьми, залучення їх до творчих проектів. Матеріал для ознайомлення з роботою дитячого оздоровчого табору “Смерічка” наведено в додатку Б.

Планово-прогностичний: презентація проекту; організація робочих творчих груп; розробка рекомендацій для всіх учасників проекту та розподіл між ними завдань; прогнозування результатів.

Технологічний:

- проведення семінарів, робота гуртків;

- влаштування оглядів-конкурсів дитячої творчості, виставок та ярмарків їхніх виробів задля укріплення віри дітей у власні сили та привернення уваги громадськості до їхніх проблем;

- проведення інтерактивних занять у формі тренінгів (Додаток Г) та семінарів з метою формування характерів, світогляду, самостійності громадян, розвиток їхніх лідерських якостей, підготовка соціально-позитивного лідера, розвитку у дитини навиків цивілізованого спілкування, лідерства і партнерства, а також активного та відповідального підходу до життя. Істотною відмінністю таких студій від запропонованих у традиційних закладах освіти є рух і безпосередня участь у засвоєнні певного вміння. Протягом тренінгу проводяться рольові та рухливі ігри (Додаток В), спілкування і групові дискусії для кращого засвоєння теми;

- розповсюдження інформації про потреби, проблеми обдарованих дітей, у т. ч. створення спеціального відкритого для всіх організацій сайту з метою налагодження співпраці та спілкування учасників проекту після закінчення терміну його дії;

- створення ситуацій успіху, розвиток творчої, пошукової активності та навичок колективно злагоджених дій;

- проведення соціально-педагогічних консультацій, тренінгів.

Підсумковий: підведення підсумків діяльності і внесення коректив; оцінка результатів виконання проекту, колективних і особистих досягнень учасників проекту.
Очікувані результати проекту:

- вдосконалення системи підтримки обдарованих дітей, створення атмосфери життєдіяльності, яка б сприяла гармонійному розвитку кожної дитини, збереженню й підтримці її фізичного, психічного здоров’я;

- створення необхідних умов для повнішого розкриття творчого потенціалу дітей, формування в них лідерських якостей, соціальної активності;

- збереження національних традицій і досвіду;- підвищення рівня компетентності та професійної майстерності вихователів дитячих об’єднань, майбутніх соціальних педагогів у роботі з обдарованими дітьми, їхнього науково-методичного та інформаційного забезпечення.
Ресурси:

Людські: згуртований колектив однодумців-професіоналів, які б організовували роботу з дітьми на принципах гуманізму, педоцентризму, орієнтуючись на особистісний розвиток дитини – вихователі, студенти ІІІ курсу спеціальності “Соціальна педагогіка. Практична психологія” та інші; адміністрація табору, яка була би каталізатором всього нового, перспективного, підтримувала інновації та згуртовувала працівників.

Матеріальні: державне фінансування, міжнародні гранти, підтримка міжнародних фондів, залучення інвестицій, кошти благодійних організацій, меценатів, спонсорів; специфічні фандрайзингові заходи (наприклад, Прикарпатський університет щороку організовує Галицький бал і половину зібраних коштів міг би віддавати на реалізацію проекту).

Інформаційні: навчально-методична, наукова література з питань організації роботи з обдарованими дітьми в літніх оздоровчих таборах; інформаційна мережа Інтернет.

Соціальні: дитячий оздоровчий табір “Смерічка”; благодійні фонди й громадські об’єднання, які співпрацюють із табором.

Технологічні: сукупність вищеперелічених форм, методів, засобів та прийомів, що застосовуються вихователями, соціальними педагогами з метою ефективного соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей.

Форма презентації результатів проекту: 1) Виставки творчих робіт, виступи дітей; 2) мультимедійна презентація результатів проекту; 3) методичні рекомендації з соціального супроводу обдарованих дітей, які отримає кожен учасник після завершення проекту. Після закінчення учасник отримує сертифікат (Додаток А), який засвідчує його участь у проекті.

Література

 1. Антонова О. Є. Обдарованість: досвід історичного і порівняльного аналізу: монографія / О. Є. Антонова. – Житомир: ЖДУ, 2005. – 456 с.

 2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади. – 342 с.

 3. Богоявленская Б. В. Концепция одаренности / Б. В. Богоявленская, А. М. Матюшин // Обдарована дитина. – 2000. – № 1.

 4. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка / Ю. З. Гільбух. – К. : Випол, 1993. – 75 с.

 5. Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 рр.: затверджено постановою Каб. Мін. України від 08.08.2007 №106 // Історія України: Шкільний світ, 2007. – № 39. – С. 12.

 6. І творчість, і праця, і успіх: збірник методичних матеріалів / упор. С. А. Болсун. – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – 164 с.

 7. Киричук В. Розвиток особистості учнів у системі проектування навчально-виховного процесу // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 21–22 квітня 2010р.). Тернопіль: ІОД, 2010. – С. 5-24.

 8. Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: навч. посіб. / Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. – К.: ІЗМН, 1997. – 300 с.

 9. Ковганич Г. Метод проектів у формуванні життєвої компетентності особистості / Г. Ковганич // Завуч. – 2005. – № 19. – С. 19-22.

 10. Костів В. І. Експрес-методика діагностики креативної культури особистості / В. І. Костів // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 21–22 квітня 2010р.). Тернопіль: ІОД, 2010. – С. 133-144.

 11. Кречко Д. А. Проблема трактовки категории сопровождения в современной психолого-медико-социальной литературе / Д. А. Кречко // Психолого-медико-социальное сопровождение детей: проблемы, поиски, перспективы: сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Хабаровск, 24-25 мая 2010 г.) / под ред. Е. Н. Ткач. – Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2010. – С. 100-103.

 12. Психология одаренности детей и подростков: учебн. пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Ю. Д. Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина и др; под ред. Н. С. Лейтеса – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 336 с.

 13. Соціальна педагогіка / [А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола та ін.]; за ред. А. Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 154 с.

 14. Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей // Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка. Соціальна робота : Навчальний посібник / Л. Г. Коваль. – Київ: ІЗМН, 1997. – С. 125-150.

 15. Спецвипуск газети „Завуч” „Обдаровані діти”. – 2003. – №17-18.

 16. Тадеєв В. О. Обдарованість і творчість особистості: американський підхід: монографія / В. О. Тадеєв. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 240 с.

 17. Троценко Н. Є. Методичний супровід профілактичної роботи соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Є. Троценко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. ст. (спецвипуск) : у 2-х ч. / [редкол.: Бех І. Д., Огнев’юк В. О., Кононко О. Л. та ін.]. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. – № 11. – Частина 2. Педагогіка. Психологія. – С. 75–79.

 18. Шанскова Т. І. Актуальні тенденції у підготовці майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу сімей / Т. І. Шанскова // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2005. – № 21. – С. 142-145.

Додаток А

Зразок сертифікату
СЕРТИФІКАТ
Виданий студентці ІІІ курсу спеціальності “Соціальна педагогіка і практична психологія” Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Мошків Марії,

який засвідчує її участь у реалізації творчого соціального проекту “Перевал” на базі дитячого оздоровчого табору “Смерічка”

з 6 до 27 липня 2011 р.

Директор літнього

оздоровчого табору “Смерічка” ___________ М. П. Соя
Керівник проекту ____________ О. І. Попович

Додаток Б

Матеріал для просвітницької роботи з батьками, дітьми, педагогами навчальних закладів
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР “СМЕРІЧКА”
Дитячий табір 1 категорії "Смерічка "розташований в с. Микуличин (Яремче), Івано-франківська обл. Дитячий табір "Смерічка" пропонує проживання в 3-х поверхових стаціонарних дерев’яних корпусах в "гуцульському" стилі (два корпуси: для хлопчиків і для дівчаток). Номери 6-8-ми місні, душ на території. У корпусі для дівчаток є душ і біде. Холодна, гаряча вода – постійно. Територія: зелена, доглянута. Харчування: 5-ти разове в їдальні, завжди в наявності свіжі овочі і фрукти.

Інфраструктура: на території є дитячий майданчик, медпункт, їдальня, футбольне і баскетбольне поля, концертний зал. Під час відпочинку з дітьми постійно займаються професійні педагоги, проводяться вікторини, конкурси, різні змагання.


Дитячим табором "Смерічка" пропонуються екскурсії по Карпатах, піші походи в гори (сходження на гору Хом'як), відвідини Яремчанських водопадів.

Зміни:


1 зміна: з 30.05 по 21.06

2 зміна: з 20.06 по 12.07

3 зміна: з 11.07 по 02.08

4 зміна: з 01.08 по 23.08


Навчально-виховна база Прикарпатського університету. Поруч з комплексом “Смерічка” Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника заплановано будівництво Міжнародного молодіжного центру зустрічей студентської молоді України та Польщі, тому в перспективі вбачаємо також співпрацю з польськими колегами.За літо в таборі оздоровлюються більше 1200 дітей. Причому з різних регіонів України. В нас також відпочиває чимало дітей, батьки яких є українцями, але живуть у різних країнах — в Австрії, Польщі, Німеччині. Були також групи з Казахстану та Грузії. З дітьми працюють студенти нашого університету, приїжджають студенти із США. окрім основної роботи вони фактично є викладачами англійської мови. дуже важливо, що ми вчимося в них, а вони — в нас.

Кожен день у таборі «Смерічка» не схожий на інші. Як тільки перші промені сонця золотять гірські вершини, табір наповнюється дитячими голосами. Після обов’язкової руханки — ранкова лінійка. Під час відкриття табірної зміни підіймається державний Прапор. а коли звучить державний Гімн, усі діти — від шестирічних до 11класників — співають, поклавши руку на серце. Це — важливий компонент патріотичного виховання. У «Смерічці» — своєрідний культ української мови і пісні, поваги до рідного краю, своїх батьків, пращурів. традиційно проводяться дні «Звичаї мого народу» з циклом бесід про гуцулів і традиційним фестивалем дитячої пісні. кожна дитина, покидаючи табір, знає напам’ять як мінімум десять нових українських пісень, які вивчила тут. а гімн «Смерічки» «Прикарпаття моє, Прикарпаття» лунає далеко за межами України: її повезли до США волонтери з Техасу.

Не випадково табір «Смерічка» має найвищий рейтинг в області і визнаний одним з найкращих таборів України. Хто хоч раз побував у цій чарівній країні дитячих мрій, той обов’язково повернеться знов. директор табору Микола Соя кожне літо проводить у «Смерічці», бере участь у святах, спортивних змаганнях, разом з дітьми варить кашу, разом вирушає у походи. Він вважає, що, доторкнувшись до неповторного духу, який оселився у цьому куточку Карпат, вже не можна проміняти його на інші землі, інші радощі, іншу любов...Крім цього, діти їздили на екскурсії до м. Яремча, побували на мальовничому водоспаді та на Перевалі - тобто на границі Прикарпаття і Закарпаття. Також каталися на гірській канатній дорозі у Ворохті, відвідали з екскурсією м. Івано-Франківськ, піднімалися на галявину Кохання, ходили в одноденний похід.
Гуцульський танець у виконанні вожатих
Загiн "Ватра" відпочиває на галявині "Кохання"

“Смерічка” – табір для розвитку й реалізації творчих здібностей, прагнень, мрій!Додаток В
Ігри для табору

 

Ігри на знайомство

 

 

Гра „Про  мене сказали б...”Учасники сидять у колі, кожен по черзі говорить фразу, яка розпочинається зі слів: „Мій (хтось) сказав би про мене, що ...”

 

Гра „Запам`ятай ім`я”

На першому етапі для проведення цієї гри знадобиться 1 м`яч, учасники гри утворюють коло. В колі кожна людина по черзі називає своє ім`я. Потім хтось кидає м`яч навмання комусь та називає його ім`я. Тоді відправляє м`яч іншому, і так доти, доки м`яч не обійде по колу і не потрапить до рук ведучого. На ІІ етапі називаючий повинен зробити два послідовних кидки наліво, називаючи імена, і потім повторити те саме направо. Тому в гру потрібно ввести 2 м`ячі.

 

Гра „Паличка” (поки не всі імена ще добре знайомі)

В центрі кола ведучий. У нього – зроблена з паперу або з газет „паличка”. Один з учасників починає, говорячи: „Саша, Коля...” (своє ім`я називає  та іншого). Ведучий (гравець, що в центрі кола) повинен торкнутися паличкою Колю, поки той не встиг назвати після свого імені ще чиєсь. Якщо він встигає, міняються ролями.

 

Гра „Тік-так”

Всім учасникам пропонується дізнатися імена своїх сусідів справа та зліва. Після цього ведучий підходить до будь-кого із учасників і промовляє „Тік” або „Так” і рахує до 5 (10). Учасник, до якого звертався ведучий, повинен встигнути назвати ім`я сусіда справа (при „так”), зліва (при „тік”).

 

Самопредставлення:

- ім`я і риса характеру, яка починається з першої літери імені;

- ім`я  і 3 позитивні риси;

- закінчити фразу: „Не хочу хвалитися, але я...”;

- ім`я і свої уподобання („Бінго”): без допомоги ножиць створити ляльку, використовуючи метод обривання. Для цього потрібно скласти папір навпіл . На руках, на голові, на ногах вписати потрібну інформацію (улюблена страва, улюблена книга, улюблений колір, улюблений музичний жанр, улюблене місце відпочинку). За цією інформацією граючий шукає собі 4-5 товаришів (відповідь має бути аналогічною) і вигукує: „Бінго!” (це означає, що групу створено).

 

Вітальна

Треба разом привітатись:

- Добрий день! (граючі відповідають)

Дружно, голосно сказати:

- Добрий день!

Вліво, вправо поверніться,

Туди-сюди посміхніться:

- Добрий день!

У долоні поплескайте:

- Добрий день!

Дружно, всі, не відставайте:

- Добрий день!

 

Наше коло  мов сім`я

Наше коло  мов сім`я.

Друзі ми: і ти, і я.

-Добрий день, сусіду зліва.

-Добрий день, сусіду справа.

Ми – одна сім`я.

Наше коло  мов сім`я.

Друзі ми: і ти, і я.

Обніми сусіда зліва.

Обніми сусіда справа.

Ми – одна сім`я.

(далі замінюємо слова „добрий день” на посміхнись, поцілуй, приголуб, налякай, всі завдання потрібно виконувати).

 

 

Гра-руханка „Подарунок”Діти стоять в колі. Кожен з них придумує, який подарунок він хотів подарувати сусіду зліва. По черзі за допомогою міміки і жестів пояснює тому, кому дарує. Допускається підказка, але така, в якій не міститься назви даного предмета, а тільки його опис.

 

Гра-руханка „Ми йдемо”

Діти стоять в колі. Всі разом повторюють слова і починають йти по колу:

- Ми йдемо шукати друга (3 рази).

Говорячи наступну репліку, зупиняються і через одного повертаються лицем до сусіда:

- Зупинились, подивились.

І далі виконують команди:

„Долоньки  - до долоньок”.

Продовжують рух в іншу сторону, повторюючи слова і команди.

- Ми йдемо шукати друга (3 рази).

- Зупинились, подивились.

„Долоньки  - до долоньок”.

„П`ятки – до п`ятки”.

Продовжують рух і доповнюють поступово команди:

„Плече – до плеча”.

„Вушко – до вушка”.

„Носик – до носика”.

 

Пастка”Гравці утворюють два кола.

Внутрішнє коло, взявшись за руки, рухається в одну сторону, а зовнішнє в другу. За командою ведучого обидва кола зупиняються. Діти, що стоять у внутрішньому колі, піднімають руки вверх, утворивши ворота.

Решта то вбігають в коло, проходячи за воротами, то вибігають з нього.

Раптово подається друга команда: „Ворота”. Руки опускаються, і ті, хто залишився в середині кола, залишаються в колі. Вони залишаються у внутрішньому колі і беруться за руки з тими, хто там є. Після цього гра знову продовжується. Коли в зовнішньому колі залишиться мало граючих, з них утворюється внутрішнє коло.

 

Хвіст  дракона”Гравці стають один за одним, беручи попереднього за талію. Той, хто стоїть попереду, намагається впіймати останнього гравця у колоні, котрий уникає цього, не випускаючи попереднього.

 

Розмови з паличкою”По черзі говорять всі учасники групи. Перший, тримаючи паличку, описує подію зі свого життя протягом 30 сек. Потім паличка переходить до наступного учасника, який має підсумувати попердню розповідь, а потім розповісти свою історію. Слідкуйте, щоб підсумовування включало в себе всі основні пункти розповіді.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка