Трудове правоСторінка4/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4

Варіанти контрольних робіт

Варіант 1 1. Джерела трудового права України.

 2. Порядок надання щорічної відпустки працівнику.

 3. Переведення працівника на іншу роботу.

Варіант 2

 1. Припинення трудових відносин за ініціативою працівника.

 2. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення.

 3. Умови звільнення з посади у зв’язку з невідповідальністю працівника займаній посаді.

Варіант 3

 1. Значення міжнародного співробітництва у сфері трудових відносин.

 2. Порядок укладання трудового контракту.

 3. Зміст колективного договору.

Варіант 4

 1. Порядок прийому на роботу.

 2. Умови переміщення на іншу роботу.

 3. Порядок звільнення працівника у зв’язку з появою на робочому місці у нетверезому стані.

Варіант 5

 1. Робочий час та його види.

 2. Індивідуальні трудові спори, порядок вирішення.

 3. Випробувальний строк.

Варіант 6

 1. Порядок укладання колективного договору.

 2. Умови встановлення нормального робочого часу.

 3. Звільнення у зв’язку з прогулом.

Варіант 7

 1. Право працівника на оплату праці та його захист.

 2. Умови звільнення працівника у зв’язку з відсутністю на роботі чотири місяці підряд.

 3. Комісії з трудових спорів: порядок створення та повноваження.

Варіант 8

 1. Скорочений робочий час та умови його призначення.

 2. Встановлення повної матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну його діями підприємству, установі, організації.

 3. Особливості праці жінок.

Варіант 9

 1. Порядок надання відпустки.

 2. Неповний робочий час і порядок його встановлення.

 3. Порядок внесення змін у трудовий договір (контракт).

Варіант 10

 1. Звільнення з роботи за ініціативою працівника.

 2. Умови роботи у нічний час, у вихідні і святкові дні.

 3. Умови переміщення працівника на іншу роботу.

Варіант 11

 1. Охарактеризуйте Закон України «Про колективні договори і угоди».

 2. Поняття, зміст та порядок укладання трудового контракту.

 3. Дисциплінарні стягнення: порядок накладання та зняття.

Варіант 12

1. Поняття, зміст і порядок укладання трудового контракту.

2. Особливості методу трудового права.

3. Пенсії: поняття та види.

Варіант 13

1. Соціальне забезпечення та його види.

2. Підстави припинення трудового договору /контракту/ відповідно до КЗпП.

3. Джерела трудового права.

Варіант 14

1. Припинення трудових відносин за ініціативою працівника.

2. Соціальне страхування та його види.

3. Форма і строк трудових договорів.

Варіант 15

1. Порядок припинення трудових відносин за ініціативою третіх осіб.

2. Порядок оформлення звільнення з роботи.

3. Умови встановлення матеріальної відповідальності працівників.

Варіант 16

1. Робочий час та його види.

2. Порядок укладання колективного трудового договору.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Варіант 17

1. Час відпочинку та його види.

2. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх.

3. Підстави для розірвання трудових правовідносин.

Варіант 18

1. Підстави та умови матеріальної відповідальності.

2. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення.

3. Право на страйк та його реалізація.

Варіант 19

1. Поняття трудових спорів, їх види і причини виникнення.

2. Поняття і сторони колективного договору.

3. Загальні трудові обов’язки сторін трудових правовідносин.

Варіант 20

1. Метод заохочення в трудовому праві.

2. Відпустки, їх види та порядок надання.

3. Зміст трудового договору.

Варіант 21

1. Порядок розгляду колективних трудових суперечок.

2. Суб’єкти трудових правовідносин.

3. Ненормований робочий час.

Варіант 22

1. Трудові правовідносини.

2. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

3. Поняття охорони праці та її правове регулювання.Контрольні питання


 1. Трудове право як галузь права.

 2. Предмет та метод трудового права.

 3. Функції трудового права.

 4. Принципи трудового права.

 5. Система трудового права.

 6. Джерела трудового права та їх види.

 7. Конституція України як джерело трудового права.

 8. Міжнародно-правові акти про працю як джерело трудового права

 9. Кодекс законів про працю як джерело трудового права.

 10. Порядок укладання трудового договору.

 11. Зміст трудового договору.

 12. Зміна трудових правовідносин.

 13. Порядок оформлення на роботу.

 14. Контракт як особлива форма трудових відносин.

 15. Випробувальний термін.

 16. Переведення і переміщення на іншу роботу.

 17. Підстави для розірвання трудових правовідносин.

 18. Припинення трудових відносин за ініціативою працівника.

 19. Припинення трудових відносин за ініціативою власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

 20. Припинення трудових відносин у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства.

 21. Припинення трудових відносин у зв’язку з прогулом, з появою на робочому місці в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

 22. Припинення трудових відносин за ініціативою третіх осіб.

 23. Поняття робочого часу та його види.

 24. Порядок встановлення скороченого робочого часу.

 25. Неповний робочий час, умови його встановлення.

 26. Ненормований робочий час.

 27. Наднормований час, підстави і порядок його встановлення.

 28. Поняття часу відпочинку та його види.

 29. Особливості робочого часу і часу відпочинку неповнолітніх.

 30. Поняття відпустки, види відпусток.

 31. Призначення щорічних відпусток.

 32. Правове регулювання інших видів відпусток.

 33. Оплата праці та її правове визначення.

 34. Структура та функції заробітної плати.

 35. Мінімальна заробітна плата.

 36. Виплата заробітної плати при звільненні.

 37. Утримання з заробітної плати.

 38. Гарантійні та компенсаційні виплати, їх поняття та умови виплати.

 39. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

 40. Порядок встановлення внутрішнього трудового розпорядку.

 41. Заохочення і підстави їх застосування.

 42. Дисциплінарні стягнення та їх види.

 43. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень.

 44. Підстави матеріальної відповідальності.

 45. Види матеріальної відповідальності працівників.

 46. Порядок укладання договору про матеріальну відповідальність.

 47. Визначення розміру шкоди, яка заподіяна підприємству, організації, установі.

 48. Порядок відшкодування матеріальної шкоди.

 49. Поняття охорони праці.

 50. Зміст загальних гарантій прав працівників на охорону праці.

 51. Організація охорони праці на підприємствах.

 52. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

 53. Державний нагляд за здійсненням законодавства про охорону праці.

 54. Трудові спори та їх види.

 55. Порядок створення комісії з трудових спорів.

 56. Порядок розглядання трудових спорів КТС.

 57. Порядок розглядання трудових спорів судами.

 58. Правовий статус органів, які вирішують колективні трудові спори (конфлікти).

 59. Порядок вирішення колективних трудових договорів (конфліктів).

 60. Порядок проведення страйку.Список інформаційних джерел

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – №1–2. – К. : Юрінком, 2004.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1.07.1993 р., № 3356-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р., № 1045-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 5. Закон України «Про організації работодавців» від 24.05.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

 6. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р., №504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 7. Закон України «Про зайнятість населення» від 1.03.1991 р., № 804-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 171.

 8. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р., №2695-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 669.

 9. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р., // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 10. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р., № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

 11. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – С. 401.

 12. Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів : затв. Постановою КМ України від 05.04.1994 р., №225 // ЗП уряду України. – 1994. № 8. – Ст. 193.

 13. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими обєднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 – 2009 роки : укладена 15.04.2008 р. // Голос України. – 2008. – № 81 – 82.

 14. Інструкція про ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях ; Наказ Мінпраці України, Мінюсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р., № 58 // Інформ. бюл. Мінпраці України. – 1993. - № 9 – 10.

 15. Положення про Національну службу посередництва і примирення : затв. Указом Президента України від 17.11.1998 р., № 1258/98 // Офіц. Вісн. України. – 1998. – № 46. – Ст. 1684.

 16. Про практику розгляду судами трудових спорів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р., № 9 // Бюл. зак-ва і юрид практики України. – 2006. – № 2.

 17. Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). – К. : Основа, 2000.

 18. Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України : Навч. посіб. – К. : Вид. Паливода А. В., 2002.

 19. Буряк В. Я. Трудові спори : порядок їх вирішення в Україні. – К. : Основа, 2000.

 20. Гетьманцева Н.Д. Правова характеристика роботодавця як суб’єкта трудових відносин // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 273. Правознавство. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 46 – 49.

 21. Трудове право України. /Под ред. Г .И. Чанишевой - X.: «Одіссей». 1999. - 480с.

 22. Прокопенко В.І. Трудове право України : підруч. / В.І. Прокопенко. – Х.: Консум, 2000.

 23. Прокопенко В.і. Трудовий договір і трудові правовідносини. – К. : Вид-во Київського ун-ту. 1971. – 187 с.

 24. Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України : підруч. / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. Х. : Вид-во «ФІНН», 2009. – 728 с.

 25. Жигалкін П. І., Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці, 2008. – 448 с.

 26. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України, 2006. – 456 с.

Навчальне видання


ПЕРЕВАЛОВА Людмила Вікторівна

АВРАМОВА Ольга Євгенівна

ГАЄВАЯ Олександра ВалентинівнаТрудове право

Навчально-методичний посібник

для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Роботу до видання рекомендував О. М. Гаврись

Редактор В.В. Полянська

Комп’ютерна верстка О.В.Софоклова


План 2011 р., поз. /

Підп. до друку __.__.__ Формат 60х84 1/16. Папір офсетний

Друк. – різографія Гарнітура Таймс. Ум.-друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 6,4

Наклад 100 прим. Зам. № ___. Ціна договірна.

_____________________________________________________________

Видавничий центр НТУ “ХПІ”.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009 р.61002, Харків, вул. Фрунзе, 21 .

Друкарня НТУ “ХПІ” 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка