Трудове правоСторінка3/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4
ТЕМА 1. Поняття предмета та методу трудового права України. Джерела трудового права

1. Предмет та метод трудового права.

2. Джерела, які регулюють трудові відносини: міжнародні документи та законодавство України.

3. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права.


Питання для самостійної роботи

 1. Функції трудового права.

 2. Принципи трудового права.

 3. Система трудового права

 4. Конституція України як джерело трудового права.

 5. Міжнародно-правові акти про працю як джерело трудового права

 6. Кодекс законів про працю як джерело трудового права.


Тестові завдання

1. Вкажіть, в яких із зазначених випадків застосовуються норми трудового права:

а) токар працює на державному машинобудівному підприємстві;

б) водій працює у приватній фірмі;

в) майстер з ремонту телевізорів працює самостійно, як приватний підприємець.

2. До змісту правового статусу суб’єктів трудового права належить:

а) наявність трудової право-дієздатності;

б) закріплення суб’єктивних трудових прав і обов’язків;

в) встановлення гарантій прав і обов’язків;

г) визначення відповідальності при невиконанні трудових обов’язків.

3. Визначення поняття «трудові правовідносини» включає:

а) вид суспільних відносин;

б) їх врегулювання нормами трудового права;

в) забезпечення працівників належними умовами праці;

г) визначення тривалості трудових відносин.

4. Які відносини регулює трудове право?

а) між працівником і роботодавцем;

б) між трудовим колективом і власником підприємства, установи, організації або вповноваженим органом;

в) між профспілковими організаціями та працівниками;

г) пенсійне забезпечення;

д) соціальне страхування.

5. Види суб’єктів трудового права:

а) працівники;

б) власник підприємства;

в) трудові колективи;

г) будь-яка юридична особа;

д) громадські організації.

6. Ознаками трудових правовідносин є:

а) включення працівників до складу трудового колективу;

б) виконання певної трудової функції;

в) додержання трудового режиму.

Тема 2. Поняття колективного договору та порядок його укладання. Закон України «Про колективні договори та угоди»


 1. Поняття колективного договору та його умови.

 2. Законодавство України, яке регулює укладання колективного договору.

 3. Сторони, які беруть участь у проведенні переговорів.

 4. Структура колективного договору.


Питання для самостійної роботи

 1. Порядок укладання колективного договору.

 2. Реєстрація місцевими органами державної влади.

 3. Відповідальність сторін за порушення умов колективного договору.

 4. Порядок внесення змін та доповнень.


Тестові завдання
1. Право на ведення колективних переговорів щодо укладання колективного договору мають:

а) професійні спілки;

б) представники трудового колективу;

в) об’єднання профспілок;

г) інші спільні представницькі органи.

2. Порядок укладання колективного договору встановлюється:

а) Кодексом законів про працю;

б) Конституцією України;

в) Законом України «Про колективні договори та угоди»;

г) Законом України «Про зайнятість населення».

3. До правових елементів поняття колективного договору належать:

а) сторони, форма та його зміст;

б) зміст, домовленість сторін;

в) форма, зобов’язання сторін , їх відповідальність;

г) необхідні умови, встановлені законодавством.

4. Колективний договір укладається:

а) на будь-якому підприємстві;

б) на державних підприємствах;

в) на підприємствах, які мають статус юридичної особи;

г) на підприємствах, які мають статус юридичної особи і використовують найману працю.

5. Структуру колективного договору складають:

а) порядок укладання;

б) визначення його змісту;

в) функції сторін і контроль взаємних зобов’язань;

г) визначення відповідальності сторін.
Тема 3. Трудовий договір. Контракт


 1. Порядок укладання трудового договору. Форма, строк, зміст.

 2. Особливості укладання трудового контракту.

 3. Припинення трудового договору (контракту) з ініціативи працівника.

 4. Припинення трудового договору (контракту) з ініціативи власника підприємства, організації, установи, або уповноваженого ним органу.


Питання для самостійної роботи

 1. Умови і порядок виникнення трудових правовідносин.

 2. Зміна умов трудових правовідносин.

 3. Випробувальний строк.

 4. Переведення і переміщення на іншу роботу.

 5. Підстави розірвання трудових правовідносин.


Тестові завдання
1. До змісту правового статусу суб’єктів трудового права належить:

а) наявність трудової праводієздатності;

б) закріплення суб’єктивних трудових прав і обов’язків;

в) встановлення гарантій прав і обов’язків;

г) визначення відповідальності при невиконанні трудових обов’язків.

2. Правовий статус суб’єктів трудового права може бути:

а) загальним;

б) змішаним;

в) спеціальним;

г) загальним і спеціальним;

д) змішаним і особливим.

3. Види суб’єктів трудового права:

а) працівники;

б) власник підприємства;

в) трудові колективи;

г) будь-яка юридична особа;

д) громадські організації.

4. Риси, що об’єднують фізичних і юридичних осіб як суб’єктів трудового права:

а) обов’язки додержання норм трудового права;

б) можливість бути наймачем робочої сили;

в) дотримання норм КЗпП;

г) збереження обов’язкової квоти працевлаштування.

5. Трудова правосуб’єктність виникає з:

а) 18 років;

б) 16 років;

в) 14 років;

г) 15 років.

6. Трудовий договір укладається за наявністю наступних документів:

а) паспорт і трудова книжка;

б) паспорт, трудова книжка і довідка про стан здоров’я ;

в) документ про освіту;

г) будь-які документи за вимогою власника .

7. В яких випадках трудовий договір укладається в письмовій формі?

а) завжди;

б) працівник наполягає на письмовій формі;

в) працівник є молодим спеціалістом;

г) працівник – неповнолітній.

8. На який термін може укладатися трудовий контракт?

а) на 1 рік;

б) на 5 років;

в) на 10 років;

г) за згодою сторін.

9. Обов’язковими умовами трудового договору є умови:

а) про оплату праці;

б) про тривалість робочого часу;

в) про трудову функцію працівника;

г) про тривалість відпустки.

10. Які відомості не повинні записуватися в трудову книжку?

а) про посади, які займає працівник;

б) про заохочення, які застосовувалися до працівника;

в) про дисциплінарні стягнення;

г) про причини звільнення.

11. Для звільнення з роботи за ініціативою роботодавця потрібна попередня згода:

а) органу, якому підпорядковано підприємство;

б) профспілкового комітету;

в) центру працевлаштування;

г) зборів трудового колективу;

д) працівника.

12. Прогулом вважається відсутність на роботі протягом:

а) 1 години;

б) 3 годин;

в) 1 / 2 робочого дня;

г) робочого дня.

13. Строк випробування не повинен перевищувати:

а) одного місяця для працівників;

б) двох тижнів;

в) 6 місяців;

г) 3 місяців за погодженням з профкомом;

14. Громадянин України має право самостійно укладати трудовий договір:

а) тільки з 16 років;

б) тільки з 15 рокыв, а в окремих випадках з 14 років;

в) це питання визначається батьками;

г) за згодою профкому;

д) з будь-якого віку, але не молодше 18 років.

15. Випробування не може встановлюватися:

а) для молодих спеціалістів;

б) для звільнених з лав Збройних Сил України;

в) для неповнолітніх;

г) жінок, які мають дітей віком до 14 років;

д) для працівників.

16. Підстави для припинення трудового договору:

а) за згодою сторін;

б) за ініціативою працівника;

в) за ініціативою власника або уповноваженого ним органу;

г) за ініціативою органів прокуратури та внутрішніх справ України;

д) за ініціативою суду;

е) за станом здоров’я.

17. Значення трудової книжки полягає в такому:

а) вона є основним документом про трудову діяльність;

б) оформлюється на усіх працівників, які працюють понад 5 днів;

в) вносяться відомості про роботу та заохочення;

г) вносяться відомості про роботу, заохочення та стягнення;

д) обов’язково заповнюється на тимчасових і позаштатних працівників.

18. Власник повинен звільнити працівника за його заявою у вказаний ним строк у разі:

а) неможливості проживання в даній місцевості;

б) наявності дитини;

в) за станом здоров’я;

г) за власним бажанням працівника;

д) у зв’язку зі вступом до навчального закладу.
Практичні завдання
1. Після сварки зі співпрацівником інституту Нікітін звернувся до власника з заявою про звільнення з посади. Наступного дня він вирішив забрати свою заяву назад, але йому відмовили, посилаючись на те, що згідно з наказом його звільнено за угодою сторін ще вчора.

Як вирішити цей спір?


2. Тесляр Луков працював за строковим договором. За три місяці до його закінчення він подав заяву про звільнення у зв’язку з переведенням його жінки на роботу в іншу місцевість. Наступного дня він на роботу не вийшов і виїхав з міста. Коли він одержав трудову книжку, то з’ясувалося, що він звільнений за п.4 ст.40 КЗпП. Луков звернувся до прокурора зі скаргою на дії власника.

Яку відповідь повинен дати прокурор?


3. Кисіль звернувся 5 січня до власника з заявою про звільнення у зв’язку з тим, що він знайшов інше місце роботи. Власник 25 березня видав наказ про звільнення Кисіля за власним бажанням. Кисіль оскаржив це звільнення, пояснюючи, що перейти на нове місце роботи він збирався в січні, а зараз воно вже зайняте.

Чи підлягає вимога задоволенню?


4.Інженери Петров і Ключко, які працювали в одному відділі, звернулися до юриста за консультацією. У зв’язку зі скороченням штату, хтось з них має бути залишитися на роботі. Петров має вищу освіту та безперервний стаж роботи за фахом. Ключко має таку ж саму освіту, певний стаж роботи і утримує трьох неповнолітніх дітей.

Яку відповідь повинен дати ним юрист?


5. Черкашина, яка працювала інженером 12 років, була попереджена про звільнення у зв’язку зі скороченням штату. Вона заперечувала, тому що вона навчається у вищому навчальному закладі, має на утриманні двох малолітніх дітей, а залишений на роботі Гущін працює тільки один рік, самотній і має дисциплінарне стягнення.

Як треба вирішити справу?


6. За появу на роботі у нетверезому стані Галичу перенесли чергову відпустку на зимовий час і позбавили його премії. Через два тижні він знову з’явився на роботі у нетверезому стані. Його було звільнено за систематичне порушення трудової дисципліни на підставі п.3 ст.40 КЗпП. Галіч звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі.

Яке рішення повинен винести суд?


7. Сичко хворіла 4 місяці і три дні. Її було звільнено за п.5 ст.40 КЗпП України. У позовній заяві про поновлення на роботу вона повідомила, що є єдиним працездатним членом сім’ї, на її утриманні знаходиться двоє неповнолітніх дітей.

Як повинен вирішити справу суд?


8. Тіщенко, яка працювала майстром, 2 серпня подала заяву про звільнення за власним бажанням і наступного дня припинила роботу. 15 серпня за згодою профспілкового органу, вона була звільнена за прогул. Тіщенко звернулась до суду з позовом про зміну формулювання причини звільнення.

Чи підлягає скарга задоволенню?


9. Завідуюча дитячою поліклінікою Амосова грубо поводилася з хворими дітьми та їх батьками. На неодноразові скарги головний лікар заходів не вживав. Про це було надруковано в місцевій газеті. На підставі статті Амосова була звільнена за ст.45 КЗпП України. Вона звернулась з позовом до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?


10. Корчак подав заяву про звільнення за власним бажанням 8 серпня. 9 жовтня він залишив роботу, але трудова книжка йому не була видана. Власник вважав, що Корчака треба звільнити за прогул. Корчак заперечував і звернувся до суду.

Як вирішити дану справу?
Тема 4. Робочий час і час відпочинку


 1. Поняття та види робочого часу.

 2. Порядок встановлення скороченого і неповного робочого часу.

 3. Час відпочинку: поняття, види.

 4. Поняття і види відпустки.


Питання для самостійної роботи

 1. Порядок встановлення скороченого робочого часу.

 2. Неповний робочий час.

 3. Ненормований робочий час.

 4. Призначення щорічних відпусток.

 5. Правове регулювання інших видів відпусток.


Тестові завдання
1. Яка встановлюється максимальна тижнева тривалість робочого часу?

а) 36 годин;

б) 40 годин;

в) 38 годин;

г) 48 годин.

2. Право на встановлення скороченої тривалості робочого часу мають:

а) вагітні жінки;

б) жінки, які мають дітей віком до 14 років;

в) неповнолітні працівники;

г) працівники, які працюють на підприємствах зі шкідливими умовами;

д) на молодих спеціалістів.

3. Який час вважається нічним згідно з чинним законодавством:

а) з 20 до 8 годин;

б) з 22 до 6 годин;

в) з 23 до 7 годин;

г) з 0 годин до 6 годин.

4. Право на неповний робочий час мають:

а) вагітні жінки;

б) неповнолітні працівники;

в) за згодою сторін;

г) працівник, який доглядає за хворим членом сім’ї;

д) жінка, яка має дитину віком до 14 років;

е) за станом здоров’я.


 1. Скорочена тривалість робочого часу для неповнолітніх з 16 до 18 років складає:

а) 24 години;

б) 18 годин;

в) 36 годин;

г) 40 годин.

6. Чим відрізняється неповний робочий час від скороченого?

а) встановлюється за згодою сторін;

б) оплата здійснюється в повному обсязі;

в) можливе зменшення заробітної плати;

г) можливе зменшення тривалості як робочого дня, так і робочого тижня.

7. Перерва впродовж робочого дня надається через:

а) 3 години після початку роботи і триває від 30 хвилин до 2 годин;

б) 5 години після початку роботи і триває від 1 години до 2 годин;

в) 4 години після початку роботи і триває від 30 хвилин до 2 годин.

8. Відпустка має такі види:

а) основна;

б) додаткова;

в) щорічна;

г) соціальна;

д) творча.

9. Тривалість щорічної основної відпустки не може бути меншої від:

а) 21 календарного дня;

б) 18 календарних днів;

в) 24 календарних днів;

г) 30 календарних днів.
Тема 5. Дисципліна праці і дисциплінарна відповідальність


 1. Внутрішній трудовий розпорядок.

 2. Дисципліна праці і засоби її забезпечення.

 3. Дисциплінарна відповідальність, її види і порядок застосування.


Питання для самостійної роботи

 1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

 2. Порядок встановлення внутрішнього трудового розпорядку.

 3. Заохочення і підстави їх застосування.

 4. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень.Тестові завдання
1. Трудова дисципліна забезпечується:

а) диспозитивним методом;

б) імперативним методом;

в) методом заохочення;

г) методом примусу.

2. На працівника за порушення трудової дисципліни можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

а) догана;

б) попередження;

в) штрафні санкції;

г) звільнення;

д) зняття з посади.

3. Дисциплінарне стягнення накладається:

а) КТС;

б) посадовою особою;в) рободавцем;

г) судом.

4. Дисциплінарне стягнення застосовується:

а) не пізніше наступного дня від дня його виявлення;

б) не пізніше 1 місяця від дня його виявлення;

в) не пізніше 6 місяців від дня його виявлення;

г) не пізніше 1 року від дня його скоєння.

5. У який термін від дня скоєння дисциплінарного проступку може бути накладено дисциплінарне стягнення:

а) до 1 місяця;

б) до 3 місяців;

в) до 6 місяців.

6. Протягом якого часу працівник вважається таким, що мав дисциплінарне стягнення:

а) 6 місяців;

б) 1 року ;

в) протягом всього часу роботи на даному підприємстві.

7. Дисциплінарне стягнення може зніматися?

а) да;

б) ні;


в) у виключних випадках.
Практичні завдання


  1. Які з цих видів строків існують у трудовому праві:

 1. випробувальний строк;

 2. строки трудового договору;

 3. строк дії колективного договору;

 4. строк оформлення трудової книжки;

 5. строк попередження працівника про звільнення;

 6. строк попередження працівника про звільнення в зв’язку зі скороченням чисельності працівників;

 7. строк накладання дисциплінарного стягнення.

Вкажіть їх термін та коли вони встановлюються.
Тема 6. Матеріальна відповідальність сторін

 1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності.

 2. Види договорів про матеріальну відповідальність.

 3. Порядок відшкодування матеріальної шкоди.


Питання для самостійної роботи

 1. Підстави матеріальної відповідальності.

 2. Види матеріальної відповідальності працівників.

 3. Порядок укладання договору про матеріальну відповідальність.

 4. Визначення розміру шкоди, яка заподіяна підприємством, організацією, установою.

 5. Порядок відшкодування матеріальної шкоди.


Тестові завдання
1. За шкоду, заподіяну підприємству, працівник несе:

а) часткову майнову відповідальність;

б) змішану майнову відповідальність;

в) обмежену відповідальність;

г) повну майнову відповідальність;

д) збільшену майнову відповідальність.

2. Підставою для застосування матеріальної відповідальності до працівника є:

а) матеріальна шкода;

б) вина працівника;

в) поява на робочому місці у нетверезому стані;

г) скоєння злочину.

3. Законодавство встановлює такі види матеріальної відповідальності:

а) адміністративна;

б) підвищена;

в) повна;

г) обмежена.

4. Ознаками шкоди, заподіяної підприємству є:

а) пряма шкода;

б) шкода, що заподіяла великі грошові збитки;

в) вина працівника;

г) скоєння злочину.

5. матеріальна відповідальність обмежується:

а) розміром шкоди;

б) неодержаним прибутком;

в) майном працівника;

г) заробітною платою працівника.

6. Повна матеріальна відповідальність настає у таких випадках:

а) якщо з працівником укладений договір про повну матеріальну відповідальність;

б) якщо майно або інші цінності одержані працівником під звіт за довіреністю;

в) якщо працівник не вийшов на роботу;

г) якщо має високу заробітну плату.
Тема 7. Трудові спори


  1. Поняття трудових спорів та їх види.

  2. Правовий статус комісії з трудових спорів.

  3. Порядок розглядання індивідуальних трудових спорів.

  4. Колективні трудові спори.


Питання для самостійної роботи

 1. Порядок створення комісії з трудових спорів.

 2. Порядок розглядання трудових спорів КТС.

 3. Порядок розглядання трудових спорів судами.

 4. Правовий статус органів, які вирішують колективні трудові спори (конфлікти).

 5. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 6. Порядок проведення страйку.


Тестові завдання
1. Трудові спори підрозділяються на такі:

а) місцеві;

б) індивідуальні;

в) колективні;

г) державні.

2. Трудові спори розглядаються:

а) виключно судами;

б) роботодавцем;

в) органами державної влади;

г) комісіями з трудових спорів;

д) органами юстиції.

3. Комісії з трудових спорів обираються:

а) на усіх підприємствах;

б) на державних підприємствах;

в) на підприємствах із численністю 15 та більше працівників;

г) на підприємствах із численністю 100 та більше працівників;

д) на підприємствах із численністю 1000 та більше працівників.

4. КТС розглядає трудовий спір у:

а) 10-денний строк;

б) 20-денний строк;

в) протягом 1 місяця;

г) протягом 1 року.

5. Працівник має право звернутися до суду в таких випадках:

а) КТС на підприємстві не обирається;

б) завжди;

в) про поновлення на роботі;

г) КТС не приймає заяву працівника про розгляд трудового спору;

д) якщо роботодавець заперечує проти розглядання трудового спору.

6. Працівник має право звернутися до суду:

а) у 3-х місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права;

б) у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права;

в) у 10-ти денний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

7. Колективні трудові спори розглядаються:

а) судами;

б) комісіями з трудових спорів;

в) примирювальною комісією;

г) трудовим арбітражем;

д) Президентом України.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання й оформлення контрольних робіт

Контрольні роботи займають важливе місце в навчальному процесі на заочному факультеті вищих навчальних закладів. Основна мета – з’ясування студентами теоретичних положень, надбання ними навичок самостійної роботи із законодавчими актами, навчальною і науковою літературою, уміння застосовувати отримані знання для рішення конкретних практичних ситуацій.

Контрольна робота складається з трьох питань. Кожне питання вимагає всебічної відповіді, що досягається за допомогою ретельного вивчення рекомендованого законодавства та навчальної літератури. Для успішного написання контрольної роботи студент повинен уважно ознайомитися із завданням; проаналізувати законодавчі акти; ознайомитися з рекомендованою літературою; продумати відповіді на поставлені питання.

Нормативні документи, навчально-методичні матеріали й інші джерела, які використовуються у контрольній роботі, повинні бути зазначені відповідно до загальних вимог. Список джерел додається наприкінці роботи.

Контрольна робота має бути виконана в учнівському зошиті або надрукована. На кожній сторінці мають бути залишені поля для зауважень. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Наприкінці роботи студент мусить поставити свій підпис і дату виконання контрольної роботи.

На титульному аркуші роботи необхідно вказати найменування університету, факультету, групи, номер варіанта, своє прізвище, ім’я, по батькові.

Термін виконання: • контрольна робота має бути здана на рецензію викладачеві не пізніше, ніж за місяць до початку сесії;

 • всі зауваження рецензента студент повинен усунути до іспиту або заліку, обговорити з ним дискусійні питання;

 • студентів, що несвоєчасно здали контрольні роботи, до сесії не допускають;

 • не зараховані роботи є підставою для недопущення до іспиту, заліку.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка