Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностіСторінка4/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Невідкладні стани при патології ендокринної системи. Алергічні стани. Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна, гіпоглікемічна, мікседематозна коми). Гостра надниркова недостатність, тиреотоксичний криз. Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок). Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії сифілісу.

-

-

8

8

16.1.5.

Гострі отруєння. Стани, що викликані уразливими факторами зовнішнього середовища. Організація допомоги в екстремальних ситуаціях. Гострі радіаційні ураження. Організація допомоги при промислових отруєннях. Організація допомоги при масових гострих радіаційних ураженнях.

-

-

3

3

16.1.6.

Інфекційні захворювання. Організація

невідкладної допомоги при особливо небезпечних

інфекціях. Системні інфекції захворювання (висипний

тиф, холера, бруцельоз). Організація невідкладноїдопомоги при особливо небезпечних інфекціях.

-

-

8

8

16.2.

Хірургічний профіль

2

-

33

35

16.2.1.

Загальні питання реаніматології. Принципи невідкладної допомоги. Етичні та юридичні аспекти. Основні реанімаційні заходи (інкубація трахеї, пункція та катетеризація трахеї, коніотомія, трахеотомія, ШВЛ, непрямий та прямий масаж серця, дефібриляція серця, пункція серця, пункція та катетеризація центральних та периферичних вен). Особливості реанімації людей похилого віку. Трансфузіологія

-

-

2

2

16.2.2.

Невідкладна допомога при гострих отруєннях. Гострі побутові отруєння. Гострі медикаментозні отруєння. Гострі професійні отруєння. Гострі бойові отруєння. Покуси, вжалення.

-

-

2

2

16.2.3.

Невідкладна допомога при станах викликаних уразливими факторами зовнішнього середовища. Політравма. Переохолодження та обмороження. Електротравма. Утопления. Опіки термічні і хімічні. Гіпертермічний синдром. Тепловий удар.

-

-

6

6

16.2.4.

Невідкладна допомоги при шоках, коматозних станах. Геморагічний шок. Травматичний шок. Гіповолемічний шок. Анафілактичний шок, набряк Квінке. Коматозні стани.

2

-

4

6

16.2.5.

Невідкладні стани при патології органів системи дихання, травлення, сечовидільної системи, порушеннях системи крові.

Гостра асфіксія (в т.ч. сторонні тіла гортані, трахеї і повішання). Гостра дихальна недостатність (в т.ч. астматичні стани , гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс). Гостра печінкова недостатність. Кров у випорожненнях. Гостра ниркова недостатність. Гостра затримка сечі. Гостра гематурія. Гострий абдомінальний біль, напруження передньої черевної стінки. Кровотечі і крововтрата. Глибокий венозний ттюмбоз.-

-

11

11

16.2.6.

Невідкладна допомога за гострого болю

Гострий абдомінальний біль при напруженні передньої черевної стінки. Гострий біль у промежині і тазовій ділянці. Гострий біль у шиї, спині, кістках, суглобах, м'яких тканинах.-

-

3

3

16.2.7

Організація невідкладної допомоги у екстремальних ситуаціях. Масові бойові отруєння. Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах. Транспортна іммобілізація.

-

-

5

5

16.3.

Педіатричний профіль.

2

-

34

36

16.3.1.

Загальні питання реаніматології у дітей.

Особливості реанімації новонароджених і дітей грудного віку. Трансфузіологія у дітей.-

-

3

3

16.3.2

Невідкладні стани при патології серцево-судинної системи у дітей. Невідкладна допомога при хворобах органів дихання та алергічних станах у дітей. Гостра дихальна недостатність (в т .ч. астматичні стани, гострий теноз, ларинготрахеіт)

1

-

8

9

16.3.3

Невідкладні стани при патології серцево-судинної системи у дітей. Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця. Гостра серцева недостатність. Колапс. Задишково-ціанотичний криз.

1

-

8

9

16.3.4

Невідкладні стани при порушеннях системи крові у дітей. Кровотечі і крововтрата

-

-

2

2

16.3.5

Невідкладні стани при патології органів системи травлення у дітей. Кров у випорожненні.

-

-

1

1

16.3.6

Невідкладні стани при патології ендокринної системи, алергічних станах у дітей. Гостра надниркова недостатність. Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, гіпоглікемічна). Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок).

-

-

5

5

16.3.7.

Інфекційні захворювання. Невідкладна допомога дітям. Токсикоексикоз, синдром блювання у дітей. Інфекційно-токсичний шок.

-

-

7

7

16.4.

Акушерсько-гінекологічний профіль

2

-

19

21

16.4.1.

Невідкладна допомога при шоках.

Геморагічний шок. Інфекційно-токсичний шок.-

-

4

4

16.4.2.

Аборт Септичний аборт. Аборти ускладнені кровотечею. Перфорація матки під час абортів.

-

-

3

3

16.4.3

Еклампсія. Невідкладна допомога при еклампсії. Профілактика еклампсії та важких форм гестозу. Тактика ведення пологів при еклампсії та її ускладненнях.

2

-

2

4

16.4.4.

Смерть плода. Гостра ФПН: діагностика, лікування та акушерська тактика. Хронічна ФПН: діагностика, лікування та акушерська тактика

-

-

4

4

16.4.5

Фізіологічні та патологічні пологи.

Тактика ведення фізіологічних пологів. Тактика ведення патологічних пологів.-

-

4

4

16.4.6.

Гострий біль.

Гострий біль у промежині і тазовій ділянці-

-

2

2
Модульний контроль


12
ВСЬОГО

54

238

540

844
Суміжні дисципліни


24

17.

Неврологія


18

18.

Нейрохірургія


6
Додаткові програми


46

1.

Військово-медична підготовка


10

2.

СНІД і вірусні гепатити


6

3.

Клінічна імунологія


12

4.

Туберкульоз


6

5.

Медична інформатика


6

6.

Трансплантологія


6
Базисний рівень знань, умінь та контроль практичних навичок


8
Робота з комп'ютерними атестаційними програмами. Підсумкове комп'ютерне тестування.


8
Піврічна та заключна атестація


6

ВСЬОГО РАЗОМ


936

Навчальний план визначає загальну тривалість навчання інтернів, розподіл годин, відведених на вивчення курсів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи рівень базисних знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку завдань охорони здоров'я регіону та інші обставини, навчальний заклад може вносити корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані навчальним планом, в межах 15% від загального обсягу часу.Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції (5%), практичні та семінарські заняття (95%). Під час навчання на кафедрі медичної психології та суміжних кафедрах лікарі-інтерни у відповідності до навчального плану набувають теоретичних знань та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних конференціях. З найбільш актуальних тем програми лікарі-інтерни готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі-інтерни під керівництвом викладача опановують вміння та практичні навички з медичної психології та суміжних дисциплін.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА-МЕДИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Загальні знання:

Згідно з вимогами фаху лікар-медичний психолог повинен знати та

вміти:

 • основи законодавства про охорону здоров'я та директивні документи, що визначають діяльність органів та закладів охорони здоров'я;

 • загальні питання організації медико-психологічної допомоги в Україні;

 • організацію роботи лікарняно-поліклінічних закладів;

 • організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги дорослому населенню;

 • організацію диспансерного нагляду;

 • протиепідемічні заходи при виникненні осередку інфекції;

 • принципи дієтотерапії, фізіотерапії та лікувальної фізкультури;

 • форми і методи санітарно-просвітньої роботи;

 • брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення;

 • вміти узагальнювати науково-практичну літературу;

 • знати сучасну літературу за фахом.

Лікар-медичний психолог повинен знати:

 • методи дослідження психічних процесів та станів;

 • методи дослідження особистості та міжособистісних відносин;

 • основні питання загальної психопатології, класифікацію психопатологічних синдромів, клініку астенічного синдрому, різні варіанти афективних синдромів, неврозоподібних синдромів, маячних та галюцинаторних синдромів, кататонічного синдрому, судомного синдрому, синдромів потьмареної свідомості, амнестичні синдроми та недоумства;

 • клінічні прояви порушень психічних процесів;

 • клінічну картину психічних розладів, їх етіологію, патогенез, диференційну діагностику та лікування;

 • сучасний стан розвитку нейропсихології, локалізацію вищих психічних функцій, нейропсихологічний аналіз та нейропсихологічні синдроми порушень вищих психічних функцій;

 • психологічні проблеми психосоматичних розладів, їх етіологію, психічні і соматичні співвідношення при захворюваннях внутрішніх органів, загальні принципи терапії психосоматичних захворювань;

 • медико-психологічні аспекти сексології;

 • нейрогуморальну та психічну регуляцію статевих функцій;

 • статеві розлади та їх лікування;

 • основні питання судово-психологічної та судово-психіатричної експертизи, ознаки неосудності та недієздатності;

 • основи психотерапії та реабілітаційних заходів, теоретичні концепції психотерапії, методики психотерапії, особливості психотерапії та реабілітації при різних захворюваннях, психологічні критерії та методи оцінки ефективності психотерапії та реабілітаційних заходів;

- принципи психогігієни і психопрофілактики.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка