Типи проектів Відомі різні класифікації проектів. Так, Є. С. Полат пропонує п'ять основних критеріїв, за якими розрізняють типи проектівСкачати 60.02 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір60.02 Kb.


Типи проектів

Відомі різні класифікації проектів. Так, Є. С. Полат пропонує п'ять основних критеріїв, за якими розрізняють типи проектів.

1) За домінуючими в проекті методами:

• дослідницький (такі проекти повністю підпорядковані логіці дослідження і мають структуру, що наближена чи повністю співпадає з істинно науковим дослідженням. Для реалізації застосовуються всі методи сучасної науки). Наприклад: лабораторний експеримент, соціальне опитування тощо; • творчий (передбачається максимально довільний підхід до оформлення результатів). Наприклад: театральне інсценування з історії математики (тема «Винайдення шахів»), побудова макетів фігур (тема «Многокутники»);

 • ігровий;

 • інформаційний (збирання інформації про об'єкт дослідження з метою аналізу, узагальнення і представлення широкому колу слухачів. Такі проекти можуть інтегруватися в дослідницькі й ставати їхньою частиною);

 • практично-орієнтовний (відрізняється чітко визначеним від самого початку результатом діяльності його учасників). Наприклад, створення посібника «Цікава математика».

2) За кількістю учасників:

 • індивідуальний;

 • парний;

 • груповий.

3) За часом проведення:

 • короткотривалий (1—3 уроки);

 • середньо тривалий (від одного тижня до одного місяця);

 • довготривалий (кілька місяців, навіть років).

4) За характером контактів:

 • внутрішні, або регіональні;

 • міжнародні.

5) За предметно-змістовою ознакою:

 • монопроекти (у межах одного предмета);

 • міжпредметні.

Типи проектів
Існує декілька типів проектів.
Проекти розрізняються: за пріоритетним видом діяльності :
- творчі;

- соціальні;


- дослідні;
- рольові;
- пошукові;
- ігрові;
за предметно – змістовною сферою інтересів:
- екологічні;
- правові;
- телекомунікаційні;
- філологічні;
- політехнічні;
- інформаційні;
- художні;
за участю в розробці :
- індивідуальні, парні, групові;
- колективні;
за терміном виконання:
- короткочасні;
- середньої тривалості;
- довготривалі;
за характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності :
- кооперативні;
- змагальні;
- конкурсні;
за рівнем реалізації між предметних зв’язків:
- моно предметні;
- міжпредметні;
за формою презентації ( захисту):
- пленарні;
- стендові;
- мультимедійні;
- рольові;
- творчі.
Зупинимось на характеристиці деяких із них .
Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв’язання проблеми і намічених шляхів її розв’язання.
Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення – рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети.
Ігрові проекти – учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учасників дуже високий, але домінуючим видом діяльності все - таки є гра.
Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’ект, явище , на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією , її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури , можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Структуру такого проекту можна позначити таким чином : мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації,бази даних, у тому числі й електронні, інтерв’ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм); презентація ( публікація, у тому числі в електронній мережі, обговорення у телеконференції). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.
Практико – орієнтовані проекти - результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку , він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного саду). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику.
Типи проектів :

 1. Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури , визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників , соціальної значущості , продуманості методів, зокрема експериментальних методів обробки результатів .Структура : визначення теми дослідження , аргументація її актуальності , визначення предмета та об’єкта , завдань і методів , визначення методології дослідження , висунення гіпотез розв’язання проблеми та визначення шляхів їх розв’язання.

 2. Ігрові проекти . Учасники обирають собі певні ролі , це можуть бути як літературні персонажі так і реальні. Учасники імітують їхні стосунки , які ускладнюють вигаданими ситуаціями.

 3. Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про який небудь об’єкт , явище, на ознайомлення учасників з цією інформацією , її аналіз та узагальнення.

Структура проекту : мета, його актуальність, методи отримання( літературні джерела , ЗМІ), презентація.

 1. Проектно-орієнтовані проекти , результат діяльності учасників визначений з самого початку , він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників із визначенням функцій кожного з них.

 2. Творчі проекти . Учасники заздалегідь домовляються про заплановані результати та форму їх подання – рукописний журнал , колективний колаж, вечір , свято , розробляють сценарій.

Класифікація проектів :

 • За метою та результатом діяльності розрізняють дослідницький, творчий,ігровий, інформаційний.

 • За домінуючою діяльністю – винахідницький, творчий, рольовий,ігровий, ознайомлювально-орієнтувальний.

 • За предметно-змістовою сферою – моно предметний, літературно-творчий, природничо-науковий,екологічний, історичний, музичний.

 • За характером координації – з відкритою і прихованою координацією

 • За характером учасників – особистісний, парний, груповий.

 • За змістом – моно предметний, між предметний, над предметний;

 • За місцем у дидактичному процесі – випереджальний, поточний, тематичний.

 • За кількістю учасників – індивідуальний та колективний;

 • За характером керівництва проектною діяльністю – безпосередній, прихований, опосередкований.

 • За тривалістю проведення : а) короткотривалий (2-6 годин)

б) середньої тривалості (12-15 годин)

в) довготривалий (чверть, півроку, рік)* За характером контактів – внутрішній, зовнішній, міжнародний.

Проектна методика використовує всі кращі ідеї традиційної та сучасної методики викладання , різноманітність (тем, типів текстів), проблемність , навчання із задоволенням (надання можливості учням говорити про те , що вони думають , виявляти свою творчість в оформленні та презентації проекту). Навчальне проектування орієнтоване на самостійну діяльність учнів : індивідуальну ,групову або колективну.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка