Тест 1 Предмет астрономії. Наша планетна система Варіант ІСкачати 204.38 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір204.38 Kb.
Тест 1

Предмет астрономії. Наша планетна система

Варіант І

1. Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження. Астрономія — це наука:

а) про небесні світила;

б) про закони руху небесних світил;

в) про можливість за розташуванням планет на небі передбачати хід подій на Землі;

г) про будову й розвиток небесних світил;

д)про будову й розвиток Всесвіту в цілому.


 1. Хто розвивав теорію про будову Всесвіту, згідно з якої існує життя на

інших планетах?

а) К. Птолемей; б) Й. Кеплер; в)М. Коперник; г)Г. Галілей; д)Дж. Бруно. 1. Геліоцентрична система пояснює петлеподібний рух планет:

а) різницею швидкості руху Землі і планети по орбітах;

б) оберненням Землі навколо осі;

в) сполученням руху Сонця по екліптиці і руху планет навколо Сонця;

г) зміною швидкості руху планети по орбіті;

д) взаємним тяжінням планет.


 1. Які причини стимулювали зародження і розвиток астрономії?

  1. практична потреба людей;

  2. астрологічні передбачення;

  3. бажання людської думки проникнути в суть речей усвідомити справжнє місце Землі й людини у Всесвіті, пізнати закони, за якими рухаються світила і які визначають їхнє народження, будову та подальший розвиток.

а) 1 і 2; б) 3 і 1; в) 2 ІЗ; г) 1,2,3; д) правильних відповідей немає.

 1. В астрономії розроблено декілька систем небесних координат. Найвідоміші

з них такі:

  1. горизонтальна;

  2. перша екваторіальна система координат;

  3. друга екваторіальна система координат.

а) 1 і 2; б) 2 і 3; в) 1 і 3; г) 1,2,3; д) правильних відповідей немає.

 1. Яка із запропонованих нижче послідовностей правильна для зміни

зовнішнього вигляду Місяця для спостерігача на Землі?

а) Новий Місяць → Перша чверть → Повний Місяць → Остання чверть;

б) Новий місяць → Перша чверть → Третя чверть → Повний Місяць;

в) Повний Місяць → Третя чверть → Перша чверть → Новий Місяць;

г) Остання чверть → Повний Місяць → Перша чверть → Новий Місяць;

д) Перша чверть → Повний Місяць → Перша чверть → Новий Місяць. 1. Відношення кубів більших півосей орбіт двох планет дорівнює 16. Отже,

період обертання однієї планети більше періоду обертання другої:

а) у 8 разів; б) у 4 рази; в) у 2 рази; г) у 16 разів; д) у→ 32 рази.. 1. Хто першим провів телескопічні спостереження?

а) Й. Кеплер; б) Дж. Бруно; в) Г. Галілей;г) К. Птолемей; д) М. Коперник.

 1. Основними функціями телескопа є:

1 ) збір випромінювання від небесних світил;

 1. створення у своїй фокальній площині зображення об'єкта чи певної ділянки неба;

 2. збільшення кута зору, під яким спостерігаються небесні тіла.

а) 1 і 2; б) 2 і 3; в) 1 і 3; ґ) 1,2,3; д)правильної відповіді немає.

 1. До планет земної групи належать:

а) Меркурій, Венера, Земля, Сатурн;

б) Венера, Земля, Марс, Юпітер;

в) Меркурій, Венера, Земля, Марс;

г) Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун;

д) Сатурн, Юпітер, Венера, Земля, Марс.


 1. З усіх відомих типів телескопів виберіть той, за допомогою якого можна спостерігати процеси в ядрі Сонця:

а) оптичний телескоп;

б) радіоінтерферометр;

в) гамма-телескоп;

г) нейтринний телескоп.

д) радіотелескоп.


 1. Явище парникового ефекту відіграє вирішальну роль у :

1) підвищенні температури на поверхні Венери до 470-480°С;

2) переорієнтації геомагнітного поля Землі;

3) пом'якшенні клімату Землі.

а) 1 і 3; б) 2 і 3; в) 1 і 2; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає. 1. Астероїди — малі планети Сонячної системи, розташовані між орбітами:

а) Марса і Сатурна;

б) Марса і Юпітера;

в) Венери і Нептуна;

г) Сатурна і Марса;

д) Меркурія та Урана.


 1. Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження.

До складу Сонячної системи входять:

а) вісім великих планет і понад вісімдесят їхніх супутників;

б) кілька десятків тисяч малих тіл або астероїдів розмірами від 10 до 1000 км, безліч метеорних тіл з розмірами меншими за 1 км — так званих метеороїдів;

в) сузір'я;

г) комети;

д) міжпланетні пил та газ. 1. Користуючись рисунком, дати назву точкам небесної сфери Z і Z і та лінії РР'.

а) Z — зеніт; Z' — надир; РР'— вісь світу;

б) Z — точка півдня; Z' — точка півночі; РР — вертикаль;

в) Z — зеніт; Z' — надир; РР' — полуденна лінія;

г) Z — точка півдня; Z' — точка півночі; РР'— вісь світу;

д) Z — точка заходу; Z' — точка сходу; РР'— прямовисна лінія.Тест 1

Предмет астрономії. Наша планетна система

Варіант ІІ

 1. Основою астрономії є: 1) експеримент; 2) спостереження; 3) дослід.

а) 1 ; б) 2; в) 3; г) 1 і 2; д) 1, 2 і 3.

 1. Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження. До розділів астрономії належать:

а) астрометрія; б) астрофізика; в) астрологія;

г) небесна механіка й зоряна астрономія; д) космогонія й космологія. 1. Без якого з цих тверджень неможлива геліоцентрична теорія?

а) Планети обертаються навколо Сонця.

б) Сонце має кулеподібну форму.

в) Земля має кулеподібну форму.

г) Планети обертаються навколо Землі.

д) Земля обертається навколо своєї осі.


 1. На яких «китах» базується сучасна астрономія?

  1. Потужна світло приймальна техніка, тобто телескопи з найрізноманітнішими допоміжними приладами та світлореєструвальними пристосуваннями.

  2. Сукупність законів, ідей і методів теоретичної фізики, встановлених і розроблених за останні триста років.

  3. Складний і різноманітний математичний апарат у поєднанні з можливостями сучасної обчислювальної техніки.

а) 1 і 2; 6)1 і 3; в) 2 і 3; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає.

 1. Вся Європи живе за часом першого годинного поясу. Цей час названо:

а) місцевим; б) поясним; в) середньоєвропейським;

г) всесвітнім часом; д) правильної відповіді немає. 1. Припустимо, що знайдені три планети, які обертаються навколо певної зірки і

мають такі характеристики:

Планета

Період обертання

Маса

1

14 років

10 мас Землі

2

188 років

17 мас Землі

3

50 років

0,5 маси Землі

На підставі закону Кеплера розташуйте ці планети у порядку зростання їх відстані від зірки. Якщо почати з найближчої до зірки планети, то їх порядок буде таким:

а) 1,2,3; 6)2,3,1; в) 3,1,2; г) 2,1,3; д) 1,3,2.

7. Фаза затемнення Місяця відрізняється від однієї з його найголовніших фаз: 1) меншою тривалістю; 2) формою тіні; 3) червоним забарвленням затьмареної частини Місяця.

а) 1 і 3; 6)1 і 2; в) 2 і 3; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає.

8. Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження. Г. Галілей за допомогою свого телескопа відкрив:

а) гори, долини і глибокі западини на Місяці;

б) чотири супутники Юпітера;

в) сонячні плями;

г) гігантські скупчення зірок;

д) закони руху планет. 1. Щоб позбутися негативного впливу атмосфери, сучасні наземні астрономічні обсерваторії, як правило, розміщують:

а) у сільській місцевості; б) високо в горах; в) поблизу великих міст;

г) у відкритому морі; д) на пагорбах.
 1. Для вивчення явищ і процесів, що відбуваються в певних об'єктах Всесвіту, потрібні потужні телескопи і надчутливіші реєструючі пристрої, тому що :

1) необхідно приймати випромінювання, що поглинаються або сильно змінюються земною атмосферою;

2) від далеких об'єктів Всесвіту до Землі надходить дуже слабке випромінювання;

3) необхідно проводити дослідження у всіх діапазонах довжин хвиль електромагнітного випромінювання

а) 1; б)2; в) 3; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає 1. До планет-гігантів належать:

а) Юпітер, Сатурн, Уран, Венера;

б) Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун;

в) Меркурій, Венера, Земля, Юпітер;

г) Венера, Земля, Уран, Нептун;

д) Сатурн, Меркурій, Земля, Марс.


 1. Найбільший вплив на клімат Землі у всепланетному масштабі мають:

  1. зовнішні, астрономічні фактори, такі, як зміна потоків сонячної радіації внаслідок непостійності сонячної діяльності;

  2. зміна співвідношення кількості газів в атмосфері;

  3. зміна параметрів земної орбіти.

а) 1 і 3; б) 2 і 3 ; в) 1 і 2; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає.

 1. Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження. Планети поділяються на дві групи, що різко відрізняються між собою за:

а) середньою густиною;

б) хімічним складом;

в) температурою;

г) розмірами;

д) внутрішньою будовою


 1. Комета — космічне тіло, яке під час наближення до Сонця набуває довгого хвоста, який складається із:

а) телескопічних метеорів;

б)сукупності штучних об'єктів та їхніх фрагментів;

в) водню і гелію;

г) випаруваних газів та пилу;

д) величезних грудок зі снігу.

15. Використовуючи рисунок, дайте назву точкам небесної сфери Р і Р' та лінії NS.а) Р- північний полюс світу, Р'- південний полюс світу, NS - полуденна лінія;

б) Р - точка півдня, P'- точка півночі, NS - вісь світу;

в) Р- зеніт, Р'- надир, NS – прямовисна лінія;

г) Р- точка півдня, Р'- точка півночі, NS - полуденна лінія;

д) Р- зеніт, Р'- надир, NS - вісь світу.Тест 2

Сонце. Наша Галактика. Будова й еволюція Всесвіту

Варіант І

 1. Сонце, як і інші зірки, існує завдяки протидії сил;

1)гравітації; 2) тяжіння; 3) газового тиску.

а) 1 і 3; б)1 і 2; в) 2 і 3; г) правильної відповіді немає; Д) 1,2,3. 1. За якої температури в центрі протосонця спалахнула термоядерна реакція?

а) 1 000 000 К;б)100 000 К;в)1000 К;г)1 000 000 000 К;д)10 000 000 К.

 1. Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження Сонячна активність впливає на біосферу Землі. Вченим О. Л. Чижевським було доведено, що у роки високої сонячної активності виникають пандемії:

а) грипу; б) корі; в) холери; г) дифтерії; д) дизентерії.

 1. Зірка-карлик — це зоря ...

а) радіус якої в сотні і тисячі разів перевищує сонячний;

б) діаметр якої близько 700 км;

в) радіус якої у десятки й сотні разів менший за сонячний;

г) температура якої дорівнює 100 000 К;

д) радіус якої становить лише 10 — 30 км.


 1. Прямі вимірювання відстані до тієї чи іншої зірки можна проводити ...

а) визначаючи абсолютну зоряну величину;

б) визначаючи річний паралакс;

в) визначаючи світність;

г) визначаючи температуру;

д) визначаючи масу.


 1. Діаграма Герцшпрунга - Ресселя ілюструє:

а) класифікацію зірок;

б) залежність температури і світності зірок;

в) залежність між світністю та періодом цефеїд;

г) залежність між масою і температурою новонародженої зірки;

д) стадії еволюції зірок різної маси.


 1. На перших стадіях еволюції у зірках в основному триває процес перетворення

Гідрогену на Гелій за схемою 4 Н → Не. Наступною стадією є:

а) реакція з утворенням Неону;

б) процес розпаду ядра Заліза;

в) реакція з утворенням Магнію;

г) потрійний α - процес;

д) реакція з утворенням Оксигену. 1. Перші дослідження Галактики як зоряної системи розпочав:

а) В. Струве; б) X. Шеплі; в) Е. Габбл; г) В. Гершель; д) Д. Амбарцумян.

 1. Тривалість галактичного року приблизно складає:

а) 400 млрд. років;

б) 200 млрд. років;

в) 400 млн. років;

г) 10-12 млрд. років;

д) 200 млн. років.


 1. Структура нашої Галактики:

а) кільцеподібна; б) взаємодіюча; в) спіральна; г) неправильна; д) еліптична.

 1. Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження. Модель Галактики можна побудувати так:

а) через середину Молочного Шляху провести галактичну площину;

б) розділити небесну сферу на невеликі за розміром однакові ділянки;

в) підрахувати кількість зірок на кожній із ділянок;

г) підрахувати гравітаційний радіус;

д) побудувати відповідну діаграму.


 1. Предметом вивчення космології є:

а) наша Галактика;

б) зоряні системи;

в) квазари;

г) зоряні скупчення;

д) Всесвіт у цілому.


 1. Існування галактики з фіолетовим зміщенням спектральних ліній свідчить:

а) про те, що у Всесвіті діє сила гравітації;

б) про те, що вона рухається назустріч нашій Галактиці;

в) про те, що галактики дуже рідко бувають поодинокими;

г) про те, що вона віддаляється від нашої Галактик ;

д) про те, що Всесвіт не може бути статичним.


 1. Є два вирішальних фактори для існування життя земного типу:

    1. розміри;

    2. температура;

    3. відстань від центрального світила.

а) 1 і 3; 6)1 і 2; в) 2 і 3; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає.

 1. У наш час поблизу інших зірок відкривають планет з допомогою:

а) загальної теорії відносності;

б) методу променевих швидкостей;

в) радіотелескопа;

г) антропного принципу;

д) методу спектральних паралаксів.

Тест 2

Сонце. Наша Галактика. Будова й еволюція Всесвіту

Варіант ІІ


 1. Сонячна корона спостерігається під час: сонячного вітру;

  1. сонячного вітру ;

  2. сонячного затемнення;

  3. місячного затемнення.

а) 1 і 3; б) 2; в) 1,2,3; г) 1; д) правильної відповіді немає.

 1. Який хімічний елемент було виявлено на Сонці раніше, ніж на Землі?

а) Гідроген; б) Неон; в) Оксисен; г) Магній; д) Гелій.

 1. Причиною виділення великої кількості енергії внаслідок ядерних реакцій є:

а) зміна конфігурації магнітного поля;

б) температура;

в) сильне магнітне поле;

г) дефект маси;

д) гравітаційна рівновага.


 1. Зірка-гігант — це зоря ...:

а) радіус якої у десятки й сотні разів менший за сонячний;

б) радіус якої в сотні і тисячі разів перевищує сонячний;

в) радіус якої становить лише 10—30 км.

г) температура якої дорівнює 300 000 К.

д) діаметр якої близько 600 км.


 1. Найважливіші відмінності спектрів зірок полягають:

  1. у кількості та інтенсивності спектральних ліній;

  2. у розподілі енергії в безперервному спектрі;

  3. у відмінності зірок за їхніми кольорами.

а) 1 і 3; б)1 і 2; в) 2 і 3 ; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає.

 1. Для пошуку планет біля інших зірок користуються:

а) методом променевих швидкостей;

б) ефектом Допплера - Фізо;

в) методом спектральних паралаксів;

г) діаграмою спектр-світності;

д) методом типового представника.


 1. Внаслідок спалахів наднових зірок утворюються:

а) хмари газу та пилу;

б) чорні дірки;

в) кратні системи й зоряні скупчення;

г) червоні гіганти;

д) важливі для розвитку життя на Землі хімічні елементи.


 1. У 1924 р. Е. Габбл довів, що:

а) чим далі від нас знаходиться Галактика, тим з більшою швидкістю вона від нас віддаляється;

б) структура Галактики спіральна;

в) процес групового формування зірок продовжується;

г) наша Галактика не єдина у Всесвіті;

д) кулясті скупчення згруповані навколо центра Галактики.


 1. Центр Галактики знаходиться у сузір'ї:

а) Тільця; б) Оріона; в) Великого Пса; г) Скорпіона; д) Стрільця.

 1. Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження. Галактика складається із:

а) зірок; б) зоряних скупчень; в) хімічних елементів;

г) міжзоряного газу; д) різноманітних полів і випромінювань. 1. Життя на Землі ґрунтується на сполуках такого хімічного елемента:

а) Магнію ; б) Неону;

в) молекули водню; г) Оксигену ; д) Карбону. 1. Галактики бувають таких типів:

 1. еліптичні, спіральні, неправильні;

 2. спіральні, кільцеподібні, неправильні;

 3. еліптичні, неправильні, кільцеподібні

а) 1; б) 3; в) 2; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає.

 1. Підтвердженням розширення Всесвіту є:

а) перетворення енергії руху у випромінювання електромагнітних хвиль;

б) розміри скупчень галактик;

в) недовговічні стадії розвитку ядер галактик;

г) комірчаста структура Всесвіту;

д) червоне зміщення спектральних ліній.


 1. Невидима речовина, яка існує у Всесвіті — це...:

1) звичайні несамосвітні тіла невеликої маси;

2) ще не відкриті елементарні частинки, а також, можливо, і сам вакуум;

3) віртуальні частинки, які час від часу матеріалізуються.

а) 1 і 3; б)1 і 2; в) 2 і 3; г) 1,2,3; д) правильної відповіді немає. 1. Зорі меншої маси, ніж Сонце,— погані кандидати для пошуків поблизу них життя, тому що:

а) у них мала температура;

б) у них мала світність;

в) у них мала абсолютна зоряна величина;

г) у них малий радіус;д) вони мають безперервний спектр .


Відповіді до тестів

Тест №1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В - І

в

д

а

г

г

а

б

в

г

в

д

а

б

в

а

В - ІІ

в

в

а

г

в

д

г

д

б

б

б

а

в

г

а


Тест №21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В - І

а

д

г

в

б

б

г

г

д

в

г

д

б

а

б

В - ІІ

б

д

г

б

б

а

д

г

д

в

д

а

д

б

б


Бібліографія

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 11 клас Астрономія Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень. Київ: «Укрвидавполіграфія» 2010 р.

 2. М. П. Пришляк Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.:рівень стандарту, академічний рівень Харків: «Ранок» 2011 р. – 160с.

 3. С. В. Чуб розробка контрольних робіт з курсу «Астрономія»: Фізика в школах України. Харків: «Основа» №3 2007 р.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка