Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мовСкачати 125.27 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір125.27 Kb.


Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Тематика


випускних робіт, творчих проектів, рефератів

і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації

вчителів іноземних мов


Укладач – Худіна Г.В.,

методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання


Затверджено на засіданні

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання(протокол № 5 від 17 червня 2013 р.)


Луганськ

2013

Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів


для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов 1. Вивчення мови як засобу комунікації.

 2. Прийоми введення нового граматичного матеріалу.

 3. Шляхи презентації лексичних одиниць.

 4. Різні типи навчальної діяльності для розвитку навичок та вмінь говоріння.

 5. Інтеграції видів мовленнєвої діяльності

 6. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності.

 7. Роль письма у вивченні іноземної мови.

 8. Контроль у навчанні іноземних мов.

 9. Тести у навчанні іноземних мов.

 10. Планування уроку іноземної мови.

 11. Навчальні ігри на уроках іноземної мови.

 12. Рольова гра у навчанні іноземних мов початківців.

 13. Громадянське виховання на уроках іноземної мови.

 14. Самостійна робота учнів з іноземної мови.

 15. Особливості навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку.

 16. Основні характеристики говоріння як усного спілкування.

 17. Оцінювання досягнень з іноземних мов у загальноосвітньому навчальному закладі.

 18. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов.

 19. Лінгвокраїнознавчий аспект у вивченні іноземної мови.

 20. Цілі навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.

 21. Методика формування соціокультурної компетенції учнів у процесі навчання іноземних мов.

 22. Особливості профільного навчання у середній школі.

 23. Розвиток методики викладання іноземних мов.

 24. Особливості навчання іноземної мови на початковому ступені.

 25. Навчання усного мовлення на початковому ступені на основі мовленнєвих зразків.

 26. Етапи навчання діалогічного мовлення.

 27. Навчання аудіювання на різних ступенях.

 28. Технічні засоби у навчальному процесі з іноземних мов.

 29. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності.

 30. Урок як основна форма навчально-виховного процесу.

 31. Шляхи інтенсифікації навчально-виховного процесу з іноземної мови в школі.

 32. Індивідуалізація навчання іноземної мови на різних ступенях.

 33. Інформаційні технології у навчальному процесі з іноземних мов.

 34. Особливості використання навчальних відеофільмів на уроці англійської мови.

 35. Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроці англійської мови.

 36. Використання комп′ютерних програм у процесі навчання іноземних мов.

 37. Позакласна робота у процесі навчання іноземної мови.

 38. Система підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

 39. Робота з обдарованими дітьми на уроках та під час позакласних заходів.

 40. Європейське Мовне Портфоліо як мотиваційний засіб під час вивчення іноземної мови.

 41. Організація і проведення тижня англійської мови в школі.

 42. Використання міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови.

 43. Сучасні підходи до навчання іноземної мови.

 44. Підхід до читання як джерела інформації на уроках іноземної мови.

 45. Проектна робота учнів з тем, передбачених навчальною програмою.

 46. Навчання граматики на функціональній основі.

 47. Методика узагальнення та повторення граматичного матеріалу.

 48. Творчі завдання для розвитку комунікативних здібностей учнів.

 49. Фонетичні вправи, вірші, пісні та римування для роботи над вимовою у початкових класах.

 50. Вивчення історії і географії рідного краю на іноземній мові.

 51. Творчі роботи учнів на уроках іноземної мови.

 52. Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу з іноземних мов.

 53. Формування в учнів старшої школи полікультурної комунікативної компетенції на матеріалах іншомовних культурно-країнознавчих текстів.

 54. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови.

 55. Аналіз та самоаналіз уроку іноземної мови як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.

 56. Упровадження технології критичного мислення в процесі навчання іншомовному спілкуванню.

 57. Принципи навчання монологічного та діалогічного усного іншомовного мовлення.

 58. Мовне портфоліо та його роль у навчанні іноземної мови.

 59. Формування знань, умінь, навичок школярів старших класів на уроках іноземної мови засобами Інтернет-ресурсів.

 60. Організація колективної навчальної діяльності у формі проектних робіт на уроці англійської мови.

Література


 1. Авсюкевич Ю.С. Принципи навчання англомовної презентації студентів / Ю.С. Авсюкевич // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 1. – С. 67–71.

 2. Александрова К.В. Компьютерная программа для формирования лексической компетенции при изучении иностранного языка / К.В. Александрова // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 6. – С. 67–73.

 3. Англійська мова. Програма /рівень стандарту/ для учнів 2–12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.[Електронний ресурс] – Київ, 2004. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

 4. Арванітопуло Е.Г. Навчальні проекти з іноземної мови для учнів старшої школи / Е.Г. Арванітопуло // Іноземні мови. – 2007. – № 1. – С. 14–18.

 5. Бабенко Тамара. Розкриваючи культуру як глобальне явище / Тамара Бабенко // Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С. 94–102.

 6. Балакирева М.А. Кембриджский сертификат о знании английского языка / М.А. Балакирева // Иностранные языки в школе. – 1998. – № 2. – С. 83–86.

 7. Белянко Е.А. Использование приема драматизации при обучении иностранному языку / Е.А. Белянко // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 5. – С. 51–53.

 8. Бех П.О. Концепція викладання іноземних мов в Україні / П.О. Бех, Л.В. Биркун // Іноземні мови. – 1996. – № 2. – С. 3–8.

 9. Биболетова М.З. Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов по английскому языку в начальной школе / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 5. – С. 6–11.

 10. Бим И.Л. Модернизация структуры и содержания школьного языкового образования (ИЯ) / И.Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 8. – С. 6. – 2001. – № 3. – С. 8–9.

 11. Бим И.Л. Профильное обучение иностранным языкам на старшей ступени общеобразовательной школы. Проблемы и перспективы / И.Л. Бим. – М.: «Просвещение», 2007. – 211 с.

 12. Бігич О.Б. Чинні вітчизняні навчально-методичні комплекси та навчальні посібники з англійської мови для початкової школи / О.Б. Бігич // Іноземні мови. – 2001. – № 3. – С. 44– 48.

 13. Близнюк О.І. Ігри у навчанні іноземних мов: [посібник для вчителів] / О.І. Близнюк, Л.С. Панова. – К.: Освіта, 1997. – 64 с.

 14. Близнюк О.І. Організація парної роботи учнів на уроках англійської мови з опорою на зображальну наочність / О.І. Близнюк, Л.С. Панова // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 25–30.

 15. Вакарчук Іван. Вивчаючи іноземну мову з дитинства – реалізуємо рівний доступ до якісної освіти / Іван Вакарчук // Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С. 4–10.

 16. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови / О.І. Вишневський. – К.: Радян. школа, 1989. – 223 с.

 17. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – С. 122.

 18. Гадецький М.В. Організація навчального процесу в сучасній школі / М.В. Гадецький, Т.М. Хлєбнікова. – Харків: Веста, 2004. – С. 43–56.

 19. Ганічева Т.В. Система вправ для формування компетенції в усному двосторонньому перекладі у майбутніх філологів / Т.В. Ганічева // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 31–35.

 20. Гапонова С.В. Комплекси вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні інформаційних газетних статей / С.В. Гапонова // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 3–7.

 21. Гапонова С.В. Психологічні аспекти побудови підсистеми вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні інформаційних газетних статей / С.В. Гапонова // Іноземні мови. – 2007. – № 4. – С. 10–15.

 22. Гуляр Т.Б. Кембриджський іспит з англійської мови як іноземної для вчителів / Т.Б. Гуляр, С.Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 38–43.

 23. Давыдова З.М. Игра как метод обучения иностранным языкам / З.М. Давыдова // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 6. – С. 34–38.

 24. Денисенко М.В. Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою з використанням скоромовок. Фаза контекстного читання / М.В. Денисенко // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 40–41.

 25. Жеренко Н.Є. Індивідуалізація навчання аудіювання учнів молодших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / Н.Є. Жеренко. – К., 2000. – 20 с.

 26. Жуковський В.Н. Індивідуалізація навчання техніки читання учнів 5-6 класів середньої школи: Метод. рекомендації / В.Н. Жуковський. – Рівне: РДПІ, 1991. – 51 с.

 27. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 28. Задорожна І.П. Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04 / І.П. Задорожна – Тернопіль, 2002. – 307 с.

 29. Зєня Л.Я. Навчання німецької мови учнів старших класів економічного профілю / Л.Я. Зєня, В.І. Чобітько // Іноземні мови. – 2007. – № 2. – С. 23–28.

 30. Зєня Л.Я. Формування німецькомовної комунікативної компетенції в учнів старших класів економічного профілю з використанням технології «Навчання у співробітництві» / Л.Я. Зєня, В.І. Чобітько // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 8–14.

 31. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М.: Логос, 2005. – С. 217–233.

 32. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорения на иностранном языке / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.

 33. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 220 с.

 34. Иванова Л.А. Как обучать первоклассников иностранному языку в новых условиях / Л.А. Иванова // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 6. – С. 51–56.

 35. Игумнова О.В. Организация и проведение профессиональных проб в процессе предпрофильной подготовки школьников / О.В. Игумнова // Иностранные языки в школе. – 2010. – №3. – С. 15–21.

 36. Квасова О.Г. Як готувати учнів до тестування умінь рецептивних видів мовлення / О.Г. Квасова, Л.В. Гнаповська // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 15–20.

 37. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 176 с.

 38. Кміть Олена. Основні сучасні тенденції розвитку іншомовної освіти молодших школярів в Україні / Олена Кміть // Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С. 38–43.

 39. Книга вчителя іноземної мови: [довідково-методичний збірник / упоряд. О.Я. Коваленко, І.П. Кудіна]. – Х.: Торсінг Плюс, 2007. – 416 с.

 40. Коломінова О.О. Методика формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання усного англомовного спілкування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О.О. Коломінова. – К., 1998. – 17 с.

 41. Ландар Ю. Voyages a travers la France. Подорожуємо по Франції / Ю. Ландар. – 2006. – 112 с.

 42. Леонтьев А.А. Язык, речь и речевая деятельность / А.А. Леонтьев. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.

 43. Ляховицкий М.В. Структура речевой ситуации и её реализация в учебно-воспитательном процессе / М.В. Ляховицкий, В.И. Вишневский  // Иностранные языки в школе. – 1984. – № 2. – С. 20–22.

 44. Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов / Р.Ю. Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 205 с.

 45. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; [пер. с англ. ] – 3. изд. – СПб.: Питер, 2003. – 351 с.

 46. Мельник Є.Ю. Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі середньої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / Є.Ю. Мельник – К., 1998. – 17 с.

 47. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. – Вид. 3-є, випр. і перероб. / [Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 2006. – 336 с.

 48. Михайлова О.С. Розвиток особистості на уроках англійської мови / О.С. Михайлова. – Х.: Основа, 2006. – 112 с.

 49. Модульно-рейтинговая форма реализации профильного обучения иностранному языку в старших классах / М.З. Биболетова, Н.П. Грачева, Н.Н. Трубанева, В.В. Копылова // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 8. – С. 2–13.

 50. Москалець О.О. Вправи для навчання змістового оформлення приватного англомовного листа / О.О. Москалець // Іноземні мови. – 2006. – № 4. – С. 18–21.

 51. Москалець О.О. Мовленнєві навички у навчанні неакадемічного англомовного письма / О.О. Москалець // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 36–39.

 52. Москалюк Л.В. Мотиваційний аспект контролю рівня сформованості англомовних лексичних навичок у молодших школярів / Л.В. Москалюк // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 42–47.

 53. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1–4 класи. – К.: Освіта, 2012.

 54. Національна доктрина розвитку освіти. – К.: Шкільний світ, 2002.

 55. Національний тест з іноземної мови: ознаки та перспективи розробки. // Іноземні мови. – 2007. – № 1. – С. 3–6.

 56. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров / Под ред. Е.С. Полат. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 27 с.

 57. Овсянникова Н.А. Некоторые приемы работы с аудиотекстами / Н.А. Овсянникова // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 3. – С. 30–34.

 58. Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови / Т.І. Олійник. – К.: Освіта, 1992. – 127 с.

 59. Оцінювання вмінь читання: з досвіду пілотування тестових завдань в межах Проекту незалежного тестування з іноземних мов // Іноземні мови. – 2007. – № 2. – С. 3–10.

 60. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование / Е.И. Пассов. – Липецк: Липецк. гос. педаг. ин-т, 1998. – 159 с.

 61. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам / Е.И. Пассов. – М.: Рус. язык, 1977. – 216 с.

 62. Плехова Р.И. Внеурочная работа по немецкому языку / Р.И. Плехова // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 5. – С. 45–50.

 63. Редько Валерій. Яким бути шкільному підручнику з іноземної мови? (Об’єкти та критерії оцінювання шкільних підручників з іноземної мови) / Валерій Редько // Іноземні мови. – 2007. – № 1 (23). – С. 75–84.

 64. Редько В.Г. Навчання іноземної мови у старшій школі / Валерій Редько // Le français. – 2010. – № 16. – С. 5 – 7.

 65. Рогова Г.В. О некоторых путях повышения мотивации изучения иностранного языка у школьников 4–7 классов / Г.В. Рогова, З.Н. Никитенко // Иностранный язык в школе. – 1982. – № 6. – С. 37–45.

 66. Рогожина Н.И. Повышение информационной культуры старшеклассников на занятиях по иностранному языку в средних учебных заведениях нетрадиционного типа / Н.И. Рогожина // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 5–6.

 67. Роман С.В. Зміст науково-дослідної діяльності студентів під час педагогічної практики з іноземної мови у школі / С.В. Роман // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 22–24.

 68. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: [навчальний посібник] / С.В. Роман. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

 69. Роман С.В. Раннє навчання іноземної мови як предмет методичної підготовки студентів фахового вдосконалення вчителів-предметників / С.В. Роман // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 44–47.

 70. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: [підручник для студентів] / О.Я. Савченко. – К.: Генеза, 1999. – 368 с.

 71. Сафонова В.В. Билингвальные образовательные программы как инструмент обновления содержания языкового школьного образования / В.В. Сафонова, Н.И. Марченко // Иностранные языки в школе. – 2010. – №3. – С. 2–14.

 72. Свиридюк Тетяна. Шукаємо і знаходимо своє місце в полі культурній Європі / Тетяна Свиридюк // Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С. 28–37.

 73. Селевко Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модернизация / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 71 с.

 74. Синицина Ю.А. Межкультурный подход в обучении иностранным языкам (на примере подготовки учащихся к получению французских дипломов DELF/DALF) / Ю.А. Синицина, Е.Х. Березкина // Иностранные языки в школе. – 2010. – №6. – С. 60-66.

 75. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи / В.Л. Скалкин. – К.: Радян. школа, 1989. – 158 с.

 76. Сметанина О.М. Изучение иностранных языков в эпоху глобализации и образовательная политика / О.М. Сметанина // Иностранные языки в школе. – 2010. – №5. – С. 21-26.

 77. Соколова В.В. Система вправ для формування усної англомовної перекладацької компетенції майбутніх філологів /В.В. Соколова // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Мат-ли ІV Всеукр. конф. – Харків: НТМТ, 2007. – С. 125-126.

 78. Тестові завдання з французької мови: аудіювання, читання, письмо, ситуативне мовлення. – 9 (10) - 11(12) кл. – 2006. – 112 с.

 79. Типова програма підготовки вчителя іноземної мови (спеціаліста). Методика викладання іноземної мови у середніх навчальних закладах / [відп. ред. Ніколаєва С.Ю.] – К.: КДПІІМ, 1994. – 64 с.

 80. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М.М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – 544 с.

 81. Шавва Т.Ю. Интернет на уроке французкого языка / Т.Ю. Шавва // Иностранные языки в школе. 2006. – № 3 – С. 6-9.

 82. Шерстюк О.М. Картки для самостійної роботи учнів з французької та англійської мов / О.М. Шерстюк, Е.Г. Арванітопуло // Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Вип. 1/2007. – К.: Ленвіт, 2007. – 48 с.

 83. Шукайло А.Д. Методическое пособие для учителя / А.Д. Шукайло. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с.

 84. Юсупова А.Ю. Педагогические идеи М. Монтессори на уроках иностранного языка / А.Ю. Юсупова // Иностранные языки в школе. – 2010. – №6. – С. 10-14.

 85. Якупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник / В.В. Якупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

 86. Brinton D.M. Content-based second language instruction / Brinton D.M., Snow M.A., Wesche M.В. – New York: Newbury House Publishers, 1989. – 241 p.

 87. Certificate in English Language Teaching to Young Learners and the Young Learner (CELTYL). – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2006. – 37 p.

 88. Certificate in Further Education Teaching and Certificate for ESOL Subject Specialists. Module Two. Teaching in the Learning and Skills Sector. Syllabus and Assessment Guidelines. – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, 2005. – 44 p.

 89. Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA). – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2006. – 23 p.

 90. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council for Cultural Co­operation, Education Committee, Strasbourg, 2003. – 260 p.

 91. DELTA. Extension Module. Level 5 Certificate in FE Teaching for ESOL Subject Specialist. May 2005. – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, 2005. – 25 p.

 92. Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages (DELTA). – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, 2005. – 32 p.

 93. Guide du formateur. Programme pluriannuel de formation continue des professeurs de francais 2003-2005. – 166 с.

 94. http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html

 95. http://www.bologna-bergen2005.no/EN/BASIC/050520_Framework_qualifications.pdf

 96. Hагmег J. The practice of English language teaching (3d ed.). – Harlow, Essex: Longman, 2001. – P. 9.

 97. In service Certificate in English Language Teaching (ICELT). Syllabus and Assessment Guidelines. – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, 2005. – 40 p.

 98. Joseph Krapp and Lisa Tenuta 2003. The Model Book Around the World, Prolingua Associates.

 99. Keith S. Folse. 2005. Discussion Starters. Speaking Fluency Aсtivities. The university of Michigan Press.

 100. Litterature Francaise.Література Франції 5-7 кл. – 2006. – 112 с.

 101. Members of BATQI (The Britishc.Association of TESOL Qualifying Institutions — BATQI). — 2001: http://www.batqi.org/

 102. Raymond C. Clark. 2005. The ESL Miscellany (A Treasury of Cultural & Linguistic Information). Prolingua Associates.

 103. Teaching Knowledge Test. – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2006. – 44 p.

 104. Teaching Knowledge Test. Information for candidates – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2005. – 11 p.

 105. TKT. Glossary of English Language Teaching (ELT) Terminology. – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2005. – Р. 11, 12, 30 p.

 106. Under the Council of Europe/UNESCO Convention on The Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region (Lisbon Recognition Convention), signatories are committed to making arrangements for providing such information. The text of the Convention may be found at http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Recognition/LRC_en.asp.

 107. Voyages: preparatifs, transports.Подорож: підготовка, транспорт. – 2006. – 112 с.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка