Тематика дипломних робітСкачати 63.75 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір63.75 Kb.
Тематика дипломних робіт

1. Формування комп’ютерної грамотності на уроках в учнів початкових класів.

2. Розвиток творчої активності молодших школярів засобами інформаційних технологій.

3. Формування умінь з інформаційних технологій у молодших школярів на уроках.

4. Застосування інформаційних технологій при вивчені природничих дисциплін у початковій школі.

5. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій на уроках у початковій школі.

6. Дидактичні умови використання нових інформаційних технологій при вивченні математики у початковій школі.

7. Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики в умовах інформаційних технологій навчання.

8. Формування основ інформаційної культури молодших школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики.

9. Формування навичок молодших школярів до користування персональним комп’ютером на уроках.

10. Формування у молодших школярів інтересу до інформаційних технологій навчання в позакласній роботі.

11. Формування мовленнєвої культури молодших школярів засобами інформаційних технологій.

12. Педагогічні засади формування естетичного сприйняття природи в молодших школярів.

13. Емоційність навчання як засіб підвищення навчально-педагогічної активності молодших школярів.

14. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин молодшого школяра в процесі навчально-педагогічної діяльності.

15. Формування ключових компетентностей молодшого школяра у процесі навчання.

16. Виховання соціальної відповідальності в учнів молодшого шкільного віку в умовах інтерактивних технологій навчання.

17. Формування гуманістичних цінностей учнів початкової школи в процесі нових технологій навчання.

18. Педагогічна взаємодія як чинник формування морально-духовних цінностей дітей молодшого шкільного віку.

19. Формування мотивів навчально-педагогічної діяльності учнів початкової школи в умовах особистісно-орієнтованої освіти.

20. Формування пізнавальних інтересів учнів основної школи на уроці засобами інтерактивних технологій навчання.(продуктивні технології навчання)

21. Індивідуальний підхід до розвитку творчого-потенціалу молодших школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності.

22. Формування основ громадянської позиції дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання.

23. Організаційно-педагогічні умови формування соціального досвіду учнів молодшого шкільного віку.

24. Формування навчальної компетенції учнів початкової школи в процесі навчально-пізнавальної діяльності.

25. Педагогічні умови забезпечення особистісних досягнень молодшого школяра в процесі навчально-пізнавальної діяльності.

26. Виховання впевненості в собі дітей молодшого шкільного віку в умовах диференційованого навчання.

27. Формування загальнолюдських цінностей молодших школярів в умовах інтерактивних технологій навчання.

28. Моральне виховання молодших школярів в умовах інноваційних технологій навчання.

29. Розвивальні завдання як засіб емоційного стимулювання в процесі навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (на матеріалах уроків математика).

30. Міжособистісне спілкування як засіб формування соціально-комунікативної активності молодшого школяра.

31. Психолого-педагогічні передумови виховання гуманності в молодших школярів.

32. Педагогічні засоби формування культури мислення молодшого школяра.

33. Диференціація навчання як засіб особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів.

34. Педагогічні умови формування основ соціального самоствердження молодших школярів.

35. Педагогічні засади формування відповідальності молодших школярів.

36. Основні фактори роботи з обдарованими учнями початкових класів на уроках математики.

37. Екологічне виховання молодших школярів на уроках математики.

38. Моральні якості вчителя як засіб формування громадянських цінностей.

39. Шляхи реалізації взаємовпливу розумової та естетичної діяльності дітей у навчально-виховному процесі початкової школи.

40. Особливості розвитку проектної діяльності учнів початкових класів на уроках “Я і Україна.

41. Особливості використання телевізійних технічних засобів навчання на уроках природознавчого циклу в початкових класах.

42. Педагогічні умови підвищення ефективності екологічного виховання учнів початкових класів у процесі навчання.

43. Особливості використання комп’ютерних програм у процесі вивчення природознавчих дисциплін у початкових класах.

44. Шляхи розвитку творчої активності учнів початкових класів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу.

45. Педагогічні умови формування культури навчальної діяльності молодших школярів.

46. Особливості превентивної роботи з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах – інтернатах.

47. Виховання (громадської свідомості) патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі.

48. Формування оцінної діяльності молодших школярів у процесі навчання.

49. Дидактичні умови формування алгоритмічної культури молодших школярів.

50. Формування обчислювальних навичок в учнів 1 - 2 класів засобами інформаційних технологій.

51. Комплексне використання засобів інформаційних технологій при вивченні природничих дисциплін у початкових класах.

52. Формування основ інформаційної культури молодших школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики.

53. Педагогічні засади використання комп’ютерних програм при вивченні математики у початковій школі.

54. Формування культури міжособистісного спілкування в процесі навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроці.

55. Інтереси в системі самореалізації особистості молодшого школяра.

56. Нові технології навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності.

57. Групова навчальна діяльність як засіб оптимізації засвоєння молодшими школярами знань (на матеріалах уроків з математики).

58. Формування загальнолюдських цінностей молодших школярів в умовах інтерактивних технологій навчання.

59. Формування навчальної компетенції молодших школярів на уроках у початковій школі.

60. Виховання соціальної відповідальності в учнів молодшого шкільного віку в умовах групових форм навчання.

61. Педагогічні умови формування в учнів початкової школи критичного мислення на уроках математики.

62. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів на уроках математики.

63. Педагогічні умови формування соціального досвіду учнів молодшого шкільного віку на уроці.

64. Виховання в молодших школярів впевненості в собі в процесі навчально-пізнавальної діяльності на уроці.

65. Формування логічного мислення молодших школярів у процесі розв’язування математичних задач.

66. Формування базових математичних понять учнів початкової школи.

67. Контроль навчальних досягнень, як засіб стимулювання навчальної діяльності.

68. Формування природоохоронних понять як дидактична умова успішності екологічного виховання молодших школярів
Тематика магістерських робіт

1. Технології формування професійно-педагогічних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів.

2. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів.

3. Педагогічні засади формування професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів.

4. Педагогічні умови використання мультимедійних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи.

5. Розвиток пізнавальної самостійності студентів факультету початкової освіти засобами інформаційних технологій.

6. Комплексне використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки студентів факультету початкової освіти.

7. Організаційно-педагогічні засади загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання.

8. Підготовка вчителя до формування естетичного досвіду молодших школярів у процесі художнього діалогу.

9. Підготовка вчителя до індивідуалізації навчання молодших школярів в умовах розв’язування адаптованих завдань.

10. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін.

11. Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до педагогічного моделювання.

12. Формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

13. Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкової школи.14. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів основам логіки.

15. Формування соціальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка