Тема заняття та її короткий змістСкачати 163.69 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір163.69 Kb.

п/п

Тема заняття та її короткий зміст

3-В, Г шк.

Дата

Форма та методи проведення

Навчально-метод. література та наочність

Самостійна робота студентів

п/п

Кількість годин

Всього

з них:

аудит.

Сам

лекція

Сем.

Практ.

лаб.роб. 

V семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

Методика - наука про навчання іноземних мов. Цілі, зміст, принципи навчання ІМ. Методи та прийоми, засоби навчання іноземних мов.

3

1

 

 

 

2
лекція

С.Ю. Ніколаєва "Мето-дика навчання І.М. в середніх навч. закладах", С.Роман Методика навчання АМ в поч..шк. "Структурно-логічні схеми, таблиці з методики", Держстандарт

А) Ознайомитись з Держстандартом початкової загальної освіти (Іноземні мови), Б) підготувати повідомлення за темами;Ознайомитись з Програмою, виписати цілі навчання, проаналізувати структуру та зміст програми та підручників.
2

Система вправ для навчання іноземної мови у початкових класах.

3

1


2
лекція

С.Ю. Ніколаєва "Мето-дика навчання І.М. в середніх навч. закладах", С.Роман Методика навчання АМ в поч. шк.

проаналізувати вправи, які пропонують навчально-методичні комплекси , визначити їх роль, місце та режим виконання .
3

Урок як основна форма НВП з ІМ. Структура і специфіка уроку ІМ. Особливості навчання ІМ дітей шести років.

3

1

 

 

 

2
лекція

С.Ю. Ніколаєва "Методика навчання І.М. в середніх навч. закладах", С.Роман Методика навчання АМ в поч.шк. Метод. рекомендації щодо навчання ІМ у 1-3 класі

Проаналізувати конспекти уроків за схемою. визначити особливості раннього шкільного навчання ІМ
4


Семінарське заняття № 1 Зміст, принципи, методи та прийоми і засоби навчання іноземної мови. Типи та види вправ.

Тема №2

2

 

1

 

 

 1
семінар

С.Ю. Ніколаєва "Мето-дика навчання І.М. в середніх навч. Закладах", С.Роман Методика навчання АМ в поч. шк. науково-методичні журнали: «ІМ в навчальних закладах», «ІМ» .

опрацювати Держстандарт поч.освіти, опрацювати додаткову літературу, фахові журнали
5.6

Навчання основ іншомовної мовленнєвої і мовної діяльності. Формування мовленнєвих умінь і слухо-вимовних навичок.

4

2

 

 

 

2
лекція

С.Ю. Ніколаєва "Методика навчання І.М. в середніх навч. закладах", С.Роман Методика навчання АМ в поч.шк.

проаналізувати вправи, що пропонуються у підручниках для 1-4-х класів, виготовити наочність .Лабораторна робота № 1. Показовий урок з навчання фонетичного матеріалу, аналіз уроку.

2

 

 

 
2
лабораторне заняття

Журнали Початкова освіта, Рідна школа,

 проаналізувати фрагмент уроку
7.8

Формування граматичних навичок.

4

2

 

 

 

2
лекція

Скляренко Н. Обучение устной речи, Скалкин А. Обучение диалогической речи.

написати фрагмент уроку з навчання грам. матеріалу, проаналізувати засоби унаочнення, аналізувати грам. вправиЛабораторна робота № 2. Показовий урок з навчання граматичного матеріалу, аналіз уроку.

2

2
лабораторне заняття

зразки аналізу уроків

скласти рекомендації
9

Практична робота № 1: Формування слухо-вимовних навичок.

3

 

 

1

 

2
практичне заняття

науково-методичні журнали: «ІМ в навчальних закладах», «ІМ».

розробити систему вправ для навчання фонетики, виготовити наочність для проведення фрагменту уроку
10

Практична робота № 2. Фрагмент уроку з навчання граматики і його аналіз.

Тематичне оцінювання

2

 

 

1

 

1
практичне заняття

 науково-методичні журнали: «ІМ в навчальних закладах», «ІМ» .

проаналізувати фрагмент уроку, скласти рекомендації
11.12

Формування лексичних навичок

4

2


2
лекція

С.Ю. Ніколаєва "Методика навчання І.М. в середніх навч. закладах"

аналізувати прийоми і засоби семантизації Л.О., лексичні вправи у підручниках, скласти лексичні вправиЛабораторна робота № 3. Показовий урок з навчання лексики та його аналіз.

2

2
лабораторне заняття

Журнали Початкова освіта, Рідна школа, зразки аналізу уроків

проаналізувати фрагмент уроку, скласти рекомендації13.14

Семінарське заняття № 3 "Формування лексичних навичок"

Практична робота № 3 "Фрагмент уроку з навчання лексики.

4

 

1

 

1


 

2
Семінар

Практичне заняттялітература за планом семінару

проаналізувати підручники початкової школи
написати фрагмент уроку та проаналізувати його
15.

16


Формування вмінь читання і письма. Формування навичок техніки читання та письма. Формування умінь аудіювання.

5

2

 

 

 

3
лекція

С.Ю.Ніколаєва та ін. "Методика навчання І.М…", "Структурно-логічні схеми, таблиці…" Держстандарт, Концепція навч.І.М.

написати фрагмент уроку з навчання Ч. та П., скласти к.р. різного призначення. написати фрагмент уроку з навчання А., аналізувати систему вправ за підручниками .
17.

18


Лабораторна робота № 4 Показовий урок з навчання читання і письма та його аналіз.

Лабораторна робота № 5 Показовий урок з навчання говоріння.

Аналіз уроку іноземної мови


 5

 

 

 


2

 3
лабораторне заняття

Журнали Початкова освіта, Рідна школа, зразки аналізу уроків

оформити щоденник спостережень

проаналізувати фрагмент уроку; написати фрагмент уроку


зробити аналіз уроку

 

19.

20


Практична робота № 4 Фрагмент уроку з навчання читання і письма.

Практична робота № 5 Фрагмент уроку з навчання аудіювання.Тематичне оцінювання

4

 

 

2

 

 2
практичне заняття

И.А.Зимняя "Психология обучения ин. яз.", навчальні програми

розробити систему вправ для навчання читання та письма, виготовити наочність для проведення фрагменту уроку

проаналізувати фрагмент уроку, скласти рекомендації


21.

22


Формування вмінь говоріння.


4

2


2
лекція

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. С.Ю. Ніколаєвої.

дібрати приклади навчально-мовленнєвих та комунікативних завдань, підготуватись до семінару;написати фрагмент уроку
23

Практична робота № 6 Фрагмент уроку з навчання діалогічного та монологічного мовлення.

3

 

 

1

 

 2
практичне заняття

Скалкин "Обучение диалогической речи"

проаналізувати фрагмент
24

Семінарське заняття № 4. Формування мовленнєвих вмінь.

2

 

1

 

 

 1
семінар

журнали "Англійська мова"

виконати тест для самоконтролю
25.

26


Тема №3 Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови. Контроль у навчанні іноземної мови.

2

2

 

 

 лекція

Держстандарт базової та повної освіти

Концепція навчання І.М. у загальноосвітній 12-річній школі, Програма з І.М.(2-12). Критерії оцінюваннявивчити критерії оцінювання знань молодших школярів

розробити декілька к.р., визначити цілі та режим виконання .


27

Основи методики інтенсивного навчання.

3

1

 

 

 

2
лекція

Вишневський О.І. Довідник вчителя І.М., Китайгородская Г А "Методические основы интенсивного обучения ин.яз."

скласти план-конспект уроку на основі інтенсивного навчання; розробити вправи використання рольових ігор.
28

Позакласна і самостійна робота з іноземної мови.

2

1

 

 

 

1
лекція

Панова Л.С. "Обучение ин.яз…", науково-методичні журнали:"І.М." та "І.М. в навчальних закладах".

розробити сценарії , плани конкретних позакласних заходів;

29.

30


Семінарське заняття № 6. Основи методики інтенсивного навчання іноземної мови та організація позакласної роботи.

Тестовий контроль знань.Тематичне оцінювання

2

 

2

 

 

 
семінар

Журнали "Початкова освіта", "Рідна школа", Савина С.А. "Внеклассная работа по ин. яз",...

вивчити досвід вчителів міста-району
31

32


Узагальнююче заняття. Залік

1

2

 

 

 

 
лекція

зразки наочності на електронних носіях

 
 

Всього

72

19

5

6

2

40

 
 

 

 72

32

40

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка