Тема Велика Французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війнСкачати 246.38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.04.2016
Розмір246.38 Kb.
  1   2   3


c:\users\admin\google диск\!employees\taras\book-server\ярмарка 2014\титулки\карпюк 44.jpg


ЗМІСТ

Тема 1. Велика Французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війн

1 Варіант………………………………………………………………………………………… 3

2 Варіант ……………………………………………………………………………………...... 5

Тема 2. Європа й Америка в першій половині XIX ст.

1 Варіант………………………………………………………………………………………… 7

2 Варіант………………………………………………………………………………………… 9
Тема 3. Європа й Америка в добу об’єднання і модернізації суспільства

1 Варіант……………………………………………………………………………………….. 11

2 Варіант……………………………………………………………………………………… ..13
Тема 4. Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу

1 Варіант………………………………………………………………………………………...15

2 Варіант………………………………………………………………………………………...17
Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини. Культура народів світу наприкінці XIX ст.

1 Варіант……………………………………………………………………………………..….19

2 Варіант…………………………………………………………………………………..…….21
Додатки : Контурна карта.

Тема І. Велика французька революція кінця ХVIII ст.

Європа в період наполеонівських війн

І варіант

І рівень (початковий)

1)Назвіть поняття,яке відповідає наведеному визначенню суспільства, вирішальну роль у господарстві якого переважає промислове виробництво товарів – це___________________

2) Позначте прізвище короля Франції за правління якого розпочалася революція:

а) Людовік XIV; в) Людовік XVI;

б) Людовік XV; г) Людовік XVIII.

3) Позначте вищий орган станового представника у Франції напередодні революції:

а) Установчі збори; б) Генеральні штати;

б) Національні збори; в) Законодавчі збори;

4) Позначте документ, що в роки революції проголосив єдиним джерелом будь якої влади є лише народ, вся нація.

а) Конституція;

б) Декларація прав людини і громадянина;

в) Декрети якобінців;

г) Кодекси Наполеона;

5) Позначте, який політичний режим був закріплений у Франції за Конституцією 1795р

а) абсолютизм; в) бонапартизм;

в) директорія; г) Консульство.

6) Позначте рік, коли у Франції було відновлено монархію у формі імперії.

а) 1803р; б) 1804р; в) 1805р; г) 1807р.ІІ – рівень (достатній)

7) Дайте визначення термінів:

а) «Священний союз» - _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

б) «Кодекси Наполеона» - _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3) Установіть відповідність

1) Лафаєт; а) Французький полководець,імператор;

2) Марат; б) учасник боротьби північно-американських колоній за незалежність

3) Кутузов; генерал армії, командував національною гвардією;

4) Наполеон І в) полководець головнокомандувач російською армією;

г) вождь якобінців, видавець газети « Друг народу».ІІІ – рівень (достатній)

9) Установіть причини Великої Французької революції, чи була вона неминучою?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10) Заповніть таблицю «Погляди французьких просвітителів»

Правителі

Погляди

1) Монтеск‘є

2) Вольтер

3) Руссо

4) Дідро

IVрівень (високий)

11) Визначте особливості внутрішньої політики Наполеона в 1799-1812 рр.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12) Як Ви розумієте твердження, що «Декларація прав людини і громадянина» заклала основи сучасної правової держави.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема І. Велика Французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війн.

ІІ варіант

І – рівень (початковий)

1) Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. Період найвищого піднесення революції,найбільших глибоких репресій і розправ із справжніми вигаданими ворогами республіки, це _________________________________________________________________

2) Позначте рік, у якому розпочалася Велика Французька революція :

а) 5 травня 1789р; в) 14 липня 1789р;

б) 9 липня 1789р; г) 26 серпня 1789.

3) Позначте, яка форма правління встановилася у Франції за Конституцією 1791р:

а) Абсолютна монархія;

б) Конституційна монархія;

в) Парламентська республіка;

г) Президентська республіка.

4) Позначте, ім‘я автора бойової пісні марсельського батальйону «Марсельєзи»

А) Марат; в) Руже де Ліль;

б) Робесп‘єр; г) Жак Ру.

5) Позначте подію, якою завершилася революція:

а) Якобінський переворот;

б) Термідоріанський переворот;

в) прийняття Конституції 1795;

г) Переворотом здійсненням Наполеоном Бонапартом 18 брюмера.

6) Позначте країни,які відіграли провідну роль у прийнятті рішень Віденського конгресу:

а) Росія, Пруссія, Франція;

б) Росія, Австрія, Англія;

в) Росія, Англія, Швеція;

г) Пруссія, Німеччина, Італія.ІІ – рівень (достатній)

7) Дайте визначення термінів:

а) «Директорія» - це____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

б) «Просвітництво» - це_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8) Установіть відповідність між подіями,які вирішили долю бонапартистського режиму.

1) 16-19 жовтня 1813р; а) Підписання Заключного акту Віденського конгресу;

2) 9 червня 1815р; б) Битва під Ватерло;

3) 18 червня 1815; в) «Сто днів» Наполеона;

4) 20 березня-22 червня 1815; г) «Битва народів»

ІІІ – рівень (достатній)

9) Поміркуйте,чому день взяття Бастилії – 14 липня 1789р. у наш час є національним святом Французької Республіки?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


10) Заповніть таблицю «Територіальні зміни в Європі внаслідок Віденського конгресу»

Країна

Що отримала

Що втратила

Франція
Англія
Росія
Австрія
Пруссія
Німеччина
Італія
IV – рівень (високий)

11) Порівняйте зміст Конституції,1791,1793 та 1795 рр. прийнятих у роки революції. У чому їх особливості?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12) Як Ви думаєте, чи можна говорити про Наполеона як про особистість. Чому у наш час до його особи прикута загальна увага й навіть замилування великої кількості людей?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема ІІ. Європа й Америка в першій половині XIXст.

І Варіант

І – рівень (початковий)

1) Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню «Боротьба поневолених народів за звільнення від чужоземного панування, ліквідацію національного й колоніального гніту завоювання національної незалежності – це______________________

_____________________________________________________________________________

2) Позначте рік у якому відбулася парламентська реформа в Англії:

а)1822; б) 1832; в)1834; 1839.

3) Позначте прізвище керівника таємного революційного «Товариства пір року» у Франції.

а) П‘єр Прудон; в) Адольф П‘єр;

б) Луї-Огюст Бланкі; г) Луї-Філіпп Орлеанський.

4) Позначте прізвище керівника «Північного товариства» та «Південного товариства» декабристів в Росії.

а) К. Рилєєв, П. Пестель;

б) М. Муравйов, П. Петель;

в) П.Каховський, С.Трубецькой;

г) С. Муравйов-Апостол, М. Бестужев-Румін

5) Позначте країну яка першою в економіці перейшла до політики вільної торгівлі.

а) Франція; б)Росія; в) Англія; г) Німеччина.

6) Позначте прізвища представників робітничого і соціального руху в Європі:

К. Маркс, О.Хом‘яков, П.Прудон, О.Герцен, С. Соловйов, Ф. Енгельс, П. Гійом, Р. Оуен, С. Уваров, Ш.Фур‘є.

ІІ – рівень (достатній)

7) Дайте визначення термінів:

а) Липнева революція» - це ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

б) «Марксизм» - це ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8) Установіть відповідність між іменами історичних діячів і країнами в яких розгорнувся національно-визвольний рух.

1) Сімон Болівар; а) Італія;

2) Лайош Кошут; б) Мексика;

3) Джузеппе Гарібальді; в) Венесуела;

4) Хосе Марія Морелос; г) Угорщина.

ІІІ – рівень (середній)

9) Охарактеризуйте рух декабристів. Яку роль він відіграв в історії Росії?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10) Складіть за поданою схемою порівняльну таблицю «Напрямки суспільної думки в Росії»

Напрямки

Ідеологи

Особливості світогляду

1)Слов‘янофіли2) Західники3) РадикалиIV - рівень (високий)

11) Поясніть, чому британські трудящі ані в 30-х рр ХІХ ст.., а ні в подальші роки і на відміну від трудящих інших країн, не ставили за мету завоювання політичної влади в країні.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12) Чому революції 1848-1849рр. історики називають _____________________________?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тема ІІ. Європа й Америка в першій половині XIXст.

Варіант ІІ

І – рівень( початковий)

1) Назвіть поняття,яке відповідає наведеному визначенню: «Опозиційний напрям суспільної думки в Росії початку ХІХ ст.., представниками якого були офіцери – дворяни, прибічники революційного перетворення в Росії – це________________________________

2) Позначте рік у якому було подано англійськими чартистами до парламенту першу Народну хартію:

а) 1834; б) 1839; в)1849; г) 1842.

3) Позначте назву першого програмного документу марксизму:

а) «Капітал»;

б) «Революція і контрреволюція в Німеччині»;

в) «Маніфест комуністичної партії»;

г) «Організація праці»;

4)Позначте роки існування липневої монархії у Франції:

а) 1830-1846рр; б) 1830-1848рр; в) 1838-1870рр.

5) Позначте дві найбільші держави, які претендували на лідерство і Німеччині:

а) Австрія; б) Саксонія; в) Ганновер; г) Пруссія.

6) Позначте держави, території яких у першій половині ХІХ ст.. відносились до італійських:

Сардинське королівство, Саксонія, Тоскана, Модена, Неаполітанське королівство, Далмація, Папська область, Македонія, Парма, Ломбардія, Каталонія, П‘ємонт.

ІІ – рівень (достатній)

7) Дайте визначення термінів:

а) «Чартизм» - це_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

б) «Політика вільної торгівлі» - це________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8) Установіть відповідність між іменами історичних діячів і країнами.

1) Карл Х; а)Італія;

2) Олександр І; б) Росія;

3) Франц Йосиф; в) Австрія;

4) Джузеппе Мадзіні; г) Франція.

ІІІ – рівень (середній)

9) Вкажіть причини появи і розвитку соціалістичних ідей у ХІХ ст.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


10) Складіть за поданою схемою порівняльну таблицю «Революційні події 1848-1849 рр в Європі»

Країна

Політичні лідери

Мета і завдання

Результати революції

ФранціяНімеччинаІталіяАвстріяIVрівень (високий)

11) Охарактеризуйте основні етапи чартистського руху. Чому цей рух зазнав поразки?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12) Охарактеризуйте суспільний лад, за який виступали соціалісти. Які засоби для досягнення своїх цілей вони пропанували?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка