Тема. Транспорт УкраїниСкачати 79.87 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір79.87 Kb.
Географія 9 клас
Тема. Транспорт України

Мета:● сформувати знання учнів про особливості транспортного

комплексу України;

показати своєрідність окремих видів транспорту;

засвоїти основні поняття з цієї теми;

розвивати навички й уміння працювати з таблицями,матеріалами преси;

виховувати в учнів правила етики спілкування.Інтерактивні методи: «Прес», «Мікрофон», «Коло ідей», «Бліц-турнір»,

робота в малих групах, рольова гра.

Очікувані результати:• засвоїти новий матеріал,• вміння вести діалог,

працювати в малих групах, • спілкуватися,висловлювати свої думки, судження щодо розв’язання

проблем.

Обладнання: економічна карта України, карта транспорту в атласі, підручник, матеріали преси, роздавальний матеріал, завдання на картках, контурні карти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

І. Організаційний момент.

Мотивація навчальної діяльності

--- Усім зичу доброго настрою, творчої праці, взаєморозуміння, хорошого спілкування.

Любі діти, посміхніться гостям, один одному;

- зберіться з думками;

- будьте уважні, активні на уроці, доброзичливі.

- Робіть висновки, порівнюйте, активно працюйте з першоджерелами;

- не бійтеся помилитися, висловлюючи свої думки.

Девіз уроку: Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього.

Отже, здобувайте знання, вчіться. Ви можете, ви здібні, вам це під силу. Тож я зичу вам успіху.

Цікава інформація (зачитую вирізку з газети)

Як ви зрозуміли, темою сьогоднішнього уроку є :

«Транспорт (загальна характеристика: види транспорту, вузли, коридори)»

Ваше завдання: засвоїти особливості транспортного комплексу України,

визначити особливості виду транспорту,

галузевий склад,

основні поняття цієї теми.

Для одержання знань вам на допомогу прийдуть: атлас, с.44; підручник, с.162-167, картосхема, с.164, картки із завданнями, план вивчення теми, таблиці додатку15, с.268.

Я пропоную використати відомі вам інтерактивні технології «Прес», «Мікрофон», «Коло ідей», роботу в групах, рольову гру, бліц-турнір.

Ви працюєте, по частинках добуваєте знання. Оцінювання їх буде проведено за рейтинговим обліком.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Модель «Мікрофон» (говорить той, у кого в руках «мікрофон»)

 • Дати визначення народногосподарського комплексу.

 • Назвіть складові частини сфери матеріального виробництва.

 • Як ви розумієте поняття «галузь матеріального виробництва»?

 • Назвіть галузь матеріального виробництва, яку ми ще не вивчили.

 • Поясніть, чому транспорт належить до матеріальної сфери виробництва.

 • Що ви знаєте, що вам відомо про транспорт?

 • Ваша думка. З якими галузями господарства пов'язаний транспорт?

 • Чи можна, на вашу думку, за допомогою одного виду транспорту вирішити проблеми зв’язку між різними територіями та підприємствами?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

--- На вивчення теми «Транспорт» виділяється три уроки. Сьогодні перший урок, урок вивчення нового матеріалу. Ознайомимось із планом вивчення теми (на дошці).

План вивчення теми

 1. Назва галузі

 2. Значення транспорту

 3. Галузева структура

 4. Робота транспорту

 5. Історія розвитку

 6. Характеристика різних видів транспорту (коротка рольова гра)

 7. Транспорт як фактор впливу на навколишнє середовище

 8. Проблеми і перспективи розвитку

Розповідь вчителя:

Транспорт – галузь матеріального виробництва. Вона забезпечує зв’язки між населеними пунктами, містами, районами, займається перевезенням пасажирів і вантажів.

Транспорт – одна з найважливіших галузей господарства, що забезпечує виробничі та невиробничі потреби інших галузей і населення в усіх видах перевезень. Це головне його призначення.

Без транспорту не було б територіального поділу праці. Тільки він може забезпечити обмін товарами між окремими видами внутрішніх і зовнішніх перевезень. Транспорт недаремно називають «кровоносною системою економіки». Він є важливою ланкою соціальної і виробничої інфраструктури.

За призначенням розрізняють транспорт:

 1. Загального користування. Він перевозить пасажирів, готову продукцію, сировину, напівфабрикати з місць виробництва до пунктів споживання або подальшої її переробки.

 2. Є внутрішньовиробничий транспорт. Він є складовою промислового транспорту (заводського, виробничого, портового та ін..).

 3. Спеціальний вид транспорту – це медична швидка допомога, пожежні машини, міліцейська служба, маршрутне таксі тощо.

 4. Є також транспорт особистого користування: легкові автомобілі, трактори та ін..

Робота з картою(мал. 111, с.164, атлас, карта на дошці)

--- Україна характеризується досить густою транспортною мережею. Для цього є сприятливі умови:• рівнинність території, • помірно-континентальний клімат, • наявність річкової мережі. За транспортно-географічним положенням Україна знаходиться в надзвичайно вигідних умовах, що позитивно впливає на розвиток її господарства. Це особливо стосується напрямків зі сходу на захід, з півночі на південь. Тобто Україна є транзитним коридором. А Чорне і Азовське моря є морськими воротами України, через які вона здійснює економічні зв’язки з країнами близького і далекого зарубіжжя.

Робота зі схемою

--- Назвіть галузевий вид транспорту за методом «Мікрофон»(по картках)

Робота зі словником

Наступний пункт плану «Робота транспорту» ми опрацюємо за словником.

--- Діти, у вас є словник-довідник? Вам потрібно запам’ятати поняття. Отже, зверніться до нього.

 • Що являє собою транспортна система?

 • Що таке транзит, коридор?

 • Що таке транспортний вузол?

 • Що таке каботаж?

Аналіз діаграм в підручнику(с.166-167)

Робота за мал.113-115

Працюємо зі словником-довідником.

 • Що називається вантажообігом?

 • Як змінився вантажообіг за роками?

 • Кому належить першість?

 • Що таке пасажирообіг?

 • В якого транспорту він найбільший?

Формули для обчислення

Вантажообіг = ОП ▪V(відстань) тонн/км/год

Пасажирообіг = ОП ▪ V(відстань) пасаж/км

Проблемне питання:

— Чим визначається пропускна здатність? Від чого вона залежить?

Наступним пунктом плану є історія розвитку транспорту в Україні.
Робота з карткою «Цікава інформація»(на партах):

кожному ряду ознайомитись з двома абзацами. Потім розповісти.

Розповідь учнів від кожного ряду по два.

Учитель: переходимо до 6 пункту плану. Коротко охарактеризуємо окремі види транспорту. Діти одержали випереджальне завдання, і сьогодні серед нас є залізничники, авіатори, річковики, моряки, автомобілісти, трубопровідники. Вони ж повідомлять про характерні для кожного виду транспорту переваги, недоліки.

Метод «Рольова гра», розповідь учнів
Робота в малих групах (4 хв). Технологія «Прес»

Діти одержують картки.

Перша група – соціально-географічний практикум.

Друга група – вибір.

Третя група – робота на контурній карті.

Виконавши завдання, спікери висловлюють свою думку, починаючи свою розповідь зі слів:

 • Я вважаю, що…

 • Оскільки… Таким чином…

 • Отже… Ми дослідили…

 • Випливає…

Пояснюють причини, наводять аргументи, факти, приклади.
Проблеми і перспективи розвитку транспорту. Модель «Коло ідей».

Слово надається екологу: «Транспорт і навколишнє середовище».

Виступ еколога
- Приступаємо до висвітлення останнього пункту плану уроку «Проблеми і перспективи розвитку

транспорту України»

Клас працює над питанням «Перспективи розвитку транспорту».

На дошці (картка) записані ідеї.

1. Хімічне і шумове забруднення.

2. Шляхи його зменшення.

3. Транзитні перевезення.

4. Створення транспортних коридорів.

5. Роль електронного транспорту в майбутньому .

6. Реконструкція доріг.

7. Дорожнеча пального – замінники, винайдення нових технологій.

8. Користування рейковими автобусами.

9. Поліпшення соціальної інфраструктури.

10. Дотримання правил вуличного руху.

Ці ідеї обговорюються, підбираються підсумки.

IV. Закріплення і коригування знань

Бліц-турнір

 • У чому полягає значення транспорту?

 • Назвіть основні види транспорту.

 • Який вид транспорту не залежить від пір року?

 • Назвіть транспорт найбільшої швидкості.

 • Джерелом якого виду забруднення є транспорт?

 • Що потрібно змінити в нашому населеному пункті для комфортності перевезення жителів?

 • Чи є серед вас учні, яким подобається професії, пов’язані з транспортом? Хто мріє їх обрати?


V. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя

- Сьогодні ми ознайомилися із загальною характеристикою транспорту. Транспортна мережа України досить густа, чому сприяє:

 1. її рівнинний рельєф;

 2. помірно-континентальний клімат;

 3. висококваліфіковані кадри;

 4. науковий потенціал.

Велике значення в розвитку транспорту має;

 1. транзитне положення, що в майбутньому може зміцнити її економіку.

Морський транспорт забезпечує зовнішні зв’язки України, транспортуючи велику кількість вантажів. На сьогодні переважна частка серед інших видів транспорту придає на залізничний та автомобільний.

Оцінювання навчальних досягнень

Діти, сьогодні ми працювали в парах, успішно спілкувались між собою в групах та з учителем. Були використані інтерактивні технології «Мікрофон», «Прес», Коло ідеї», «Рольова гра», «Бліц-турнір». Працювали добре. Давайте по рейтингу подивимось і проаналізуємо висловлювання і виступи та відповіді учнів. Яка ваша думка щодо результатів? Кого ми визнаємо володарем титулу «Найрозумніший»?
VI. Домашнє завдання

Підручник, §31, с. 162-167.

Вивчити основні поняття теми.

На контурну карту нанести транспортні вузли.Соціо-географічний практикум

 • Які види транспорту є у нашому населеному пункті?

 • За допомогою яких видів транспорту здійснюється зв'язок нашого району з іншими районами області, з центром, з нашим населеним пунктом?

 • Який шлях перевантажений транспортом? Чи задовольняє вас обслуговування транспортом?

 • Щоб ви зробили для поліпшення обслуговування нашого села транспортом? Ваші пропозиції.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка