Тема. Основні орфограми в префіксахСкачати 79.99 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір79.99 Kb.


Навчальне заняття №

Тема. Основні орфограми в префіксах

Мета: формувати вміння розрізняти префікси, які мають правописні особливості, і ті, які не мають їх, удосконалювати навички правильно визначати префікси, вимовляти та писати їх, пояснювати в них орфограми, користуватися лексичним багатством рідної мови, культуру професійного мовлення; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, творчі здібності, збагачувати словниковий запас; сприяти вихованню поваги до рідної мови, бажання працювати над удосконаленням власного мовлення.

Обладнання: узагальнююча таблиця «Правопис префіксів», картки для індивідуальної роботи, дидактичний матеріал «Орфограми в префіксах», ІКТ – презентація.

Тип заняття : формування практичних умінь та навичок

Форма проведення – гра.

Методична мета: використання мультимедійних засобів у процесі вивчення орфографічного матеріалу з метою активізації розумової діяльності студентів.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія (пояснення значень слів, професійно - виробнича лексика ), орфоепія( вимова префіксів), синтаксис( складання речень), культура мовлення (добір українських відповідників), будова слова ( виділення префіксів).

Міжпредметні зв’язки: література ( виразне читання речення), російська мова ( переклад слів), фізична культура (добір професійно-виробничої лексики).

Література :

1. Глазова О.П. Рідна мова: підр. Для 10кл. загальноосвітнього навчального закладу /О.П. Глазова, Ю.Б.Кузнецов, науковий редактор І.Вихованець. К.:Зодіак – ЕКО,2010.-256с.

2.Сучасний орфографічний словник української мови:180 000/Уклад.

В.В. Дубчинський , Н.Я.Косенко. –Х.: ВД «Школа», 2009.-1024 с.

3. Словник іншомовних слів/ За редакцією О.С.Мельничука.- К.: УРЕ, 1977

4. Універсальний словник. / Уклад. Полякова Л.О., Паращич В.В.- Х.: «Торсінг плюс», 2008. – 448с.

5.Український правопис /АН України, Інститут мовознавства ім.. О.О.Потебні, Інститут української мови – 4-те вид., випр.. й доп. – К.:Наукова думка, 1993.- 240с.

6.ФедоренкоВ.Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови. Х.: Основа, 2007. – 432с.

Хід заняттяІ.Організація студентів до заняття

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Гра «Літературний редактор». Спостереження за деформованим реченням.

Завдання. Прочитайте речення, відредагуйте, з’ясуйте, які допущено помилки.

- Як ви розумієте зміст речення?

В. Сухомлинський писав: «Важко вітшукати слова, щоб не вітчути бесмежне багатство віттінків нашої мови, прикрасні тони, що роскривають і зтворюють її неповторність».


Так, слів багато, але потрібно вміти дібрати необхідні для вираження думок. Слово, мова – показник загальної культури людини, її мовної культури, її інтелекту. Ось чому потрібно постійно працювати над вдосконаленням власного мовлення, до чого я вас і закликаю.

ІІІ. Повідомлення теми, мети та завдань заняття

Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо працювати над темою « Основні орфограми в префіксах», повторимо та поглибимо раніше вивчений матеріал, формуватимемо практичні вміння і навички правильно визначати префікси, вимовляти, писати їх, пояснювати в префіксах орфограми, добирати різні слова з префіксами.ІV. Мотивація навчальної діяльності

Усі ці знання вам необхідні для того, щоб ви могли правильно вимовляти, писати префікси, доречно вживати слова з префіксами у своєму повсякденному та професійному мовленні.V. Відтворення теоретичних відомостей

1. Бліц-турнір

- З яких морфем складається слово?

- Що називається префіксом?

- Чи у всіх префіксах є орфограми?

- Назвіть префікси , які не мають правописних особливостей?

- Назвіть префікси, які мають правописні особливості.

- Скільки префіксів може бути в слові?

VІ.Формування практичних умінь та навичок

Система графічних вправ


  1. Гра «Вкраплення»

► Випишіть слова з префіксами, що мають особливості у написанні, виділіть префікси.
Прабатьківщина, перегони, забагато, пречудово, спитати, зверху, зчепити, стишити, прірва, відсвяткувати, намальований, найлегший, доплата, винагорода, позбирати, зачарований, прізвище.

- Поясніть значення слова перегони. ПЕРЕГОНИ – змагання з бігу на швидкість.2.Гра « Пастка »

Пригадайте , коли вживаються префікс пре-, при-, прі-?

Запишіть подані слова, виділіть префікси, вставте необхідні букви, поясніть правопис.(індивідуально біля дошки)

Пр..погано, пр…бігти, пр…подобний, пр…крити,пр….звисько, пр…браний,

пр….сісти, пр…довгий, пр…краси, пр…шкільний, пр…позитивний, пр…скорити.

Слова з префіксом пре - мають емоційне забарвлення, тому їх у професійному мовленні бажано не вживати.3.Гра «Правописний тоталізатор» Обрати правильний варіант написання.

- Які орфограми в префіксах без-, роз-, від-, над-, під-, перед-, об-, між-, через?

- Яка орфограма в префіксах пере-, не- ?

Розходитися - росходитися, підписати - пітписати, розказати - розказати, безсердечний - безсердечний, розформувати - росформувати, безпосередній - беспосередній, безтямний - бестямний, черезплічник - черезплічник, розхитати - росхитати, відкинути - віткинути, надпис - натпис, міжшкільний - мішшкільний.

- Поясніть значення слова черезплічник

4.Гра « Правописна селекція» ( за варіантами) Визначити, яке слово у рядку записане неправильно.Варіант1. Сфотографувати, здати, зливати, з’їсти, стривожений, знітитися, схопити, зробити, зпотворити, знести, з’єднатися, створити, збайдужіти.

Варіант2.Схопити, стишений, злізти, знайти, спалахнути, здатися, схотіти, зверхній, знеславити, зхибити, здумати, спитати, зважитися, схвильований.

Варіант3. Збурити, здушити, знавіснілий, скошений, стриматися, складати, зпоганити, зрозуміти, злукавити, скомпонувати, знудитися, зцілювати, спам’ятатися.

Варіант 4. Сформувати, зсохся, зшити,спізнився, зчавити, ствердити, звести, схопити, зрозуміти, звузити, скеровувати, зрівнювати, сцілитися.

5.Гра «Конструктор» (індивідуальна робота біля дошки). Утворити з префіксами всі можливі варіанти слів.

Бити, кинути.6. Рубрика «Запам’ятай правопис» . Індивідуальне перспективне завдання.

Привілеї – пільги, призер – той, хто отримав приз, примірник – одиничний предмет із ряду тотожних, претендент, претензія, присяга, предок, причілок – бокова стіна будинку, причина.

- У цих словах при -, пре - частина кореня.

7. Гра «Словопошук»

Індивідуальне завдання. Визначте, де частина слова, а де префікс, виділіть префікс.

Приємний, перемога, пристрій, принести, преміальний, передній, предмет, президент, прикмета, природа, змагання, принцип, передній, розтяжка, витримка, перекладина.8. Гра « Камінь спотикання ». Робота в парах

►    Перепишіть, вставляючи букви; виділіть префікси, поясніть їх правопис і значення. З усіма словами усно складіть словосполучення.


Пр..хороший — пр..хорошити, пр..глухий — пр..глушений, пр..малий — пр..меншений, пр..добрий — пр..добрити, пр..бі- лий — пр..білити, пр..тихий — пр..тихлий, пр..гіркий — пригірклий, пр..світлий — пр..світити.

9. Рубрика « До вашої уваги». Повідомлення про використання професійно- виробничої лексики.

Система вправ із розвитку зв’язного мовлення

1. Розвиток зв’язного мовлення. Складіть за малюнками речення із словами , які ви будете вживати у профмовленні .

2. Гра «Словограй» (дидактичний матеріал ). За варіантами, самостійно.

Ряд 1.Доберіть до слів синоніми із префіксами, виділіть їх.

Ясний – безхмарний, дощ – злива, чудовий – прекрасний, завітати – прийти, прибути, пасивність – бездіяльність, говорити відкрито – відверто, прилюдно,неприховано.Ряд 2. Доберіть до слів антоніми із префіксами, виділіть їх.

Безмежний – обмежений, відлітати – прилітати, накинути – скинути, пребілий – пречорний, розшумітися – притихнути, переплести – розплести.

3. Гра «Дуель»

Викладач наводить слова російською мовою, почергово адресуючи їх студентам; їхнє завдання – чимскоріше назвати український відповідник.

Сопоставлять - зіставляти, совпадать - збігатися, раздевалка - роздягальня, мероприятие – захід, подстрекать -підбурювати , поздравление - привітання, беспорядок – безладдя, , уличать – викривати , приют – притулок, прихисток, срывается – зривається , расхитать – розхитати , сберечь – зберегти, превратить –перетворити, прилетел – прилетів, отбить – відбити.4.Гра « Знак рівності». Індивідуальна робота біля дошки

Встановіть відповідність між словами іншомовного походження та власне українською лексикою, виділіть префікс.

Атака – напад, резонанс – розголос, департамент – відділ, п’єдестал – підніжжя, гарантія – запорука, пріоритет – перевага, домінувати – переважати, консенсус – згода, апробація – схвалення, репродукувати – відтворювати, аргумент – доказ, процент – відсоток.

У професійному мовленні бажано вживати українські відповідники.

VІІ. Узагальнення та систематизація знань

1. Естафета «Колесо знань» Запрошується по одному студенту від кожного ряду.

Завдання для 1 ряду. Дібрати якомога більше слів із префіксами, охарактеризувавши себе.

Завдання для 2 ряду. Дібрати якомога більше слів із префіксами, які називають дії, що можуть виконувати учні на уроці фізичної культури.

2.Узагальнююча бесіда

- У яких префіксах пишемо букву е?

- Коли пишемо префікс при - ?

- У яких словах пишемо префікс прі - ?- Коли пишемо префікс пре -?

VІІІ . Підсумки заняття

  1. Індивідуальне оцінювання

2. Домашнє завдання

Повторити тему «Основні орфограми в суфіксах».

  1. Вправа 318, 320. Виписати слова, вписати букви, визначити префікси.

  2. Виписати прислів’я, приказки із префіксами, виділити їх (10шт.).

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка