Тема №1 «Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням» МетаСторінка1/6
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Тема № 1 «Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням»

Мета: 1. Поглибити знання учнів про прислівник як незмінну самостійну частину мови.

2. Формувати вміння розпізнавати прислівники у реченнях, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль; розвивати критичне мислення учнів – оволодівати прийомами та формами самоосвітньої діяльності, логіку, вміння аналізувати і систематизувати матеріал, працювати самостійно, в парах і малих групах, розвивати соціальну компетентність – уміння співпрацювати з іншими людьми, брати відповідальність за індивідуальну та групову діяльність, узгоджувати свої дії з діями членів колективу.

3. Виховувати мовленнєву культуру і мовну компетентність, любов до української мови.

Обладнання: Підручник «Українська мова, 7кл.» А.А.Ворон, В.А.Солопенко, - Київ: Освіта, 2007; картки, таблиця «Розряди прислівників за значенням».

Міжпредметні зв’язки: література

Тип уроку : Урок засвоєння нового матеріалу

Перебіг уроку

І. Актуалізація опорних знань.

1.Бесіда


 • Яку частину мови ми закінчили вивчати на попередньому уроці?

 • Назвіть самостійні частини мови.

 • Виразно прочитайте вірш.

 • Назвіть прислівники.

Давно вже скошені лани,

Стоять степи похило,

А в лісі, в лісі восени

Так любо ще, так мило.

Тут в росах квіти лісові,

Там струмені прозорі,

Ось кущ біліє на траві,

Як шум на синім морі.

Он ледве чутно ходить лис

То зникне між травою,

То вгору дивиться кудись

І крутить головою.

Навколо листя золоте

Тріпоче понад нами,

Неначе вдруге ліс цвіте

Осінніми квітками.

Олександр Олесь.


 • Як ви визначили, що це прислівники?

 • Постав до цих слів запитання.

 • Що називається прислівником?

ІІ. Оголошення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчання.

1.Слово вчителя.

2. Проблемна ситуація.

Спишіть прислів’я. Визначте, якими членами речення виступають прислівники.

Ледачий двічі робить, а скупий двічі платить. Вередливому всюди погано.

Ходить тихенько, та думає лихенько. (Народна творчість).

Сьогодні перед нами стоять завдання, виконуючи які, ми з’ясуємо роль прислівника в мові, поглибимо свої знання про нього і навчимося розпізнавати його в реченні. (Учитель озвучує завдання уроку, записані на картках).

До завдань , визначених мною, прошу додати власні думки учнів щодо їхніх очікувань від засвоєння теми, яка вивчатиметься.

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом, його осмислення.

1. Робота в групах. Осмислення теоретичного матеріалу.

Етап 1.Індивідуальна робота. Рівень1(для слабких учнів)

Прислівник

1.

Це … … частина мови

2.

Відповідає, не відповідає на запитання (правильне підкреслити)

3.

Буває, не буває членом речення (правильне підкреслити)

4.
Етап1.Індивідуальна робота. Рівень 2 (для сильніших учнів)Прислівник


(Сам

(Cамостійне визначення первісного рівня знань)


Етап 2. Робота в парах.

Учні об’єднуються в пари і складають загальний список, обговорюючи ті моменти, які викликали труднощі, сумніви. Інформацію, з якою згодні обидва, позначають плюсом (+), ту, з якою хтось не погодився (?) ( Під час такої роботи досягається подвійний ефект: відбувається накопичення матеріалу, який дитина не пригадала, працюючи індивідуально).Етап ІІІ. Робота в групах

Діти об’єднується в малі групи (по 4 – 6 осіб), обмінюються думками, намагаються з’ясувати проблемні аспекти, побудувати деякий «узагальнюючий образ прислівника». Один із представників групи озвучує результати роботи, звертаючи увагу на (?), що залишилися в групі.(Уся інформація з’являється на дошці, особливо та, яка позначена «?»).

2.Робота з підручником

Діти знайомляться зі статтею підручника, де подається теоретичний матеріал. Розглядають таблицю, готують усну розповідь про розряди прислівника за значенням.


Прислівник – це незмінювана самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета. Наприклад: Старою дорогою легко ходити(ознака дії). Одинокому дорога дуже довга (ознака іншої ознаки). Дорога додому – найкраща з доріг (ознака предмета) (Нар.творчість).

У реченні прислівники можуть виступати обставинами , присудками й означенням. Наприклад: Мудрій людині всюди і завжди добре.( Г.Сковорода)


Розряди прислівників за значенням


Питання, на які відповідають прислівникиПриклади

Спосіб дії


Як? У який спосіб?Тихо по морю човен пливе (Нар.творчість).

Міра і ступіньНаскільки? Якою мірою?

Менше говори – більше почуєш (Нар. творчість)

Місце діїДе? Куди? Звідки? Яким шляхом?

Далеко – далеко поліські лани (В.Юхимович).Причина дії


Чому? З якої причини?Спросоння нічого не можу зрозуміти (М.Стельмах).

Мета дії


Для чого? З якою метою?

Упертий і безглуздий завжди все роблять наперекір (Г. Сковорода)

Час дії


Коли? Відколи? Доки? Як довго?

Тоді на схилах напівголих ні деревце, ні жито не росло(В. Юхимович).
3. Рефлексія

Зіставити матеріал підручника з тим, що знав до того ( тобто порівняти з груповим проектом).

Виправити або доповнити свої записи. Озвучити результати й показати на дошці.

IV. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок

1. Вправа «Перевір себе сам»

Запишіть подані словосполучення з прислівниками у три стовпчики: а)ті, які виражають ознаку предмета; б) ті, які виражають ознаку дії; в) ті, які виражають ознаку іншої ознаки.

Ліс восени, порадив по – дружньому, поміркований надзвичайно, вчора повернувся, визнають здавна, кава по – турецьки, старанний дуже, звучить без упину, стіна ліворуч, найбільш стримано, чай по – англійськи, замолоду вчився.Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв перших записаних слів складеться початок прислів’я “…, але мудрих людей питай».

2. Спостереження над мовним матеріалом

Прочитайте прислів’я і приказки. Визначте розряди прислівників за значенням.

1. Справіку догори не плили, а калачі на дереві не росли. 2. Взимку літа не здоженеш. 3. Більше землю удобряй – будеш мати урожай. 4. Добреивсе вміти, та не все робити. 5. Праця ніколи не ганьбить людину. 6. Хто всім на зло робить, сам ніколи щасливим не буває. 7. З переляку душа в п’ятки пішла. 8. Де багато крику, там мало роботи (Нар. творчість).3. Творче завдання.

І гр. Списати текст, вставляючи, де треба, пропущені букви. Визначте розряди прислівників за значенням.

Хліб – найбільша святиня

В Україні одвічно існував звичай: у будні чи св…ята на столі, застел…ному домоткан…ою скатертиною, завше л…жала паляниця, пр…крита вишитим рушн…ком. І якщо до оселі заходив подорожній – хати трад…ційно не зам…калися, -- він міг, не доч…кавшись господаря, пер…кусити й узяти на дорогу окраєць хліба.

Коли на столі л…жить паляниця, неодмінно буде продовження роду. Не в…падково увійшла в ужиток пр…повідка: як врод…ться жито, то буд…мо жити.

Хліб завжди був важким. Справді-бо, на долю нашого народу випадали п…ріоди, коли не вистачало хліба. Годилося б частіше згадувати слова Бориса Олійника: « Істинно, люди: ж…вемо не хлібом єдиним. Істинно так, коли маємо хліб на столі» ( За В.Скуратівським).

ІІгр. Доберіть до поданих фразеологізмів синонімічні прислівники з довідки і запишіть. Визначте розряди прислівників за значенням.

Зразок. Рукою подати – близько (місця).

За тридев’ять земель, у двох словах, ні світ ні зоря, ні з того ні з сього, у рот води набравши, з чистим серцем, вогнем і мечем, злякавшись власної тіні, як грім із ясного неба, крапля в морі.Довідка: Далеко, стисло, дуже рано, безпричинно, мовчки, щиро, нещадно, з переляку, несподівано, дуже мало.

ІІІ гр. Перекладіть текст

українською мовою і запишіть. Підкресліть прислівники.

Хата у пана Данила, как и у простых козаков. В ней одна светлица, но места здесь достаточно. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов, немало и вызубрены. Глядя на них, пан Данило часто вспоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые, гладко вытесанные лавки. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною ( За М. Гоголем).Достаточно – достатньо копьё — спис

Полка -- полиця схватка -- сутичка

Сабля -- шабля пол – підлога

4.Перевірка результатів роботи. Обговорення

5. Висновок.

V. Підбиття підсумків роботи

1. «Мікрофон»

 • Прислівник – це …

 • На які групи за значенням поділяються прислівники?

 • Якими членами речення може виступати прислівник?

2.Рефлексія

- Поверніться до карток, які отримали на початку уроку. Позначте на картках-аркушах плюсом (+) те, що, на ваш погляд, удалосязробити на уроці, а мінусом (-) те, що не вдалось.

Клас______


Самооцінка


Оцінка

членами

групи

Порядковий № критерію

Прізвище, ім’я учня ___________

Критерії

Прізвище,

ім’я

1

2

3

4

5

6

1.Подавав ідеї
1.2.Сумлінно виконував свої обов’язки
2.3.Додержувався правил роботи
3.4.Уважно вислуховував інших
4.5.Допомагав іншим
5.6.Виявляв ініціативу щодо організації роботи (розподіляв завдання, підбивав підсумки)
6.


Проаналізуйте урок і передайте свої враження.VІ. Домашнє завдання

Вивчити правила, виконати завдання за «Репетитором”Перевір себе!

 1. Позначте пару речень, у кожному з яких ужито прислівник.(1б)

А) Поблизу є криниця. Неподалік від озера будинок відпочинку.

Б) Скрізь ростуть квіти. Тоді було холодно.

В) Він здивовано дивився на нас.

Г) Ти вдало сьогодні виступив. Наша подорож була вдалою.

2. Укажіть відповідність між прислівником та його синтаксичною роллю у реченні.(4б)

А) У садку було прохолодно. 1.обставина

Б) Він зробив це ненавмисне. 2. присудок

В) У будинку неподалік світилося. 3. означення

Г) Квартира праворуч ще не заселена.А
Б
В
Г


3.Укажіть відповідність між прислівником та тим, що він виражає у словосполученні.(3б)

А) Ставитись по-сусідському, дивитись по-вовчому. 1.ознака ознаки

Б) Дуже веселий, надзвичайно поміркований. 2. ознака дії

В) Кава по-турецьки, ліс навесні. 3. ознака предмета1

2

3


4.Укажіть відповідність між прислівником та його значенням.(4б)

А) часу 1.на зло, навмисно, насміх

Б) місця 2. споконвіку, тоді, навіки

В) мети 3. спересердя, зозла, згарячу

Г) міри і ступеня 4. злегка, частково, дещо

5. ліворуч, там, десь
А

Б

В

Г


Тема № 2 « Ступені порівняння прислівників»

Мета: 1. Пояснити учням особливості творення ступенів порівняння прислівників.

2. Формувати вміння розпізнавати, утворювати й правильно вживати в мовленні прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння, збагачувати лексичний запас школярів, розвивати критичне мислення учнів - оволодівати прийомами та формами самоосвітньої діяльності, логіку, вміння аналізувати і систематизувати матеріал, працювати самостійно, в парах і малих групах, розвивати соціальну компетентність – уміння співпрацювати з іншими людьми, брати відповідальність за індивідуальну та групову діяльність, узгоджувати свої дії з діями членів колективу.

3. Виховувати мовленнєву культуру і мовну компетентність, любов до української мови.
Обладнання: Підручник «Українська мова, 7кл.» А.А.Ворон, В.А.Солопенко, - Київ: Освіта, 2007; картки, таблиця « Творення ступенів порівняння прислівників », пам’ятка «Мікрофон».

Міжпредметні зв’язки: література

Тип уроку Урок засвоєння нового матеріалу

Перебіг уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (Робота в парах).

2. Гра «Лексична хвилинка».

Замінити словосполучення одним словом – прислівником. Пояснити правопис цих слів.

Повернутися додому в призначену годину -…;

читати, протягуючи слова - …;

бігти, переганяючи один одного -…;

йти, не знаючи дороги - …;

не на повну силу - ...;

із зовнішнього боку приміщення - … .

Довідка : співуче, вчасно, наздогад, наввипередки, знадвору,впівсили.

3. Творчий диктант.Вписати пропущені слова, пояснити значення прислів’їв, виписати прислівники – антоніми.

Тихіше води, … трави. Сядьмо рядком, та поговоримо … . Сій не пусто, то вродить … . Гірко заробиш, … з’їси. Де багато слів, там … діла.Довідка : ладком, нижче, мало, солодко, густо.

4. Вибірковий диктант.Виписати прислівники. Скласти речення з 2 – 3 прислівниками. Визначити їх синтаксичну роль.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання учнів

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу ( учні працюють у групах)

1. «Мікрофон»:

 • Прикметники якої групи за значенням мають ступені порівняння?

 • Які форми має вищий ступінь порівняння прикметників? Як вони творяться? Наведіть приклади.

 • Які форми має найвищий ступінь порівняння прикметників? Як вони творяться? Наведіть приклади.

Пам’ятка

« Мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила поведінки такі : • говорити має тільки той, у кого «символічний» мікрофон;

 • коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця.;

 • подані відповіді не коментуються і не оцінюються.

2. «Мозковий штурм».

Указати вищий і найвищий ступені порівняння прикметників середнього роду і прислівників. Як їх розрізняти в реченнях? Свою думку обґрунтувати.

Перше дерево вище за друге. Чим вище росте дерево, тим корінь сидить глибше (Нар, тв.). Озеро Байкал – найглибше на земній кулі. Орел літає найвище, а хрін росте найглибше (Нар. тв. ).Висновок. Прикметники відповідають на питання яке? і пояснюють іменники; прислівники відповідають на питання як? і пояснюють дієслова.

3.Робота з теоретичним матеріалом. Опрацювати таблицю «Творення ступенів порівняння прислівників», скласти усний твір на лінгвістичну тему.


Початкова форма прислівникаВищий ступінь порівняння прислівників

Найвищий ступінь порівняння прислівників

Проста форма

Складена форма

Проста форма

Складна форма

Складена форма

весело

Веселіше

більш весело, менш весело

найвеселіше

якнайвеселіше,

щонайвеселішенайбільш весело, найменш весело

швидко

швидше

більш швидко,

менш швидконайшвидше

щонайшвидше

якнайшвидшенайменш швидко найбільш швидко


далеко

дальше

більш далеко

менш далеко
найдальше

якнайдальше

щонайдальшенайбільш далеко найменш далеко

широко

ширше

більш широко

менш широко
найширше

якнайширше

щонайширше

найбільш широко

найменш широко

Запам’ятайте! 1. Другий різновид складеної форми вищого ступеня порівняння прислівників твориться за допомогою слів багато, набагато, значно, куди, ще, трохи, які додаються до прислівника простої форми вищого ступеня порівняння: набагато зрозуміліше, значно міцніше, куди впевненіше, ще яскравіше, трохи голосніше. 2. При творенні простої форми вищого ступеня порівняння суфікси –к-, - ок -, - ек- випадають: швидко – швидше, широко – ширше, далеко – дальше (і далі). 4. Кінцеві приголосні [г ], [ж ],[з] із суфіксом - ш – змінюється на [жч ]: дорого – дорожче, вузько – вужче, важко – важче. Кінцевий звук [ с ] із суфіксом – ш- чергується на [шч]

( на письмі щ ): високо – вище. 5. Вищий ступінь кількох прислівників твориться від інших основ: гарно, добре – краще, ліпше; погано – гірше; багато – більше; мало – менше.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Спишіть прислів’я, утворюючи від виділених прислівників просту форму найвищого ступеня порівняння. Позначте в утворених словах префікси і суфікси.

І гр.

Хто багато говорить, той мало робить. Скрипуче дерево стоятиме довго. Непогано і за Доном, а добре вдома. Хто погано робить, той гарно себе хвалить. Тому спокійно жити, хто не має за чим тужити. Легко того бити, кого нікому боронити. Діла говорять промовисто. Втоптаною дорогою зручно йти (Нар. творчість). 1. ІІ гр.

До поданих слів доберіть синоніми й утворіть від них прості форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Зразок. Неквапливо – повільно, повільніше, найповільніше.

Безстрашно, рішуче, обачно, недалеко, настирно, відверто.


 1. Творче завдання.

ІІІ гр.

Скласти і написати речення, в яких слова ясніше, найбільше, найгірше в одних випадках були б прислівниками, а в інших – прикметниками.

4. Вправа «Коректор». Відредагуйте текст і запишіть . І – ІІІ гр.

Сама витривала тварина – верблюд. Його найбільш частіше називають кораблем пустелі.

Найбільш швидкіше бігає гепард. Сама велика швидкість, яку може розвинути цей великий хижий кіт, сягає 112 кілометрів на годину. Це сприяє тому, що гепард найбільш вправніше може наздоганяти свою здобич ( З учнівських творів).

5.Рефлексія

- Поверніться до карток, які отримали на початку уроку. Позначте на картках-аркушах плюсом (+) те, що, на ваш погляд, удалося зробити на уроці, а мінусом (-) те, що не вдалось.Зразок таблиці самооцінки дивіться в уроці №1

6. Підбиття підсумків. Проаналізуйте урок і передайте свої враження.

V. Домашнє завдання

Вивчити правила, перекласти текст українською мовою і записати.

Щенок скулил жалобно и безнадёжно. Малыш искал мать, но она не приходила. Щенок начинал плакать ещё жалобнее. Тогда хозяин как можно удобнее сажал его на колени и совал в рот соску с молоком.

Да и что оставалось делать месячному щенку? Тяжело, если ничего не понимаешь в жизни, а ещё хуже, что не приходит мама. Вот и пытался малыш в первые дни время от времени устраивать грустные концерты. Хотя засыпал на руках хозяина в объятиях с бутылочкой молока.

Имени своего ещё не знал, но через неделю точно установил, что он – Бим ( За Г.Троєпольським).

Щенок – щеня объятия - обійми

Скулить – скавучати бутылочка -пляшечка

Устраивать – влаштовувати неделя - тиждень
Перевір себе!

1.З’ясуйте, у якому рядку не від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння.

А) рішуче, багато, щойно, тихо, далеко.

Б) гарно, красиво, корисно, весело, завзято.

В) лукаво, мало, міцно, швидко, дбайливо.

Г) глибоко, рано, швидко, легко, вузько.

Д) дорого, голосно, важко, просто, зручно.2. У якому рядку в усіх прислівниках при творенні ступенів порівняння відбуваються зміни приголосних?

А) тепло, глибоко, лагідно, кисло, часто.

Б) рідко, швидко, повільно, спокійно, рухливо.

В) важко, дорого, вузько, високо, низько.

Г) різко, тихо, голосно, просто, складно.

Д) довго, коротко, тривало, цілеспрямовано, солодко.3. Укажіть, у якому рядки всі прислівники вжито у формі вищого ступеня порівняння.

А) тепліше, значно краще, ще вужче, легше, якнайсильніше.

Б) зручніше, ще вище, значно тяжче, більше, звисока.

В) лагідніше, тихіше, щонайглибше, серйозніше, величніше.

Г) актуальніше, ще чистіше, значно веселіше, нижче, знизу.

Д) виразніше, тихіше, швидше, вимогливіше, трохи вужче.4. Визначте, у якому рядку всі прислівники вжито у формі найвищого ступеня порівняння.

А) найвеселіше, щонайтепліше, якнайдужче, найприємніше, затемна.

Б) наймілкіше, якнайгірше, щонайдовше, найвище, звисока.

В) найлегше, щонайпростіше, якнайтяжче, найспокійніше, злегка.

Г) найпротивніше, якнайменше, щонайрадісніше, наймудріше, щонайміцніше.

Д) найпривабливіше, якнайсильніше, щонайліпше, найтісніше, влучніше.5. Як твориться проста форма вищого ступеня порівняння?

А) за допомогою суфікса -ш-.

Б) за допомогою суфікса -енн-.

В) за допомогою суфікса -іш-.

Г) за допомогою суфіксів -езн-, -уват-.

Д) за допомогою суфікса -іш-, -ш-.6. У якому рядку допущено помилку при творенні ступенів порівняння прислівників?

А) довше, найлегше, щонайнижче, якнайдужче, ще краще.

Б) значно вужче, щонайвище, якнайповільніше, зручніше, сухіше.

В) ще міцніше, найпривабливіше, значно спокійніше, якнайлегше, трохи менше.

Г) різкіше, дорожче, щонайпростіше, аморальніше, куди вище, трохи раніше.

Д) більше, значно веселіше, трохи сумніше, куди дбайливіше, багатше.7. У якому рядку ступені порівняння всіх прислівників творяться від інших основ?

А) багато, мало, погано, гарно, добре.

Б) дуже, бридко, марудно, тяжко, дорого.

В) вільно, вимогливо, впевнено, вірно, вузько.

Г) косо, голосно, доволі, тьмяно, швидко.

Д) насухо, далеко, звичайно, щиро, впевнено.8. Як твориться проста форма найвищого ступеня порівняння прислівника?

А) додаванням префікса пре-.

Б) додаванням префікса за-.

В) додаванням префікса най-.

Г) додаванням префікса най-, для підсилення можуть уживатися префікси як-, що-.

Д) додаванням префікса як-, що-.
* * * * *

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка